Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for mars, 2016

3 boligprosjekter på Ensjø ble utsolgt i første kvartal 2016

I løpet av første kvartal 2016 er 3 boligprosjekter på Ensjø blitt utsolgt. Hovinbekken 2, Verkshagen 1 og Stålverkskroken 1 har alle solgt de siste leilighetene i første kvartal 2016.

I Hovinbekken 2 har JM solgt 74 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014.

I Verkshagen 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i september 2014.

I Stålverkskroken 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i januar 2015.

På fredag legger jeg frem salgstallene for nye boliger på Ensjø for første kvartal 2016 og det er rekord tall. Så lenge jeg har fulgt med, så har det aldri blitt solgt flere boliger i et kvartal på Ensjø. Den tidligere rekorden var i første kvartal 2012, da det ble solgt 126 nye boliger. Denne rekorden blir grundig slått av de nye tallene.

Les om salgstallene i 2015

Renhold av gater på Ensjø skjer i april – pass på hvor du parkerer bilen!

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som ble synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing. Så når våren kommer så er nok Bymiljøetaten glad for at man er ferdig med brøytingen og da kan man ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 1. mai.

Følgende gater på Ensjø rengjøres

Ensjøsvingen hele gata rengjøres 5. april

Rolf Hofmoes gate hele gata rengjøres 5. april

Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 13. april

Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 13. april

Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 13. april

Malerhaugveien mellom Grenseveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 18. april

Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 18. april

Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 18. april

Lensmann Hiorths allé – hele gata rengjøres 28. april

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Her kan du sjekke din gate

Kunstnerne har flyttet inn i Malerhaugveien 15 på Ensjø.

I de gamle industrilokalene i Malerhaugveien 15 har kunstnerne nå flyttet inn i flotte og enkle lokaler til en billig penge. Bygningen skal på sikt rives og gi plass til boliger. Planarbeidet er i gang så utleie til noen som har lang horisont på leieforholdet er ikke aktuelt og da blir det også billig leie for å få fylt opp lokalene.

Tolv kunstnere deler lokaler som kjøkken og pauserom samt et redigeringsrom med mye teknisk utstyr. Det finnes også et stort fellesverksted.

Det er Osloby som skriver om dette opplegget, samtidig som man promoterer at omtrent 350 kunstnere åpner sine atelier for publikum helgen 16. og 17. april. Så i april er det mulig å kikke innom i disse lokalene, hvis du er nysgjerrig.

Les i Osloby

Les sak om boliger i Malerhaugveien 15

Bysyklene kommer 4.april – Hasle Torg får, men Ensjø T-banestasjon må vente!

Tirsdag 22.mars ble de nye bysyklene presenter for folket i Oslo. Det var mulig å teste ut den nye typen bysykkel foran Sentrum scene i Oslo.

Syklene og driften finansieres av reklame på syklene og stativene, samt brukerbetaling. For sesongen 2016 koster det 299 kr. I dag bruker litt i overkant av 30.000 mennesker i Oslo bysyklene. I løpet av en sesong er syklene ute på en million turer.

Til våren kan du hente ut bysykkel med app eller en kode på mobilen din. Ikke bare blir de nye bysyklene bedre å sykle på – det blir også tre ganger så mange av dem. I løpet av 2016 skal det bygges 200 nye stativer. Snart kan du hente og sette fra deg bysykkel helt ut til Ring 3!

Det er ingen eksisterende bysykkelstativer innen for Ensjøområdet. Jeg har sjekket ut hvor på Ensjøområdet man forhåpentligvis i fremtiden kan finne Bysykkel og det er:

Hasle Torg v/Grenseveien stativ er allerede godkjent og klar for montering. Planlegges til 24 sykler.
Hasle T-bane v/Økernveien stativ er allerede godkjent og klar for montering. Planlegges til 30 sykler.
Helsfyr T-bane mot Fyrstikktorget (Strømsveien 102) planlegges 30 sykler. Ikke godkjent enda.
Ensjø T-bane planlegges 24 sykler. Ikke godkjent enda

I tillegg er det planlagt 3 stativer i nærområdet til Ensjø
Kampenpark /Bøgata 24 sykler
Økernveien v/ Tøyen Togstasjon 18 sykler (tillatelse er gitt)
Hovinveien v/lilletøyen 21 sykler

På spørsmål, så sier folket hos bysyklene at de jobber med en mulig plassering ved Ensjø T-bane, og denne er for tiden i prosess hos Bymiljøetaten. Det er derfor vanskelig å gi en nøyaktig dato når eller om stativ kommer.

Prosessen med å starte opp dette er at hvert stativ begynner med et forslag, men innen det er på plass skal det gjennom en prosess på minst 12 steg.

Veien frem til et ferdig stativ

Først ser vi på et område hvor vi tror et bysykkelstativ kan gi mest mulig bruk. Dette er basert på innspill fra dere, om det funker med bilene/rutene til gjengen som gjør ombæring og hvordan dette stedet henger sammen med annen trafikkflyt som for eksempel kollektivholdeplasser.

Så må vi ut på befaring for å finne en mulig plassering. Noen steder finnes det en ledig plass, andre steder kan man ta et par parkeringsplasser. I alle tilfeller må det være mulig å få strøm dit.

Deretter tegnes det inn i kart som et konkret forslag.

Dette forslaget sendes så ut på høring til relevante instanser som trafikkmyndigheter, park og idrett, byantikvar og lignende.

Det må også tegnes avtaler med grunneiere og sjekkes opp mot andre planer i området for eventuelle konflikter.

Når alt er avklart kan Bymiljøetaten søke Plan- og bygningsetaten om byggetillatelse for stativet.

Ved innvilgning befares stedet på nytt, denne gangen med entreprenør. Nå ser man på hvordan man skal grave, bygge og få lagt strøm.

Før arbeidet kan starte må entreprenøren søke om igangsettelsestillatelse fra Oslo Kommune.
I flere tilfeller, som for eksempel der det bygges på en parkeringsplass må det også fattes et nytt skiltvedtak.

Når alt dette er på plass kan entreprenøren sette i gang. Asfalt skal skjæres, fundamenter skal graves ned og strøm føres frem i en grøft.

Til slutt monteres stativet på de fundamenterte stålføttene og strøm kobles til.

Stativet er klart når vi får en ferdigattest fra Plan og Bygg.

Der det stod et gammelt stativ er det heldigvis litt enklere. Når vi er i mål og 3000 bysykler ruller i Oslo, har vi vært gjennom denne prosessen nesten 300 ganger(!).

Da vet vi mer om når og hvor bysyklene kommer i vårt nabolag, men som dere ser så tar det litt lengre tid på Ensjø T-banestasjon. Årsaken til dette er nok den store utbyggingen som skal komme der. De ønsker sikkert å sette opp et stativ på et sted der det ikke behøver å flyttes så mye.

Planforslaget for Hasle skole kommer snart på offentlig høring – 30 parkeringsplasser i Haralds vei kan forsvinne – i nabolaget til Ensjø.

Rett over påske så vil planforslaget for nye Hasle skole legges ut på offentlighøring. Saken ble startet i november 2014 og det ble holdt oppstartsmøte i februar 2015 og nå i mars 2016 er planforslaget ferdig og nå gjenstår offentlig høring.

Hasle skole har i dag kapasitet til 480 elever. Ved oppstart av planarbeidet i november 2014 var bestillingen å bygge ut en 2- parallell skole (B2) samme som i dag, med reguleringsplan som muliggjorde senere utvidelse til B4. Ved utarbeiding av skolebehovsplan 2016-26 ble imidlertid tall for befolkningsutvikling oppjustert, og planforslaget fremmes nå med hensikt om å bygge ut en B4-skole (Skolen vil da ha 870 elever og 110 ansatte) med oppstart i 2017 og ferdigstilling 2019.

Les mer om dette her!

Rema 1000 åpner ny butikk på Ensjø/Hasle 14.april

Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Les mer…

Kontorprosjekt i Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr/Ensjø sendes til politisk behandling

KS Fyrstikkalléen 1 (Oslo Areal) foreslår å omregulere Fyrstikkalléen 1 m.fl. fra kontor, forretning og lager til forretning, undervisning, kontor, bevertning og kjøreveg, fortau, gang – og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal. Hensikten med planen er å bygge tre kontorbygg på 7, 8 og 10 etasjer med et sammenbindet bygg i transparent materiale. Den foreslåtte bebyggelsen er på 32 000 m2 BRA, noe som innebærer en tredobling av utnyttelsen fra dagens bebyggelse. Det reguleres også inn en bredere gang- og sykkelvei langs Strømsveien. Plan – og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Les mer…

Palmesøndag badet i sol og livsglede på Ensjø!

Jeg har vært en tur ute med fotografiapparatet og foreviget glede og trivsel på Ensjø. Du vet at et område er bra når du opplever at mennesker og dyr tar det aktivt i bruk.

Les mer…

Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø – se forskjellen fra 2011 til 2016

I denne saken har jeg laget en kort video om Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø. Jeg har også lagt ved tidligere videoer fra Hovinbekken på det samme området, så du kan se før og nå.

I mange år var Hovinbekken en lukket bekk som for det meste gikk i rør under bakken, men på et lite område på Ensjø lå bekken åpen i dagen i ca 100 meters lengde. Det er der boligprosjektet Gladengen park i Gladengveien 10 nå ligger.

Les hele saken og se videoene

Ensjø før og nå – Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei 1950, 1971, 2006 og 2016

Med ujevne mellomrom legger jeg ut noen tilbakeblikk på Ensjø sin nære fortid, under tittelen “Ensjø før og nå”. I dag har turen kommet til krysset Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei med fokus på boligprosjektet Gladengen park.

Les mer…

Har du merket deg de nye åpningstidene på Rema 1000 på Ensjø?

I månedsskifte februar/mars holdt Rema 1000 på Ensjø stengt i 13 dager og de åpnet igjen 3.mars. Butikken har fått en kraftig overhaling og den har blitt større enn tidligere. Rema 1000 sier på sine hjemmesider at utvalget er blitt bedre og at de har mange nye produkter og et utvidet økologisk sortiment.

Men kanskje det du ikke har merket deg enda, er de nye åpningstidene! Nå kan du handle fra kl 0600 til 2400 mandag til lørdag. Noe som er en time tidligere enn Kiwi og en time senere enn Kiwi, men hvis du vil handle på søndag så er Kiwi eneste alternativ.

Sjekk Facebook siden til Rema 1000 på Ensjø

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Hestehoven blomstrer på Ensjø!

I sør-vest vendte skråninger på Ensjø kan man se at våren tydelig er i anmarsj, for blant tørre strå og blader har hestehoven startet å blomstre. Det var to dager med sol som gjorde utslaget. Solen som har fått i gang blomstringen.

Alle gode ting er tre og i helgen 12. og 13. mars så får du pynting av påskeegg tre, skøyter og loppemarkeds opplevelser på Ensjø!

Ensjø aktuell informasjon skriver om små og store ting som skjer på Ensjø. Her skal du få 3 «små», men viktige hendelser!

Denne helgen kan du gå på loppemarked på Hale skole, du har siste mulighet for å gå på skøyter på Valle Hovin for sesongen og du kan være med å pynte påskeegg treet.

Er du klar for å gjøre et funn? I helgen 12. og 13.mars er det klart for områdets største og kanskje beste loppemarked. Ryddig og velorganisert! Det er mange som reiser langt for å finne gode saker og det kommer folk fra hele Oslo når man åpner dørene på Hasle skole.

For alle som elsker å gå på skøyter og for alle som synes det er gøy innimellom, så er det viktig å ha med seg at sesongen med kunstis på Valle Hovin stadion straks er over. Valle Hovin stenger for sesongen etter helgen 11. -13.mars!

Du lurer kanskje hva dette er? Påskeeggtre hva er det? Dette er et flott lokalt tiltak der alle som vil, spesielt småbarnsforeldre som sammen med barna sine noen dager før dette arr, maler påskeegg og tar de med og henger opp på dette treet. Etter på gjør man noe sosialt som å grille pølser.

Kom deg ut og sjekk hva lokalmiljøet tilbyr deg som bor her!

Les om Loppemarkedet

Les om Skøyte muligheten

Les om Påskeeggtreet

Siste mulighet for å gå på skøyter på Valle Hovin er denne helgen – i nabolaget til Ensjø!

For alle som elsker å gå på skøyter og for alle som synes det er gøy innimellom, så er det viktig å ha med seg at sesongen med kunstis på Valle Hovin stadion straks over. Valle Hovin stenger for sesongen etter helgen 11. -13.mars!

Da stenger banen og kjølesystemet skrus av og varmegradene kan gjøre banen isfri. Det er et vårtegn men for alle skøyte glade folk er det nok litt trist.

Så mangler du noen ideer til litt tidsfordriv med barna eller ønsker du å ta de siste meterne på skøyter for i år, så er helgen 11.-13.mars siste mulighet på Valle Hovin.

OBS! bildene i saken er fra en tidligere sesong for pga gravearbeidene til Vålerenga stadion ser det litt annerledes ut nå om dagen.

Les på kommunen sine sider

Les på skøytegruppas sin side

Vil du se live bilde fra området, klikk her

Påskeegg treet på Ensjø pyntes lørdag 12.mars

Du lurer kanskje hva dette er? Påskeeggtre hva er det? Jo det er sameiet Hagekvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø som har gjort det til en årlig tradisjon og pynte et tre som står ved turvei D2, med malte påskeegg hver påske.

Dette er et flott lokalt tiltak der alle som vil, spesielt småbarnsforeldre som sammen med barna sine noen dager før dette arr, maler påskeegg og tar de med og henger opp på dette treet. Etter på gjør man noe sosialt som å grille pølser.

På Facebook gruppa påsketrepynting kan man lese: I år som i fjor og før det, vi henger opp eggene våre og så rusler de som vil bort til bålplassen i Tiedemannsparken for å grille. Protip: Vannfarger regner bort. Akryl sitter mye bedre.

Alle som vil kan ta turen innom ta med malte egg og noen pølser eller litt kake som kan spisse ute.

Lørdag 12.mars kl 1400

Her er linken til Facebook gruppa

Les tidligere sak om dette her på Ensjø aktuell informasjon

Anbudsrunden for oppgradering av Gladengveien på Ensjø nærmer seg ferdig – prisen blir mellom 25 og 35 millioner kroner

I januar skrev jeg en sak om at kommunen har sendt ut nabovarsling vedrørende oppgradering av Gladengveien. Parallelt med dette arbeidet har kommunen i gjennom Doffin utlyst en anbudskonkurranse, slik at selskaper kan levere en pris på jobben som skal gjøres.

Les mer…

Gravearbeider og dårlig fremkommelighet i Gladengveien på Ensjø i Mars

Som flere kanskje har fått med seg så er det kommet opp skilt med veiarbeid i Gladengveien. På kommunens sider kan man lese at det vil være flere steder i Gladengveien det skal utføres gravearbeider.

Les mer…

Enda en bilrelatert virksomhet flytter fra Ensjø – Denne gangen er det Mitt dekkhotell

Mittdekkhotell sin avdeling på Ensjø i Bertrand Narvesens vei 57 som ligger i den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk, flytter fra Ensjø til nye lokaler på Økern.

De skriver på hjemmesiden at de etter 4 år på Ensjø flytter til Økern i mars 2016, kun 5 minutters kjøretur fra dagens avdeling i Bertrand Narvesens vei. Siste dag på Ensjø vil være fredag 11.mars 2016. Åpningsdag på ØKERN: mandag 14.mars 2016

Årsaken til at de flytter er selvsagt at Ferd og Selvaag bolig sine boligplaner og at de da må rive den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk for å kunne bygge boligprosjektet Tiedemannsfabrikken.

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken.