Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for juli, 2015

Grunnsteinen til Vålerenga stadion på Valle Hovin ble lagt ned i går – i nabolaget til Helsfyr/Ensjø

På Vålerenga sin 102 års dag kunne man endelig legge ned grunnsteinen til den nye stadion. Det har gått 8 år siden politikerne i 2007 lovet Vålerenga en tomt til stadion. Det var derfor stor glede og høystemning ved den gamle sykkel velodromen på Valle Hovin i går kveld. I går hadde unge og gamle supportere av Vålerenga møtte opp sammen med hardcore gjengen og pampene i klubben samt noen politikkere som ville ha sin del av oppmerksomheten.

Les mer…

Obos sitt boligprosjekt Gladengen park på Ensjø er utsolgt

I løpet av den siste uka har Obos solgt den siste ledige leiligheten i boligprosjektet Gladengen park på Ensjø. I andre kvartal har man solgt 4 leiligheter, og nå i tredje kvartal er det 1 solgt i dette prosjektet og det er dermed utsolgt.

Les mer…

USBL tar styringen på boligprosjekt i Malerhaugveien 15 på Ensjø – planlegger 140 leiligheter

I slutten av september 2014 ble det sendt inn bestilling av oppstartsmøte på denne eiendommen. Planen som ble skissert var litt luftige og når man hadde avholdt område- og prosessavklaring til oppstartmøte så, var det mange ting som måtte diskuteres. Oppstartmøtet ble avholdt tidlig i 2015

Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke forslaget. Utnyttelse og etasjehøyder var i strid med føringer i planprogram for Ensjø. Etaten mente at parkeringslokket må trekkes inn mot terrenget i bakkant, slik at boligene bli gjennomgående, høyder og utnyttelse måtte reduseres i tråd med overordnede føringer og deler av planområdet bør omreguleres til barnehage. Sentrale temaer er boligkvalitet, innpassing av barnehage, forhold til offentlig rom/grønnstruktur og utnyttelse/volum.

Det kan nå se ut til at USBL har kommet inn i prosjektet og har tatt styring. 11.mai 2015 skiftet selskapet Malerhaugveien 15 as forretningsadresse man skiftet også styre og det ble gjort flere endringer som tilsier at USBL har kjøpt/tatt over prosjektet. Fortsatt står Svendsen og Fougli Eiendom ANS som 100 prosent eier av selskapet, men dette kan være en formalitet.

Fra det opprinnelige prosjektet med 6 blokker der noen skulle bli opptil 10 etasjer over Malerhaugveien så har man nå i juli levert en skisse som endrer prosjektet. Nå blir det 5 blokker som alle sammen har to høyder. Den laveste har 4 og 5 etasjer mens den høyeste har 7 og 8 etasjer. Etter denne endringen har man tatt kontakt med Plan og bygningsetaten og bedt om dialogmøte der man skal gå igjennom endringene som er gjort.

Man sier i dokumentasjonen sitat «Tidligere innsendt bebyggelsesgrep la til grunn seks frittliggende lameller på fra 5-8 etasjer i vifteform over et parkeringslokk på to etasjer. Revidert grep legger til rette for fem bygningskropper med vertikale brudd i fasaden som er forskjøvet i forhold til hverandre. Byggehøyden er redusert til maks 8 etasjer i nord, med nedtrapping til fire etasjer i sør.

I første etasje ut mot Malerhaugveien legges det opp til vertikale brudd i fasaden gjennom forskyvinger av bebyggelsen. Forhager anlegges i rommet som dannes mellom Malerhaugveien og bebyggelsen. Inngangspartier trekkes inn fra fasadeliv for å danne halvprivate møteplasser/uterom for beboere, samtidig som inntrukket inngangsparti skaper flersidig lysinnslipp for boliger i første etasje. Adkomst til uteoppholdsarealer på lokk sikres gjennom innvendig heis fra 1. etasje og opp på lokk, samt trappeadkomst direkte fra Malerhaugveien.» Sitat slutt

Man innrømmer i de siste dokumentene at dette prosjektet ikke følger Ensjøplanen og planprogrammet som anbefaler BRA mellom 120-150 % og byggehøyder på 4-5 etasjer. Dersom man legger til grunn areal til boligformål(10 500 m2 lyse arealer), gir prosjektet en utnyttelse på ca. 190 %. Dersom man skal legge til grunn mørke arealer(parkeringsanlegg, boder og teknisk rom) vil BRA utgjøre 14 500 m2, som gir en % BRA på 268 %.

Prosjektet er tatt ned og i riktig retning men det er fortsatt en utfordring at man tenker på bygg på 7 og 8 etasjer og at man ligger betydelig over 150 prosent total utnyttelse.

Vil du lese mer om dette prosjektet sjekk linkene under.

Se skissene til prosjektet her

Les referatet fra oppstartsmøtet

Les tidligere sak om dette prosjektet

Skanska skal bygge 251 nye boliger i Sigurd Hoels gate 1 på Ensjø

I starten på juli har Skanska søkt om rammetillatelse for oppføring av 5 boligbygninger på felt A i Tiedemannsbyen på Ensjø. Tiltaket omfatter 251 boliger med parkeringskjeller, et mindre næringslokale og barnehage. Adressen er Sigurd Hoels gate 1 eller nærmere bestemt i krysset Ensjøveien og Sigurd Hoels gate (tidligere Johan H. Andresens vei 1) eller det store røde lager bygget der du finner Økern bilauksjon på Ensjø.

Les mer…

Teglverket skole på Hasle er overlevert Oslo kommune – i nabolaget til Ensjø

Midt i ferien og så snakke om skolestart HMMMM!!

Men det er kanskje like greit å ta det opp likevel for nå er Oslo sin nyeste skole Teglverket skole på Hasle overlevert til Oslo kommune ved undervisningsbygg og lærere og annet personale har startet å klargjøre skolen for mottak av elever i august.

Les mer…

Nå kan det bli liv i første etasje i Marienfryd prosjektet – Frisør og Sushi restaurant er på vei inn i de tomme lokalene.

For ett år siden skrev jeg om at næringslokaler på gateplan på Ensjøområdet sliter. Siden den gangen har det skjedd at Brasseriet bar og restaurant har gått konkurs og ny eier overtok den, men måtte stenge ved juletider. Bokhandelen er lagt ned og har flyttet, lokalet står fortsatt ledig. Jeg skrev også om de ledige lokalene som er i Marienfryd prosjektet og i Tiedemannsbyen. I sist nevnte står de fortsatt tomme, men Skanska at tatt i bruk det største lokalet som eget salgs og visningslokale.

Les mer…

Asia rett hjem og Gladengen pizza og grill – nye spisesteder på Ensjø?

For den observante leser og beboer på Ensjø så har man kanskje lagt merke til at det har dukket opp nye skilt i Gladengveien 15. De gamle skiltene med Ensjø sushi og wok og Ensjø grill og pizza er fjernet og nye skilt er kommet opp.

Men fortvil ikke det har ikke vært noen eierskifter nå, de skjedde for lenge siden men det er først i disse dager at de nye skiltene har kommet opp.

Det er god mat og det er raskt og effektivt. Er du litt sulten og ikke har lyst å lage din egen middag? Da er det bare å stikke innom i Gladengveien 15.

Vil du sjekke menyen til Asia rett hjem klikk her!

Ensjø Kro er historie – nytt utested heter Ensjø musikk scene

Da er det definitivt slutt for Ensjø kro, ny eier har nok overtatt lokalene og vedkommende har søkt om skjenkebevilling i navnet Ensjø musikk scene.

Les mer…

103 solgte leiligheter på Ensjø i andre kvartal 2015

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 103 nye boliger. Sammenlignet med første kvartal i 2015 så er dette en oppgang med 27 leiligheter.

Les mer…

Biblioteksentralen i Malerhaugveien 20 på Ensjø skal rives og det skal bygges boliger på eiendommen

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så har eiendommen til biblioteksentralen i Malerhaugeveien 20 på Ensjø blitt lagt ut for salg i slutten av 2014. Nå er det klart at Bundegruppen har kjøpt Eiendommen og skal rive eksisterende bygg og bygge boliger.

Les mer…

Byrådet velger å bryte høyhusvedtaket i Oslo ved å innstille på 2 høyhus på Ensjø.

Da er det klart at byrådet har behandlet reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø, for deg som ikke er kjent så er dette det ubebygde området/næringsområdet rundt Ensjø T-banestasjon.

