Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for juni, 2015

Obos fremskynder byggetrinn 2 av Boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø.

Byggetrinn 1 av Obos sine boligprosjekter Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø er startet opp og er under bygging. Disse prosjektene ligger nær de gamle stålverkshallene på Ensjø og det har tidligere vært planlagt at byggetrinn 2 av boligprosjektene først skulle bygges når hallene er revet.

Nå har det imidlertid kommet frem informasjon om at Kolberg som eier hallene har inngått en ny utleieavtale som gjelder for minst 10 år. Det har i dokumentasjonen aldri vært antydet/dato satt når de resterende hallene skal rives. Nå mener imidlertid Obos at et tidsperspektiv på 10 år skaper problemer for Obos og beboere i byggetrinn 1. De vil ikke vente i 10 år med å oppføre del 2 av sine boligprosjekter. Derfor ønsker Obos å endre på reguleringsplanen for å kunne fremskynde oppføringen av byggetrinn 2.

Obos har gjort henvendelse til Plan og bygningsetaten og det har vært avholdt møter om dette. Referatene mer enn antyder at PBE ikke ønsker ny runde med offentlig ettersyn og aksepterer de dispensasjoner som Obos ønsker. PBE ønsket heller ikke sist runde når man økte høydene med over 2 meter å ta ny runde med offentlig ettersyn.

Endringen går ut på å trekke del 2 av boligprosjektene lengre vekk fra hallene slik at man får nødvendig 8 meter avstand og kan anlegge midlertidig vei mellom bygningen og hallen. Avstanden mellom byggetrinn 1 og 2 blir ikke mindre. Bygget blir dermed smalere men lengden på byggetrinn 2 blir lengre. De blir dermed ikke så firkantet som man tidligere har sett på tegninger. Dette får lite betydning for de fleste på Ensjø, men kanskje de som har kjøpt bolig i byggetrinn 1 og som ikke hadde planlagt/forventet at byggetrinn 2 kommer foran vinduene og skygger for utsikten, ikke blir like fornøyd.

Det blir også slik at høyden på prosjektet øker med over 2 meter på samme måte som på byggetrinn 1.

Obos har tidligere oppgitt at det skal bygges ca 40 leiligheter i trinn 2, men i dokumentene som nå er sendt inn så bruker man tallet 52 leiligheter som gir en økning på 12.

Så gjenstår det å se om noen vil kjøpe bolig i et prosjekt der man fra balkongen ser rett inn i en murvegg 8 meter unna, en murvegg som kan bli der i mange år.

Les tidligere sak om opp i høyden ikke ned i bakken

Veidekke bygger for Obos

Obos har fått rammetillatelse til feltene C10 og D10

Forsert utbygging i Gladengveien

OBOS/Veidekke ønsker å starte med byggetrinn 2, uten at lagerhallen rives (det er visstnok inngått ny leieavtale for 10 år). De ønsker å drøfte dette med Plan- og bygningsetaten. For å få til det må byggegrensen flyttes 5 m. fremover mot de byggene som allerede er under oppføring – Verkshagen og Stålverkskroken. Jeg lurer på hva konsekvensen av dette vil bli for de som allerede har kjøpt boliger der. Hvis ikke de nye byggene reduseres tilsvarende vil det vel medføre at naboskapet blir vesentlig tettere.

Ny ulykke i krysset Gladengveien/Ensjøveien

I formiddag skjedde det igjen, en eldre mann med stokk ble påkjørt i fotgjengerfeltet. Med biler som stanger i alle retninger uten klare vikepliktsregler, blir det mye aggressive førere som ikke tar tilstrekkelig hensyn. Nå har dette vært et skadebelastet kryss siden dag 1, uten at noen som har myndighet til det skjærer igjennom og finner en løsning. Notiser og innlegg i media ser ikke til å hjelpe.

Les mer…

HURRA! Ensjø T-banestasjon er endelig ferdig på dagen 2 år etter at den åpnet

Ensjø Aktuell informasjon har flere ganger skrevet om mangler på Ensjø T-banestasjon. Seinest i februar 2015 skrev jeg om at det mangler en informasjonstavle på siden ut mot det fremtidige Ensjø torg. Det er laget ferdig en sokkel, men selve tavlen mangler. Siden åpningen har det vært en trekasse rundt denne.

Les mer…

Giftig Gullregn finnes flere steder på Ensjø området

Gullregn er en busk/tre som er relativ sjelden men den finnes rundt omkring. Den utpreger seg og er spesielt gjenkjennelig med sine store klaser av hengende gule blomster. Senere får planten belgfrukter som innholder frø.

Les mer…

Paprika Pizza og Kebab på Hasle – i nabolaget til Ensjø

Paprika Pizza og kebab ligger i Grenseveien ikke langt unna Hasle t-bane. Før het stedet «Pizza driver» men ved årskiftet fikk stedet nye drivere og det ble pusset opp. En som tidligere jobbet på Folkets kebab tok over driften av stedet.

