Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for august, 2015

Hovin skole synger på siste verset og skal om kort tid rives – i nabolaget til Ensjø

I september 2010 skrev jeg på Ensjø Aktuell informasjon at om noen år så er Hovin skole revet, men det tok altså 5 år før arbeidet ble startet. Nå er det satt opp gjerder rundt Hovin skole og søknaden om riving blir straks godkjent av plan og bygningsetaten og det er bare dager eller uker til at dette skoleanlegget er borte for alltid.

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake, men dagens bygninger ble bygget i 1954-55. Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Den første Hovin skole ble nedlagt i 1893.

Etter denne nedleggelsen var det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende bolig utbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955. Skolen ble nedlagt i august 2010. Deler av skole anlegget har blitt revet i mars 2014 grunnet ny sykkelvei langs E6 og nå skal resten av området og bygningene fjernes som ett ledd i oppstarten av byggearbeidet av Vålerenga stadion.

Her kan du se bilder av Hovin skole

Les om nedleggelsen av skolen

Ballongaksjon mot høyhus på Ensjø!

Torsdag 27.august kommer byutviklingskomiteen på befaring til Ensjø for å ta en kikk på området de planlegger å bygge ut med 88.800 kvadratmeter og 2 høyhus på nesten 50 meter og ett nesten høyhus på 42 meter.

Denne dagen vil representanter for borettslag og sameier på Ensjø og Kampen møte opp og vise motstand mot den massive utnyttelsen og de høye husene. Vi skal med hjelp av gassballonger vise høydene på de tre høyeste bygningene som er planlagt på området.

Hvis du vil delta på aksjonen og møte opp da kan du komme til Ensjø T-banestasjon ved Narvesen kiosken torsdag kl. 1130 arrangementet tar 1 time.

Sjekk ut Facebook siden Ensjøkampanjen NEI til Høyhus

Byrådet i Oslo vil ha høy utnyttelse og høyhus i tyngdepunktet på Ensjø, spesielt i feltet der kommunen selv er grunneier. Dette er eiendommen som de skal selge til Skanska når reguleringen er vedtatt i bystyret.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området. Men det er bare 55% som brukes til bolig resten 45% skal brukes til næringsvirksomhet.

Les mer…

Teglverksdammen – fantastisk flott nytt parkområde for Hasle og Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon har fulgt arbeidet med dette området fra starten og fra å ha vært en bakevje hvor kommunen dumpet gammel snø og gamle biler ble hensatt, så har området bak Hasletorg blitt utviklet til et fantastisk flott park og turområde med Hovinbekken oppe i dagen. Her kan man gå langsmed bekken og høre den klukke og bruse på sin vei mellom T-banen og Tennisballen ned mot den store Teglverksdammen.

Det er blitt åpnet en turvei forbindelse fra turvei D2 som passerer bak Vallefeltet, så området er tilgjengelig fra flere sider. Her finnes de samme elementene som også et laget i Tiedemannsparken. Spesielt de 4-5 bål/grill plassen som man kan ta i bruk på når man er på tur vil fungere fint. Brygger og krysningspunkter over dammen er flotte.

Det finnes mange benker og sitteplasser. Noen veiene er med grus men det er også fint å bruke rullestol/rullator eller barnevogn på de veiene som har asfaltunderlag. Når området samtidig er så intrigert med utearealet til den nye Teglverket skole og lekeapparater her, så blir dette en perfekt tur destinasjon for barnefamilier i området. Selv om dammen er stor og flott så må nok fiskestangen være hjemme for fisk tror jeg ikke det finnes enda, men kanskje på lang sikt finner fisk også veien hit.

To utfordringer fremstår som ganske klare for meg. Utfordring 1. Kan man bade i dammene? En varm og innbydende sommerdag så kan man fort få lyst til å ta seg en kald og kjølende dukkert i dammen. Jeg har allerede sett ungdommer som har badet her og advart at det kanskje ikke var så lurt. Noen må finne ut om det er lov eller ikke, mest med bakgrunn at Hovinbekken ikke er en flott fjellbekk med rent og klart vann, men en bybekk som renner igjennom mye rart før den ender opp i Teglverkedammen. Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her. Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.

Allerede nå to dager før åpningen er området tatt i bruk av folk, skatere, barn på sykkel, foreldre som gikk tur med barnevogn. Alle på Hovinområdet er sikkert også glade for at snarveien over parkområdet igjen er tilgjengelig, både for å komme i butikken og komme til T-banen.

Selv om jeg er strålende fornøyd, så vil jeg trekke fra noen minuser som man må gjøre noe med: Det er ingen søppelkasser på området, men jeg håper dette kommer raskt. I den nederste dammen (Grensedammen) må man være veldig flinke til å rense ut søppel og dritt for vannet renner ned og stopper opp i denne dammen og her vil mange ting samle seg. En annen ting er at flere av elementene som kantsteiner og metallbeskyttelse samt noen benker allerede etter kort tid har fått merker etter skaterne som har teste området, men det er kanskje uunngåelige.

Hele området skal formelt åpnes på torsdag 20. august kl 1500 da er alle velkomne til å komme og kikke og få høre av de som har laget dette flotte området hvordan de har fått det til. Ett tips til de ansvarlige for åpningen på torsdag har jeg også. For at inntrykket skal bli perfekt så bør man sørge for at det på denne dagen også er full vannføring i Hovinbekken igjennom Tiedemannsbyen, slik at man kan vise et bilde av et flott blågrønt sammenhengende park og turområde på Ensjø!

Klar oppfordring til alle, ta turen innom på torsdag kl 1500 det er vel verdt tiden og energien!

Politikerne i Oslo vil premiere en grunneier på Ensjø som ikke bygger boliger, med en tillatelse til å bygge næringshøyhus på 50 meter ved Ensjø T-banestasjon!

Politikerne forklarer oss veldig nøye at det er viktig å bygge boliger og at dette må gjøres på kollektivknutepunkter, vi må opp i høyden og vi må bygge tettere. At politikerne er opptatt av å skaffe befolkningen nye boliger det er bra, men man må ikke ta for mye møllers tran.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området

Men kikker man på tallene i dokumentene så er selvsagt 88,800 kvadratmeter fryktelig mange kvadratmeter som kan gi mange boliger, men nei da for hele området skal ikke brukes til boliger. Nesten halvparten av reguleringen (45%) skal brukes til å bygge kontor, næring og forretning. Man lager til og med ett eget høyhus kun for kontor og næring.

Vet politikerne at man her er i ferd med å ødelegge et flott område på Ensjø som man tror kun skal brukes til boliger, men hvor 45% skal brukes til næring. Ett helt høyhus på 12 etasjer i 50 meters høyde, uten en eneste leilighet.

For å krydre saken litt ekstra så er eieren av det potensielle næringshøyhuset en stor grunneier på Ensjø. Mange av tomtene vedkommende eier ble i 2007 regulert til boliger. Men siden 2007 har grunneieren ikke lagt fram en eneste plan for å bygge boliger på de regulerte tomtene. Nei faktisk har man i det siste inngått nye 10 års utleie kontrakter på de fleste disse eiendommene som vil forsinke boligutbyggingen Ensjø enda mer.

Premien for trenere boligbygging på Ensjø er å belønne vedkommende med å få lov til å bygge et høyhus kun til næringsvirksomhet. Nå må politikerne våkne opp og se realiteten i øynene. Vi må si nei til høyhus på Ensjø for det behøver vi ikke og vi må få startet opp bygging av boliger på de tomtene som i 8 år har vært ferdig regulert til boliger på Ensjø.

Spørsmål til politikerne i Oslo spesielt byutviklingskomiteen, vil man faktisk premiere en grunner som i 8 år ikke har lagt to pinner i kors for å bygge boliger på ferdig regulert område, med en tillatelse til å bygge høyhus (uten boliger) som i tillegg bryter med planprogrammet for Ensjø og som bryter med høyhus vedtaket i Oslo.

Les sak om hvorfor Obos må fremskynde trinn 2 av flere prosjekter på Ensjø!

Les saken om Auto Elite Ensjø som får 10 års leiekontrakt!

NEI takk til høyhus i Tyngdepunktet på Ensjø – Kampanje mot Høyhus!

