Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for september, 2015

Innbyggerne på Ensjø sier NEI, lokalpolitikerne sier NEI men politikerne på Rådhuset sa JA til høyhus og massiv utnyttelse i tyngdepunktet på Ensjø!

Byrådet bestående av Høyre og Venstre har fremmet en reguleringsplan for «Tyngdepunktet» som ligger rundt Ensjø T-banestasjon. Der planlegger man å bygge 88.800 kvadratmeter med bolig og næring. Det blir 55 prosent av området som blir boliger (ca 625 stk) og 45 prosent som blir næring.

I prosjektet ligger det et bolighøyhus på 48 meter med 14 etasjer, ett næringshøyhus på 49,3 meter med 12 etasjer (uten leiligheter) og ett nesten bolighøyhus på 42 meter med 12 etasjer.

Det fremlagte forslaget bryter med Planprogrammet for Ensjø som er vedtatt av bystyret og det bryter med høyhusvedtaket i bystyret som sier at ingen bygg skal være over 42 meter i dette området. Det blir minimalt med utearealer i dette prosjektet faktisk så er det så lite som 16 prosent og av dette blir litt under halvparten liggende på tak og balkonger.

Sameier, borettslag og vel foreninger på Ensjø har tydelig tatt standpunkt mot denne massive utnyttelse og høydene. De 11 er Malerhaugen Vel, Kampen vel, Borettslaget Jordal terrasse, Rolf Hofmo Borettslag, Kampen Hageby 1, Kampen Hage by 2, Kampen Byggeselskap, Malerhaugen Byggeselskap, Ellipsen borettslag, Sameiet Malerhaugveien 24-26 og Sameiet Malerhaugveien 34. Man har har igjennom høringer og deltakelse i prosessen kommet med innspill som politikerne ikke ønsker å ta hensyn til.

Alle partier i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har enstemmig gått inn for lavere utnyttelse og lavere høyder.

Byrådet har 2.juli gått inn for denne massive utnyttelsen

I dag 2.september har byutviklingskomiteen sitt flertall bestående av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, gått inn for denne reguleringen.

Arbeiderpartiet forslo at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Dette ble avvist av det borgerlige flertallet og Arbeiderpartiet stemte da subsidiert for innstillingen. Det var kun SV og Miljøpartiet de grønne som stemte for lavere utnyttelse i tråd med det innbyggerne ønsker.

Det er snart valg og hver og en må selv gjøre seg opp en mening om hvilke partier som vil bomiljøet på Ensjø best. Når politikerne ikke hører på innspillene så må kanskje bruk av stemmeseddel i valg, være virkemiddel i påvirkningen.

Les tidligere sak om dette