Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Ensjø T-banestasjon til 225 millioner kroner ble åpnet offisielt onsdag 19.juni!

Mens solen skinte og Bestum Stasmusikkorps spilte ble Ensjø T-banestasjon offisielt åpnet med pomp og prakt onsdag 19.juni.

Åpningen og snorklippingen ble foretatt av samferdselsbyråd Ola Elvestuen. I tillegg var Bård Folke Fredriksen med og sjefene i Sporveien og Ruter. De fleste som bivånet arrangementet var folk fra prosjektledelsen, kommunale etater og de firmaene som har stått for jobbingen til stede.

Stasjonen har nå kostet 225 millioner kroner som er veldig mye penger. Kostnaden til stasjonen har økt betydelig fra de første anslagene i 2010 som var på under 100 millioner. Dette medførte også at starten på utbyggingen ble utsatt med et år.

Den var opprinnelig planlagt å starte på sensommeren 2011 og skulle etter de første planene være ferdig etter ca. ett års byggetid. Den økte kostnaden medførte et års utsettelse og det var først når bystyre 23.mai 2012 vedtok en budsjettsak om oppgradering av Ensjø T-banestasjon man kunne starte arbeidet. I saken ble det fastsatt en total budsjettramme på 241 millioner kroner for oppgradering av T-banestasjonen.

Kostnadsrammen på 241 millioner ble så høy at man måtte fordele det på to budsjett år. Det ble bevilget 140 millioner i 2012 og 101 millioner i 2013.

Nå står stasjonen ferdig og koster 225 millioner kroner og man har dermed holdt seg under budsjettet på 241 millioner og man har levert stasjonen innenfor den estimerte byggetiden på et år. Det må sies å være veldig bra styring og prosjektering.

Arbeidene med Ensjø T-banestasjon ble offisielt igangsatt av Byrådene Ola Elvestuen og Bård Folke Fredriksen 29.juni 2012 i kraftig regnvær. Nå 19.juni 2013 er ringen sluttet og de samme personene som åpnet for rivning av den gamle har nå åpnet den nye stasjonen.

Den gamle åpne og grønne stasjonen fra 1966 var gått ut på dato, selv om den hadde det som trengtes av universell utforming og utstyr. Det var det fremtidige behovet for en ny stasjon med tanke på at Ensjø bygges ut med mange 1000 nye boliger. Det spilte vel også en betydelig rolle at man ikke kunne bygge boliger over og rundt stasjonen uten å gjøre denne ombyggingen.

Ensjø T-banestasjon åpnet for normal drift tirsdag 4.juni 2013 og fra stasjonen ble delvis stengt i juni 2012 har det pågått rive og byggearbeider som har holdt stasjonen delvis stengt i ett år. Dette har selvsagt vært til ulempe for alle beboere og brukere av stasjonen, men nå har Ensjø fått en helt ny og moderne T-banestasjon.

Se sak fra 29. juni 2012

Se sak med fire videoer fra hele perioden med utbyggingen

Video fra snorklippingen 19.juni!

Vist 492 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder