Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Hovindammen og Lillebergbekken

Hovindammen er en tidligere isdam for Hovin ismagasin. Når behovet for å produsere is ble mindre, når byens befolkning fikk tilgang på kjøleskap, så ble dette bare liggende igjen som en vanlig parkdam. Denne dammen ligger på Valle hovin området og tidligere var det mot nordøst to dammer til, som begge nå er lukket.

Ut i fra Hovindammen går det en bekk som heter lillebergbekken. Denne renner ut i sørenden av dammen og de første 70 meterne går den i rør, men så åpner den seg og ligger i dagen i om lag 350 meter. Dette er i et park lignende område mellom Lilleberg og Hovin borettslag.

Når bekken nærmer seg Grenseveien, så går den ned i rør og forblir der. Rørene krysser Grenseveien omtrent der Lilleberg busstopp ligger. Deretter fortsetter den nedover og følger eiendomsgrensen mellom Grenseveien 67 og Grenseveien 69. Den fortsetter mellom eiendommene Gladengveien 17 og Stålverksveien 1 før den krysser Stålverksveien.

Når den har krysset stålverksveien kommer den inn i det som er i ferd med å reguleres som Østreparkdrag på Ensjø. Her er det i fremtiden planlagt at bekken skal opp i dagen på en lang strekning på 500-700 meter.

Den fortsetter videre mellom Gladengveien 15 og Stålverksveien 2 videre mellom Gladengveien 9 og Malerhaugveien 28. Når den kommer fram til Malerhaugveien 26 og Gladengveien 7 (som er Ford sin store parkeringsplass) så svinger rørene ned mot Gladengveien og så går Lilleberg bekken inn i det samme løpet som Hovinbekken følger under bakken.

Se flere bilder av Lillebergbekken her

Vist 619 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder