Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for april, 2016

Selvaag bolig legger ut hus B i Hovinenga på Ensjø området med leilighet til 9.700.000.- ved Valle Hovin på Helsfyr

Selvaag bolig skal selge 325 leiligheter på nabotomta til Valle Hovin stadion og Vålerenga stadion. Salget har startet med hus A der man har solgt 40 av 49 leiligheter og nå er hus B lagt ut for salg. Hus B inneholder 64 leiligheter og 24 er solgt.

Selvaag bolig har dermed 40 nye boliger i prosjektet Hovinenga hus B og dette inkluderer en toppleilighet på 121 kvadrat meter med 50 kvadratmeter takterrasse som blir din for 9,7 millioner eller for 9,97 millioner kroner, da er garasje inkludert (270.000.-) Dette er en av Ensjø området sine dyreste leiligheter. Ellers så starter prisen på 3,2 millioner for en 45 kvadratmeter. Det kan også se ut som at en betydelig del av små leilighetene er solgt ved utleggelse av prosjektet.

Les mer om denne saken her

Ensjø før og nå – Hovinveien mars 2011 og april 2016 samt kart/flyfoto fra 1881,1952, 1961 og 1969

Innimellom så legger jeg ut noen enkle saker som viser hvordan Ensjø forandrer seg. I dag to bilder som er tatt i Hovinveien i mars 2011 og i april 2016. Bildet er tatt i krysset Hovinveien/Bertrand Narvesensvei i retning Grenseveien. Jeg legger også med et kart utsnitt fra 1881 ( Finn.no historiske kart) samt noen gamle bilder av området fra 1952 1961 0g 1969 (disse bildene er hentet fra Oslobilder.no)

I dag ligger det boligprosjektet Marienfryd på høyre side i dette området, men tidligere var det en stor lagerbygning som tilhørte Narvesen konsernet som lå på denne eiendommen. Denne bygningen ble revet i 2011, slik at man kunne oppføre Marienfryd.

Hvis man går enda lengre tilbake så lå det et stort gartneri på området. Går man tilbake i tid så kan man nok omtale som en del av et ganske landlig miljø hvis man går tilbake til år 1850. Et område som hovedsakelig bestod av jordbruk med gårder og husmannsplasser. Området ble etter hvert i starten på 1900 ble gjenstand for utbygging av industri. Vi snakker da om teglverks virksomhet og senere industri i form av fyrstikkfabrikk og tobakksfabrikk og diverse andre næringer.

Les sak fra 2013 med flere bilder og flere linker

Ønsker å bygge på to etasjer på Skedsmogata 25 på Ensjø, uten å være en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet.

Consolidator AS som er eiere av Skedsmogata 25, har via Kristin Jarmund arkitekter sendt inn ønske om å gjennomføre en forhåndskonferanse vedrørende muligheten for å bygge på 2 etasjer, på det eksisterende bygget.

Merkelig tenker du, som er kjent med hva som har skjedd i området det siste året. Er ikke dette bygget/eiendommen en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Ja det kunne man trodd, men det er ikke tilfelle. Skedsmogata 25 var en del av reguleringsplanen for tyngdepunktet fra starten i 2007 helt frem til i mai 2015, da de trakk seg fra hele planen.

Man kan lese i saksinnsyn at Consolidator ikke ønsket å signere en erklæring om allmennhetens rett til ferdsel på felt K2 (K2=Consolidators eiendom). Dermed måtte Plan- og bygningsetaten utarbeide nye kart og bestemmelser hvor K2 ble tatt ut av planen. Det ble anført at K2 eventuelt må følges opp i egen sak hvor aktuelle arealer foreslås regulert til offentlig formål eller sikrer allmennhetens tilgang på annen måte.

Men det lå også inne et krav om at Consolidator måtte ha kjørbar tilgang til byggets inngangsparti samt kjørbar tilgang til byggets U.etg. Videre var det et absolutt krav at antall parkeringsplasser opprettholdes. Hva som endelig var det utslagsgivende er jeg ikke kjent med, men resultatet ble imidlertid at de trakk seg fra reguleringsplanen for tyngdepunktet før denne ble behandlet i bystyret.

Dermed ble reguleringsplanen for tyngdepunktet vedtatt i bystyret i september 2015, uten eiendommen Skedsmogata 25. Men nå er det likevel slik at Skedsmogata 25 ligger sentralt plassert ved inngangen til Kampenpassasjen og denne eiendommen må være med på noe av utviklingen enten de vil eller ikke.

I kommunalt saksinnsyn kan man nå lese en sak om at de vurderer om de kan gjøre en påbygning av eksisterende bygg med to etasjer med til sammen 2000 til 2400 kvadratmeter, uten å miste parkeringsplasser eller å gjøre innhogg i bygningsmassen, slik reguleringsplanen for Tyngdepunktet la opp til.

Det blir spennende å se hva reaksjonen på dette blir, når det bare har gått 6 måneder siden planen ble vedtatt uten Skedsmogata 25.

Bildene viser bygget i dag og det viser hvordan skissene til reguleringsplanen for tyngdepunktet viste et fremtidig bygg. Det er ikke tilgjengelig skisser av de nye planene.

OBS! Reguleringsplanen for Tyngdepunktet er enda ikke gjeldene da saken er klaget inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det var lovet et svar i midten av april men det er ikke lagt ut noe om hva fylkesmannen sier enda. Inntil saken er avgjort kan ikke EBY/kommunen selge eiendom i Tyngdepunktet til Skanska.

Les brevet med anmodningen om møte

Planer viser at Skanska vil bygge kontorbygg på inntil 16 etasjer i Grenseveien 90 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

I april 2015 skrev jeg om de litt luftige planene om å bygge 29 etasjers høyhus på eiendommen Grenseveien 90. Nå var dette nok ikke veldig realistisk, men det var et opplegg for å skape oppmerksomhet om et objekt/eiendom som var til salgs. Dette for å trekke til seg pengesterke investorer og høyhus kåte utbyggere.

Det gikk ikke lenge før eiendommen var solgt. Skanska Commercial Development Norway AS ervervet Grenseveien 90 i august 2015, og ønsker nå å erstatte eksisterende bebyggelse med ny og bymessig bebyggelse i tråd med den pågående fornyelsen av Helsfyr, og med retningslinjer fra statlig og lokalt hold om fortetting ved knutepunkter. Oversatt til norsk – Høyt, tett og med høy utnyttelse.

Ny bebyggelse ønskes primært med kontorformål, men også med næring/utadrettet funksjon på gateplan. Inntil 27.000 m2 BRA (arealer under terreng ikke medregnet), tilsvarende 750 % utnyttelse av eiendommens areal. Dette innebærer maksimale angitte høyder. Eiendommen foreslås bebygget med varierende høyder, fra 8-16 etasjer.

I mars 2016 bestilte man oppstartsmøte. Nå i slutten på april dukket Plan og bygningsetaten sitt område og prosessavklarings dokument, til oppstartsmøte, opp i kommunens saksinnsyn. Imidlertid kun som et arbeidsdokument unntatt offentlighet opp i saksinnsyn. Så hva PBE mener om saken er foreløpig ikke klart.

Jeg regner med at selv 16 etasjer i dette området er litt for høyt. Når tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen uttalte i Aftenposten at Helsfyr ikke et område hvor kommunens planer åpner for så høye bygg (da var det snakk om 29 etasjer). Hva dagens byråd sier om et kontorbygg uten boliger på 16 etasjer, som vil bli det høyeste bygget i området. Vites ikke!

Uansett så bør kommunen kjenne sin besøkelses tid og sikre seg at den fremtidige trikke trasen som er omtalt i Hovinbyplanen og som går i Grenseveien, får nok plass i dette området. Dette bygget kan heller ikke forvente å få mange parkeringsplasser da utkjøring skjer igjennom Fredrik Selmers vei og videre ut i Innspurten og deretter ut i Grenseveien. Dette krysset har vært grundig analysert opp og ned og fram og tilbake i forbindelse med Vålerenga stadion planen og fremtidig næringsbygg i dette området. Alle er enige om at det er for mye biltrafikk i dette krysset allerede.

Det blir spennende å se hva Plan og bygningsetatens område og prosessavklaring sier når den kommer i offentlig utgave.

Bildene som vises av prosjektet er hentet fra Skanska sin egen stedsanalyse og viser det høyeste utnyttelsen med 16 etasjer og 750 prosent utnyttelse.

Les Skanska sin egen stedsanalyse

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Ensjøveien 3-5 på Ensjø – Ferd opprettholder 10 etasjer

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om i august 2015, så har Ferd startet arbeidet med å omregulere eiendommen Ensjøveien 3-5 til boliger. Det har vært gjennomført oppstartsmøte og område og prosessavklaring.

Nå er det sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid. Hensikten med planarbeidet er en omregulering fra industri til bolig. Det planlegges oppført boliger med innslag av næring mot Ensjøveien og etablering av ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet. Det planlegges oppføring av boligbygg 4-10 etasjer med strøkstjenlig funksjoner i de nederste arealene mot Ensjøveien. Det planlagte prosjektet innebærer rivning av eksisterende bebyggelse

Les mer om denne saken her

Graffiti kunsten på veggen til Narvesen kiosken på Ensjø blir synlig

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om i februar så skal en 20 kvadratmeter stor endevegg på Narvesen kiosken på Ensjø dekoreres med graffiti kunst. Det er Reitan Convenience som eier alle Narvesen kiosker i Norge som avholder konkurransen.

Det var omlag 30 unge «kunstnere» som sendte inn bidrag og i denne mengden fant juryen fram til Emilie Schei og hennes uttrykk. Emilie er «Street artist» og i tillegg til dette driver hun med dans. Denne helgen startet arbeidet og mandag kl. 1400 skal kunstverket være ferdig. Som mentor og hjelper har Emilie med seg billedkunstner Børge Brekke. De to har holdt på siden lørdag med kunstverket.

Hvis du lurer på hvordan det endelige kunstverket ser ut, da må du ta turen til Narvesen på Ensjø. Imens så kan du se bilder av hvordan kunstverket har forandret seg fra tom grå vegg til det fargerike uttrykket det er i øyeblikket søndag morgen.

Les tidligere sak om dette

Se oppslaget med utlysning av konkurransen

Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet sak om trafikksikkerhet i Ensjøveien på BU møtet i april!

Arbeiderpartiet i Gamle Oslo foreslo i bydelsutvalgsmøte nå i april å sette fokus på trafikksikkerheten i Ensjøveien på Ensjø. Det ble fremmet et forslag i tre punkter som lyder:

Punkt 1. Bydelsutvalget ber om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Punkt 2. Bydelsutvalget ber om at Bymiljøetaten utarbeider en trafikksikkerhetsplan for Ensjø for de neste 10-15 årene som tar høyde for de store byggeaktivitetene langs Ensjøveien.

Punkt 3. Bydelsutvalget henstiller til Politiet om å gjennomføre flere trafikkontroller i Ensjøveien

I tillegg foreslo Arbeiderpartiet et fjerde punkt som lyder: Bydelsutvalget ber bymiljøetaten iverksette umiddelbare tiltak i området.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslo et tilleggs punkt om at det etableres rundkjøring i krysset Ensjøveien/Gladengveien.

Miljøpartiet de grønne foreslo å utsette hele saken.

I Bydelsutvalgets behandling av saken, så ble Miljøpartiet de grønne sitt forslag om å utsette saken nedstemt. Det var kun Miljøpartiet de grønne som stemte for sitt forslag.

Høyre og Fremskrittspartiet sitt forslag om at det etableres rundkjøring i krysset Ensjøveien/Gladengveien fikk heller ikke flertall. Her var det kun Høyre og Fremskrittspartiet som støttet forslaget.

Arbeiderpartiet sitt forslag om å be bymiljøetaten iverksette umiddelbare tiltak i området fikk heller ikke flertall. Dette ble kun støttet av Arbeiderpartiet. Men bydelsutvalget kunne enstemmig støtte de første tre punktene i Arbeiderpartiets forslag og etter dette lyder Bydelsutvalgets sitt vedtak:

Punkt 1. Bydelsutvalget ber om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Punkt 2. Bydelsutvalget ber om at Bymiljøetaten utarbeider en trafikksikkerhetsplan for Ensjø for de neste 10-15 årene som tar høyde for de store byggeaktivitetene langs Ensjøveien.

Punkt 3. Bydelsutvalget henstiller til Politiet om å gjennomføre flere trafikkontroller i Ensjøveien

Ensjø aktuell informasjon er glad for at lokalpolitikerne i bydelen er opptatt av trafikksikkerheten på Ensjø og det er nødvendig med noen tiltak som kan senke farten og øke tryggheten for myke trafikanter. Men det er viktig at lokale personer og sameier og borettslag legger press på politikerne både i bydelsutvalget og i Bystyret for å få raskere fremdrift i saken. Jeg personlig er for lyskryss med prioritet for gående.

Les protokollen fra BU møte sak 77 omhandler denne saken

Les tidligere sak om trafikksikkerhet på Ensjø

Les om ulykker i Ensjøveien

Les om påkjørsel i fotgjenger feltet i Ensjøveien

OBS! Jeg som skriver denne saken er varamedlem til bydelsutvalget i gamle Oslo for Arbeiderpartiet

Rekord i prisforlangende for ny leilighet på Ensjø – Selvaag bolig krever kr 9.895.000.- for ny toppleilighet.

Selvaag bolig har nå lagt ut oppgang A i Tiedemannsfabrikken for salg og det forlanges nesten 10 millioner kroner for den dyreste leiligheten. Ingen nye leiligheter på Ensjø har kostet så mye i de snart 7 årene jeg har skrevet blogg om området. Det finnes noen få boliger i brukt markedet som har vært over den summen, men det har vært eneboliger med stor tomt.

De to aktuelle leilighetene er selvsagt spesielle og unike toppleiligheter i oppgang A. Men de er fire roms leiligheter på rett over 90 kvadratmeter men med over 100 kvadratmeter privat takterrasse.

Salget av leiligheter har gått veldig bra og man solgt 71 prosent av boligene i oppgang b og c første salgssdag. Nå har man lagt ut 18 nye leiligheter i oppgang A. det er tilsammen 32 ledige leiligheter i dette prosjektet nå.

Les mer på siden til Selvaag Bolig og Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Teglverksdammen på Hasle/Ensjø er i ferd med å våkne fra vinterdvalen og et kvalitetstegn er at to svaner har flyttet inn!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet fordelaktig om Teglverksdammen og det grønne området rundt. Nå har anlegget vært igjennom en vinter med is og kulde og nå er våren i ferd med å ta tak og da kan man se hva som ikke har klart seg igjennom vinteren og noe vil det alltid være.

Derfor er det viktig å tenke på at et slikt anlegg de første årene er under utvikling. Vannplanter vokser senere om våren enn planter på land, på grunn av stadig nedkjøling fra vannet omkring dem. Derfor vil man ofte se at det spirer og gror tidligere på land enn i vann. I tillegg blir det liggende dødt plantemateriale i bekken og dammene. Som med spiringen, tar det ofte litt tid før nedbryting av dette starter. Det er svært viktig at det får ligge der, fordi det er en del av det naturlige plante- og dyrelivet i dammen.

Det som er et stort positivt tegn er at to svaner i mange dager har holdt til i dammen. De beveger seg frem og tilbake mellom de ulike dammene. Svanene er merket og har nr V910 og U263. Kanskje noen med ornitologisk erfaring og kunnskaper om merking kan fortelle mer om akkurat disse to svanene?

OBS! Hvis du som bruker av området skulle få mistanke om forurensning i dammen: Kontakt Vann- og avløpsetaten, tlf. 23 43 79 00

Hvis du opplever forsøpling i og rundt bekken og dammene: Kontakt Bymiljøetaten, tlf. 23 48 20 30, eller via BYMelding (www.bymelding.no)

Les tidligere sak om Teglverksdammen sommer

Les tidligere sak om dammen på vinter

Boligprosjektet Tiedemannsfabrikken på Ensjø solgte 71 prosent av boligene i salgstrinn 1, første salgsdag!

På lørdag og søndag var det de første visningene på tomta når Selvaag bolig la ut de første 62 boligene (oppgang B og C) i første salgsstrinn i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken. Da var det mange folk innom og kikket på visningsbrakka på tomta. Det var mulig å smake på litt grillmat (fra Gunnar Ruud på Kampen) og brus.

Tirsdag var det salgsdag og 44 av 62 boliger ble solgt. Det er 71 prosent av boligene. Min kontakt med representanter fra Selvaag bolig på lørdag antydet en forventning om salg på opp mot 30 boliger (50 prosent) så et salgstall på 44 overgår disse forventningene, så det serveres nok kake på jobben hos Selvaag bolig i dag!.

Dette boligprosjektet består av totalt 158 boliger og om kort tid vil oppgang A legges ut deretter følger i rask rekke følge oppgang, D og E.

Les mer her

Se regnbygene over Oslo/Akershus på radarbildet til værradaren på taket av Helsfyr Panorama i nabolaget til Helsfyr/Ensjø

OK, nok en sak for spesielt interesserte! Men alle snakker om været og nå kan du følge ekstra nøye med på været. Her kan du se radarbilde av været over Oslo i øyeblikket og med de siste 45 minutter. Husk å oppdatere for å se siste registreringer.

Se bildet fra værradaren

Les tidligere sak om værradaren

Avtale om bygging av Hovinbekken i Gladengveien på Ensjø er inngått med Trasè a/s – Pris 25 millioner kroner

Ensjø aktuell informasjon skrev tidlig i mars som at anbudsrunden på dette prosjektet var avsluttet og at det var kommet inn tilbud fra 7 tilbydere som har lagt inn pris på jobben. Det laveste anbudet, som er på 24,925 millioner kroner, er gitt av Trasé AS fra Bærum. Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

I dag er det bekreftet at jobben er gitt til Trasé AS som leverte det laveste tilbudet. Arbeidet starter opp nå i april 2016.

Les mer på bygg.no

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Boligprosjektet Hovinbekken 3 på Ensjø er utsolgt

Nå i april 2016 er de siste 3 leilighetene solgt i JM sitt Hovinbekken 3 prosjekt, beliggende i grenseveien 61 nærmere bestemt i krysset Grenseveien Gladengveien. I april 2015 var det salgsstart for JM sitt Hovinbekken 3 prosjekt. Så det har tatt ca ett år å selge alle leilighetene.

Det var 74 selveierleiligheter i størrelse 2, 3, 4 og 5 roms leiligheter (1 stk 6-roms toppleilighet) i tillegg er det 2 felles tak-terrasser på toppen av bygget! Det er 24 stk 2 roms, 17 stk 3 roms, 11 stk 4 roms 21 stk 5 roms og 1 stk 6 roms leiligheter i prosjektet. Prisen på leilighetene starter på kr 2.450.000.- for 2 roms på 40 kvm og opp til 7,5 millioner for toppleilighet på 125 kvm.

Dette prosjektet inneholdt også en av de største leilighetene som har vært til salgs på Ensjø med en 6 roms på 125 kvm med 46 kvm tak terrasse og to balkonger på 6 og 23 kvm til prisen av 7,5 millioner kroner. Det er ikke ofte man finner denne størrelsen en leilighet med så stor tak terrasse i et prosjekt på Ensjø. Det var noen topp leiligheter på ca 135 kvadratmeter med ca 50 kvadratmeter tak terrasse delt i to, i Obos sitt Gladengtunet prosjekt og det har vært en på 117 kvadratmeter leilighet med ca 100 kvadratmeter tak terrasse i to nivåer i Skanska sitt Utsiktskvartalet og det kommer 2 topp leiligheter på nesten 95 kvadrat med 100 kvadratmeter tak terrasse i Tiedemannsfabrikken.

Prosjektet ble vedtatt regulert i bystyret 17. desember 2014 og det kan tas med at dette er det tredje prosjektet JM bygger etter å ha kjøpt eiendommer for total 120 millioner kroner langs Grenseveien. Hovinbekken 1 er ferdig og innflyttet, Hovinbekken 2 er ferdig bygget og nærmere seg innflytting. Hovinbekken ble nå i april utsolgt og JM har startet med grunnarbeider på tomta.

Dette var det siste av JM sine prosjekter på Ensjø for så langt jeg har oversikt så har de ikke kjøpt flere eiendommer som kan utvikles til bolig på Ensjø.

Her kan du lese om salgsstarten på Hovinbekken 3

Tidligere sak om Hovinbekken 3

Les om reguleringsvedtaket

Les om historien til bygget som stod i Grenseveien 61 tidligere som nå er revet

Det er mange måker på Ensjø! Nå kan du hjelpe til med å telle dem!

Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø. Du har kanskje ikke noen tanker om måker?

Dette er saken for de helt spesielt interessert, for NRK skriver i dag om bymåker. Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser.

Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene? Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

I Norsk institutt for naturforskning(NINA) sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke. De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

Les mer på NRK

Gå til siden for å telle måker

Les på siden til bymåke prosjektet

Rema 1000 Hovin har utsatt åpningen til 21.april. Innbyggerne i Ensjøbyen må derfor vente en uke på den nye butikken!

Ensjø aktuell informasjon har i mars skrevet at Rema 1000 Hovin skal åpne 14.april, men dette er ikke tilfellet lengre. Åpningsdatoen er utsatt til 21.april. Det er nok grunn til å tro at ting tar litt lengre tid enn man har, så da kan ting bli utsatt.

Kort tilbake blikk. Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Denne butikken kommer rett ved siden av og direkte i konkurranse med en fremtidige Kiwi butikk som skal bygges i første etasje i boligprosjektet Hovinbekken 2. Disse to dagligvarebutikkene vil bli et betydelig supplement til den allerede eksisterende Coop butikken på Hasle torg. Det skal etablere 22 parkeringsplasser i tilknytning til bygget.

Innvendig er man i full gang med å montere hyller og utstyr samt gjøre klart til butikkdrift. Det har tidligere vært snakket om en åpnings dato 24. april. Så hengte man opp skilt på bygget om at åpningen blir 14.april, men nå er det utsatt til 21.april!

Les tidligere sak om dette

Selvaag bolig har salgsstart på 158 leiligheter i Tiedemannsfabrikken på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i år så blir det nå salgsstart for Selvaag bolig og Ferd sine 158 boliger i Tiedemannsfabrikken på Ensjø. I første salgsstrinn blir det 62 leiligheter i oppgang B og C. Datoen er nå klar og det blir visnings start lørdag 16.april med salgsstart 19. april.

Noen av boligene i dette prosjektet vil ligge ut mot grøntdraget i turvei D2 og noen vil ligge ut mot Tiedemannsparken. Boligene varierer i størrelse og det finnes toroms på 38 kvadratmeter og det går opp til 4 roms på 81 kvadratmeter. Prisen ligger på priser fra kr 2.400.000.- til kr 5.400.000.-. Parkering koster 295.000.- og kommer i tillegg.

Kanskje en av de spesielle sakene Selvaag tilbyr er familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Kilder vil ha det til at rivning av den gamle produksjonshallen til tiedemannstobakksfabrikk starter i september. Alle leietakere i bygningen må være ute i løpet av august. Det antydes byggestart i desember. Dette blir det nyeste prosjektet på Ensjø og vil selvsagt konkurrere om boligkundene med Skanska sitt utsiktskvartal og Selvaag sitt eget Hovinenga i salgs tidsrom.

Det blir spennende å se om salget går like raskt som i Grenselunden prosjektet der man solgte 140 av 149 leiligheter i løpet av 2 måneder eller om man velger Skanska metoden og drar salget ut over lengre tid.

Per 1.april var det 113 ledige nye leiligheter til salgs på Ensjø. Det er også en reserve på 140 leiligheter i Utsiktskvartalet og en reserve i Hovinenga på 325 leiligheter. Så der går nok ikke tomt med det første. Men i nye prosjekter er det gjerne de beste som går først så det gjelder å følge med!

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Se salgstallene for 1 kvartal

Denne og neste uke må du passe på bilen hvis du gateparkerer på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i mars, så er vårrengjøringen av Oslo i gang og denne uka er det Ensjø sin tur!

Våren kommer hvert år og da må man rengjøre gatene for all søppel og rester av vinter som ble synlig når snøen forsvant. Det samme skal all grusen som ligger igjen etter vinterens strøing.

Følgende gater på Ensjø rengjøres

Gladengveien, mellom Grenseveien – Ensjøveien rengjøres 13. april

Ensjøveien, mellom Økernveien – Strømsveien rengjøres 13. april

Stålverksveien, mellom Malerhaugvn – Gladengveien rengjøres 13. april

Malerhaugveien mellom Grenseveien – Malerhaugvn nr 20 rengjøres 18. april

Grønvoll allè mellom Malerhaugvn – Grenseveien rengjøres 18. april

Grenseveien mellom Hovinveien – Strømsvn o/brua rengjøres 18. april

Lensmann Hiorths allé – hele gata rengjøres 28. april

Fant du ikke gata som du bor i sjekk linken nederst i saken!

For at Bymiljøetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Her kan du sjekke din gate

Ensjø før og nå – Turvei D2 forbi Hagekvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø 2010 og 2016, samt luftfoto 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Bildene viser samme område med 6 års mellomrom, mai 2010 og april 2016. Bilde fra 2010 viser et grøntområde som lå som en buffer mellom Tobakksfabrikkens parkeringsplass og turveien. Bilde fra 2016 viser rekkehusene i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen med den samme turveien. Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Litt historie om området: Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt opprinnelig til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 fram til 2008.

Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobakksfabrikk over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobakks produksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som har hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok så fabrikken ble lagt ned og produksjonen flyttet til utlandet!

Ferd beholdt eiendommene og hadde i tråd med Ensjøplanen regulert eiendommen til bolig og inngikk samarbeid med Skanska og bygde boliger på denne delen av eiendommen.

Les tidligere sak fra 2009 om Tobakksfabrikken

Vil du se bilder fra dette området og prosessen med bygging av boligene kikk her

Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Ensjø Musikk Scene tidligere Ensjø Kro har fått skjenkebevilling og starter opp snart!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at man i oktober 2015 ikke fikk skjenkebevilling til Ensjø Musikk scene, men etter dette avslaget har man jobbet for å få saker og ting i orden og ved årskiftet 2015/2016, så ble det gitt skjenkebevilling som gjelder til utgangen av juni 2016.

Ensjø Musikk scene har fått godkjent åpningstid inne til 0100 og ute til kl 2200. Skjenketiden er satt til 0030 inne og 2130 ute.

Nå har det i kommunalt saksinnsyn i april dukket opp en sak som går på ombygning av lokalet. Denne går for det meste går ut på at en vegg skal rives og litt bygningstekniske ting skal ordnes. Lokalet blir større når man fjerner veggen mellom det som var Ensjø Kro og det som var Ensjø bingo. Den nye Ensjø Musikk scene overtar hele underetasjen i bygget.

Nå ligger saken hos plan og bygningsetaten til godkjenning og ser ganske enkel og grei ut. Dette medfører at det kanskje blir åpning i mai en gang, men hvem vet.

Les søknaden om ombyggig

Les tidligere sak om dette

Les ByplanOslo og få mer informasjon om Oslo og Ensjø

ByplanOslo er et gratis nettmagasin fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. De skriver om områdeutvikling, planer og prosjekter i Oslo. For deg som er middels interessert i byutvikling og utfordringer og viktige debatter og spørsmål, så er dette bra lesing!

De har nettopp hatt en sak om Ensjø som het: Hva er en god, grønn og tett by? Det bygges for få boliger i Oslo, sier boligbyggerne, og de peker på strenge krav og for få regulerte boliger som årsak. Vi er gjerne med på en diskusjon om hvordan Oslo kan få flere boliger. Da er det viktig å starte med spørsmålet: Hva er en god, grønn og tett by?

Her kan du lese saken om Ensjø

Her kan du gå til forsiden på ByplanOslo

Vålerenga sliter om dagen og nå er det trøbbel på Valle Hovin/Ensjø området også – Ny runde i Byutviklingskomiteen om hvor barnehagen skal ligge?

Det går dårlig for Vålerenga om dagen både på ishockeybanen og i fotballen. Det ser også ut til at det er litt mannefall blant de ansatte i klubben, men det er ikke det sportslige som opptar Ensjø Aktuell Informasjon mest.

Jeg har fulgt arbeidet med Vålerenga stadion i mange år. Hele runden med kjøp av en tomt til kr 1.- og reguleringsrundene og til slutt vedtaket om regulering som skjedde i september 2014. Har også merket meg salget av eiendommen rundt stadion og starten på byggingen av ny stadion samt starten på salg av boliger på området. Man skulle kunne tro at det meste var avklart, men NEI!

Dette med reguleringen er man vist ikke helt ferdig med. Selv om reguleringen ble gjort i bystyret 4. september 2014, så har Vålerenga nå startet å endre planene igjennom å søke om dispensasjoner fra vedtaket som er fattet.

Vålerenga ønsker nemlig å flytte barnehagen fra boligområdet (felt B6) og inn i selve stadion bygningen (Felt B5) og dette er en så stor endring at man må søke dispensasjon for dette.

Det ble gitt rammetillatelse til å oppføre stadion anlegget i slutten juni 2015, men i oktober 2015 søkte man om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene med ønske om å flytte Barnehagen. Plan og bygningsetaten har imidlertid satt foten ned for dette. Det samme har også Bydelsutvalget i Gamle Oslo gjort. Byutviklingskomiteen på Rådhuset skal behandle saken og nå legger Vålerenga inn tyngden på å overtale politikerne på rådhuset.

Les mer om denne saken

Ensjø T-banestasjon kan i sommer bli avlastingsplass busstopp for «Buss for Tog» busser.

Vi som passerer Ensjø T-banestasjon hver dag har sett at det har vært påfyll av sand og grus. Det har vært gravemaskin og veivalse som i en ukes tid har holdt på å planere området. Jeg har undret litt over dette og har tatt noen kontakter om dette og fått svar. Nei, det er ikke Skanska som har startet opp arbeidet med Tyngdepunktet og Nei, det er ikke bymiljøetaten som har begynt jobben med Ensjø Torg.

Dette området kan i sommer bli en avlastingsplass/busstasjon som skal benyttes når togene blir innstilt på grunn av planlagte og uplanlagte hendelser. Informasjonen kommer fra kontakt med NSB og EBY

Mange tog pendlere har opplevd totalt kaos når togene ikke går som de skal og man må over på busstransport. På ettermiddagene kan det være tusenvis av passasjerer ved Jernbanetorget i Oslo som skal hjem. Etter utbygginger som Barcode har tilgjengelige områder for busser blitt svært liten.

Derfor fikk NSB SINTEF-forskerne til å se på problemet i en større sammenheng. Utformingen av bussflyt i området henger for eksempel sammen med lyskryss, plassering av holdeplass for avstigning og generell flyt av biler, taxier, syklende og fotgjengere. En av løsningene var å flytte overgangen mellom buss og tog litt ut av sentrum, men samtidig i rimelig avstand.

Derfor skal man under arbeidet på toglinjene i sommer og i «Buss for tog» perioden benytte spor 19 på Oslo S og Brynseng T-banestasjon som hovedsteder for buss kommunikasjon.

Ensjø T-banestasjon blir en nødløsning/avlastning i form av en midlertidig buss stasjon, som skal ta unna «buss for tog» trafikk hvis alt annet stopper opp. Hvis alt går helt optimalt vil man ikke benytte Ensjø, men den skal ligge der som er reserve. Det blir derfor opparbeidet busstopp med plattform og gangarealer for passasjerer m.m.

Men dette blir bare en midlertidig situasjon kun i sommer for reguleringsplanen for Ensjø skal gjennomføres og Skanska er ivrig med å komme i gang, så vi får ikke en permanent busstasjon i nærområdet vårt.

Les om Sintef sine funn

Utbyggingsavtalen mellom Oslo Kommune og Skanska for Tyngdepunktet på Ensjø er ute på offentlig høring.

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om i går så skal det bygges mye offentlig infrastruktur på Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Kostnaden er stipulert til å bli 127 millioner kroner.

På nettsiden til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) kan man lese kunngjøringen hvor det står at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av Felt B1 og B2 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø.

Det varsles også om at Oslo kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Skanska Norge AS om gjennomføring av Felt S1 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø. Utbyggingsavtalen for Felt S1 er bindende dersom Oslo bystyre vedtar Skanska Norge AS sitt kjøp av kommunens eiendommer i Felt S1. Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak på Tyngdepunktet på Ensjø.

Det er Eiendoms og byfornyelsesetaten som har ansvar for at denne avtalen blir laget og gjennomført. Alle slike avtaler blir lagt ut på offentlig høring.

Tyngdepunktet er delt opp i flere deler og har flere grunneiere. Denne runden gjelder feltene B1 og B2 samt feltet S1. Feltene B1 og B2 eies av Skanska bolig etter at de tidligere har kjøpt opp eiendommene for om lag 150 millioner kroner.

Feltet S1 eies av Oslo kommune, men skal selges til Skanska etter en forhåndsavtale der det var satt krav til regulering av området. Nå har reguleringen skjedd og den ble vedtatt i bystyret i september 2015. Det er i midlertid Bystyret i Oslo som kan selge eiendommen, så ser man nøye på kontraktsforslaget for S1 så er ikke Skanska satt inn som kjøper. Dette er fordi saken ikke er behandlet i finanskomiteen på rådhuset og den skal deretter til bystyret for endelig vedtak.

Nå har det ikke vært noen hemmelighet at EBY og Skanska har inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Etter det Ensjø aktuell informasjon erfarer startet samtalene tidlig og det ble allerede i 2008/2009 ført diskusjoner om kjøp av kommunens eiendommer i Tyngdepunktet. Siden da har det også vært et nært samarbeid om utviklingen av området.

Men først 23.januar 2012 ble det derimot helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Det blir selvsagt spennende å se hva Skanska skal betale for 20.100 m2 ferdig regulerte bolig og forretningsarealer i Tyngdepunktet. Med direkte salg så menes at man bare tilbyr eiendommen til en aktør, uten at den legges ut på det offentlige markedet der flere aktører kan by på den. Jeg har tatt noen uformelle kontakter med personer som her mye kunnskap om dette og de antyder at en pris på 200-250 millioner kroner ikke ville være urimelig i dagens marked.

Hva salgssummen faktisk blir, får vi nok ikke greie på før bystyret behandler salget. Salget blir ikke fremmet for kommunale organer før fylkesmannen har behandlet ferdig en klage som er kommet inn på reguleringen, denne antas å komme i midten av april.

Den offentlige høringen for disse utbyggingsavtalene har frist til 29.april 2016

De andre områdene på området som eies av Kolberg gruppen (felt K1) og Bjørn Nordby (felt S2) er ikke en del av denne avtale runden. Her kommer det nok egne identiske avtaler senere.

Les alle dokumentene som er ute til høring

Les utbyggingsavtalen for feltene B1 og B2

Les utbyggingsavtalen for feltet S1

Bildene over viser felt S1, Bildet under viser felt B2