Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Skanska vil rive og Byantikvaren vil bevare Levahn mekaniske verksted på Ensjø!

Levahn mekaniske verksted

I sitt høringssvar til utbyggeren EBY og Skanska uttaler byantikvaren at man sterkt vil fraråde planskissens alternativ 1. Dette alternativ er utbyggers hovedalternativ og det forutsetter riving av teglverksbygningen som har tilhørt Ensjø teglverk og senere Levahns mekaniske verksted.

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver. Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk.

Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

I lokalene ble det produsert anleggslokomotiver som var med utbyggingen av Holmekollbanen, Vestlige forstadsbaner, Ekebergbanen og undergrunnsbanen (t-banen). Mange norske jernbanestrekninger har fått føle hjulene til Levahn lokomotiver. Selv den dag i dag benytter jernbaneverket noen av disse lokomotivene. Levahn mekaniske verksted opphørte i 1996 og bygningen ble solgt til et bilverksted.
Bygningen i Rolf Hofmos gate 20 representerer tiden både fra teglverkenes tid og industriens inntog, som en kuriositet kan det nevnes at Stortinget og Nationaltheatret er bygget av gul tegl fra Ensjø teglverk.

Nå kan det kanskje bli slik at bygningen får leve videre, for fra årsskiftet 2009/2010 har Levahn mekaniske verksted kommet på byantikvarens Gule liste og blir betraktet som verneverdig. Dernest har byantikvaren i august 2011 tydelig slått fast at de fraråder riving av denne bygningen.

Denne planen om tyngdepunktet ved Ensjø T-banestasjon skal resultere i en reguleringsplan og denne skal snart ut på offentlighøring og da kan man være med å påvirke plan og bygningsetaten og politikerne i bydelen og kommunen ved å komme med innspill på reguleringsplanen.

Denne artikkelen er en i en rekke artikler som vil bli skrevet om tyngdepunktet på Ensjø. Det er området som ligger rundt Ensjø T-banestasjon. Området skal bygges ut med boliger og næring. Enkelte av byggene er foreslått opp i høyder på 12 etasjer.

Det er dessverre ikke mulig å linke til saker i saksinnsyn i denne saken for saken er lukket for innsyn og man kan kun få innsyn ved personlig oppmøte på plan og bygningsetaten

Les tidligere sak om Levahn

Les mer om Levahn på industrimuseum

Vist 546 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder