Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for august, 2012

Klagen til Fylkesmannen er forkastet - PEAB kan starte arbeidet med boliger i Langengen på Ensjø!

Klagene på bystyret sitt reguleringsvedtak fra 28.september 2011 som har blitt behandlet av Fylkesmannen er forkastet og PEAB kan starte arbeidet med boligprosjektet i Langengen på Ensjø.

Les mer…

Plan og bygningsetaten ønsker ikke 10 etasjers boligtårn i østre parkdrag på Ensjø!

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger skrevet om planene i Ensjøveien 16-22, hvor eier blant annet ønsker å bygge 24 boliger i det området som skal bli østre parkdrag. Nå er det klart for offentlig høring av prosjektet og plan og bygningsetaten er ikke fornøyd med forslaget, så de har måttet lage et alternativ.

Les mer…

Plan og bygningsetaten krever lavere bygninger i Tyngdepunktet på Ensjø T-banestasjon!

Plan og bygningsetaten sin tilbakemelding til utbyggerne i tyngdepunktet på Ensjø er: Følg planprogrammet, det er ikke mulighet for høyere TU enn 270% netto tomteutnyttelse og flere bygninger i forslaget må kuttes med 2-4 etasjer. Noen bygninger må endres eller fjernes. Klart nei til høyhus over 42 meter.

Les mer…

Byrådet ønsker å øke boligandelen i Vålerenga stadion prosjektet med 100% på bekostning av grønne områder på Valle Hovin!

I Kommunalt saksinnsyn kan man lese at byrådet i sommer har sendt et brev hvor de ønsker å øke antall kvadratmeter boliger med 100% i Vålerenga stadion prosjektet på Valle Hovin området. Dette skjer på bekostning av grønne friområder.

Les mer…

Boligtårn planer på Ensjø kommer på offentlig høring!

Det har vært mye fram og tilbake med planene til Brødrene Jensen i Ensjøveien 16-22. De startet i 2008 og de kom litt dårlig ut fra startblokka og planene var nær ved å havarere i 2011, før man fikk litt orden på det interne byråkratiet. Nå har man imidlertid kommet ett stykke til på vei i systemet. Det er straks klart for offentlig ettersyn. Det er bra for forslagstillerne og for oss som har noen innsigelser.

Les mer…