Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Reguleringsplanen for Malerhaugparken på Ensjø ble enstemmig vedtatt i bystyret

Bystyret vedtok 6.mars 2013 i sak 69 nr 13/00232-3 reguleringsplanen for Malerhaugparken på Ensjø. Malerhaugparken ligger syd i Ensjøbyen ved Malerhaugen gård. Parken er et område på 1618 kvm. Parken får en tilnærmet rektangulær form med en lengde på 85 meter og en turvei som er universelt utformet.

Planarbeidet med parken startet i april 2010 og har blitt bearbeidet flere ganger og forslaget ble lagt ut til offentligettersyn mandag 21.mai 2012. Det har kommet enkelte tilbakemeldinger på forslaget, men ingen som endrer på helheten av parken. I midten av november ble forslaget oversendt til politisk behandling.

Det skal bygges boliger på begge sider av parkområdet. 4 hus i rekke på siden mot Malerhaugen gård (lensmannsgården) dette er allerede godkjent og arbeidet med å grave ut tomten er startet og igangsettings tillatelse er gitt

På den andre siden der bilforretningen ligger er det planforslag for å bygge et boliganlegg med 4 stk 4-etasjers boligblokker plassert over et underjordisk parkeringsanlegg. Boliganlegget vil få om lag 65 boenheter. Dette er så langt bare et planinitiativ, så ingen ting er klart, men det er en dialog med kommunen som gjør at man kan gjøreferdig planen for Malerhaugparken. Det er lite fremdrift og grunneier har ikke gjort mye i denne saken det siste året.

For Ensjøområdet er det laget en overordnet veiledende plan som definerer en rekke parkområder organisert med hovedparker, sekundærparker og 6 mindre parker, blant annet denne aktuelle parken ved Malerhaugen Gård. Igjennom dette vedtaket og vedtaket om Østre parkdrag 6.mars 2013 så holder politikerne seg til de fremlagte planene.

Det er viktig at et så stort utbyggingsområde som ensjøbyen får sine parker og grønne områder Dette bidrar til trivsel og livskvalitet for gamle og nye beboere.

Ensjø er på god vei til gå fra bilby til boligby.

Les tidligere sak om parken

Se kart over parken

Les mer om grønne og blå områder på Ensjø i VPOR

Lite fremdrift i boligblokk saken og det trues med avslutning av saken

Vist 392 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder