Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord 15

 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Baksiden av bygningen som går ut mot Stålverksveien.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Fasaden mot Gladengveien er ferdig, her sett litt på avstand
 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Innkjøringen til garasjen fra Gladengveien, Veien var den første nye veien i Ensjøbyen på Ensjø og blir hetende Teglverkskroken.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – mai 2012 — Teglverkskroken
 • Glaenga – Gladengveien 15 – august 2012 — Overvanns bassenget nærmer seg ferdig.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Teglverkskroken
 • Glaenga – Gladengveien 15 – mai 2012 — Gangvei/Fortau mot Stålverksveien blir satt opp. Sett fra Gladengveien.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – juni 2012 — Fortauet er ferdig.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – juni 2012 — Stålverksveien
 • Glaenga – Gladengveien 15 – august 2012 — Bygget er ferdig og gården er grønn og tatt i bruk av de nye beboerne.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – august 2012 — Bygget er ferdig og gården er grønn og tatt i bruk av de nye beboerne.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – juni 2012 — De første beboerne har flyttet inn.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – juni 2012 — Hele bygget sett fra krysset stålverksveien Gladengveien.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Baksiden av bygningen som går ut mot Gladengveien.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – juni 2012 — Fortauet mot Stålverksveien er ferdig.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – April 2012 — Fasaden på delen mot Gladengveien, sett litt nærmere
 • Glaenga – Gladengveien 15 – august 2012 — Bygget er ferdig og gården er grønn og tatt i bruk av de nye beboerne.
 • Glaenga – Gladengveien 15 – mai 2012 — Bygningen sett fra Stålverksveien mot Gladengveien
 • Glaenga – Gladengveien 15 – august 2012 — Overvannsbasseng i Østre parkdrag er påbegynt.
 • Glaenga – gladengveien 15 jan 2012 — Plasten tas av og fasaden viser seg fram.
 • Malerhaugveien 34 – mars 2012 — Snart er det klart for grunnarbeider.
 • Malerhaugveien 34 feb 2012 — Her skal det rives graves og sprenges.
 • Malerhaugveien 34 feb 2012 — Klart for riving.
 • Malerhaugveien 34 – mars 2012 — Noen dager senere var hele bilverkstedet borte.
 • Malerhaugveien 34 – mars 2012 — Noen dager senere var hele bilverkstedet borte.
 • Glaenga – gladengveien 15 jan 2012 — Andre steder er det fortsatt plast foran bygget.
 • Malerhaugveien 34 – mars 2012 — Mer graving og rydding.
 • Glaenga – gladengveien 15 mars 2012 — Mer av fasaden kommer frem og detaljer på balkonger og tak vises.