Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord gjøvikbanen

Gjøvikbanen over Ensjø kan bli erstattet av trikk i fremtiden!

Fremleggelse av strategidokumentet K2012 fra Ruter er et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Planen er vedtatt av Ruters styre etter en prosess hvor regionale organer innen kollektivtrafikk, samferdsel generelt og arealbruk har kommet med innspill.

Les mer…