Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

OL eller ikke OL på Ensjø – Nå kommer forslag om ny lokalisering av Skøytestadion på Valle Hovin

Uansett om du er tilhenger eller motstander av et OL i Oslo i 2022 så kommer man ikke utenom at det er et gigantisk arbeide som skal gjøres hvis man beslutter at det skal bli et OL i Oslo, og at man får det tildelt av IOC. Dette planleggingsarbeidet har allerede startet opp og arbeidet på går fortløpende til et eventuelt nei eller avslag på søknaden er et faktum.

Når det gjelder et Skøytestadion på Valle Hovin så startet arbeidet formelt i plan og bygningsetaten 11. juli 2013, igjennom at det formelt ble bedt om et oppstartsmøte i plansaken.

Det har i lang tid vært snakket om at man skulle benytte den gamle betongflaten på Valle Hovin og at man skulle bygge tak over denne. Det er også det forslaget som er benyttet som eksempel i forbindelse med arbeidene som pågår med regulering av Vålerenga stadion på Valle Hovin området. Se bilder sist i saken.

I et dokument som er gjort tilgjengelig i plan og bygningsetaten i Oslo sitt saksinnsyn i juli 2014 har man presentert en stedsanalyse. Denne stedsanalysen er utarbeidet av LINK arkitektur AS for den kommunale OL-etaten i Oslo. Man sier i dokumentet sitat: I forbindelse med de olympiske- og paralympiske leker i 2022, skal det oppføres og utbedres en rekke nye anlegg og arenaer i Oslo. Formålet med stedsanalysen og reguleringsprosessen er å legge til rette for en ny hall for skøyter lengdeløp på Valle Hovin.

I dokumentet legges det opp til at hallen flyttes fra dagens tenkte posisjon til å legges på område nord for Vallhall, der de tre kunstgressbanene på Valle feltet ligger i dag. Man sier at lengdeløpshallen legges lavt i terrenget, med isflate på et lavere nivå enn dagens treningsbaner i området. Kantene på hallen bearbeides som en del av terrenget, taket kan til plantes Hele dokumentet kan leses på linken under her:

Stedsanalyse og ny lokalisering på Valle feltet

Les tidligere saker om OL og Skøytehall på Valle Hovin

Planer for skøytehall i 2011

Ny ishall på Valle Hovin! Ja eller Nei til OL på Ensjø i 2022?

Vist 293 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder