Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

God fremdrift i arbeidet med Hovinbekken i Gladengveien på Ensjø

Ensjø aktuelle informasjon skrev i mars om at avtalen om bygging av Hovinbekken i Gladengveien var inngått med selskapet Trase as. Kontrakten er på totalt 25 millioner kroner. Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

Trase startet arbeidet i april og sakte men sikkert har arbeidet blitt synlig for de som ferdes i området. Det er i første omgang mye gravearbeider og deretter så skal bunnen i bekken stabiliseres med grus og fiberduk. Deretter så støper man en tynn betongplate, slik at resten av betongkanalen kan bygges på dette grunnlaget.

Siden man ikke kan stenge Gladengveien for trafikk så gjøres arbeidet i etapper. Derfor kan man i dag se områder som er markert og klare for graving. Områder der det graves, områder den man legger i grus og legger på duk. Andre steder er betonglaget på plass og rundt ved Rema 1000 kan man se arbeidet med monteringen av armeringsjern til kanalen og en av bruene.

Ved en slik byggemåte så blir det selvsagt litt trangt om plassen og fotgjengere må være litt oppmerksomme. Spesielt er det vanskelig å krysse Gladengveien fra den ene siden til den andre på grunn av gjerdene rundt byggeplassen. Men det er nok mest merkbart er det for alle som tidligere var vant til å parkere i Gladengveien. For at arbeidet skal gå greit så har man måtte fjerne gateparkeringen i området det arbeides.

Arbeidet med Hovinbekken i Gladengveien skal etter planene være klart i november.

Les tidligere sak om dette

Vist 116 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder