Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Gjøvikbanen over Ensjø kan bli erstattet av trikk i fremtiden!

Fremleggelse av strategidokumentet K2012 fra Ruter er et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Planen er vedtatt av Ruters styre etter en prosess hvor regionale organer innen kollektivtrafikk, samferdsel generelt og arealbruk har kommet med innspill.

K2012 vil være et premissdokument for Ruters arbeid med utviklingen av kollektivtrafikktilbudet. Ruter håper også at forslagene og synspunktene vil være et viktig grunnlag for utviklingen av øvrig kollektivtrafikk i regionen, og også for samferdsel generelt.

I dokumentet som tar for seg kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i et 50 års perspektiv har kanskje planen om en ny T-bane tunell i Oslo og Jernbanering under bakken i sentrum av Oslo vært mest medie fokusert. Men for Ensjø er det flere interessante ting, men i denne omgang skal jeg kun fokuser på Jernbane.

Det ligger an til at det i et langsiktig perspektiv kan bli en ny Gjøvikbane. Dagens Gjøvikbane gjennom Nordmarka har liten nytte for betjening av ny utbyggingsområder i Oslo og Akershus. Ruter legger til grunn at marka grensen ligger fast, og tar opp igjen ideen om at modernisering av nedre del av Gjøvikbanen skjer ved at det velges en ny trasé fra Grorud via Stovner, Slattum og Rotnes til Åneby. Dette betyr at den nåværende traseen til Gjøvikbanen sør for Kjelsås vil bli frigjort til andre formål.

Nåværende trasé nedenfor Kjelsås kan eventuelt inngå i et fremtidig trikkenett til Nydalen, Storo, Ensjø og Oslo S. I planen for Ensjøbyen er det lagt opptil at det skal bli en fremtidig togstasjon på Gjøvikbanen ved at Lille Tøyen jernbanestasjon flyttes til Ensjø. Felles T-bane og Jernbane(eller trikke) stopp på Ensjø vil gi området flere kollektive muligheter enn i dag.

Et tanke ekspriment er at en trikkelinje nok vil ha betydelig flere stoppesteder enn det Gjøvikbanen har i dag. Bare på Ensjø og nærområdet kan man tenke seg Gamlebyen, Kværnerbyen, Etterstad/vålerenga, Ensjø/kampen, Lille tøyen, Hasleveien, Sinsen og det vil være positivt.

Forslaget er drøftet i et langsiktig perspektiv som foreløpig er på idéstadiet og derfor krever nye utredninger. Det er likevel antydet at tiltaket kan komme til å koste 8,5 milliarder kroner, men da er nok ikke en oppgradering av nåværende trasé nedenfor Kjelsås til fremtidig trikkenett til Nydalen, Storo, Ensjø og Oslo S tatt med i prisen.

På bildet kan man se eksisterende og fremtidige trikkelinjer. De brede blå linjene er forslag til nye trikkelinjer og den som går fra Kjelsås, Storo, Sinsen, Ensjø, Oslo S er den “gamle” Gjøvikbanen.

Vil du lese hele K2012 strategien, så finner du den ved å klikke her

Vist 918 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder