Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for september, 2015

Ensjø Aktuell Informasjon tar pause!

Ensjø Aktuell Informasjon har eksistert i over 6 år og jeg som skriver bloggen har lagt ned betydelig tid og arbeide i å holde den oppdatert. Jeg har ikke tall på hvor mange saker og hvor mange bilder som er lagt ut på sidene.

Det har i løpet av denne tiden vært flere oppgraderinger, skifte av blogg plattform og utvidelse med Facebook gruppe og side. Det er lagt ut videoer på Youtube og det har også vært forsøk med sending av levende bilder fra Ensjø. Helt i det siste er det også testet ut egen twitter konto.

Den første saken som ble skrevet 28.juli 2009 på denne bloggen var om Skanska sine planer for tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon

Og som ved en inkurie så ble en sak om tyngdepunktet på Ensjø også den foreløpig siste saken som er skrevet på bloggen

Tiden er nå kommet for å ta en pause og gjøre andre ting. Bloggen vil ikke bli stengt eller slettet, så det vil fortsatt være mulig å lese tidligere innlegg. Det kommer imidlertid ingen nye innlegg.

Til alle som har vært trofaste lesere eller tilfeldige besøkende, så takker jeg for følget så langt og håper dere finner andre gode informasjons kanaler for det som skjer på Ensjø og i nærområdet.

Forhåpentligvis på gjensyn!

Innbyggerne på Ensjø sier NEI, lokalpolitikerne sier NEI men politikerne på Rådhuset sa JA til høyhus og massiv utnyttelse i tyngdepunktet på Ensjø!

Byrådet bestående av Høyre og Venstre har fremmet en reguleringsplan for «Tyngdepunktet» som ligger rundt Ensjø T-banestasjon. Der planlegger man å bygge 88.800 kvadratmeter med bolig og næring. Det blir 55 prosent av området som blir boliger (ca 625 stk) og 45 prosent som blir næring.

I prosjektet ligger det et bolighøyhus på 48 meter med 14 etasjer, ett næringshøyhus på 49,3 meter med 12 etasjer (uten leiligheter) og ett nesten bolighøyhus på 42 meter med 12 etasjer.

Det fremlagte forslaget bryter med Planprogrammet for Ensjø som er vedtatt av bystyret og det bryter med høyhusvedtaket i bystyret som sier at ingen bygg skal være over 42 meter i dette området. Det blir minimalt med utearealer i dette prosjektet faktisk så er det så lite som 16 prosent og av dette blir litt under halvparten liggende på tak og balkonger.

Sameier, borettslag og vel foreninger på Ensjø har tydelig tatt standpunkt mot denne massive utnyttelse og høydene. De 11 er Malerhaugen Vel, Kampen vel, Borettslaget Jordal terrasse, Rolf Hofmo Borettslag, Kampen Hageby 1, Kampen Hage by 2, Kampen Byggeselskap, Malerhaugen Byggeselskap, Ellipsen borettslag, Sameiet Malerhaugveien 24-26 og Sameiet Malerhaugveien 34. Man har har igjennom høringer og deltakelse i prosessen kommet med innspill som politikerne ikke ønsker å ta hensyn til.

Alle partier i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har enstemmig gått inn for lavere utnyttelse og lavere høyder.

Byrådet har 2.juli gått inn for denne massive utnyttelsen

I dag 2.september har byutviklingskomiteen sitt flertall bestående av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, gått inn for denne reguleringen.

Arbeiderpartiet forslo at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Dette ble avvist av det borgerlige flertallet og Arbeiderpartiet stemte da subsidiert for innstillingen. Det var kun SV og Miljøpartiet de grønne som stemte for lavere utnyttelse i tråd med det innbyggerne ønsker.

Det er snart valg og hver og en må selv gjøre seg opp en mening om hvilke partier som vil bomiljøet på Ensjø best. Når politikerne ikke hører på innspillene så må kanskje bruk av stemmeseddel i valg, være virkemiddel i påvirkningen.

Les tidligere sak om dette