Den som har fulgt med på Ensjø aktuell informasjon over noe tid har nok fått med seg alle sakene om Tyngdepunktet på Ensjø T-banestasjon og denne bloggens klare standpunkt i den saken. Nei til Høyhus på Ensjø t-banestasjon!

Saken har vært behandlet lenge (i flere år) og nå nærmer den seg den siste slutt behandlingen i Byutviklingskomiteen i rådhuset og til slutt i bystyret i Oslo. Saken er planlagt behandlet 2.september, 11 dager før valget.

Les mer…

Ferd planlegger nytt boligprosjekt i Ensjøveien 3-5 med høyder på opptil 10 etasjer

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Ferd har startet opp prosessen med å bygge boliger på tomtene i Ensjøveien 3 og 5 igjennom å bestille oppstartsmøte. Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Ferd i 2011 kjøpte tomtene på Ensjø i Ensjøveien 3 og 5, som er festet bort til andre. Ferd har betalt en pris på 27 millioner for tomtene, men vil nok på en eller annen måte løse ut tomtefesterne. Det er uklart hva dette kan koste.

Les mer…

Entra sitt prosjekt i Strømsveien 106 på Helsfyr er ute på offentlig høring men PBE protesterer – i nabolaget til Ensjø

Næringsbygget som legges ut på offentlighøring har en lang historie bak seg. I kommunalt saksinnsyn kan man lese at saken ble startet opp i 2010 og har versert litt fram og tilbake, men nå er det kommet så langt at man sender ut forslaget på offentlighøring. Med 2 alternativer.

Les mer…

Oslo Arbeiderparti har Valgkampstart på Etterstadsletta mandag 10.august – I nabolaget til Ensjø

Mandag 10. august starter Oslo Arbeiderparti sin valgkamp med nabolagsfest nederst på Etterstadsletta. Dette skjer rett på andresiden av E6 på den grønne sletta bak Etterstad videregående skole. Det hele starter kl.1700

Her blir det taler med byrådslederkandidat Raymond Johansen og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Artisten Alejandro Fuentes står for musikken. Arrangementet er helt gratis. Det blir grilling av pølser, og det blir hoppeslott og ballongdyr til barna.

Har du lyst kan du bli med Arbeiderpartiet på åpningen av valgkampen i Oslo, da er det bare å ta turen innom Etterstadsletta mandag kl 1700!

Etterstad vel skriver om arrangementet

200 hustander mangler varmtvann i Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Varmtvannet har vært borte i Tiedemansbyen Hagekvartalet siden kl 15.00, i dag søndag. Feilen ser ut til å ligge utenfor Hagekvartalet, hos energileverandør Ferd Energi AS. Til tross for intense forsøk på å løse problemet er det forstatt ikke løst pga manglende beredskap hos Ferd Energi.

Styret i Hagekvartalet Sameie 1 håper varmvannet er tilbake i løpet av mandagen.

Denne containeren skjuler en overraskelse til Øya publikumet – i nabolaget til Ensjø.

Du ble nysgjerrig nå? Vel her kommer avsløringen. Det er gjengen bak baren Himkok som sammen med Bacardi har utviklet og bygget en transportabel bar der man serverer drinker like raskt som man serverer øl.

Les mer…

Hvem og hva er det som forpester lufta på Ensjø?

I dag var det en slik dag, en dag da det lukter stramt og ille i lufta på Ensjø. Det lukter som om noen brenner våt ved i kombinasjon med bildekk og takpapp. Det er vanskelig å beskrive lukta, men det er ganske ille.

Les mer…

Planene for Hovinbekken over Ensjø fremskyndes 3 måneder

Oslo Kommune har besluttet at arbeidet med Hovinbekken skal skje raskere enn tidligere planlagt, jeg har ikke funnet noen offisiell beslutning på dette, men personer jeg har snakket med om Hovinbekken sier at arbeidet skal fremskyndes. Ett tydelig eksempel på dette er at Obos i boligprosjektet Gladengen Park opprinnelig skulle overlevere deler av tomta der vannspeilet «Stålverksparken» skal etableres i oktober 2015, men har etter samtaler med kommunen overlevert dette området allerede 1.juli. Det er 3 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Les mer om dette har