Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord obos

Byrådet er enig med Plan og bygningsetaten når det gjelder boligprosjektet i Grenseveien 69 på Ensjø

Ensjø Aktuell Informasjon har tidligere skrevet om denne saken og nå har byrådet kommet med sin innstilling før behandling i Byutviklingskomiteen og senere bystyret. Byrådet støtter i denne saken Plan og bygningsetatens sitt alternativ 2

PBE reduserer prosjektet fra 3 til 2 blokker noe som gir mere utearealer. Som kompensasjon så justerer Plan og bygningsetaten (PBE) høyden på de laveste delene av prosjektet, slik at man får 4 og 7 etasjer på begge blokkene mot Malerhaugveien og Grenseveien.

Les mer om denne saken og se bilder her!

Fortsatt høyt salg av nye boliger på Ensjø – 247 leiligheter solgt i andre kvartal 2016

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal fra starten på april til frem til slutten av juni solgt totalt 247 nye boliger.

Salget på 247 leiligheter er meget høyt og det tangerer nesten tallene fra første kvartal 2016 på 262 leiligheter. Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i andre kvartal. Det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 103 leiligheter fra 2015. I 2015 ble det solgt 103, I 2014 ble det solgt 71, i 2013 ble det solgt 33 og i 2012 ble solgt 81 boliger i andre kvartal.

Det er boligprosjektet Tiedemannsfabrikken som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på tre måneder i april, mai og juni solgt tilsammen 111 leiligheter. Skanska med 59 salg i Utsiktskvartalet kommer ikke opp til litt mer enn halvparten av salget til Tiedemannsfabrikken.

Selv om salget er høyt så er det fortsatt mulig å kjøpe leilighet på Ensjø, i øyeblikket er det omlag 140 ledige nye leiligheter tilsalgs på Ensjøområdet.

Vil du lese mer og se de enkelte prosjektene? klikk her!

Offisiell åpning av Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø, torsdag 26. mai kl. 11.00

Da er tiden kommet for å gjennomføre den offisielle åpningen av Stålverksparken på Ensjø. Det har gått 4,5 år siden den siste åpne delen av Hovinbekken ble lagt i rør på Ensjø. Bolig prosjektet Gladengen park har også i mellom tiden blitt bygget.

På torsdag 26. mai kl. 11.00 vil det være litt pomp og prakt da anlegget formelt blir innviet. I invitasjonen skriver kommunen: En viktig del av den omfattende transformasjonen er opparbeidelse av gode og funksjonelle offentlige byrom som binder seg sammen. Vestre bekkedrag danner forbindelsen mellom den etablerte Tiedemannsparken og Teglverksdammen. Hovedelementet i Vestre bekkedrag er gjenåpnet Hovinbekk og en sammenhengende turvei med belysning og møbleringssone.

I tillegg er siste del av Tiedemannsparken mot Marienfryd opparbeidet parkmessig. Stålverksparken er endepunkt for Vestre bekkedrag og markerer overgangen for Hovinbekken fra naturbekk til bybekk. Stålverksparken er opparbeidet med vannspeil, kantsone med tredekke, belysning og tursti. Det er opparbeidet en midlertidig bekk mellom Tiedemannsparken og Stålverksparken langs Bertrand Narvesensvei siden siste del av Vestre bekkedrag først bli realisert langt frem i tid.

Eller oversatt til Norsk, nå er enda et av Ensjøbyens blågrønne elementer ferdig og kan tas i bruk av innbyggerne på Ensjø.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Frem til da kan vi glede oss over at dette er programmet på Torsdag kl. 11.00

Kl. 11.00 Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten ønsker velkommen

Kl. 11.05 Tale ved Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten

Kl. 11.15 Tale ved Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kl. 11.25 Orientering om kunstgaven ved Bjørn Thorkildsen

Kl. 11.30 Offisiell åpning ved etatsdirektør Robsahm Kjørven

Kl. 11.35 Enkel servering

Kl. 12.00 Avslutning

Les tidligere sak om Hovinbekken og Stålverksparken

3 boligprosjekter på Ensjø ble utsolgt i første kvartal 2016

I løpet av første kvartal 2016 er 3 boligprosjekter på Ensjø blitt utsolgt. Hovinbekken 2, Verkshagen 1 og Stålverkskroken 1 har alle solgt de siste leilighetene i første kvartal 2016.

I Hovinbekken 2 har JM solgt 74 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014.

I Verkshagen 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i september 2014.

I Stålverkskroken 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i januar 2015.

På fredag legger jeg frem salgstallene for nye boliger på Ensjø for første kvartal 2016 og det er rekord tall. Så lenge jeg har fulgt med, så har det aldri blitt solgt flere boliger i et kvartal på Ensjø. Den tidligere rekorden var i første kvartal 2012, da det ble solgt 126 nye boliger. Denne rekorden blir grundig slått av de nye tallene.

Les om salgstallene i 2015

Ensjø før og nå – Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei 1950, 1971, 2006 og 2016

Med ujevne mellomrom legger jeg ut noen tilbakeblikk på Ensjø sin nære fortid, under tittelen “Ensjø før og nå”. I dag har turen kommet til krysset Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei med fokus på boligprosjektet Gladengen park.

Les mer…

MC Oslo flytter fra Ensjø og Malerhaugveien

Da er det klart at motorsykkelbutikken MC Oslo flytter fra Ensjø. De skriver på hjemmesiden sin at de i løpet av de kommende ukene flytter butikken fra Grenseveien 69 til Strømsveien 344 på Furuset. Fra og med mandag 22 februar vil butikken holde stengt og hvis alt går etter planen vil de være operative igjen mandag 14 mars.

Les mer…

Hva skjer på Ensjø og hvordan kan det bli – sjekk kommunens 3D kart

Er du opptatt av hva som skjer på Ensjø og ønsker en oversikt i form av kart, bilder og video eksempler. Da skal du kikke innom kommunens 3D, side her kan du se nesten alle prosjektene på Ensjø og du kan få oversikt på hvordan Ensjø utvikles. Portalen her eksistert i flere år men den utvides jevnlig så det fylles på med informasjon.

Les mer…

Boligprosjekt i Grenseveien 69 på Ensjø er sendt til politisk behandling – PBE fremmer eget forslag

Da har Obos sitt boligprosjekt i Grenseveien 69 blitt oversendt til politisk behandling. Det er uenighet mellom utbygger og plan og bygningsetaten (PBE) som derfor sender inn eget forslag. PBE følger dermed opp sine innsigelser som også var tydelige i den offentlige høringen.

Les mer…

316 nye leiligheter solgt på Ensjø i 2015

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2014 til 2015. Salgstallene totalt sett for 2015 er på 316 stk og det er nest best i en 5 års periode. 2011 med 430 salg er det beste året. I bunnåret 2013 var salget på kun 157 leiligheter.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene at man i 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Les mer…

I fjerde kvartal 2015 er det solgte 96 nye leiligheter på Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av årets siste 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerdekvartal) solgt totalt 96 nye boliger.

les mer!

Resultatet for boligsalget på Ensjø i 3 kvartal er 41 solgte nye leiligheter!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på juli og frem til slutten av september (tredjekvartal) solgt totalt 41 nye boliger. 41 salg i tredjekvartal er det dårligste resultatet de siste 5 årene. I 2011 ble det solgt 106 boliger, i 2012 ble det solgt 66 boliger, i 2013 ble det solgt 67 boliger og i 2014 ble det solgt 82 boliger.

Les mer om boligsalget for 3 kvartal her

Obos sitt boligprosjekt Gladengen park på Ensjø er utsolgt

I løpet av den siste uka har Obos solgt den siste ledige leiligheten i boligprosjektet Gladengen park på Ensjø. I andre kvartal har man solgt 4 leiligheter, og nå i tredje kvartal er det 1 solgt i dette prosjektet og det er dermed utsolgt.

Les mer…

103 solgte leiligheter på Ensjø i andre kvartal 2015

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 103 nye boliger. Sammenlignet med første kvartal i 2015 så er dette en oppgang med 27 leiligheter.

Les mer…

Obos fremskynder byggetrinn 2 av Boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø.

Byggetrinn 1 av Obos sine boligprosjekter Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø er startet opp og er under bygging. Disse prosjektene ligger nær de gamle stålverkshallene på Ensjø og det har tidligere vært planlagt at byggetrinn 2 av boligprosjektene først skulle bygges når hallene er revet.

Nå har det imidlertid kommet frem informasjon om at Kolberg som eier hallene har inngått en ny utleieavtale som gjelder for minst 10 år. Det har i dokumentasjonen aldri vært antydet/dato satt når de resterende hallene skal rives. Nå mener imidlertid Obos at et tidsperspektiv på 10 år skaper problemer for Obos og beboere i byggetrinn 1. De vil ikke vente i 10 år med å oppføre del 2 av sine boligprosjekter. Derfor ønsker Obos å endre på reguleringsplanen for å kunne fremskynde oppføringen av byggetrinn 2.

Obos har gjort henvendelse til Plan og bygningsetaten og det har vært avholdt møter om dette. Referatene mer enn antyder at PBE ikke ønsker ny runde med offentlig ettersyn og aksepterer de dispensasjoner som Obos ønsker. PBE ønsket heller ikke sist runde når man økte høydene med over 2 meter å ta ny runde med offentlig ettersyn.

Endringen går ut på å trekke del 2 av boligprosjektene lengre vekk fra hallene slik at man får nødvendig 8 meter avstand og kan anlegge midlertidig vei mellom bygningen og hallen. Avstanden mellom byggetrinn 1 og 2 blir ikke mindre. Bygget blir dermed smalere men lengden på byggetrinn 2 blir lengre. De blir dermed ikke så firkantet som man tidligere har sett på tegninger. Dette får lite betydning for de fleste på Ensjø, men kanskje de som har kjøpt bolig i byggetrinn 1 og som ikke hadde planlagt/forventet at byggetrinn 2 kommer foran vinduene og skygger for utsikten, ikke blir like fornøyd.

Det blir også slik at høyden på prosjektet øker med over 2 meter på samme måte som på byggetrinn 1.

Obos har tidligere oppgitt at det skal bygges ca 40 leiligheter i trinn 2, men i dokumentene som nå er sendt inn så bruker man tallet 52 leiligheter som gir en økning på 12.

Så gjenstår det å se om noen vil kjøpe bolig i et prosjekt der man fra balkongen ser rett inn i en murvegg 8 meter unna, en murvegg som kan bli der i mange år.

Les tidligere sak om opp i høyden ikke ned i bakken

Veidekke bygger for Obos

Obos har fått rammetillatelse til feltene C10 og D10

Planarbeidet med Hovinbekken langs Gladengveien på Ensjø har startet.

Ensjø Aktuell Informasjon har skrevet mye om Hovinbekken tidligere, men nå kan alle glede seg over at planarbeidet med å få bekken opp i dagen langs hele Gladengveien formelt har startet.

Les mer…

Se skissene til Østre Bekkedrag på Ensjø

Østre bekkedrag skal gå mellom Grenseveien og Stålverksveien på Ensjø. Det skal passere Grenseveien 69, Malerhaugveien 34 og Stålverksveien 1. Det er allerede bygget boliger på Malerhaugveien 34 og det at det er planer for boliger på de to andre eiendommene gjør det mulig å få til et bekkedrag som går hele veien sammen med en gangvei/gangsti.

Les mer…

Neste etappe av Hovinbekken over Ensjø er påbegynt!

Fram til nå har Hovinbekken stort sett vært nedgravd i rør og kanaler over Ensjø, Det var imidlertid en del av den opprinnelige bekken som var åpen fram til sommeren 2011, men denne ble da lagt i rør for å kunne bygge boligprosjektene Stålverksparken og Gladengen park. Når boligene er ferdig bygget så skal bekken komme opp i dagen igjen. Den dagen nærmer seg og arbeidet med å åpne bekken er startet.

Les mer…

Boligprosjektet Stålverkskroken på Ensjø har byggestart.

Da har gravearbeidet på den siste Obos blokka langs Gladengveiens vestre side startet. I igangsettingstillatelsen fikk man i starten på mai og 18.mai startet gravearbeidet. Litt tidligere i vår rev man den gamle brakka som stod på området.

Les mer…

76 nye boliger er solgt på Ensjø i første kvartal 2015

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på januar og frem til slutten av mars (første kvartal) solgt totalt 76 nye boliger. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2014 så er dette en oppgang med 26 leiligheter.

Les mer…

Ensjø før og nå – Utsikt over Ensjø i 2007-2011-2013 og 2015

Ensjø er i forandring og jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har tatt bilder og laget noen videoer opp i gjennom årene. Her skal du få se fire eksempler på hvordan Ensjø forander seg.

Les mer og se video her

Heisekranene er tilbake på Ensjø!

Det går litt i rykk og napp dette med boligbygging. Nå har mange boligprosjekter vært i gjennom salg, byggeperiode og ferdiggjøring. Derfor har det en liten stund ikke vært mye heisekraner å se på Ensjø, bortsett fra ett par mobilkraner. Men fortvil ikke nå er de store tårnkranene på vei tilbake.

Les mer…

Grenseveien 61 på Ensjø rives for å gjøre plass til boliger.

Den siste uka har arbeidet med å rive Grenseveien 61 startet opp. Alle leietakere er flyttet ut av bygget og innmaten tas ut, vinduer fjernes og om ikke lenge så dukker det nok opp en gravemaskin som jevner resten av bygget med jorda.

Les mer…

Utbyggerne på Ensjø vil opp i høyden, men ned i bakken vil de ikke!

I Gladengveien på Ensjø er Obos i ferd med å støpe bunnen i boligprosjektet Verkshagen. I dette prosjektet har man knapt skrapet vekk asfalten på parkeringsplassen før man legger bunnen av boligprosjektet. Bunnen på garasjeanlegget ligger dermed høyere enn veibanen i Gladengveien.

Det er ganske spesielt å gjøre dette når man i prosjektet for ikke så lengesiden hadde en stor runde med høyde økninger på over 2 meter, grunnet terreng tilpasninger. Nå kan man kanskje se disse økningene i et annet lys, når man ikke engang graver seg ned i bakken for å anlegge garasjen. I nabo prosjektet Gladengtunet, også dette et obos prosjekt, gravde man ned garasjen og lagde butikker ut mot gaten.

Om det skyldes dårlige grunnforhold, ønske om å spare penger eller fare for vann innsig fra Hovinbekken som gjør at man velger og ikke grave seg ned i bakken har jeg ingen kunnskap om. Men det fremstår som at man vil oppi høyden, men ikke ned i bakken.

Les rammetillatelsen

PS! Det gjøres oppmerksom på at jeg som skriver saken har protestert på høyde økningen som ble gjennomført uten ny offentlighøring eller politisk behandling.