Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Reklamefilmen Chess komboen er tatt opp på Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon skriver om små og store ting som skjer på Ensjø og dagens sak kommer vel i kategorien små. Du har kanskje ikke lagt merke til det der du sitter hjemme i stua og kikker på TV, men du får likevel følelsen av at det stedet er det noe kjent med!

Jepp og har du sett reklamen for Chess på tv den siste tiden så er den tatt opp på Ensjø, eller nærmere bestemt så er den tatt opp på taket av Grenseveien 69. Dette er bygningen som ligger i krysset Grenseveien/Malerhaugveien og der bla Kiwi holder til. I reklamefilmen kan man i bakgrunnen se høyblokka på Marienfryd, fabrikkpipa ved Tiedemannsparken og heisekranene på boligprosjektet Hovinbekken 3.

Nå har du fått tips til en liten snakkis med venner og bekjente. Du kan også skryte av at du bor på et kult sted, når det blir spilt inn reklame film der!

PS! Dette er ikke en reklame for Chess, kun en observasjon jeg har gjort i et øyeblikk der det ikke var mulig å spole over reklamen.

Se filmen på youtube

Boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet innflytting

Da har JM hatt overlevering av de første leilighetene i boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø, nå pågår innflytting i boligene. Prosjektet hadde salgsstart april 2014 og de ble utsolgt første kvartal 2016

Boligprosjektet Hovinbekken 2 består av to blokker, en på 8 etasjer med 21 leiligheter som ligger ut mot rundkjøringen i Grenseveien og den andre blokka er på 6 etasjer med 53 leiligheter og den ligger langs Grenseveien. Langs Hovinveien blir det en lav bygning som skal huse en Kiwibutikk.

Det er så langt gjennomført innflytting i en oppgang langs Grenseveien og det vil fortsatt gå noe tid før alle eiere kan flytte inn i sine leiligheter. Kiwi butikken som ligger i prosjektet har varslet åpning i løpet av tredje kvartal. JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr. Det er bygget 13 toroms-, 22 treroms-, 19 fireroms- og 20 femroms leiligheter i prosjektet tilsammen 74 leiligheter.

Ensjø Aktuell Informasjon ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Fortsatt høyt salg av nye boliger på Ensjø – 247 leiligheter solgt i andre kvartal 2016

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal fra starten på april til frem til slutten av juni solgt totalt 247 nye boliger.

Salget på 247 leiligheter er meget høyt og det tangerer nesten tallene fra første kvartal 2016 på 262 leiligheter. Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i andre kvartal. Det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 103 leiligheter fra 2015. I 2015 ble det solgt 103, I 2014 ble det solgt 71, i 2013 ble det solgt 33 og i 2012 ble solgt 81 boliger i andre kvartal.

Det er boligprosjektet Tiedemannsfabrikken som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på tre måneder i april, mai og juni solgt tilsammen 111 leiligheter. Skanska med 59 salg i Utsiktskvartalet kommer ikke opp til litt mer enn halvparten av salget til Tiedemannsfabrikken.

Selv om salget er høyt så er det fortsatt mulig å kjøpe leilighet på Ensjø, i øyeblikket er det omlag 140 ledige nye leiligheter tilsalgs på Ensjøområdet.

Vil du lese mer og se de enkelte prosjektene? klikk her!

Boligprosjektet Verkshagen på Ensjø er overlevert til eierne.

Da har Obos hatt overlevering av 40 leiligheter i trinn 1 i boligprosjektet Verkshagen på Ensjø, nå pågår innflytting i boligene.

Verkshagen Boligsameie består av 40 selveierleiligheter i et bygg på 6 etasjer med felles takterrasse. Leilighetene fordeles med 10 stk 2-roms-, 12 stk 3-roms- og 18 stk 4-romsleiligheter. 6 stk av disse med egen hybel. Størrelsene varierer fra 42 kvm til 116 kvm BRA. Boligprosjektet hadde salgsstart i september 2014 og ble utsolgt i 1 kvartal 2016.

Ensjø Aktuell Informasjon ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Les tidligere sak om prosjektet

Bystyret solgte Ensjøveien 19 ved Ensjø T-bane til Skanska for 92 millioner kroner! (Det er billig det!)

Bystyret i Oslo gikk onsdag 22.juni inn for å selge kommunens eiendom (Ensjøveien 19 + litt til) i Tyngdepunktet på Ensjø billig til Skanska. Prisen ble satt til 92 millioner kroner. Saken ble banket igjennom uten en kommentar, men rødt stemte i mot salget.

Imidlertid så bør du ikke gjøre deg noen forhåpninger om å kjøpe billig i leilighet her, for jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris. Det man imidlertid bør spørre seg om er hvordan Skanaka med politikernes hjelp greier å få til høy utnyttelse, bryte høyhus vedtaket og deretter kjøpe området til en lav pris av kommunen.

Litt bakgrunn: Oslo kommune har brukt 225 millioner kroner på å bygge om stasjonen i 2012 og 2013 En ombygging som i hovedsak hadde til hensikt å opp gradere stasjonen men også å legge lokk over stasjonen slik at dette kan benyttes som uteareal for fremtidige boliger på eiendommen. I forbindelse med regulerings arbeidet har kommunen brukt betydelige midler på å være en av 5 grunneier som har benyttet Nordkonsult som rådgiver for å få på plass reguleringsplanen.

Hvorfor mener jeg at prisen er billig! Hvis vi kikker litt på hva eiendom er solgt for i den nære fortid på Ensjø.

Grenseveien 91 – Oslo kommune kjøpte denne eiendommen som opprinnelig var planlagt brukt til boliger, for å lage skole der, pris satt til 140 millioner men endelig kjøpt for 115 millioner kroner i 2014

Malerhaugveien 20 – Bundebygg kjøper denne eiendommen i 2015 for ca. 100 millioner. De planlegger ca. 10.000 m2 med boliger. (Her er salgsprisen ikke kjent men prospektet sa 100 millioner)

Malerhaugveien 25 – ferdig regulert eiendom med ca 15.000 m2 bolig, solgt til Neptun Properties i 2016 for 200 millioner.

En eiendom som dette som ligger sentralt på Ensjø og er ferdig regulert med 20100 kvadratmeter bolig og næring bør i dagens marked være verdt nærmere 200 millioner kroner, men den selges for mindre enn halvparten!

Jeg sitter litt undrende tilbake og lurer litt på hva som har skjedd. Vi har et byråd som åpenbart trenger penger inn i kommunekassa for å gjøre mange gode og nødvendige ting, men som når de får muligheten til å ta inn noen millioner ekstra ikke benytter muligheten.

Les også tidligere sak om dette

Les om boliogprosjektet på Skanska sin nettside

Nå vil det slutte å ryke av pipa i Tidemannsbyen på Ensjø

Hafslund blir igjen monopollist på levering av fjernvarme i Oslo. På Ferd sine sider kan man lese at Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.

Avtalen innebærer at alle eksisterende kunder i Tiedemannsbyen fra 1. august 2016 vil få fjernvarmeleveranse fra Hafslund Varmes fjernvarmenett i Oslo. I igangværende og planlagte byggeprosjekter vil Hafslund Varme medvirke i prosjekteringen av tilkoblingen av nye utbygningsfelt. Aksjene i Ferd Energi overdras den 31. august, og selskapet vil fusjoneres inn i Hafslund Varme.

– I forbindelse med relokalisering av varmesentralen til Tiedemannsparken var det viktig for oss at vi også revurderte de forretningsmessige aspektene ved energivirksomheten i Ferd Energi, siden strømprisen har utviklet seg svakere enn det vi opprinnelig forventet. I tillegg til å vurdere fortsatt leveranse fra vårt eksisterende anlegg, innledet vi en dialog med Hafslund Varme om påkobling til eksisterende fjernvarmenett for å vurdere hvorvidt dette var en løsning som var god for kundene, samtidig som de fortsatt ville få en miljøvennlig varmeleveranse.
Etter en god prosess, hvor Hafslund Varme opplyser at de nå har en fornybarandel på 98,8 prosent, er vi fornøyd med å ha funnet en god løsning ved at Hafslund Varme vil sørge for videre leveranse av fornybar fjernvarme til våre kunder i Tiedemannsbyen, sier Carl Brynjulfsen, styreleder i Ferd Energi.

Det var i 2012 at Ferd Energi greide å bryte Hafslund sitt fjernvarme monopol i oslo. Ensjø aktuell informasjon skrev en sak i oktober 2012 med referanse til at Ferd eiendom skrev på sine hjemmesider at man nå har fått endelig beskjed fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Hafslund Fjernvarmes klage over at Tiedemannsbyen fikk fritak fra tilkobling til fjernvarmenettet er avvist. Dermed er Oslos første fritak endelig, og beboerne kan glede seg over byens mest miljøvennlige oppvarming fra Ferd Energi.

Ferd Eiendom har dermed fått fritak fra tilknyttningsplikten til fjernvarme, og kan produsere miljøvennlig bioenergi til Tiedemannsbyens 1400 boliger. Etter at tobakksfabrikken la ned produksjonen i juni 2008 er varmesentralen som varmet opp fabrikken bygget om fra en oljefyrt sentral til en moderne biovarmesentral med miljøvennlig pellets som energikilde. I motsetning til fossilt brensel er pellets et rent naturprodukt som inngår i naturens kretsløp.

Men nå i 2016 har Ferd solgt Selskapet/anlegget til Hafslund og dermed vil det private fjernvarmeanlegget på Ensjø legges ned og røyken vil slutte å komme opp av pipa på Ensjø!

Pipa er vernet og vil bestå for fremtiden, men med dette salget har man åpnet et nytt problem og det er hvem som skal vedlikeholde pipa i årene fremover, slik at den ikke utgjør en fare for omgivelsene!

Les om saken på Ferd sine sider

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Planlegger 4 blokker med massiv utnyttelse og høyhus på opptil 20 etasjer på Hasle T-banestasjon – i nabolaget til Ensjø

I august 2012 vedtok bystyret i Oslo reguleringsplanen for Teglverkstomta på Hasle. Det er der man nå har laget et stort blå/grøntareal med Teglverksdammen og bygget Teglverket Barne- og ungdomsskole. Straks er også Teglverket barnehage ferdig bygget og klar til å benyttes. I tilknytning til dette vedtok man også en regulering av hjørnetomta ved Hasle Torg og T-banestasjon.

Det ble vedtatt at man regulerte eiendommen til næringsvirksomhet, bevertning servering og boliger Totalt bruksareal skal ikke overstige 14 500 m2 BRA. Det tillates inntil 2000 m2 BRA forretning. Forretning og bevertning skal lokaliseres kun i 1. og 2. etasje. Det tillates inntil 4000 m2 BRA bolig. Bygget som kan bygges på tomta blir nok på nærmere 12 etasjer og er dermed høyere en de eksisterende bygningene på Hasle torg. Tomta ligger i krysset Økernveien / Grenseveien med Hasle torg som nærmeste nabo.

I august 2014 vedtok kommunen salg av eiendommen Grenseveien 64 til NG Commerce AS for 55 millioner kroner. I tilknytning til salget kommer en forpliktelse til at kjøper må etablere en ballbane for kommunen til en anslått verdi av 4,6 millioner kroner.

I august 2015 kan man i en annen sak se at utbygger har vært i kontakt med Plan og Bygningsetaten og at man da ønsket å bygge hotell på tomta og at man stort sett planla å følge vedtatt reguleringsplan. Hva som har skjedd de siste 6 månedene er vanskelig å kunne vite noe om, men når man leser referat fra et møte Plan og bygningsetaten hadde med utbyggeren i mars 2016, aner man at PBE har satt igang en ny prosess!

Nå kan man i en ny sak lese i kommunalt saksinnsyn datert 14.juni (via postliste innsynet) at NG Commerce AS har bedt om oppstartsmøte med plan og bygningsetaten for å starte arbeidet med utvikling av tomta. De har kommet opp med et forslag som avviker betydelig fra den reguleringsplanen som er vedtatt. De skisserer i dokumentet at man tenker seg å øke utnyttelsen av tomta fra de allerede regulerte 14.500 m² med ytterligere 10.500 m² (ca 70% økning) opp til 25.000 m².

Les mer om denne saken, se flere bilder og se bakgrunns dokumenter her!

Ferd justerer litt på planene for boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon følger med på boligprosjekt som er under arbeid på Ensjø og dette prosjektet har blitt omtalt flere ganger. Sist gang var i april 2016. Nå har det vært gjennomført dialogmøte 2 og det fremkommet at Ferd har justert litt på prosjektet. Det kan se ut som at man har tatt den høyeste delen av prosjektet ned med en etasje fra 10 til 9 etasjer. (selv sier utbygger 8 etasjer + underetasje)

I referatet så skriver Plan- og bygningsetaten at man ikke kan se at topografien på eiendommen tilsier at bygningene skal være høyere enn bebyggelsen som ligger rundt. Det er fullt mulig å oppnå oppdeling og variasjon og samtidig forholde seg til høyder på omkringliggende bebyggelse. De viser igjen til tidligere standpunkt i PBE sin område- og prosessavklaring. Foreslåtte høyder er ikke i tråd med Planprogrammet for Ensjø.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Det fremkommer av dokumentene at man planlegger 228 leiligheter på denne eiendommen. Det fremkommer også at totalutnyttelsen er på 221 prosent i følge utbygger. Jeg har ikke regnet på dette selv, men konstaterer at 221% er høyt over det som er tillatt i planleggingsprogrammet som sier at max tillat TU er på 150% i randsonen.

Ensjø aktuell informasjon blir faktisk litt oppgitt av alle utbyggere på Ensjø og spillet de gjennomfører. Ensjøplanen er vedtatt og er klar og tydelig, men likevel så legger de fleste grunneiere, arkitekter og utbygger seg betydelig over de høydene og utnyttelsen som er førende for området. Det gjelder ikke bare dette prosjektet, men faktisk de fleste prosjektene som er oppført på Ensjø! De spekulerer og utfordrer vedtakene fra tidligere fordi de ønsker å utnytte prosjektene maksimalt inntjeningsmessig ofte på bekostning av bomiljø, utearealer og trivsel for de som skal bo her eller allerede gjør det.

Det er etter min mening også sløsing med tiden til PBE og alle saksbehandlere som hele tiden må holde igjen disse prosjektene. Jeg mistenker også at behandlingstiden blir lengre og mer problematisk når dette skjer. Samtidig så hører vi at representanter for byggenæringen i media kritiserer de lange behandlingstidene.

Løsningen er enkel kutt ut spillet og lever prosjekter som er i tråd med planene og da går nok ting raskere.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Boligprosjekt med 130 boliger i Stålverksveien 1 på Ensjø sendes til politisk behandling

Da har nok et boligprosjekt på Ensjø funnet veien igjennom planlegging og saksbehandling og er klar for politisk behandling i Byrådet, Byutviklingskomiteen og tilslutt bystyret.

Kort fortalt så foreslår Neptune Properties AS å omregulere Stålverksveien 1 fra industri til boligbebyggelse og friområde for å oppføre to blokker i 6 etasjer der toppetasjen er tilbaketrukket. Dette gir ca. 130 leiligheter. Maks BRA = 10 000 m2. All parkering legges under bakken. Planforslaget sikrer del vis opparbeidelse av Østre parkdrag og Nordre tverrforbindelse iht. Veiledende plan for offentlig rom på Ensjø. Det reguleres fortau mot tilstøtende veier. Plan – og bygningsetaten anbefaler planforslaget da dets høyder ikke gir vesentlige negative konsekvenser for utearealenes sol – og uteoppholdskvaliteter.

Det har vært en del diskusjoner og uenighet i dette prosjektet, men nå har man kompromisset og landet på et forslag som både utbygger og Plan og bygningsetaten (PBE) kan enes om. Men dette prosjektet bryter faktisk med Ensjøplanen på punktet om det er netto byggetomt som skal legges til grunn for totalutnyttelsen.

Totalutnyttelsen blir 169 % når foreslått friområde, som i gjeldende regulering er regulert til byggeområde (industri), tas med i beregningen. Skal kun areal regulert til byggeformål tas med (slik planleggingsprogrammet for Ensjø sier) så gir dette en utnyttelse på 210 . Planleggingsprogrammets føring er max 150. Så dette er betydelig høyere enn hva programmet tillater!

Det er nok fortsatt lokal motstand fra naboer om høyder og utnyttelse, men disse blir selvsagt som vanlig overkjørt når utbygger og PBE finner sammen i et omforent forslag. Dette blir nok en plankekjørings behandling i de kommunale organene.

Av positive ting så kan det trekkes frem at det er avsatt arealer til Østre bekkedrag med gangforbindelse som vil gå fra Grenseveien ned til Stålverksveien, der dette treffer Østre Parkdrag. Dette er en del av den viktige blå/grønne park/grønt strukturen på Ensjø.

Les hele dokumentet som er oversendt til politisk behandling

Les tidligere sak om stålverksveien 1 på Ensjø Aktuell Informasjon

Trafikksikkerhet på Ensjø

I april skrev jeg om at lokalpolitikerne i Bydelsutvalget i Bydel gamle Oslo hadde tatt opp trafikksikkerheten på Ensjø i en sak. Et av punktene som bydelsutvalget vedtok da var å be om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Nå har bymiljøetaten svar på denne henvendelsen og de sier følgende

Sitat: «Fartsgrensen i Bertrand Narvesens vei er nylig skiltet ned til 30 km/t. I løpet av sommeren vil det også bli etablert en fartshump i veien.

Det foregår nå omfattende anleggsarbeider i Gladengveien i forbindelse med ferdigstillelse av boliger på vestsiden og våre anleggsarbeider forbundet med etablering av vannkanal for Hovinbekken, grøntrabatt og bredere fortau. Arbeidene er planlagt ferdig i mai neste år og vil bidra til en bedring i trafikksikkerheten i Gladengveien. For å ivareta trafikksikkerhet for skolebarn i byggeperioden blir fartsgrensen i Gladengveien midlertidig skiltet ned til 30 km/t. Eksisterende hump på nordsiden av Bertrand Narvesens vei blir midlertidig ombygd og dimensjonert for 30 km/t og det blir etablert en midlertidig hump på sørsiden av krysset. Tiltakene vil bli utført i løpet av kort tid.

Vi legger til rette for etablering av signalanlegg i krysset Ensjøveien/Gladengveien og i krysset Bertrand Narvesens vei/Gladengveien. Eventuell oppsett av signalanleggene vil vi ta stilling til etter at anleggsarbeidene i Gladengveien er ferdig.

Langs Ensjøveien vil det bli anleggsarbeider i de nærmeste årene i forbindelse med Skansa sine arbeider med utbygging av boliger på Tyngdepunktet (Ensjø stasjon). Vi skal i den forbindelse bygge ny gangbro over T-banen og nytt Ensjø torg. Dette vil skje i perioden 2017-2019.» sitat slutt

Om svaret tilfredsstiller lokalbefolkningen og politikerne når det gjelder ønsket om trafikk sikkerhetstiltak for å sikre myke trafikanter, kan diskuteres all den tid at det eneste tiltaket på kortsikt er å redusere hastigheten i Gladengveien fra 40 til 30 km og at det etableres en ny fartsdump.

På litt lengre sikt så er tiltakene om lysregulering av krysset Ensjøveien /Gladengveien et godt tiltak. Likeledes så er det å ferdigstille begge sider av Gladengveien i tråd med de vedtatte planene viktig.

Jeg mener dessuten at et tiltak for å redusere hastigheten i Ensjøveien er å lage veien litt smalere og dette kan enkelt gjøres igjennom å lage forhøyet sykkelfelt da blir det enklere å forholde seg til 40 km grensen. Samtidig som at myke trafikanter vil oppleve økt sikkerhet.

Les brevet fra Bymiljøetaten som ligger som referatsak til BU møtet 16.juni

Les tidligere sak om trafikksikkerhet på Ensjø

Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø/Helsfyr har vedtatt byggestart men først må det rives!

Det første man gjør i slike boligprosjekter er å rive eksisterende bygg. Dette arbeidet har startet nå. Flere gravemaskiner er i ferd med å tygge seg igjennom betongen på den gamle bygningen som står på området i dag.

Boligprosjektet hadde et rekordsalg og i løpet av noen uker i februar solgte man 140 av 149 leiligheter. I dag er det solgt 146 boliger i dette prosjektet og det er kun 3 ledige leiligheter.

Les tidligere sak om Grenselunden

Trafikk og skilt kaos i Gladengveien på Ensjø

Da er det straks klart for at gravearbeidet for å legge Hovinbekken oppe i dagen i Gladengveien kan starte. Det er imidlertid noen ting som fortsatt er litt uklart. Man har skiltet Gladengveien i retningen fra Ensjøveien mot Stålverksveien med både all stans forbudt og Parkering forbudt skilt. Denne dobbelt skiltingen kan skape usikkerhet blant bilistene.

Så har man skiltet Gladengveien fra Stålverksveien mot Ensjøveien med Parkering forbudt, men på den første strekningen har man underskilt som gir lov til parkering etter kl 17 på hverdager og etter 1500 lørdag samt hele søndag. Men på resten av strekkingen er det parkeringsforbudt uten underskilt noe som kun gir rett til stans for av og pålessing.

Gravearbeidet vil skje på vestsiden av Gladengveien og nesten på hele strekningen mellom Ensjøveien og Stålverksveien/Bertrand Narvesensvei, men man starter nok nede ved Ensjøveien og jobber seg oppover mot Stålverksparken. Gravearbeidet gjør at kjørebanen blir veldig smal og det betyr sakte fart og kø. Endringene og den nye skiltingen kom opp på fredag og det kan se ut som at de som parkerer her ikke ser skiltene og parkerer av gammel vane, men det opphører nok når bøtene starter å bli utlevert.

Når gravearbeidet kommer ordentlig i gang så er det bare å sende ut advarsel om at det kan bli ordentlig trafikkaos i Gladengveien i rushtrafikken.

Hva koster eiendom på Ensjø og hvorfor er 92 millioner billig for Ensjøveien 19

Det er den siste uka lagt fram for offentligheten hvilken pris Skanska skal betale for Oslo kommunes eiendommer i Tyngdepunktet ved Ensjø T-banestasjon (Ensjøveien 19) prisen er satt til 92 millioner kroner.

Som jeg har skrevet om tidligere så er beslutningen om å tilby Skanska denne eiendommen fattet av Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune allerede i 2012, men salget skal gjennomføres og godkjennes av bystyret når reguleringen av eiendommen er ferdig. I saksdokumentene til denne saken står det Skanska skal betale 92 millioner kroner for denne eiendommen. Den er tillatt utbygd med et høyhus på 14 etasjer og med en TU på utrolige 500 prosent noe som gir 20.100 kvadratmeter areale.

Hvorfor er 92 millioner kroner billigsalg av eiendom på Ensjø spesielt når denne eiendommen ferdig regulert med mulighet for å bygge 20.100 m2 med bolig og næring. Utbygningen av denne eiendommen hadde ikke vært mulig hvis ikke kommunen i 2012 og 2013 hadde oppgradert Ensjø T-banestasjon med blant annet lokk over deler av stasjonen. Dette lokket skal bli uteareal for de bygningene som skal bygges på eiendommen og er helt essensielt for utbyggingen. Kommunen betalte 225 millioner kroner for den nye stasjonen med lokket.

Hvis vi tar en gjennomgang av hva eiendom er solgt for på Ensjø de siste årene.

Vi starer med Tyngdepunktet og Skanska som selv kjøpte opp flere av eiendommene rundt tyngdepunktet i 2008 og 2011. Dette gjelder Rolf Hofmoes gate 18 og 20, Skedsmogata 24 og en tilliggende eiendom i Ensjøveien 15A. Her var prisene fra 12 til 69 millioner per eiendom. Totalt har Skanska betalt 145 millioner kroner for alle kjøpene i perioden 2008 til 2011.

Så kan vi ta andre eiendomshandler som er gjennomført i samme perioden 2008 til 2016:

Bertrand Narvesens vei 2 – Veidekke kjøpte denne eiendommen i 2010 for 108 millioner kroner og utviklet bolig prosjektet Marienfryd.

JM har betalt 120 millioner for sine 3 eiendommer langs Grenseveien i 2009-2011, de er bebygd med ca 20.000 m2 bolig i bolig prosjektene Hovinbekken 1, 2 og 3.

Obos har betalt 148 millioner for sin eiendom i Stålverksparken borettslag i 2013, som er bebygd med 4400 m2 bolig.

Obos har betalt 229 millioner for sin eiendom Gladengen park borettslag i 2014, som er bebygd 5100 m2 bolig.

Grenseveien 69 – Obos + flere andre kjøpte denne eiendommen for 75 millioner kr i 2013 og planlegger/jobber med regulering av ca. 10.000 m2 boliger.

Grenseveien 91 – kommunen kjøpte denne eiendommen som opprinnelig var planlagt brukt til boliger, for å lage skole der, pris satt til 140 millioner men endelig kjøpt for 115 millioner kroner i 2014

Malerhaugveien 20 – Bundebygg kjøper denne eiendommen i 2015 for ca. 100 millioner. De planlegger ca. 10.000 m2 med boliger. (Her er salgsprisen ikke kjent men prospektet sa 100 millioner)

Malerhaugveien 25 – ferdig regulert eiendom med ca 15.000 m2 bolig, solgt til Neptun Properties i 2016 for 200 millioner.

Alle disse eiendommene har tatt kostnaden for utvikling og regulering selv (med unntak av Malerhaugveien 25) i tillegg så kommer alle disse til å måtte betale Kommunens utbyggingsbidraget /anleggsbidraget på kr 1500.- per m2

For Ensjøveien 19 så har Oslo kommune ved EBY har fått laget 2 takster på eiendommen og de har etter forhandlinger landet på at prisen bør være 120 millioner. De lar imidlertid Skanska få trekke fra noen kostnader slik at prisen senkes til 92 millioner kroner. Her gir man Skanska en rabatt som alle andre utbyggere på Ensjø har måttet betale.

Jeg har lest saksdokumentene og jeg har gjort undersøkelser, men jeg finner ingen ting som ikke tilsier at Oslo Kommune er i ferd med å selge denne eiendommen på billigsalg til Skanska. Hvis det eventuelt ikke finnes noen underliggende «hemmelige avtaler» som tilgodeser kommunen eller andre som kan endre bildet i denne saken!

Jeg hadde for 2 måneder siden en Twitter dialog med lederne for to av Norges største bolig utbyggere nemlig Selvaag bolig og Obos. Der de besvarte et spørsmål på hvor mye en ferdig regulert eiendom på Ensjø, der man kan bygge 20.100m2, kunne koste i dagen marked. Svaret var 200 til 250 millioner kroner!

Når vi samtidig ser at den sist solgte eiendommen på Ensjø, der man kan bygge 15.000 m2 bolig, blir solgt for 200 millioner kroner, så fremstår det som veldig rart at man bare skal ta 92 millioner for 20.100m2 på en enda mer sentral posisjon på Ensjø.

OBS! De fleste salgssummene som fremkommer i denne saken er hentet i offentlige kilder og du kan selv sjekke prisene på eiendom i Dagens næringsliv sin boligbase. http://www.dn.no/boligpriser/

Les tidligere sak om salget av Eiendommen Ensjøveien 19

Byrådet i Oslo selger eiendom på Ensjø billig til Skanska uten konkurranse – Ensjøveien 19 selges for 92 millioner kroner

Det har i lang tid vært klart at Tyngdepunktet på Ensjø (området rundt Ensjø T-banestasjon) skal bygges ut med boliger og næring. Arbeidet med området startet i 2008 og det ble endelig vedtatt regulert i september 2015. Etter at fylkesmannen i mai 2016 forkastet en klage som var sendt inn, så er reguleringsvedtaket stadfestet.

Det har faktisk vært klart siden 2012 at Skanska skal få kjøpe tomta når den er ferdig regulert. Jeg har tidligere skrevet om dette – 23.januar 2012 ble det helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Jeg skrev i april at eiendommen ved et salg kunne være vært 200 til 250 millioner kroner på det åpne markedet. Summen var basert på uformelle kontakter med personer som har mye kunnskap om dette og de var samstemte om at dette ikke ville være urimelig i dagens marked.

Tirsdag 31.mai skriver Nærings Eiendom nyheter at byrådet har fått saken om tyngdepunktet og innstiller på en salgssum på omlag 120 millioner kroner, men at det skal komme noen ting til fratrekk på denne summen. Dette gjør at den endelige salgssummen blir på 92 millioner kroner.

Det er med stor undring jeg ser på at kommunen her skal selge en betydelig del av det beste og mest sentrale området på Ensjø for en billig penge. Hvis markedet skal gjelde, så har det akkurat blitt solgte en stor og ferdig regulert eiendom i Malerhaugveien 25 på Ensjø. På den eiendommen så var det ferdigregulert ca. 15.000 kvadratmeter med bolig og salgssummen ble hele 200 millioner kroner.

På Tyngdepunktet skal kommunen blant annet selge felt S1. Dette er området der kommunen og byrådet har presset igjennom høyhus med max utnyttelse på sin egen eiendom og det er det regulert inn muligheten for å bygge omlag 20.100 kvadratmeter dvs. 5000 kvadratmeter mer enn i Malerhaugveien 25 og likevel skal prisen være under halvparten.

Det oppleves som merkelig at en privat eier av Malerhaugveien 25 kan utvikle eiendommen og få den regulert til boligformål og deretter selge den til en privat boligbygger for 200 millioner i dagens marked. Kommunen har gjort akkurat det samme med sin eiendom de har sammen med andre utviklere drevet frem en reguleringsplan for Tyngdepunktet som for kommunens del har resultert i et felt S1 med 20.100 kvadratmeter arealer, som man nå skal selge til en privat boligaktør. MEN salgssummen er under halvparten av det andre prosjektet på Ensjø

Jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris, så hvorfor skal de da få kjøpe prosjektet for halv markedspris?

Forbehold: undertegnede er ikke en ekspert på kjøp og salg av eiendom, så jeg må ta forbehold om at det er sider ved dette som jeg ikke har kunnskap om.

Les om salget av eiendommen i NE.no

Les om salget av Malerhaugveien 25

Les sak om utbyggings avtalen med utbyggerne

Rivningen av Sigurd Hoels vei 1 på Ensjø har startet.

Da har rivningen av lagerlokalet eller mer riktig å si at demonteringen av bygningen har startet. Innmaten i bygget plukkes ut og sorteres, mange vinduer er allerede fjernet.

Dette bygget ligger i krysset Ensjøveien / Sigur Hoels vei 1 ( Tidligere Johan H Andresens vei). De som sist holdt til i bygningen var Bring og Økern bilauksjon. Deler av bygget brukes nå midlertidig som parkering. Dette bygget ligger i det som heter Tiedemannsbyen på Ensjø og var tidligere en del av tobakksfabrikken som lå her.

Her skal Skanska om ikke lenge starte med byggingen av boligprosjektet utsiktskvartalet. Salget av boliger i dette prosjektet er godt i gang.

Det er mange “fårståsegpåere” som klager over takten på boligbyggingen i Oslo. På Enjø bygges det boliger jevnt og trutt i tråd med de planene som er vedtatt. Rivningen av dette lagerbygget beviser at transformasjonen av Ensjø i retning av boligby er på riktig vei.

Stålverksparken på Ensjø ble åpnet denne uka uten en eneste politiker til stede.

Torsdag ble den nye Stålverksparken åpnet på Ensjø. Parken som ligger ved krysset Gladengveien og Bertrand Narvesens vei er en del av den blå grønne planen for Ensjøområdet. Planen som skal gjøre det bra å bo på Ensjø. Parken ble åpnet av Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten og Bjørn Thorkildsen tidligere grunneier avduket en kunstnerisk installasjon, samt at barna fra den nærmeste barnehagen var innom og sang.

I september regner man med at Hovinbekken skal renne åpent i dagen fra Tennisballen på Hasle og helt ned hit til Stålverksparken med bekkens eget vann.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom hele Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Vi som er beboere på Ensjø er glade for alle positive tiltak som blir ferdige og som gir bedre livskvalitet og trivsel i nærmiljøet vårt. Er du ute på en liten gåtur i Ensjø området sving innom stålverksparken og sjekk den ut.

Det som imidlertid var litt underlig et at det ved alle tidligere åpninger på Ensjø har vært noen fra byrådet til stede ved åpningen eller at byråden selv har gjort den formelle åpningen. Denne gangen var det ikke en enste politiker å se.

Jeg som trodde at dette nye byrådet var opptatt av miljø, trivsel og grønne områder, men det kan se ut som de grønne lungene og de små parkene ikke er like viktige for dagens byråd!

Se tidligere sak om Stålverksparken

Innspurten stenges for kjøring til Vallhall grunnet bygging av Vålerenga stadion – i nabolaget til Helsfyr og Ensjø

Vålerenga stadion byggingen har nå kommet så langt at Innspurten som frem til nå har vært hoved innkjøringen til Vallhall blir stengt for trafikk. Dette skjer fra og med 25.mai

De som heretter skal kjøre bil helt frem til Vallhall på Valle Hovin må nå ta en stor omvei. Innkjøring skjer nå fra Økernveien, Dronning Margretes vei og så inn bakveien til Vallhall. Det siste stykket kjører man på en ny vei som er anlagt de siste månedene. Ser ikke bort fra at det kan bli litt små irriterte folk som ikke har fått med seg omkjøringen og er ute i siste liten til en aktivitet på området.

Innkjøringen til Scandic Helsfyr hotell eller kontorbyggene i området benytter fortsatt Innspurten fra Grenseveien.

Offisiell åpning av Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø, torsdag 26. mai kl. 11.00

Da er tiden kommet for å gjennomføre den offisielle åpningen av Stålverksparken på Ensjø. Det har gått 4,5 år siden den siste åpne delen av Hovinbekken ble lagt i rør på Ensjø. Bolig prosjektet Gladengen park har også i mellom tiden blitt bygget.

På torsdag 26. mai kl. 11.00 vil det være litt pomp og prakt da anlegget formelt blir innviet. I invitasjonen skriver kommunen: En viktig del av den omfattende transformasjonen er opparbeidelse av gode og funksjonelle offentlige byrom som binder seg sammen. Vestre bekkedrag danner forbindelsen mellom den etablerte Tiedemannsparken og Teglverksdammen. Hovedelementet i Vestre bekkedrag er gjenåpnet Hovinbekk og en sammenhengende turvei med belysning og møbleringssone.

I tillegg er siste del av Tiedemannsparken mot Marienfryd opparbeidet parkmessig. Stålverksparken er endepunkt for Vestre bekkedrag og markerer overgangen for Hovinbekken fra naturbekk til bybekk. Stålverksparken er opparbeidet med vannspeil, kantsone med tredekke, belysning og tursti. Det er opparbeidet en midlertidig bekk mellom Tiedemannsparken og Stålverksparken langs Bertrand Narvesensvei siden siste del av Vestre bekkedrag først bli realisert langt frem i tid.

Eller oversatt til Norsk, nå er enda et av Ensjøbyens blågrønne elementer ferdig og kan tas i bruk av innbyggerne på Ensjø.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Frem til da kan vi glede oss over at dette er programmet på Torsdag kl. 11.00

Kl. 11.00 Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten ønsker velkommen

Kl. 11.05 Tale ved Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten

Kl. 11.15 Tale ved Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kl. 11.25 Orientering om kunstgaven ved Bjørn Thorkildsen

Kl. 11.30 Offisiell åpning ved etatsdirektør Robsahm Kjørven

Kl. 11.35 Enkel servering

Kl. 12.00 Avslutning

Les tidligere sak om Hovinbekken og Stålverksparken

Boligprosjekt i Ensjøveien 34 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring – plan og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget

Da har man kommet til en viktig og historisk sak, boligprosjektet Ensjøveien 34 er lagt ut på offentlig høring. Det har vært mye diskusjon rundt denne tomta opp i gjennom den nære historien, her har det vært forsøk på mye rart. Nå har Neptun Properties tatt gjennomførings ansvar og kommet fram med et boligprosjekt og undertegnede tror at det endelig blir mulig å gjennomføre bygging av boliger og den tidligere vedtatte Malerhaugparken.

Les mer…

Neptun Properties betaler 200 millioner kroner for det ferdig regulerte boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø.

Da har det som måtte skje skjedd, utviklerne som har jobbet med å regulere inn boliger på eiendommen Malerhaugveien 25 har solgt boligprosjektet. Eiendommen ble vedtatt regulert av Bystyret så sent som i desember 2015. Neptun Properties har kjøpt aksjene i M25 a/s for 200 millioner kroner og dermed retten til å bygge ut i tråd med reguleringsplanen for de 6 blokkene med tilsammen 179 leiligheter. De kan utvikle inntil 15490 kvadratmeter med bolig på Eiendommen.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere spekulert i at boligene kunne komme på markedet allerede i slutten av 2016, men i artikkelen hos estate nyheter kommer det frem at eiendommen er utleid, og det vil derfor ta noe tid før dagens bygningsmasse blir revet og boligprosjektet blir igangsatt. Det sies videre at Neptune Properties AS blant annet vil bruke tiden til å vurdere behov for reguleringsendringer for å optimalisere prosjektet ytterligere.

Det er en ganske heftig sum som er lagt på bordet for å kjøpe retten til å bygge ut boliger på denne eiendommen. 200 millioner er mye penger!

Neptun Properties har tidligere bygd ut boligprosjektet Malerhaugen park og de er i gang med å søke regulering på eiendommen Ensjøveien 34, samt at de har en sak liggende til politisk behandling i eiendommen Stålverksveien 1 som ligger rett over for Malerhaugveien 25.

Les om salget på Estate nyheter

Les tidligere sak om reguleringen på Ensjø Aktuell informasjon

Reguleringsplanen for Grenseveien 80-82 på Helsfyr / Ensjø ble vedtatt i bystyret 11. mai

Denne reguleringssaken har versert i systemet i flere år. Første gangen den dukket opp var sommeren 2008, men forsvant fra kartet. Men så i 2011 ble det lagt litt mer jobb i saken før det på nytt ble stille om den frem til slutten av 2012 og så i 2013 ble det ny fremdrift. Saken ble i februar 2014 lagt ut på offentlig ettersyn. Saken ble oversendt til politisk behandling på rådhuset i oktober 2014, før den nå i mai 2016 havnet til endelig behandling i Bystyret.

Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks BRA skal ikke overstige 20350 m2. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges slik at det totalt blir 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje.

Les mer om saken her

Rema 1000 på Ensjø hadde søndagsåpent 15.mai – Kiwi hadde fjernet varer fra inngangen!

Da har det skjedd, i dag hadde Rema 1000 på Ensjø søndagsåpent for første gang siden åpningen i april 2008. Kiwi på Ensjø som holder til tvers over gaten hadde som vanlig søndagsåpent ( dette har de holdt på med siden april 2009 når de åpnet butikken, men til forskjell fra tidligere søndager så var alle varene som pleier å stå i inngangspartiet ryddet bort. Dette er nok gjort for at man skal holde seg innenfor ”Brustadbu” loven.

Rema 1000 på sin side hadde fylt inngangspartiet utenfor butikken med varer og de hadde kun røde og hvite sperrebånd samt pappesker og mindre reoler som sperremateriell inne i butikken. Det var omlag en tredjedel av den ordinære butikken som var tilgjengelig for publikum. Det var imidlertid ansatte som hentet fram varer til kunder som hadde behov for varer som var bak sperringene.

TV2 var innom og filmet denne konkurransen/situasjonen i begge butikkene. Det har i dag kommet fram at Rema 1000 nå slutter å ha søndagsåpne butikker, fordi man igjennom denne sperrebånd kampanjen har fått fram det budskapet de ønsker. Politikerne er i gang med å kikke på åpnings tids saken og dermed også på dette med søndagsåpne butikker.

Så hvis du ikke var innom Rema 1000 på Ensjø akkurat denne søndagen, så kommer du nok ikke til å få gjøre det på fremtidige søndager!

17 mai på Ensjø området (Kampen og Hasle skole sine arrangementer)

Ensjø området har egentlig ikke sin egen barneskole og dermed ikke så mange 17.mai tradisjoner, men det kommer en i 2020 som skal ligge i Grenseveien 91. Det er imidlertid flere skoler som ligger rundt Ensjø området Kampen og Halse skolee er de nærmeste. På Hasle skole vil det bli lokalt barnetog med korps og aktiviteter.

Program for 17. mai på Hasle

Kl. 08:00: Flaggheising på Hasle skole. Hasle Skole Musikkorps spiller

Kl. 0920: Elever som skal gå i 17.mai-tog med klassen, møter opp ved Christian Fredriks plass

NB! Elevene må følges til oppmøtested av foresatte. Hasle skole går som skole nummer 46 og er ferdige cirka klokka 11.45

Kl. 13:45: Oppstilling for lokalt barnetog fra Hasle skole til Lille Tøyen sykehjem og tilbake. Hasle Skole Musikkorps går foran, og alle som vil kan være med.

Kl. 14:00-17:00: 17. mai fest på Hasle skole. Arrangør er 3. trinn på Hasle og Teglverket skoler

Program for Kampen skole 17.mai.

I år går Kampen skole som nummer 53 i barnetoget i Oslo sentrum.

08.00: Flaggheising

08.30: Korpset spiller

08.35: Rektor taler

08.40: Elevrådsleder taler

08.45: Kampensangen

08.55: Diktlesing og nedleggelse av blomster på minnesmerket

09.00: Korpset spiller

09.15: Oppstilling og avmarsj fra skolen

10.45: Avmarsj fra Festningsplassen

12.00: Ankomst Rådhusplassen

12.30 ÅPEN KAFÉ i skolegården is, brus, pølser, kaffe, vafler, kaker

13.00 KLASSISKE 17. MAI-LEKER med premier BAMSELOTTERI

14.15 KULTURELT KLIMAKS Kampen skoles musikkorps og Kampen Soul Searchers

15.30 AUKSJON bl.a. billetter til teater, konserter, gavekort fra frisør, blomster og middager, kunst og mye mer.

Da har du fått litt informasjon om hvor dte er mulig å hente litt 17 mai stemning!

Les på Hasles skoles hjemmeside

Les på Kampen skoles hjemmeside