Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Innbyggerne på Ensjø sier NEI, lokalpolitikerne sier NEI men politikerne på Rådhuset sa JA til høyhus og massiv utnyttelse i tyngdepunktet på Ensjø!

Byrådet bestående av Høyre og Venstre har fremmet en reguleringsplan for «Tyngdepunktet» som ligger rundt Ensjø T-banestasjon. Der planlegger man å bygge 88.800 kvadratmeter med bolig og næring. Det blir 55 prosent av området som blir boliger (ca 625 stk) og 45 prosent som blir næring.

I prosjektet ligger det et bolighøyhus på 48 meter med 14 etasjer, ett næringshøyhus på 49,3 meter med 12 etasjer (uten leiligheter) og ett nesten bolighøyhus på 42 meter med 12 etasjer.

Det fremlagte forslaget bryter med Planprogrammet for Ensjø som er vedtatt av bystyret og det bryter med høyhusvedtaket i bystyret som sier at ingen bygg skal være over 42 meter i dette området. Det blir minimalt med utearealer i dette prosjektet faktisk så er det så lite som 16 prosent og av dette blir litt under halvparten liggende på tak og balkonger.

Sameier, borettslag og vel foreninger på Ensjø har tydelig tatt standpunkt mot denne massive utnyttelse og høydene. De 11 er Malerhaugen Vel, Kampen vel, Borettslaget Jordal terrasse, Rolf Hofmo Borettslag, Kampen Hageby 1, Kampen Hage by 2, Kampen Byggeselskap, Malerhaugen Byggeselskap, Ellipsen borettslag, Sameiet Malerhaugveien 24-26 og Sameiet Malerhaugveien 34. Man har har igjennom høringer og deltakelse i prosessen kommet med innspill som politikerne ikke ønsker å ta hensyn til.

Alle partier i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har enstemmig gått inn for lavere utnyttelse og lavere høyder.

Byrådet har 2.juli gått inn for denne massive utnyttelsen

I dag 2.september har byutviklingskomiteen sitt flertall bestående av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, gått inn for denne reguleringen.

Arbeiderpartiet forslo at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Dette ble avvist av det borgerlige flertallet og Arbeiderpartiet stemte da subsidiert for innstillingen. Det var kun SV og Miljøpartiet de grønne som stemte for lavere utnyttelse i tråd med det innbyggerne ønsker.

Det er snart valg og hver og en må selv gjøre seg opp en mening om hvilke partier som vil bomiljøet på Ensjø best. Når politikerne ikke hører på innspillene så må kanskje bruk av stemmeseddel i valg, være virkemiddel i påvirkningen.

Les tidligere sak om dette

Vist 587 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Var det noen som gikk i mot høyden på husene?

SV og Miljøpartiet de grønne gikk inn for alternativ 5a som ville redusert høydene ned til max 42 meter. De ville også redusere utnyttelsen fra 88.800 til ca 80.000 kvadratmeter. Begge delene ville da vært innenfor det som er vedtatt i bystyret vedrørende høyhus og planprogrammet.

Arbeiderpartiet foreslo at man burde legge inn 125 leiligheter/boliger inn i nærings høyhuset på felt K1. Dette ble nedstemt av de borgerlige partiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet stemte da subsidiært for innstillingen.

Har alle beboerne blitt spurt? Må visst ha vert borte den dagen.

Når styrene i 9 borettslag/sameier og 2 vel foreninger sier nei, så representere det en betydelig del av Ensjø sine innbyggere. Når 15 bydelspolitikere fra alle partier sier nei, så representere de en folkevalgt mening for alle bydelens innbyggere. Men du har rett i at det finnes nok noen som synes dette er positivt, men de har ikke gjort seg særlig til syne, med noen hederlige unntak! ( 1 som har sendt inn høringssvar til PBE og 4-5 stk som har sagt fra på mine saker her eller på FB, etter byutviklingskomiteens vedtak) Men hvis det er flere som synes at høyhus, lite utearealer, lite grønne områder og massiv utnyttelse over og rundt Ensjø T-banestasjonen er positivt så må dere for all det gjør dere hørt! På samme måte som vi andre som synes dette er galt, forsøker å fortelle om vårt syn.

Annonse

Nye bilder