Arbeidet med denne planen har holdt på siden 2005 og det har vært mye fram og tilbake. Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har fulgt saken i hele denne perioden og det var en av de første sakene som ble omtalt på Ensjø aktuell informasjon bloggen.

Les mer…

Boligprosjektet med 188 boliger i Malerhaugveien 25 på Ensjø er sendt til politiskbehandling.

Det er en stund siden jeg skrev om dette boligprosjektet, men nå er det tid for en oppfølging. Jeg opplever at dette er et av de prosjektene der utbyggerne stort sett har etterlevd Ensjøplanen fra starten og laget et prosjekt som virker godt og velfundert og som i all hovedsak ligger innenfor Ensjøplanen. Når saken ble sendt ut på offentlighøring i slutten av 2014, så hadde ikke Plan og bygningsetaten mange utfordringer med prosjektet bortsett fra at to av bygningene var foreslått oppført i 6 etasjer.

Les mer…

Ensjø før og nå – Langengen 2-4 i 1959, 2010, 2012 og 2015

I langengen 2 og 4 (tidligere Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6) ved Malerhaugen på Ensjø har det ligget to eneboliger med store tomter som er oppført i tiden mellom 1901 og 1937, den ene har hatt navnet doktorboligen.

Disse boligene med tomter ble i 2008 kjøpt opp av PEAB med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og PEAB startet opp med ønske om å bygge 40 leiligheter i 2 blokker.

Les mer…

Byrådsavdelingen instruerer Plan og bygningsetaten til å akseptere høyere bygg og dårligere uteoppholdsarealer i boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 på Ensjø/Helsfyr

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om boligprosjektet Grenselunden. Den siste saken som ble skrevet 3.mai og siste avsnitt var slik, sitat «Nå ligger saken i Rådhuset for vurdering og oversendelse til byutviklingskomiteen og jeg regner med at telefonene gløder og brev sendes. Får nå forsøker utbyggerne å trekke i alle tråder og kontakter de kjenner for å sikre investeringen sin.» sitat slutt

Greit å minne om at utbyggerne bak selskapet Ensjøåsen Invest som eier Grenseveien 97 ans. Dette eies av Canica AS (Stein Erik Hagen), Macama AS (Erik Bøhler), Pagano AS (Tove Kvammen Midelfart) Niki as (Torgeir Mjør Grimsrud) disse 4 største selskapene eier over 70 prosent av selskapet. En del mindre selskaper der 3 eier ca 10 prosent er Samsø as, Trestø invest as og Femstø as alle disse er kontrollert av forskjellige deler av familien Gahr Støre.

Les mer…

Skotvedt i Gladengveien 9 på Ensjø blir Auto Elite Ensjø fra 1.august

Mandag ble det klart at Auto Elite Ensjø AS er ny merkeforhandler for Hyundai og Honda i Oslo. Selskapet er lokalisert med salg av nye og brukte biler, verksted og delelager i romslige og hyggelige lokaler i Gladengveien 9 på Ensjø i Oslo. De har offisielle åpning allerede i august.

Det er i dag Skotvedt som selger Hyundai og Honda fra lokalene, men fra 1.august overtar Auto Elite Ensjø agenturet i Oslo. De kommer til å fortsette i de samme lokalene og med de samme ansatte. Auto Elite har kjøpt opp denne bilforretningen fra Skotvedt.

Auto Elite Oslo holder fra tidligere til i nabolokalene i Gladengveien 9 og selger fra de lokalene bilmerket Citroen. Nå skal altså nabo bedriften også bli en del av Auto elite gruppen og har fått navnet Auto Elite Ensjø.

Auto Elite er en del av Automobil AS som i dag består av 29 bilforhandlere i Sør-Norge samt flere bedrifter innen bilrelatert virksomhet. Gruppen omsetter for over NOK 2,5 mrd og har totalt ca 750 ansatte.

Begge selskapene leier lokaler av Kolberg gruppen og Ensjø aktuell informasjon har grunn til å tro at selskapene har langsiktige planer på Ensjø og at leiekontraktene med Kolberg gruppen gjenspeiler denne ambisjonen. Så det kan være mulig at boligplanene på disse to eiendommene ikke vil realiseres på de første 10 årene.