Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord peab

Se video fra Ensjø T-banestasjon i hele byggeperioden mai 2012 til juni 2013!

Ensjø T-banestasjon åpner for normal drift tirsdag 4.juni. fra stasjonen ble delvis stengt i mai 2012 har det pågått rive og byggearbeider som har holdt stasjonen delvis stengt i ett år. Dette har vært til ulempe for alle beboere og brukere av stasjonen. Nå er arbeidene straks over og Ensjø har fått en helt ny og moderne T-banestasjon.

Les mer…

Gangveien langs Ensjøveien er stengt grunnet utglidning av masser!

Selv om overskriften høres alvorlig ut så er det ikke så veldig mye som har rast ut, men det er så mye at gangveien ble stengt. Utglidningen skjedde på gangveien ut mot de gravearbeidene som skjer på T-banen i krysset Rolf Hofmos gate og Ensjøveien.

Les mer…

Klagen til Fylkesmannen er forkastet - PEAB kan starte arbeidet med boliger i Langengen på Ensjø!

Klagene på bystyret sitt reguleringsvedtak fra 28.september 2011 som har blitt behandlet av Fylkesmannen er forkastet og PEAB kan starte arbeidet med boligprosjektet i Langengen på Ensjø.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon ble revet søndag 8. juli.

I løpet av denne helgen ble Ensjø T-banestasjon stengt for togtrafikk og gravemaskinene tok over stasjonen. I løpet av et døgn så var halvparten av stasjonen revet eller i ferd med å bli revet.

Les mer…

Den offisielle starten på byggingen av Ensjø t-banestasjon, skjedde fredag 29. juni!

Med litt pomp og prakt og i betydelig regnvær ble den offisielle starten på bygging av Ensjø T-banestasjon foretatt av Byrådene Ola Elvestuen og Bård Folke Fredriksen.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon stenges onsdag 27.juni kl. 0700 OBS! kun en inngang/utgang

Ensjø T-banestasjon blir i morgen et anleggsområde og det blir kun en plattform som vil være i funksjon og til denne plattformen er det bare mulig å benytte en inngang/utgang. Denne inngangen er den fra krysset Ensjøveien/Gladengveien ved den nye narvesenkiosken.

Les mer…

Prisen på Ensjø T-banestasjon blir formidable 241 millioner kroner!

Oslo bystyre vedtok den 23.mai en budsjettjusteringssak om oppgradering av Ensjø T-banestasjon. I saken ble det fastsatt en total budsjettramme på 241 millioner kroner for oppgradering av T-banestasjonen.

Kostnadene på 241 millioner skal fordeles på to budsjett år. Det blir 140 millioner i 2012 og 101 millioner i 2013.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon stenges fra 27.juni og inntil videre!

Det er ikke hele stasjonen som stenges for trafikk, det er i første omgang perrongen som går ut av sentrum. T-banen vil kjøre, men den stopper ikke på Ensjø. Hvis du skal til Ensjø, så må du ta banen til Helsfyr og skifte bane og ta den tilbake til Ensjø. På søndagene 8/7, 15/7, 5/8 og 12/8 er det helt stengt og det vil gå buss for bane mellom Tøyen og Brynseng!

Les mer…

Nå er man i gang med arbeidet på Ensjø T-banestasjon!

Det har i lang tid vært klart at det skal utføres betydelig arbeide med rivning og nybygging på Ensjø T-banestasjon. De siste 14 dagene har t-banen jobbet med å legge om kabler og andre ting som er nødvendig for å drive tog trafikk på sporet mens anleggsarbeidet pågår.

Nå går man over i en ny fase og det er selve rive fasen av det gamle stasjonsanlegget. Jobben skal gjøres av PEAB og de vil i løpet av den nærmeste tiden starte og rigge opp brakker og utstyr på området bak den nye Narvesenkiosken.

Les mer…

Arbeidene med oppgradering av Langengen på Ensjø fortsetter

Arbeidene med oppgradering av gatestubben Langengen, som er innkjøringen til Malerhaugen på Ensjø fortsetter. Arbeidet har pågått siden Ensjøveien var ferdig i sommer. Det har vært litt stillstand i arbeidet for kommunen har valgt å skifte ut vannledningen opp fra Ensjøveien. Dette er selvsagt positivt når man i fremtidnen vil får bedre vann og vann tilførsel, selv om det på kortsikt er litt plagsomt med gravearbeider.

Les mer…

PEAB sine planer i langengen på Ensjø er sendt til politisk behandling!

PEAB sine planer for boliger i Langengen eller nærmere bestemt Malerhaugveien 6 og Ensjøveien 32 på Ensjø er nå oversendt til politisk behandling i bystyret. Kort fortalt er historien at det I lang tid har vært diskusjoner og tautrekking om utnyttelsen i PEAB sitt prosjekt som ligger ved Langengen på Ensjø.

Les mer…

PEAB reduserer med en etasje på Ensjø!

I lang tid har det vært diskusjoner og tautrekking om utnyttelsen i PEAB sitt prosjekt som ligger ved Langengen på Ensjø, med adresse Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6. I desember og januar lå prosjektet ute til offentlighøring og PEAB fikk klar tilbakemelding om at høydene ikke var greie. Dette kom unisont fra naboer, velforening og Bydelsutvalg og når sant skal sies så var ikke PEAB ukjente med disse innspillene. De valgte i midlertid ikke å høre på dem, før man la prosjektet ut til høring.

Les mer…

Bydelsutvalget ønsker reduserte høyder i Malerhaugveien 6 og Ensjøveien 32!

Minner bare om dette prosjektet og at fristen for å gi innspill til kommunen er 12.januar.

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har i sak 169/2010 behandlet denne saken på møte 16.desember og har kommet med et tilsvar i 7 punkter. Jeg referer bare punkt 1.

1. Bydelsutvalget mener bebyggelsen i planforslaget er for høy og ruvende i forhold til eksisterende bebyggelse og at den må bearbeides videre. Bebyggelsen gir et uttrykk som ikke harmonerer med eksisterende bebyggelse. Spesielt bygg B er problematisk, siden dette grenser til verneverdig småhusbebyggelse. Bydelsutvalget mener det bør vurderes å la eksisterende bygning bli stående der bygg b er foreslått lagt av hensyn til strøkets karakter.

Les mer…

PEAB sitt prosjekt i Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6 er lagt ut til offentlig høring, med frist 12.januar!

Dette prosjektet har i lengre tid vært litt fram og tilbake mellom utbygger og plan og bygningsetaten. Dette skyldes at utbygger ønsket større utnyttelse og høyere byggehøyde. Men nå er det ute og du kan mene noe om det!

Les mer…

PEAB prøver på nytt på Ensjø, men nekter å fjerne en etasje!

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april 2010 inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. Det har vært litt fram og tilbake i dette prosjektet og det stoppet helt opp i oktober etter et brev fra Plan og Bygningsetaten.

I brevet til PEAB skrev Plan og Bygningsetaten: Med utgangspunkt i vår tidligere vurdering vil plan og bygningsetaten foreløpig ikke anbefale planforslaget da etaten fortsatt mener plan forslaget i for liten grad forholder seg til eksisterende strukturer, bevaringsverdig bebyggelse og føringer i landskapet. De sa videre at hus B må reduseres med en etasje.

Les mer…

Utfordringer for PEAB i Langengen på Ensjø – Plan og bygningsetaten krever endringer!

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april 2010 inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. De har etter en del mangler som plan og bygningsetaten påpekte i august 2010 rettet opp disse manglene. De ber i brev til plan og bygningsetaten om fortgang i saken.

Det har ikke manglet på innsigelser og protester fra naboer og Malerhaugen Vel til dette prosjektet og nå ser det ut til at plan og bygningsetaten også synes dette prosjektet har noen utfordringer.

Les mer…

Les om PEAB sine planer for 28 nye boliger i Langengen på Ensjø

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april i år inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. De har etter en del mangler som plan og bygningsetaten påpekte nå rettet opp disse manglene. De ber i brev til plan og bygningsetaten om fortgang i saken

Her kan du lese skisseprosjektet som de har utarbeidet

Les tidligere sak om dette prosjektet

PEAB foreslår å bygge 28 leiligheter i Langengen på Ensjø

Peab på Malerhaugen

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter.

Peab har i slutten av april sendt inn til plan og bygningsetaten i Oslo et forslag til reguleringsplan for eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6 på Ensjø. De har redusert det opprinnelige prosjektet og foreslår nå og bygge ut 2 blokker på 4 etasjer med til sammen 28 leiligheter.

I det opprinnelige planforslaget snakket man om 40 leiligheter og 5 etasjer. Innspill fra Naboer og Bydelsutvalget på det forrige forslaget har nok påvirket PEAB noe og som nå har forsøkt å komme klagene i møte, men om dette er nok i møte gjenstår å se.

Plan og bygningsetaten har fortsatt påpekt en del mangler og en del spørsmål til utbygger, så man er nok ikke helt klare til behandling enda. For deg som bor i området så må man bare følge med videre i saken og jobbe for at utbyggingen ikke skaper for store kontraster i forhold til eksisterende bebyggelse.

Les planforslaget her

Les hele saken på Saksinnsyn

Les tidligere sak om dette prosjektet

Peab på Malerhaugen — Bilder fra saksdokumentene

Peab på Malerhaugen — Malerhaugveien 6

Peab på Malerhaugen — Ensjøveien 32

Nybolig salget på Ensjø har kanskje løsnet!

Urbanium Glaenga

Veidekke har solgt 32% av boligene i Marienfryd, Obos har solgt 67% av leilighetene i Rolf Hofmos borettslag og Urbanium har startet annonsering av leiligheter på Glaenga ( gladengveien 15). Obos har i tillegg startet å jobbe med rammeplanene for sitt prosjekt Gladenga i (gladengveien 4-6)

Det er mange utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid hatt liten lyst til å sette i gang på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger med på disse salgs fremstøtene veldig nøye, for hvis disse prosjektene går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Dette utløser en annen utfordring som utbyggerne må ta med i betraktningen. Hva skjer på Ensjø hvis markedet løsner og utbyggere samtidig skal legge ut bolig prosjekter med nærmere 600 til 1000 boliger for salg.

Aftenposten skriver om dette her

PEAB møter motstand på Ensjø!

Malerhaugen

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. Området ligger i det som beskrives som den faste strukturen på Ensjø. Det vil si områder som ikke skal påvirkes eller berøres av betydelig endringer/utbygginger.

I april 2008 ble det sendt inn planinitiativ hvor PEAB ønsker å bygge 2.700 m2 i planområdet. Det vil si to boligblokker med 2 underetasjer med parkeringsgarasje samt boder og sykkelparkering. På toppen av dette ønsker man å bygge 4-5 boligetasjer. PEAB planlegger en TU på 120% til 150% med henvisning til randsone bebyggelse på Ensjø.

Malerhaugen Vel, beboere og naboer på Malerhaugen har reagert på den planlagte høye utnyttelsen av tomta. Det påpekes at den godkjente TU i dag er på 35%, i følge gjeldene reguleringsplan.

Saken har også blitt behandlet i Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo og her er man veldig skeptisk til utbyggingen. Man skriver direkte at, sitat ”BU er negative til forslagsstillers planer for området som BU oppfatter innebærer en svært høy utnyttelsesgrad, og bryter med småhusbebyggelsen i området”

Nå har saken vært noen runder rundt i systemet og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har konkludert med: sitat ”Etaten kan ikke anbefale planskissen og anbefaler at forslaget omarbeides før planforslag innsendes”.

Videre har Plan- og bygningsetaten en del kommentarer som går på ting PEAB og arkitekten må forholde seg til. Blant annet at området ligger innenfor den faste strukturen. Områdets grønne karakter må videreføres og trær må bevares. De påpeker også at byggenes høyde må senkes betydelig 1-2 etasjer.
Den historiske verneverdige bygningen Nystuen/Schibbyegården må heller ikke forringes.

Dette skaper nok noen utfrdringer for utbygger og det gjenstår å se om PEAB velger å høre på beboere, naboer, Malerhaugen Vel, BU i Gamle Oslo og Plan- og bygningsetaten i Oslo og justerer sine planer og forventninger til utnyttelsen av eiendommen på Ensjø, før de sender inn Planforslag.

Det vil fortsatt ta lang tid med diskusjoner før dette kommer så langt at man kan fremme en reguleringsak med tilhørende offentlig høring.

For deg som bor i området så man man bare følge med videre i saken og jobbe for at utbyggingen ikke skaper store kontraster i forhold til eksisterende bebyggelse.

Malerhaugen — Området sette fra Nystuen/Schibbyegården

Malerhaugen — Malerhaugveien 6 med den verneverdige Malerhaugveien 8 eller herskapshuset Nystuen/ Schibbyegården i bakgrunnen

Malerhaugen — Ensjøveien 32

Malerhaugen — Grønne områder på Ensjøveien 32

Urbanium relanserer boligprosjekt på Ensjø - med 15% lavere priser!

Glaenga

Urbanium har startet en annonsekampanje, blant annet på T-banen i Oslo, for å markedsføre første trinn med selveierleiligheter i prosjektet Glaenga på Ensjø. Prosjektet inneholder totalt 180 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. Salgsstart kommer i den nærmeste tiden.

Glaenga er imidlertid ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. 3 eksempler på dette er:

2 roms leilighet(B206) på 42m2 med franskbalkong har fått redusert prisen med 250.000.- og koster nå kr 1.420.000.-

4 roms leilighet(A001) på 76m2 med hybel mulighet har fått redusert med 440.000.- og koster nå kr 2.450.000.-

4 roms leilighet(A502) på 86m2 med 2 balkonger har fått redusert prisen med kr 515.000 og koster nå kr 3.000.000.-

Urbanium skriver på prosjektets hjemmesider:
Når man har planlagt boligene i Gla’enga har man ønsket å tilrettelegge for leiligheter tilpasset alle aldersgrupper, livssituasjoner og lommebøker. Det blir derfor bygget effektive toroms, som vil være en hyggelig inngangsbillett til boligmarkedet for førstegangskjøperne. Treroms leiligheter finnes i varierende størrelser og priser. Fireroms leiligheter er fleksible, og flere er lagt til rette for at du kan leie ut hybel eller utvide boligen etter familiens behov.

Toppetasjen har flotte terrasser og store leiligheter for par og familier av ulik størrelse. Prosjektet har lett stelte leiligheter for eldre, familieleiligheter og leiligheter som kan tilrettelegges for rullestolbrukere.

Glaenga er det første kvartalet som selges i Gladengveien. Reguleringsplanen har et totalt
Boligpotensial på om lag 1400 leiligheter og er regulert til områder med parker, barnehager, boliger og butikker. Blant annet vil Gladengveien bli til Gladenggata hvor de myke trafikantene får mest plass. De brede fortauene vil fungere som naturlige møteplasser, og trær og busker vil gi området et grønt preg med innslag av vann.

Det at Urbanium nå velger å legge ut dette prosjektet betyr at de har gjort en vurdering om at markedet er i bedring og at det igjen er mulig å selge nye boliger.

Det skal bli interessant å se hvordan Urbaniums leiligheter i Gladenga kommer til å konkurrere med Veidekke sine leiligheter på Marienfryd. Begge ligger på Ensjø og det er kun 600 meter i mellom dem. Felles for begge prosjektene er at de selges av BN megler.

Det blir også spennende å se OBOS sin reaksjon, for de har et prosjekt lengre nede i Gladengveien som også bare venter på at markedet skal ta seg opp.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Er boligsalget i bedring

VG skriver i dag om bolig kjøp

Veidekke har solgt 27% av leilighetene i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.

Veidekke og BN megler la 18. november 2009 ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager, men så stoppet det opp litt i desember! I januar startet man opp med visninger på Søndager og sakte men sikkert så har det blitt solgt noen flere leiligheter. Ved utgangen av januar hadde man solgt 22 leiligheter i prosjektet og dette tilsvarer 27%.

Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger Veidekke sitt salg i Marienfryd veldig nøye. Hvis dette prosjektet går unna, så kan det åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Les mer om Marienfryd

Les mer om Marienfryd 2

VG skriver i dag en artikkel om at det lønner seg å kjøpe bolig nå

Marienfryd

Boligsalget i Marienfryd bråstoppet etter 2 uker!

Marienfryd

Veidekke og BN megler la 18. november ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager. Dette ble i media presentert som ”et solid salg av leiligheter” og ”er strålende fornøyd med responsen i markedet”, men så stoppet det opp!

Les mer…