Les mer…

Planarbeidet med Hovinbekken langs Gladengveien på Ensjø har startet.

Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet mye om Hovinbekken tidligere, men nå kan alle glede seg over at planarbeidet med å få bekken opp i dagen langs hele Gladengveien formelt har startet.

Les mer…

Siste hinder for Vålerenga stadion på Valle Hovin er borte – i nabolaget til Ensjø

I dag kunne mediene fortelle om at ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent overdragelsen av tomten fra Oslo kommune til Vålerenga og dermed er siste hinder borte. Nå kan stadion planen realiseres. Det spekuleres i om byggestart allerede kan skje rett over sommeren.

Jes ser at Osloby.no skriver at det 24. juni skal være et ekstraordinært årsmøte i Vålerenga Fotball der man skal vedta at klubben skal bygge sin egen arena på Valle Hovin. Det er selvsagt bare et formalia vedtak, men mindre det er betydelige utfordringer med finansieringen og låne opptak. 400 milioner i lån er ikke ubetydelig.

Les mer…

Nye boligplaner for Ensjøveien 16-22 er i på gang på Ensjø

Eiendommen Ensjøveien 16-22 er ikke en ukjent sak her på Ensjø Aktuell informasjon. Denne eiendommen har vært en gjenganger i saker her på bloggen. Det ble startet arbeid med planer for denne eiendommen i 2008 og i slutten på 2014 kastet man kortene og ville starte på nytt.

I desember 2014 skrev Ensjø Aktuell Informasjon en sak om dette at man skulle legge bort tidligere planer og starte på nytt. Det ble da sagt at man skulle utlyse en parallellskissekonkurranse. Parallellkonkurransen er åpenbart gjennomført og en vinner er kåret. Skissene fra vinneren har blitt lagt ut på nettsiden til Lund+Slåtto arktekter.

Les mer…

Kraftig økning i trafikkulykker på Ensjø spesielt i krysset Ensjøveien/Gladengveien

Ensjø Aktuell informasjon er opptatt av trafikksituasjonen i nærområdet og spesielt i krysset Ensjøveien/Gladengveien som nok er det farligste krysset i området, uten signallys regulering.
I løpet av de siste 2 årene har det vært en stor økning i ulykker i Ensjøveien og Gladengveien. I 2012 var det ingen ulykker på disse veiene. I 2013 var det 4 ulykker og i 2014 var det 4 ulykker.

Les mer om denne saken her

Nabovarsel for Valle Hovin, Hasle, Helsfyr og Ensjø området – AC/DC kommer 17. juli.

Live Nation har nå sendt ut nabovarsel til alle beboere i nærheten av Valle Hovin stadion for å informere om at det blir AC/DC konsert 17.juli. Flott tiltak og fint at det kommer så tidlig at de som har store utfordringer med konserten kan finne gode løsninger.

Her opplyser da at det vil bli arbeider med scenen i 4 dager før konserten i tidsrommet 0800 til 1900 og ned rigging om natta rett etter konserten. Det blir lydprøver torsdag 16/7 kl. 1600 til 1800 og 17/7 fra kl. 1200. De opplyser at publikum vil få slippe inn kl. 1700 og musikken starter kl.1745 og varer til kl. 2300 på konsert dagen 17.juli.

Les mer…

Se skissene til Østre Bekkedrag på Ensjø

Østre bekkedrag skal gå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Det skal passere Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1. Det er allerede bygget boliger på Malerhaugveien 34 og det at det er planer for boliger på de to andre eiendommene gjør det mulig å få til et bekkedrag som går hele veien sammen med en gangvei/gangsti.

Les mer…

Nye parkeringsmuligheter på Ensjø – mot avgift selvsagt!

Da har det åpnet seg opp flere parkeringsplasser på Ensjø. Et område som tidligere var helt privat og ikke tilgjengelig på kvelden har nå åpnet for avgiftsbelagt parkering mellom 1700 og 0700.

Det er parkeringsplassen på Ensjøveien 17 (utenfor hurtigruta carglass) som har fått skilter som angir at det er lovlig å parkere på kvelden og natta mot avgift. På dagtid er det fortsatt kun for kunder og ansatte.

Les mer…

SULTEN? Dileks kafe og restaurant på Ensjø/Jordal

Dileks er en lokal kafé på Ensjø/Jordal med inngang fra Rolf hofmos gate. Den ligger 100 meter fra Ensjø T-bane stasjon og nærmeste nabo til Kiwi butikken. Dileks er en kafe med alle rettigheter når det gjelder drikke og et godt utvalg av mat. Her kan man spise både lunsj og middag eller bare stikke innom for å ta en øl. Dileks har flere tilbud på dagens middagsrett og med en øl pris på kr 59.- (for halvliteren) så er det ganske akseptabelt.

Les mer…