Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for januar, 2016

Ensjø Kro skulle bli borte og Ensjø Musikkscene skulle komme men foreløpig har ingen ting skjedd

I juli 2015 skrev jeg om at det definitivt var slutt for Ensjø kro og at ny eier har overtatt lokalene. Jeg opplyste også at det i juli samme år var søkt om skjenkebevilling i navnet Ensjø musikkscene.

I det samme innlegget skrev jeg også om at hele innmaten i det gamle lokalet var revet ned. Der bingoen holdt til i underetasjen og der Ensjø kro holdt til var det da kun ett stort rom. Det har imidlertid skjedd ting i lokalene. Det har åpenbart vært ombyggingsarbeider i lokalene og vinduene er tildekket, men jeg finner ikke noen informasjon om dette i saksinnsyn.

Nå har jeg kikket litt mer på saken for på et tidspunkt fant jeg informasjon om at Ensjø Musikkscene skulle åpne i november 2015, men det skjedde ikke. Nå har jeg funnet ut at søknaden om skjenkebevillingen ble avslått i oktober 2015 pga manglende dokumentasjon og dermed kunne man ikke åpne.

Hva som skjer med lokalet og den fremtidige Ensjø Musikkscene er uklart. Skiltene fra Ensjø Kro henger der fortsatt, men det er definitivt stengt!

Les tidligere sak om Ensjø Kro

Tiggerens ansikt på Ensjø T-banestasjon

Jeg fanget opp dette blogginnlegget av Janka Polliani på Twitter linken som ligger ute på siden. Den følger med på alt som twittres om Ensjø.

Dette er et flott innlegg som jeg velger å linke til.

Anbefalt lesning

Les innlegget her

Det blir ishall på Jordal og det blir alternativ 1 med riving av gamle Jordal amfi – i nabolaget til Ensjø

Kampen vel samlet onsdag kveld representanter fra kommunen, etater og politikere samt beboere til informasjonsmøte om ny ishall på Jordal. Det var 80 personer som hadde kommet til Kampen menighetshus og stemningen var ganske unison. Alle ville ha alternativ 1, selv om representanten fra byantikvaren gjorde sitt beste med å informere om alternativene.

Les mer…

Trenger du penger til frivillighet på Ensjø eller andre steder i bydel Gamle Oslo?

Nå er muligheten her, hvis trenger du penger til frivilligaktivitet. Det er mulig å sende en søknad til bydelen. Vel det er ikke slik at alle får, men er du innenfor kriteriene så er muligheten større.

Frivillighetsmidler dekker tilskudd til stimulering av frivillige aktiviteter. Beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/ trossamfunn i bydelen kan søke. Aktivitetene skal være rettet mot beboere i Bydel Gamle Oslo. Tilskudd vil ikke gå til aktiviteter som omfatter reiser ut av bydelen.

Les mer…

Selvaag bolig varsler salgsstart av 158 boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø

På nettsiden sin har Selvaag bolig lagt ut informasjon om at de nå forbereder salgsstart av 158 boliger i sitt boligprosjekt i felt F på Ensjø, Dette prosjektet er et samarbeid med grunneier Ferd. Dette varslet gjøres nok fordi Selvaag i desember har søkt om rammetillatelse for å starte utbyggingen av felt F i Tiedemannsbyen og man vil derfor starte å registrere interesse for boliger i prosjektet.

Les mer…

Nye drivere og nytt konsept på vei inn i de gamle lokalene til Brasseriet bar og restaurant på Ensjø

Dørene til Brasseriet bar og restaurant har vært stengt siden november 2014 og det har ikke vært aktivitet i lokalene på ett år. Det eneste som har skjedd er at eier konstellasjonen til næringseiendommen i Gladengveien 4 er endret og at det nå er Ragde eiendom som står for utleien av lokalene.

Ensjø Aktuell informasjon har stor grunn til å anta at det nå kommer nye leietakere i lokalene og at disse skal videreføre serveringsdriften med et nytt konsept. Det skal bli drift i både den gamle pizza delen og i selve restaurant delen.

Ellipsen borettslag skriver på sine sider at det har kommet informasjon om at det er et «Gastropub» konsept som er på vei inn i lokalene. Da snakker vi nok om noe som inneholder Pub/vertshus med mye forskjellig øl varianter og greit mat utvalg. Men den som venter får se!

Ryktene skal ha det til at man i løpet av vinter/vår 2016 skal komme i gang med drift i lokalene. Det er imidlertid enda ikke spor av aktiviteten i det byråkratiske systemet i kommunen vedr skjenkebevilling og byggesak/endringer av lokalene. Jeg har imidlertid funnet spor av et nytt driftsselskap som er opprettet i Brønnøysundregisteret.

Ett råd til nye drivere er å ta lærdom av det de andre kanskje gjorde feil. For det var kanskje litt for ambisiøst å etablere en restaurant med høyt servicenivå og høyt mat nivå, med i overkant høye priser på Ensjø. I fremtiden kan det kanskje gå men ikke enda.

Uansett, vi om bor på Ensjø gleder oss til at det igjen blir drift i lokalene slik at Ensjø får et for bedret spise/serverings tilbud som ikke bare er take away.

Les tidligere sak om Brasseriet

Ski muligheter på Ensjø/Valle Hovin området

Hvis du trodde at man måtte opp i skogen og ut i marka for å finne flotte ski forhold, så må du tro om igjen. Det holder å reise til Ensjø / Helsfyr for på Valle feltet med Valhall i bakgrunnen er det nå preparerte skiløyper med spor som går rundt hele området. Vil du kombinere dette med noen runder på skøyteisen, så er Valle Hovin skøytestadion også rett i nærheten.

På bildet er Vegard og Per ute på en rundtur i løypa på området.

Om sommeren er dette en grønn lunge for rekreasjon, fotball og lek og nå på vinteren er det blitt flotte muligheter for å ta en skitur. Vel hvis du er en ihuga marka traver eller en av disse folka som beinflyr lysløypene i trang trikot, så blir du skuffa. Er du av den litt rolige typen som skal ta en kort mosjonstur eller ta med ungene på en liten skitur, så er dette perfekt.

God tur!

Les mer på skiforeningen sine sider

Økte priser og utvidet P-tid også på Ensjø

Dette er vel strengt tatt ikke en ny nyhet, men Ensjø har også fått merke den nye byregjeringen sine økte priser på parkering og utvidede åpningstid på kommunale parkeringsplasser. Nå er det faktisk ikke mange avgifts belastede kommunale parkeringsplasser på Ensjø, men de finnes i Rolf Hofmos gate på Ensjø. Resten av Ensjø har noe avgiftsfri gateparkering og veldig mye privat parkering med eller uten avgift.

Som alle andre steder har skiltene blitt byttet og prisene har gått opp! Husk derfor å ikke parkere på gammel vane det kan koste deg noen hundrelapper!

Når boligutviklere og utbyggere tvinger fram høy utnyttelse og lave uteoppholdsarealer får boligeiere en utfordring senere! Eksempelvis her på Ensjø.

I nesten alle boligprosjekter på Ensjø oppleves det at boligutviklere og utbyggere ønsker å strekke grensene for å øke totalutnyttelsen og minske uteoppholdsarealene. Dette gjøres blant annet ved å gjøre balkonger og terrasser om til uteoppholdsarealer, for på den måten å utnytte tomta best mulig.

I mange tilfeller får man faktisk lov til å gjøre dette av plan og bygningsetaten og senere politiske organer når disse vedtar reguleringsplanen. Utfordringen er da at fremtidige beboere kan få noen overraskende utfordringer som de ikke var klar over!

Les mer…

Boligprosjekt i Grenseveien 69 på Ensjø er sendt til politisk behandling – PBE fremmer eget forslag

Da har Obos sitt boligprosjekt i Grenseveien 69 blitt oversendt til politisk behandling. Det er uenighet mellom utbygger og plan og bygningsetaten (PBE) som derfor sender inn eget forslag. PBE følger dermed opp sine innsigelser som også var tydelige i den offentlige høringen.

Les mer…

Det nye Byrådet vil også overkjøre Plan og bygningsetaten i saken på Grenseveien 97 på Ensjø/Helsfyr

Siden jeg i min forrige sak (tidligere denne uken) skrev om at denne saken er på vei til politisk behandling, så kan jeg si litt om den!

Den utfordrende saken rundt boligprosjektet Grenselunden i Grenseveien 97 har ligget til politisk behandling siden februar 2015. Utbyggerne vil bygge høyere enn tillatt i planprogrammet, de vil ha høyere utnyttelse enn planprogrammet og de vil ha lavere uteoppholdsarealer eller regne inn balkonger og tak i dette. Det at området ligger med vernet bebyggelse på mange sider påvirker også behandlingen.

Les mer…

Reguleringsplanen for Malerhaugveien 25 på Ensjø ble vedtatt i bystyret i desember 2015

Reguleringsplanen for Boligprosjektet i Malerhaugveien 25 ble vedtatt i bystyret 9.desember 2015. Bystyret vedtok byutviklingskomiteen og PBE sin innstilling og det blir derfor slik at 2 av de seks bygningene må redusere høyden med 1 etasje og at alle byggene blir på 5 etasjer. Dette er i tråd med de fleste høringsuttalelser som har kommet inn og ikke minst så er det i tråd med planprogrammet for Ensjø.

Les mer…

Klart for offentlig høring om forslaget til ny ishall på Jordal idrettspark i nabolaget til Ensjø

Ensjø aktuell informasjon beveger seg litt utenfor det område jeg vanligvis skriver om, men siden det bare er noen få hundre meter og det innehar elementer som idrettsanlegg i bydelen og at Hovinbekken skal åpnes i gjennom området samt at jeg har vært innom dette tidligere, så tar jeg med denne saken.

Etter lengre tid med planer og diskusjoner legges nå reguleringsplanen om ny ishall og oppgradering av Jordal idrettspark ut på offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er 22.februar 2016

I informasjonen som er lagt ut om Jordal idrettspark – omregulering for å etablere ny ishall fremkommer det at det er 3 alternativer som er aktuelle.

Les mer om saken her

HY’s Sushi og wok er nytt spisested på Ensjø og Hasle

HY’s sushi og wok har lørdag 9. januar åpnet på Ensjø området. De ligger i første etasje i Høyblokka på Marienfryd rett ved Tiedemannsparken. Ensjø aktuell informasjon skrev i juli om at det ville komme et nytt spisested her og nå har de åpent.

Les mer…

Utrygg is på Teglverksdammen ved Hasle på Ensjøområdet

Ensjø aktuell informasjon skrev ved åpningen av Teglverksdammen i august 2015 at man burde følge med på dammen når det ble kaldt og det la seg is på den. Sitat:»Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her. Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.» Sitat slutt.

Oslo kommune har tatt dette ansvaret og skiltet med utrygg is på Teglverksdammen.

Selv om det i mange dager har vært så kaldt som -10 grader og lavere og det kan se ut som at det er trygg is, så er det strømmende vann under isen og det er alltid fare for utrygg is der vann strømmer.

Det kan også være at vannnivået under isen synker og at det blir et mellomrom mellom isen og vannflaten. Hvis man går igjennom isen, så kan det være vanskelig å komme opp igjen.

Det må derfor utvises forsiktighet på Teglverksdammen!

Les tidligere sak om Teglverksdammen

Arbeidet med åpning av Hovinbekken i Gladengveien starter i april 2016

Ensjø Aktuell Informasjon skrev i juni 2015 om planene for Gladengveien. Nå er det fremdrift å melde! Det er sendt ut nabovarsel om oppstart av arbeidet og i kommunalt saksinnsyn kan man lese at Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre gjenåpning av Hovinbekken med tilhørende fortau langs vestsiden av Gladengveien i løpet av 2016. Tiltaket er en forlengelse av bekkeåpningstiltaket fra Teglverksdammen til Stålverksparken som ble ferdig bygd høsten 2015. (Vannet i denne delen settes nok på til våren når JM i boligprosjektet Hovinbekken 2 blir ferdig og bekken kobles inn på teglverksdammen.)

Les mer…

316 nye leiligheter solgt på Ensjø i 2015

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2014 til 2015. Salgstallene totalt sett for 2015 er på 316 stk og det er nest best i en 5 års periode. 2011 med 430 salg er det beste året. I bunnåret 2013 var salget på kun 157 leiligheter.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene at man i 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Les mer…