Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

17 etasjers Høyhus over Ensjø T-banestasjon legges ut på offentlig høring i november.

Da er det klart at planene om utbygging av 93.200 kvadratmeter bolig og næringseiendom inkludert 2 Høyhus på 60 meter, over Ensjø t-banestasjon, vil bli lagt ut på offentlig høring i november.

Det har vært mye planlegging, behandling og justeringer underveis. Prosjektet/planen er beskrevet i et 200 siders dokument som er forkortet til 48 sider, slik at det ikke skal være for vanskelig for allmenheten å settes seg inn i dem.

Det som kanskje er det den store overraskelsen er at planene og dokumentene er «Hemmelige» Det vil si at de ikke er tilgjengelige via kommunes saksinnsyn på nettet, slik de fleste viktige reguleringsplaner er i dag. Disse dokumentene er kun tilgjengelige i plan og bygningsetaten lokaler og på deres PCer. Ensjø aktuell informasjon har mange ganger påpekt dette, i bloggsaker om denne reguleringen og i direkte meldinger til ansvarlige i Eiendoms og byfornyelsesetaten og plan og bygningsetaten. Det er spesielt at en sak som bryter med flere vedtak i bystyret ikke er 100 prosent offentlig, slik de flest saker er i dag!

Denne saken har holdt på lenge og startet allerede i starten på 2007 og har gått igjennom mange runder og forhåndsundersøkelser. Skanska er sammen med Eiendoms og byutviklings etaten i Oslo kommune de som i hovedsak er pådriveren i dette arbeidet. Skanska har kjøpt eiendommer for 151 millioner kroner på området og skal kjøpe kommunens eiendom på området når reguleringssaken er avsluttet. Prisen for dette er enda ikke offentlig kjent.

Etter min mening så er dette forslaget brudd på 2 bystyre vedtak og i strid med mye av innholdet i planleggingsprogrammet for Ensjøområdet.

I planen fremkommer det at man blant annet ønsker å bygge 2 høyhus på 14 og 17 etasjer. Bygningene er foreslått til å bli 58,3 og 59 meter høye. Man har utnyttelse av enkelte deler av området som nærmere seg 500 prosent, enda man i planprogrammet sier at max er 270 prosent. Utfordringen med dette forsøker man å kamuflere ved å benytte en gjenonsnitts utregning der betydelige arealer som ikke skal benyttes til bygninger legges inn i regnstykket.

Det spesielle med prosjektet er at forslagstillerne er godt kjent med planprogrammet for Ensjø som ble vedtatt i Bystyret i mars 2004 og høyhusvedtaket som er fattet av Bystyret i Oslo kommune i august 2005. I den politiske saken fra 2005 står det klart og tydelig sitat: Byrådet foreslår at høyhus i Oslo defineres som bygg høyere enn 42 meter byggehøyde over terreng, og at dette skal være maksimal byggehøyde i Oslo, med unntak av områdene Bjørvika, Bispevika og Vaterland, hvor det ikke settes en slik høydebegrensning. Sitat slutt.

Likevel legger Skanska fram et overdimensjonert og betydelig overdrevet prosjekt, selv om man igjennom hele prosjektet har fått signaler fra plan og bygningsetaten om at dette ikke vil bli akseptert.

Planen forutsetter også rivning av den verneverdige teglverksbygningen I Rolf Hofmos gate 20, som har tilhørt Ensjø teglverk og senere Levahns mekaniske verksted. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet Levahn Motor Co mellom 400 og 500 lokomotiver og var Norges største lokomotivfabrikk. De flyttet til Ensjø i 1917 og inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk.

Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Byantikvaren har satt denne bygningen på gul liste og vil at denne skal bevares.

Plan og bygningsetaten som er reguleringsmyndighet har også jobbet med denne saken parallelt med utbyggeren. Det vil ikke forundre meg om plan og bygning legger fram et eget alternativ til det utbyggerne har levert. I alle møter og samlinger med utbyggeren har man påpekt at man bryter regler og prinsipper samt selve planleggingsprogrammet for ensjø. Det er for tidlig å kunne mene noe om hva etaten kommer opp med, men de vil helt sikker mene noe om høyden og utnyttelsen

Tiden er nå inne for å forberede høringsuttalelser og kommentarer/protester mot planen. Du kan som enkeltperson komme med innspill eller hvis du som leser dette bor på Ensjø og sitter i styret i et borettslag eller sameie, så bør du tipse styret om at tiden er inne for å forberede innspill til høringen.

Her finner du linken til den korte versjonen av planforslaget som vil bli lagt ut på høring. Start lesingen allerede i dag. Les planforslaget her

Vist 847 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder