Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Ensjøveien 17 - et nytt og høyt landemerke på Ensjø!

Ensjø torg — Fremtidsvisjon av Ensjø torg.

På Ensjø T-banestasjon er det foreslått å bygge ut 92.600 kvadratmeter med bolig og næring. Jeg skal i denne artikkelen se på det største næringsbygget, som planlegges på området. Det er Ensjøveien 17 som eies av Kolberg gruppen.

Bygget som ligger på tomten i dag er et lavt og prisbelønt næringsbygg som er laget for bilsalg. Bygget står i dag tomt etter at Mercedes forhandleren Bertel og Steen flyttet ut sommeren 2011. De har imidlertid leiekontrakt på bygget fram til 2016. Dette bygget foreslås i reguleringsforslaget revet og erstattet med et betydelig større næringsbygg med hovedvekt på kontorer, med mer volum og høyde enn dagens bygg.

Dette nye bygget kan være en bærebjelke i fremtidens Ensjø Sentrum, med et stort torg og T-banen som nærmeste nabo. Dette kan være en spennende og ny løsning som vil skape oppmerksomhet og synes godt i Ensjø bildet. Dette er en moderne tenking rundt ett kombinert næring/kontorbygg som kan inneholde mange viktige funksjoner for å skape liv og røre i form av matbutikker, kafeer, treningssenter og kino (dette er eksempler) i den fremtidige utviklingen av Ensjø sentrum.

Tomta bygget står på er 6800 kvadratmeter og ligger mellom Ensjøveien og t-banelinja. Det foreslås at det skal utvikles et bygg på til sammen 22.600 kvadratmeter, der 20.000 er kontorer og resten skal være forretninger og annen publikumsrettet næring. Bygget vil være på 4 etasjer, men en del av bygget vil være på 12 etasjer. Det høyeste punktet på bygget vil dermed få en kotehøyde på 111 meter. Til sammenligning så har det høyeste bygget på Ensjø i dag, høyblokka på Marienfryd (gamle Narvesen bygget) en kotehøyde på 117 meter. Bygget som ligger rett over gata, der Rema 1000 ligger, har en kotehøyde på 82,5meter. Det nye bygget vil dermed være over 25 meter høyere en dette bygget.

Planen for dette bygget ble første gang presentert i slutten på 2009 og har egentlig ikke endret seg mye på disse årene. Siden 2009 har bygget blitt økt fra 11 til 12 etasjer. Selv om bygget er flott, så er det kontroversielt på grunn av høyden og utnyttelsen.

På Ensjø er det laget et helhetlig planprogram som regulerer hvordan hele området skal utvikles. Tyngdepunktet er det siste store reguleringsområdet som skal reguleres. I Planprogrammet som er vedtatt av bystyret i Oslo, er det tydelig slått fast at det for tyngdepunktet kan legges til grunn en totalutnyttelse (TU) av nettobyggetomt på høye 200-270% . Dette synet deles av Plan og bygningsetaten i Oslo kommune, som er regulerings myndighet.

Forslagsstillerne på tyngdepunkter (Eiendoms og byfornyelsesetaten, Skanska, Kolberg og noen mindre grunneiere) har foreslått en utnyttelse (TU) som ligger betydelig over 270%.(målt etter nettotomt, som beskrevet i planprogrammet) For bygget i Ensjøveien 17 er det foreslåtte en TU på 330%.

I høringer som er gjort er det ganske klar tilbakemelding fra de som representerer beboere i området at denne utnyttelsen og disse høydene ikke er akseptable. Jeg synes også at utnyttelsen og disse høydene ikke er bra for området, så her må forslagsstillerne for hele tyngdepunktet moderere seg betydelig.

Det er Plan og bygningsetaten som nå jobber med planskissen som er sendt inn av forslagstillerne. Det forventes at man i mars/april vil kunne få en innstilling fra Plan og bygningsetaten på hva de mener om planen, Når PBE har gitt sine kommentarer til planskissen, vil forslagsstillerne gå i gang med å utarbeide et reguleringsplanforslag. Når endelig reguleringsforslag foreligger vil dette bli sendt ut på offentlig høring, og planen vil presenteres i et åpent informasjonsmøte. Etter behandling i PBE går planen til politisk behandling.

Se hvordan saksgangen er planlagt

Se planskisse for området

Les planprogrammet for Ensjø

Les sak om utbyggingen av 92.600 kvadratmeter på tyngdepunktet

Les sak fra 2009 om bygget

Du kan se hele presentasjonen til Kolberg fra 2009, her

Utforsk Ensjø på egenhånd via bilder og film

Ensjø torg — Tegnet skisse av bygget bilder fra kolbergs presentasjon

Ensjø torg — Planskisse fra kolbergs presentasjon

Vist 784 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kanskje litt sært, synes jeg. Høyden er det nødvendigvis ikke noe i veien med.

Annonse

Nye bilder