Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Malerhaugen gård

Malerhaugen gård

Historisk bilde, udatert. Uthusene på venstre side er blitt leiligheter og den gamle bygningen bakerst i bildet er Fengslet og huser flere boliger. Bildet er hentet fra en fremstilling gjort til Oslo kommune i midten av 2000 tallet.

Lensmannsgården Malerhaugveien 2 h

Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808 – 1902) kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget lensmannsgården i sveitserstil. Er på Gul liste

Malerhaugen gård – Fengselet - Malerhaugveien 2a

Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808 – 1902) kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget denne bygningen som et fengselet. Fengselet ble nedlagt i 1876. Er på Gul liste

Malerhaugen gård – Lensmannsgården Malerhaugveien 2h

Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808 – 1902) kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget lensmannsgården i sveitserstil. Er på Gul liste

Malerhaugen gård

Nov 2009 Uthus rives restaureres

Malerhaugen gård

Nov 2009 Uthus rives restaureres

Malerhaugen gård

Februar 2010 Gravingen har startet

Malerhaugen gård

Mai 2010 kjeller og grunnmur er ferdig

Malerhaugen gård

Mai 2010 kjeller og grunnmur er ferdig

Malerhaugen gård

Mai 2010 restaurering og ombygging av uthus til boliger

Malerhaugen gård

Mai 2010 restaurering og ombygging av uthus til boliger

Malerhaugen gård

Juni 2010 rekkehusene er kommet opp og uthusene er lukket

Malerhaugen gård

Juni 2010 Rekkehus er kommet opp

Malerhaugen gård

juni 2010

Malerhaugen Gård

Oktober 2010 husee har fått kledning og stillaser er tatt ned. Garasjeinnkjøring bygges.

Malerhaugen Gård

Oktober 2010 husee har fått kledning og stillaser er tatt ned. Garasjeinnkjøring bygges.

Malerhaugen Gård

Oktober 2010 Inngangene til rekkehusene. til venstre bak støymuren finner du E6

Malerhaugen Gård

Oktober 2010 Uthuset starter å ligne på en bolig

Malerhaugen Gård

Oktober 2010 husee har fått kledning og stillaser er tatt ned. Garasjeinnkjøring bygges.

Malerhaugen Gård

Januar 2011 utvendig er husene nesten ferdig.