Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Levahn mekaniske verksted på Ensjø har kommet på Gul liste!

Levahn mekaniske verksted

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver.

Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

I lokalene ble det produsert anleggslokomotiver som var med utbyggingen av Holmekollbanen, Vestlige forstadsbaner, Ekebergbanen og undergrunnsbanen (t-banen). Mange norske jernbanestrekninger har fått føle hjulene til Levahn lokomotiver. Selv den dag i dag benytter jernbaneverket noen av disse lokomotivene. Levahn mekaniske verksted opphørte i 1996 og bygningen ble solgt til et bilverksted.

I dag er denne bygningen en av få gjenværende bygninger av eldre industribebyggelse på Ensjø. Bygningen er nå truet av riving på grunn av at Skanska ønsker å utvikle hele området rundt Ensjø T-bane til boliger. I planprogrammet for Ensjø fra 2004 skriver byantikvaren at bygningen er verdt å ta vare på. Skanska har fått pålegg fra bystyret og plan og bygningsetaten i Oslo å planlegge utvikling av området både med og uten riving av Levahn mekaniske verksted. Skanska er nok noe motvillig til dette for de det legger rammer for utviklingen, som for dem kanskje ikke ser så bra ut.

Det som nok er sikkert er hvis denne bygningen hadde ligget ved Alnaelva eller ved Akerselva, så ville den for lenge siden vært på Gul liste. Det er noen få slike gamle industribygninger i Oslo som ikke ligger ved elver og som er tatt vare på. På Torshov finner vi for eksempel Trikkestallen som ble oppført som vognhall i 1898 og vernet i 1996.

Bygningen i Rolf Hofmos gate 20 representerer tiden både fra teglverkenes tid og industriens inntog,som en quriositet kan det nevnes at Stortinget og Nationaltheatret er bygget av gul tegl fra Ensjø teglverk.

Nå kan det kanskje bli slik at bygningen får leve videre, for fra årsskiftet 2009/2010 har Levahn mekaniske verksted kommet på byantikvarens Gule liste og blir betraktet som verneverdig.

Dette er ikke ensbetydende med at den ikke blir revet, men det er et sterkt signal til politikerne i bystyret som eventuelt skal fatte vedtakene om riving .

Svart hvit bildet viser Levahn i luftfoto fra 1950 bildet kommer fra Oslo byarkiv.

Les om utbyggingen av 100.000 kvadratmeter på Ensjø T-bane

Her kan du se bilder av et Levahn tog som fortsatt er i drift

Her finner du kobling til Gul liste

Les mer om Levahn på industrimuseum

Levahn mekaniske verksted — Forsiden av bygget fra 60 tallet

Levahn mekaniske verksted — Vinduer

Levahn mekaniske verksted — Side av verkstedhallen mot Ensjø T-bane

Levahn mekaniske verksted — hjørne av bygningen

Levahn mekaniske verksted — Side av verkstedhallen mot Gjøvikbanen

Levahn mekaniske verksted — Baksiden av bygget fra 60 tallet

Levahn mekaniske verksted — Til venstre i dette bilde stod fabrikkpipa som ble revet

Vist 1514 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Tilsvarende bygninger fra samme periode er bevart i pressområdet Skøyen. De hindrer at området blir historieløst, og de gir luft,rom og trivsel til et høyhusområdet.
Ensjø trenger det samme, alle pressområder må få små oaser som kan gi forbindelse med fortiden og skape trivsel.
Torunn W. Warendorph

Annonse

Nye bilder