Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for mai, 2016

Rivningen av Sigurd Hoels vei 1 på Ensjø har startet.

Da har rivningen av lagerlokalet eller mer riktig å si at demonteringen av bygningen har startet. Innmaten i bygget plukkes ut og sorteres, mange vinduer er allerede fjernet.

Dette bygget ligger i krysset Ensjøveien / Sigur Hoels vei 1 ( Tidligere Johan H Andresens vei). De som sist holdt til i bygningen var Bring og Økern bilauksjon. Deler av bygget brukes nå midlertidig som parkering. Dette bygget ligger i det som heter Tiedemannsbyen på Ensjø og var tidligere en del av tobakksfabrikken som lå her.

Her skal Skanska om ikke lenge starte med byggingen av boligprosjektet utsiktskvartalet. Salget av boliger i dette prosjektet er godt i gang.

Det er mange “fårståsegpåere” som klager over takten på boligbyggingen i Oslo. På Enjø bygges det boliger jevnt og trutt i tråd med de planene som er vedtatt. Rivningen av dette lagerbygget beviser at transformasjonen av Ensjø i retning av boligby er på riktig vei.

Stålverksparken på Ensjø ble åpnet denne uka uten en eneste politiker til stede.

Torsdag ble den nye Stålverksparken åpnet på Ensjø. Parken som ligger ved krysset Gladengveien og Bertrand Narvesens vei er en del av den blå grønne planen for Ensjøområdet. Planen som skal gjøre det bra å bo på Ensjø. Parken ble åpnet av Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten og Bjørn Thorkildsen tidligere grunneier avduket en kunstnerisk installasjon, samt at barna fra den nærmeste barnehagen var innom og sang.

I september regner man med at Hovinbekken skal renne åpent i dagen fra Tennisballen på Hasle og helt ned hit til Stålverksparken med bekkens eget vann.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom hele Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Vi som er beboere på Ensjø er glade for alle positive tiltak som blir ferdige og som gir bedre livskvalitet og trivsel i nærmiljøet vårt. Er du ute på en liten gåtur i Ensjø området sving innom stålverksparken og sjekk den ut.

Det som imidlertid var litt underlig et at det ved alle tidligere åpninger på Ensjø har vært noen fra byrådet til stede ved åpningen eller at byråden selv har gjort den formelle åpningen. Denne gangen var det ikke en enste politiker å se.

Jeg som trodde at dette nye byrådet var opptatt av miljø, trivsel og grønne områder, men det kan se ut som de grønne lungene og de små parkene ikke er like viktige for dagens byråd!

Se tidligere sak om Stålverksparken

Innspurten stenges for kjøring til Vallhall grunnet bygging av Vålerenga stadion – i nabolaget til Helsfyr og Ensjø

Vålerenga stadion byggingen har nå kommet så langt at Innspurten som frem til nå har vært hoved innkjøringen til Vallhall blir stengt for trafikk. Dette skjer fra og med 25.mai

De som heretter skal kjøre bil helt frem til Vallhall på Valle Hovin må nå ta en stor omvei. Innkjøring skjer nå fra Økernveien, Dronning Margretes vei og så inn bakveien til Vallhall. Det siste stykket kjører man på en ny vei som er anlagt de siste månedene. Ser ikke bort fra at det kan bli litt små irriterte folk som ikke har fått med seg omkjøringen og er ute i siste liten til en aktivitet på området.

Innkjøringen til Scandic Helsfyr hotell eller kontorbyggene i området benytter fortsatt Innspurten fra Grenseveien.

Offisiell åpning av Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø, torsdag 26. mai kl. 11.00

Da er tiden kommet for å gjennomføre den offisielle åpningen av Stålverksparken på Ensjø. Det har gått 4,5 år siden den siste åpne delen av Hovinbekken ble lagt i rør på Ensjø. Bolig prosjektet Gladengen park har også i mellom tiden blitt bygget.

På torsdag 26. mai kl. 11.00 vil det være litt pomp og prakt da anlegget formelt blir innviet. I invitasjonen skriver kommunen: En viktig del av den omfattende transformasjonen er opparbeidelse av gode og funksjonelle offentlige byrom som binder seg sammen. Vestre bekkedrag danner forbindelsen mellom den etablerte Tiedemannsparken og Teglverksdammen. Hovedelementet i Vestre bekkedrag er gjenåpnet Hovinbekk og en sammenhengende turvei med belysning og møbleringssone.

I tillegg er siste del av Tiedemannsparken mot Marienfryd opparbeidet parkmessig. Stålverksparken er endepunkt for Vestre bekkedrag og markerer overgangen for Hovinbekken fra naturbekk til bybekk. Stålverksparken er opparbeidet med vannspeil, kantsone med tredekke, belysning og tursti. Det er opparbeidet en midlertidig bekk mellom Tiedemannsparken og Stålverksparken langs Bertrand Narvesensvei siden siste del av Vestre bekkedrag først bli realisert langt frem i tid.

Eller oversatt til Norsk, nå er enda et av Ensjøbyens blågrønne elementer ferdig og kan tas i bruk av innbyggerne på Ensjø.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Frem til da kan vi glede oss over at dette er programmet på Torsdag kl. 11.00

Kl. 11.00 Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten ønsker velkommen

Kl. 11.05 Tale ved Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten

Kl. 11.15 Tale ved Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kl. 11.25 Orientering om kunstgaven ved Bjørn Thorkildsen

Kl. 11.30 Offisiell åpning ved etatsdirektør Robsahm Kjørven

Kl. 11.35 Enkel servering

Kl. 12.00 Avslutning

Les tidligere sak om Hovinbekken og Stålverksparken

Boligprosjekt i Ensjøveien 34 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring – plan og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget

Da har man kommet til en viktig og historisk sak, boligprosjektet Ensjøveien 34 er lagt ut på offentlig høring. Det har vært mye diskusjon rundt denne tomta opp i gjennom den nære historien, her har det vært forsøk på mye rart. Nå har Neptun Properties tatt gjennomførings ansvar og kommet fram med et boligprosjekt og undertegnede tror at det endelig blir mulig å gjennomføre bygging av boliger og den tidligere vedtatte Malerhaugparken.

Les mer…

Neptun Properties betaler 200 millioner kroner for det ferdig regulerte boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø.

Da har det som måtte skje skjedd, utviklerne som har jobbet med å regulere inn boliger på eiendommen Malerhaugveien 25 har solgt boligprosjektet. Eiendommen ble vedtatt regulert av Bystyret så sent som i desember 2015. Neptun Properties har kjøpt aksjene i M25 a/s for 200 millioner kroner og dermed retten til å bygge ut i tråd med reguleringsplanen for de 6 blokkene med tilsammen 179 leiligheter. De kan utvikle inntil 15490 kvadratmeter med bolig på Eiendommen.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere spekulert i at boligene kunne komme på markedet allerede i slutten av 2016, men i artikkelen hos estate nyheter kommer det frem at eiendommen er utleid, og det vil derfor ta noe tid før dagens bygningsmasse blir revet og boligprosjektet blir igangsatt. Det sies videre at Neptune Properties AS blant annet vil bruke tiden til å vurdere behov for reguleringsendringer for å optimalisere prosjektet ytterligere.

Det er en ganske heftig sum som er lagt på bordet for å kjøpe retten til å bygge ut boliger på denne eiendommen. 200 millioner er mye penger!

Neptun Properties har tidligere bygd ut boligprosjektet Malerhaugen park og de er i gang med å søke regulering på eiendommen Ensjøveien 34, samt at de har en sak liggende til politisk behandling i eiendommen Stålverksveien 1 som ligger rett over for Malerhaugveien 25.

Les om salget på Estate nyheter

Les tidligere sak om reguleringen på Ensjø Aktuell informasjon

Reguleringsplanen for Grenseveien 80-82 på Helsfyr / Ensjø ble vedtatt i bystyret 11. mai

Denne reguleringssaken har versert i systemet i flere år. Første gangen den dukket opp var sommeren 2008, men forsvant fra kartet. Men så i 2011 ble det lagt litt mer jobb i saken før det på nytt ble stille om den frem til slutten av 2012 og så i 2013 ble det ny fremdrift. Saken ble i februar 2014 lagt ut på offentlig ettersyn. Saken ble oversendt til politisk behandling på rådhuset i oktober 2014, før den nå i mai 2016 havnet til endelig behandling i Bystyret.

Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks BRA skal ikke overstige 20350 m2. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges slik at det totalt blir 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje.

Les mer om saken her

Rema 1000 på Ensjø hadde søndagsåpent 15.mai – Kiwi hadde fjernet varer fra inngangen!

Da har det skjedd, i dag hadde Rema 1000 på Ensjø søndagsåpent for første gang siden åpningen i april 2008. Kiwi på Ensjø som holder til tvers over gaten hadde som vanlig søndagsåpent ( dette har de holdt på med siden april 2009 når de åpnet butikken, men til forskjell fra tidligere søndager så var alle varene som pleier å stå i inngangspartiet ryddet bort. Dette er nok gjort for at man skal holde seg innenfor ”Brustadbu” loven.

Rema 1000 på sin side hadde fylt inngangspartiet utenfor butikken med varer og de hadde kun røde og hvite sperrebånd samt pappesker og mindre reoler som sperremateriell inne i butikken. Det var omlag en tredjedel av den ordinære butikken som var tilgjengelig for publikum. Det var imidlertid ansatte som hentet fram varer til kunder som hadde behov for varer som var bak sperringene.

TV2 var innom og filmet denne konkurransen/situasjonen i begge butikkene. Det har i dag kommet fram at Rema 1000 nå slutter å ha søndagsåpne butikker, fordi man igjennom denne sperrebånd kampanjen har fått fram det budskapet de ønsker. Politikerne er i gang med å kikke på åpnings tids saken og dermed også på dette med søndagsåpne butikker.

Så hvis du ikke var innom Rema 1000 på Ensjø akkurat denne søndagen, så kommer du nok ikke til å få gjøre det på fremtidige søndager!

17 mai på Ensjø området (Kampen og Hasle skole sine arrangementer)

Ensjø området har egentlig ikke sin egen barneskole og dermed ikke så mange 17.mai tradisjoner, men det kommer en i 2020 som skal ligge i Grenseveien 91. Det er imidlertid flere skoler som ligger rundt Ensjø området Kampen og Halse skolee er de nærmeste. På Hasle skole vil det bli lokalt barnetog med korps og aktiviteter.

Program for 17. mai på Hasle

Kl. 08:00: Flaggheising på Hasle skole. Hasle Skole Musikkorps spiller

Kl. 0920: Elever som skal gå i 17.mai-tog med klassen, møter opp ved Christian Fredriks plass

NB! Elevene må følges til oppmøtested av foresatte. Hasle skole går som skole nummer 46 og er ferdige cirka klokka 11.45

Kl. 13:45: Oppstilling for lokalt barnetog fra Hasle skole til Lille Tøyen sykehjem og tilbake. Hasle Skole Musikkorps går foran, og alle som vil kan være med.

Kl. 14:00-17:00: 17. mai fest på Hasle skole. Arrangør er 3. trinn på Hasle og Teglverket skoler

Program for Kampen skole 17.mai.

I år går Kampen skole som nummer 53 i barnetoget i Oslo sentrum.

08.00: Flaggheising

08.30: Korpset spiller

08.35: Rektor taler

08.40: Elevrådsleder taler

08.45: Kampensangen

08.55: Diktlesing og nedleggelse av blomster på minnesmerket

09.00: Korpset spiller

09.15: Oppstilling og avmarsj fra skolen

10.45: Avmarsj fra Festningsplassen

12.00: Ankomst Rådhusplassen

12.30 ÅPEN KAFÉ i skolegården is, brus, pølser, kaffe, vafler, kaker

13.00 KLASSISKE 17. MAI-LEKER med premier BAMSELOTTERI

14.15 KULTURELT KLIMAKS Kampen skoles musikkorps og Kampen Soul Searchers

15.30 AUKSJON bl.a. billetter til teater, konserter, gavekort fra frisør, blomster og middager, kunst og mye mer.

Da har du fått litt informasjon om hvor dte er mulig å hente litt 17 mai stemning!

Les på Hasles skoles hjemmeside

Les på Kampen skoles hjemmeside

Kiwi på Ensjø skal likevel ikke stenge på søndager, slik som tidligere uttalt!

Oppdatert info! Norgesgruppen har etter uttalelsene til Aftenposten tidligere i dag endret oppfatning og man ønsker nå likevel ikke å legge ned søndagsbutikken på Ensjø.

- Denne butikken har ikke så vidt vi forstår begått noen lovbrudd, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, til Aftenposten. Han sa tidlig onsdag at butikken var planlagt nedlagt i juni, men sier senere onsdag at dette ikke er tilfellet, og at søndagsbutikken skal fortsette.

Aftenposten skriver 11.mai at NorgesGruppen sin Kiwibutikk på Ensjø vil slutte å ha åpent på søndager. Sitat «Det er besluttet at denne søndagsbutikken skal legges ned i juni. Den skal innlemmes i den ordinære butikken, og skal dermed ikke lenger være åpen søndager, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, til Aftenposten.»sitat slutt

Kiwi på Ensjø ble åpnet 10. september i 2009, da man tok opp konkurransen med Rema 1000 som i april 2008 hadde etablert seg på andre siden av Gladengveien. Med butikk på 1400 kvadratmeter som har åpent kl 0700 til kl 2300 på hverdager og lørdag samt at man har hatt en søndagsåpen butikk i butikken med åpningstider fra kl 1000-2100, så har Kiwi ledet i konkurransen.

I september 2011 overtok Kiwi den gamle Rimi/ICA butikken i Rolf Hofmos gate. I mars 2016 pusset Rema 1000 opp butikken sin i Gladengveien og utvidet den til å bli større og de startet med nye åpningstider kl 0600 til 2400. Konkurransen mellom de to kjedene fortsetter selvsagt på Ensjø området. I april i år så åpnet Rema 1000 ny butikk i Hovinveien på Hasle/Hovin og om ikke lenge så åpner Kiwi også butikk på Hasle/Hovin, 50 meter fra Rema 1000.

Men nå kan det se ut som at konkurransen jevnes litt ut siden søndagshandelen på Ensjø er slutt. Det er sikkert helt riktig at den må stenge i forholdt til loven, men jeg som bor i området og ser den store trafikken av kunder som handler der på Søndager så vil det nok bli mange sure fjes fremover på søndager. Det blir også sikkert et økonomisk tap for butikken.

Fordelen er at det blir mindre biltrafikk på søndagen.

Les oppslaget i Aftenposten

Les sak om åpningen av Kiwi i 2009

Nye åpningstider på Rema 1000 i 2016

Boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø er snart utsolgt og det er nå innflytting i trinn 1

Petersborgkvartalet består av til sammen 210 leiligheter i 3 blokker. Salgstrinn 1 som har 61 leiligheter hadde salgsstart i september 2013. Salgstrinn 2 med 84 leiligheter hadde salgsstart i september 2014 og tredje og siste trinn med 65 leiligheter hadde salgsstart 13. april 2015.

Det har siden starten på mai vært overtakelse og innflytting i trinn 1 og Ensjø har dermed fått flere nye innbyggere. Det har gått 32 måneder siden de som flytter inn kunne kjøpe bolig til at de nå faktisk er inne i sin nye bolig.

Trinn 1 av Petersborgkvartalet er utsolgt, men det er 3 ledige leiligheter i trinn 2 og det er 4 ledige i trinn 3.

Les tidligere saker om Petersborgkvartalet

Streiken i Hotell og restaurant sektoren har innvirkning på Ensjø området

Som de fleste kjenner til så er det tariffestede lønnsforhandlinger denne våren og ett av de oppgjørene hvor man ikke har blitt enige er i Hotell og restaurant bransjen. Du tenker kanskje ikke mye over det, men det er fagforeninger og bedrifter på Ensjø området som er berørt av denne streiken.

Den største bedriften som påvirkes er Scandic Helsfyr hotell som holder helt stengt under streiken. Det er i tillegg flere bedrifts kantiner i og rundt Helsfyr som berøres. Flere kantiner som drives av ISS og Eurest som holder til i Helsfyr panorama er berørt og ISS sin kantine i Skattedirektoratet er berørt.

Litt generelt om streik

Streik og lockout er de to viktigste maktmidlene partene i arbeidslivet har når forhandlinger ikke leder fram. Stridens eple kan være mangt, men som regel handler det om betingelser for lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, forsikring eller de fysiske arbeidsforholdene.

Noe forenklet framstilt: Streik er en hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidstakerne og deres fagforeninger. Med andre ord nekter enkelte eller alle fagorganiserte å møte for å utføre arbeid – før visse vilkår er innfridd.

I Norge har man etablert klare spilleregler for hvordan partene i arbeidslivet skal gå fram når forhandlinger skjærer seg. Reglene er nedfelt i arbeidstvistloven og tjenestetvistloven med utfyllende bestemmelser i avtaler mellom partene – de såkalte hovedavtalene. I tillegg har Norge ratifisert internasjonale konvensjoner som er ment å beskytte rettigheter til fagorganisering og bruk av streikevåpenet.

I Norge er det forbudt å gå til arbeidskamp så lenge en tariffavtale er gyldig. Vanligvis varer en tariffavtale i to år, men det er ofte mulig å forhandle lønn og streike også etter ett avtaleår. Det er ikke lov å gå til arbeidskamp for å få løst en rettstvist (en tvist om gjeldende tariffavtale). Streik og lockout forekommer derfor som oftest når man skal reforhandle en tariffavtale.

Det er det som skjer i disse dager!

Jeg er stor tilhenger av å benytte bedrifter og arbeidstakere som er organiserte og som har tariffavtaler og dermed følger tydelige regler og plikter i arbeidslivet.

Hva skal den nye videregående skolen på Ensjø området, beliggende i Vålerenga stadion på Valle Hovin, hete?

Byggearbeidene med Vålerenga stadion er i gang. I dette stadion anlegget som skal være ferdig høsten 2017 skal det etableres en videregående skole. Det blir plass til 500 elever ved skolen, inkludert en toppidrettslinje med 75 elevplasser.

Denne skolen kommer i tillegg til den allerede eksisterende ungdoms/videregående Fyrstikkalleen skole (F21) og det vil i løpet av 2020 komme en ny barneskole i det samme området med adresse Grenseveien 91.

Arbeidet med å finne navn til den nye videregående skolen er i gang og du kan komme med forslag til hva skolen skal hete! Det er bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som beslutter navn. De har en forberedende navnekomite som jobber med dette.

Det er kommet inn 2 forslag som utgangspunkt:

Utdanningsetaten foreslår at skolen skal hete Enga videregående skole
bydelens navnekomite foreslår Valle Hovin videregående skole
Nå kan du fremme ditt forslag om du har et godt navn til hva skolen skal hete, fristen for å sende inn navn er 23 mai 2016.

Les på nettsiden til bydelen

Verneverdig industribygning på Helsfyr/Ensjø skal gjøres om til skole og boliger, men byantikvaren er skeptisk til deler av tiltaket.

Arbeidet med Fyrstikkalleen 17 har pågått en stund. Det startet opp i august 2013 og hadde offentlig ettersyn i august 2015 og nå nærmer det seg oversending til politisk behandling. Ensjø aktuell informasjon skrev om det i 2014

Planforslaget er utarbeidet av ARCASA arkitekter AS på vegne av Scandinavian Development AS. Eiendommen består av en 3 etasjers industribygning fra 1938. Intensjonen med planarbeidet er tilrettelegging for transformasjon av bygningen fra industri til boliger og skole.

Bygningen en viktig del av stedshistorien. Dette er en bygning fra tiden da fyrstikkproduksjon var en stor og viktig arbeidsplass på Ensjø. Et håndfast minne om Oslos industrihistorie. Nettopp her i Fyrstikkalléen, mellom skolen med samme navn og Fyrstikktorget, er det viktig å ta vare på slike minner fra den gang fyrstikker faktisk ble produsert her.

Byantikvaren uttaler at hensikten er å sikre en verdifull eldre industribygning til bevaring og videre skånsom konvertering. Bygningen i Fyrstikkalléen 17 ble oppført i 1938 etter tegninger av arkitektene Thv. og Henning Astrup. Den kan ha vært i to etasjer opprinnelig, men ble raskt påbygget med en tredjeetasje lik de to første. Bygningen er en del av det helhetlige industrimiljøet Bryn-Halden & Nittedal Tændstikfabrik. Opphavet til anlegget var Grønvold gård, og den aktuelle bygningen er en del av utviklingshistorien til det tidligere industriområdet, og dets ekspansjon gjennom nærmere 100 år. Den industrielle virksomheten var en av de større i Oslo, med rundt 700 ansatte, og produksjonsmiljøet er for en stor del bevart. Nærområdet har dermed omfattende bebyggelse med erkjente verneverdier.

Mot nord ligger Fyrstikkalléen 21, som er regulert til bevaring. Grønvoll gård, arbeiderboligene øst og nordøst for tunet, eldre deler av fabrikkanlegget, og funksjonær- og direktørboliger vest for fabrikken utgjør et helhetlig miljø Fyrstikkalléen 17 ligger midt i dette miljøet, og er viktig for å formidle sammenhengen i det. Bygningen foreslås derfor bevart, med reguleringsbestemmelser som skal sikre verneverdiene.

Utbygger har justert på planen i forhold til utgangspunktet, men det er fortsatt litt utfordringer kan det se ut som. Nå pågår de siste vurderingene hos byantikvaren og plan og bygningsetaten.

Bildene over viser nytt forslag. Bilde under (rad 1) viser eksisterende bygning, nytt forslag og tidligere forslag. Bildene under (rad 2) viser Kart, nytt forslag og tidligere forslag.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon