Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord ruter

Ensjø T-banestasjon til 225 millioner kroner ble åpnet offisielt onsdag 19.juni!

Mens solen skinte og Bestum Stasmusikkorps spilte ble Ensjø T-banestasjon offisielt åpnet med pomp og prakt onsdag 19.juni.

Åpningen og snorklippingen ble foretatt av samferdselsbyråd Ola Elvestuen. I tillegg var Bård Folke Fredriksen med og sjefene i Sporveien og Ruter. De fleste som bivånet arrangementet var folk fra prosjektledelsen, kommunale etater og de firmaene som har stått for jobbingen til stede.

Les mer…

Buss holdeplassen Lillebergsvingen blir oppgradert

I sommer og høst har man holdt på med gravearbeider og legging av kantstein på bussholdeplassen Lillebergsvingen. I begge kjøreretninger ved dette stoppet i Grenseveien har man jobbet med å oppgradere holdeplassen.

Les mer…

Gjøvikbanen over Ensjø kan bli erstattet av trikk i fremtiden!

Fremleggelse av strategidokumentet K2012 fra Ruter er et viktig ledd i den regionale planleggingen og styringen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Planen er vedtatt av Ruters styre etter en prosess hvor regionale organer innen kollektivtrafikk, samferdsel generelt og arealbruk har kommet med innspill.

Les mer…

Brukerne av T-banen må stå ute, men brus/sjokolade automaten får stå under tak på Ensjø stasjon!

Den siste uka har det dukket opp en salgsautomat for brus og sjokolade på Ensjø T-bane stasjon. Det som jeg finner meget spesielt er at automaten er satt opp under taket på venterommet på Ensjø stasjon. Denne automaten tar dermed opp ¼ av venteplassen under tak. På regnværsdager vil dette medføre at brukere av T-banen må stå ute i regnværet.

Dette er veldig lite smidig gjort og når man leier plasser til denne type automater bør man i det minste forvente at de kan ordne med tak til den og ikke stjele brukerne sine muligheter for å stå under tak. Det er sikkert et av de mange aksjeselskapene i rutersystemet som fikser og ordner dette og har leid ut plass til slike automater. Selecta automatene har vi sett lenge på sentrumsstasjonene, slik som Jernbanetorget. Nå er automatene åpenbart på vei utover i T-banenettet.

Men hvorfor skal de ta plassene som er under tak?

Gratis å ta T-banen fra Ensjø!

Ensjø T-bane

OPPDATERING! 30.oktober. NÅ har det kommet en billettautomat og fungerende stemplingsautomat oppe ved Narvesenkiosken.

For godt til å være sant, ja dessverre, men det er veldig vanskelig å være lovlydig på Ensjø T-bane stasjon. Det er fordi 2 av 3 billettautomater er borte og fordi 2 av 3 stemplingsautomater ikke virker. Dette er en situasjon som har vedvart en stund.

Det er automatene på Ensjø siden som er rammet, automaten som står i retning fra byen ved Skedsmo gata virker fortsatt, men det er en stor omvei å gå hit å stemple når du er på vei til byen.

Årsaken til denne situasjonen er at 2 billettmaskiner er stjålet. De ble hentet med lastebil og røsket av fundamentene og det er denne røffe behandlingen som gjør at heller ikke stemplingsautomatene har strøm. T-banen er vel kjent med situasjonen og kan bare be folk som reiser fra Ensjø mot sentrum om å stemple når du kommer fram til bestemmelsesstedet.

Det er mulig å kjøpe billett på Narvesen, men du får ikke stemplet den i automatene.

Som en tilleggs informasjon kan det opplyses at dette faktisk er andre gang noen stjeler billettautomatene på Ensjø T-bane stasjon i år! Første gangen ble omtalt av NRK Østlandsendingen i juli.

Les om dette på NRK

Det er også omtalt på Nettavisen

Ensjø T-bane — På Ensjø siden oppe ved Narvesen er automaten borte og stemplingsautomaten virker ikke.

Ensjø T-bane — På Ensjø siden er automaten borte og stemplings automaten virker ikke.

Ensjø T-bane — Dette er typen automat som er stjålet, denne står mot Skedsmogata og er ikke ødelagt