Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Prisen på Ensjø T-banestasjon blir formidable 241 millioner kroner!

Oslo bystyre vedtok den 23.mai en budsjettjusteringssak om oppgradering av Ensjø T-banestasjon. I saken ble det fastsatt en total budsjettramme på 241 millioner kroner for oppgradering av T-banestasjonen.

Kostnadene på 241 millioner skal fordeles på to budsjett år. Det blir 140 millioner i 2012 og 101 millioner i 2013.

Tidligere 2010/2011så har det blitt antydet at kostnaden skulle være under 100 millioner kroner. Så ble det hentet inn noen priser og plutselig så nærmet prisen seg i 2011 kr.160 millioner og nå i 2012 har man fått vedtatt en max ramme på 241 millioner kr. Dette er en betydelig økning fra de første anslagene.

Pengene er skaffet å tilveie ved at det gjøres omdisponeringer i budsjettene til Bymiljøetaten og Eiendoms og byfornyelsesetaten. Omdisponeringen medfører at en del planlagte prosjekter som bygging av høystandard holdeplasser og videre planlegging av holdeplasser andre steder på t-bane nettet utsettes til 2013.

Eiendoms og byfornyelsesetaten er meget opptatt av å få vedtatt utbyggingen på Ensjø T-banestasjon, som en av de store grunneierne. For å selge inn budsjettendringen til bystyret, så har EBY gjort en beregning av hvor mye Oslo kommunes eiendom på Tyngdepunktet vil øke i verdi, dersom Ensjø T-banestasjon blir oppgradert med miljølokk. Disse beregningene viser at verdien av Oslo kommunes «salgbare» eiendom på Tyngdepunktet økes med kr 30 – 35 mill. dersom Ensjø T-banestasjon oppgraderes.

Miljølokket som skal bygges over t-banen er en av de viktigste elementene i denne utviklingen, for det vil gjøre at fremtidige utbyggere (Les Skanska) kan få høyere utnyttelse på utbyggingen i gjennom at det blir mer uteareal til boligene som senere skal bygges rundt stasjonen. EBY skal selge Oslo kommunes eiendommer til Skanska for så høy pris som mulig. I boligprosjekter gir høy utnyttelse høyere pris og i dette tilfellet til mer penger til selgeren EBY/Oslo kommune.

Det var nok ingen som trodde at man måtte sette av 241 millioner til en ny T-banestasjon på Ensjø, men det er hva det koster. Som beboer på Ensjø så får jeg håpe at dette blir en bra, funksjonell og vakker T-banestasjon. Jeg forventer fortsatt også at høydene på byggningene som skal bygges på området ikke blir over 8 etasjer.

Les saken i bystyret

Les saken på Oslo kommunes Ensjø sider

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Les også saken om hvordan høy utnyttelse gir høye bygg på området

Les om kommunens ønske om å få kompensasjon for området

Vist 363 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder