Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord skanska

Skanska solgte 61 prosent av leilighetene i boligprosjektet «Ensjø Torg» på ett døgn!

Skanska la ut 82 boliger i første salgstrinn i boligprosjektet Ensjø Torg som ligger over T-banestasjonen på Ensjø mandag 8 august. Egentlig så var det bare 79 boliger tilgjengelig på grunn av at 3 av leilighetene skal selges etter budrunde og ikke til fast pris litt senere.

Tirsdags ettermiddag er det klart at 48 av 79 leiligheter er solgt. Dette tilsvarer at nærmere 61 prosent av leilighetene ble solgt første salgsdøgn. Alle de 20 toroms leilighetene ble solgt og Ensjø Aktuell Informasjon erfarer at det var flere kjøpere til disse leilighetene enn det var leiligheter til salgs i dette trinnet. Det ble videre solgt 9 fireroms og 9 treroms leiligheter deriblant 2 av toppleilighetene som ble solgt til fastpris. Ut ifra erfaring er det grunn til å tro at noen av de solgte leilighetene er solgt til spekulanter eller personer som planlegger utleie, men det er vanskelig å få ordentlig greie på dette så tidlig i prosessen.

Jeg regner med at det uansett blir servert kake hos Skanska for dette er gode salgstall og man har all grunn til å være fornøyd med salget så langt. Jeg regner med at man allerede nå har startet diskusjonen internt om når byggestart skal skje og om man skal fremskynde salget av Høyhuset som egentlig er planlagt lagt ut for salg våren 2017.

Skanska har ved dette salgstrinnet solgt oppgangene A, B og C, man har holdt tilbake oppgang D. Det er planlagt at denne oppgangen blir lagt ut om 1 til 2 uker og at priser og salgsprinsippet blir likt som nå. Det betyr at det er de som har registret seg på nettsiden og vist interesse som får tilgang først på disse leilighetene.

Har du ikke fått med deg info dette prosjektet tidligere, så er det fortsatt 31 ledige leiligheter, disse er nå lagt ut på hjemmesiden til prosjektet med priser. Det blir fortsatt budrunde på de tre toppleilighetene i oppgang A, som starter 19.august.

Men til alle kjøpere og fremtidige kjøpere så vil jeg stresse følgende eller du kan betrakte det som et godt råd fra en som bor i nabolaget i dag og har fulgt med siden 1999. Har du bil og tenker at det ikke er nødvendig å kjøpe parkeringsplass, så bør du allerede nå ta deg en tur rundt i området for å sjekke dette med parkering.

Det er få gateparkeringsplasser rundt dette prosjektet i dag og enda færre plasser vil det bli i fremtiden. I planleggingsprogrammet for Ensjø er det lagt opp til relativt strenge normer for parkeringsplasser under henvisning til miljø og muligheter for høye kollektivandeler. Du bor faktisk på T-banestasjonen og derfor skal det være få parkeringsplasser.

Les mer på hjemmesiden til prosjektet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Det blir dagligvarebutikk og Kafebar i første etasje og kontor i andre etasje på Skanska sin del av Ensjø torg

På hjemmesiden til Union gruppen er det lagt ut informasjon om at det i andre etasje på Skanska sitt prosjekt Ensjø torg er ledig 720 kvadratmeter kontorarealer for utleie.

I prospektet står det sitat «Midt på Ensjø Torg blir det bygget et nytt handel og kontorbygg. Her blir det mulig å leie kontorer for bedrifter fra høsten 2018. Bygget ligger midt i tyngdepunktet på Ensjø da t-banen går opp rett ved siden av bygget. Det etableres også et flott vannspeil og det anlegges et torg som skal skape midtpunket på Ensjø. Det er mulig å leie fra 300 – 750 kvm i byggets 2. etasje. I 1. etasje blir det en større dagligvarebutikk og en hyggelig kaffebar som vender ut mot torget.» sitat slutt.

Skanska viser på sine egne nettsider bildet av et torg med mye liv og aktivitet der hele første og andre etasje er utadrettet publikums næring i form av kafe og restaurant lignende virksomhet. Dette eller disse tegningene er ganske misvisende når man nå går ut og ønsker å leie ut til kontorer i andreetasje. Eller har man solgt inn et konsept som ikke er realistisk til planmyndighetene og politikerne som vedtok utbyggingen.

Kontorlokalene er åpenbart ikke av like så stor interesse for oss som bor her, med mindre det kommer noe servicerelatert som legekontor, tannlege eller tilsvarende. Tingene som kommer i første etasje blir dermed viktigere, det er de som skal være med å skape liv i området. Så når man skriver dagligvarebutikk og kafebar så er jo det interessant. Ensjø har ikke noen kafebar i øyeblikket, men det kan endre seg i september. Ensjø Aktuell informasjon kommer med en egen sak om dette snart. Så en kafebar kan dekke et behov som ikke finnes.

Nå finnes det allerede 2 dagligvarebutikker rett i nærheten (Kiwi og Rema 1000) så en ny matbutikk må gi et supplerende tilbud enn det disse to allerede gir hvis det skal ha noen hensikt. Ensjø aktuell informasjon har kommunisert med noen som mer enn antyder at det er NorgesGruppen som skal være leietaker av dagligvarebutikken og at det kan bli en butikk av konseptet Spar eller Eurospar. Jeg kan ikke bekrefte denne informasjonen, jeg gjengir bare det jeg har hørt og sett skriftlig av en tredjepart.

På hjemmesiden skriver Norgesgruppen dette om spar sitat: «SPAR er attraktive supermarkeder med lokal tilpasning og et godt utvalg av ferskvarer i kombinasjon med personlig og folkelig service. Videre har SPAR et høyt kampanje- og aktivitetsnivå med tilbud til fordelaktige priser. EUROSPAR er konseptet for de
største SPAR-butikkene og har tilleggsverdier innenfor ferskvare, ferdigmat og vareutvalg.» Sitat slutt

Det er totalt 2226 kvadratmeter med næringslokaler hvor av 1326 kvadratmeter blir ut mot torget og det er her dagligvarebutikken og Kafebaren skal inn. Jeg kan synse litt og anta (basert på tegninger og tilgjengelig informasjon) at Kafebaren får en størrelse på 50 til 70 kvadratmeter og blir lokalisert i hjørnet på bygget delvis ut mot torget og delvis ut mot Ensjøveien. Resten av lokalene 1000 til 1200 kvadratmeter kan da bli benyttet til dagligvarebutikk.

Lokalene skal være klare til bruk i slutten på 2018, så det blir litt vente tid før man kan handle der!

Les annonsen på Union gruppen sine sider.

Salget av leiligheter i Skanska sitt boligprosjekt Ensjø Torg starter i August

Da er det klart etter en lengre runde med reguleringsarbeid og at kommunen tilslutt solgte sine eiendommer til Skanska, så legger man nå opptil at det blir salgsstart på boliger i Skanska sitt boligprosjekt “Ensjø Torg” i August. Totalt skal det bygges om lag 520 boliger rundt Ensjø T-banestasjon. Men i dette første feltet (S1) så legger man i første omgang ut rett over 100 leiligheter.

Allerede nå er det mulig å gå inn på hjemmesiden til prosjektet og kikke på boligene i det første salgstrinnet. Det legges først ut 103 leiligheter som ligger ut mot Ensjø Torg og ut mot Ensjøveien. Leilighetene varierer i størrelse fra 35 til 130 kvadratmeter. Priser er ikke oppgitt enda, men de vil nok variere fra 2,7-3,0 til over 7 millioner kroner.

Skanska kommer til å åpne et eget visningssenter i Ensjøveien 20 som ligger rett overfor tomta. Her har man allerede dekorert litt på ytterveggene og visningslokalene finner du i 4 og 5 etasje.

Skanska skriver på sine hjemmesider at salget starter i August, så da er det bare å følge med!

Les på prosjektets hjemmeside!

Les siste sak om dette området på Ensjø aktuell informasjon

Fortsatt høyt salg av nye boliger på Ensjø – 247 leiligheter solgt i andre kvartal 2016

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal fra starten på april til frem til slutten av juni solgt totalt 247 nye boliger.

Salget på 247 leiligheter er meget høyt og det tangerer nesten tallene fra første kvartal 2016 på 262 leiligheter. Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i andre kvartal. Det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 103 leiligheter fra 2015. I 2015 ble det solgt 103, I 2014 ble det solgt 71, i 2013 ble det solgt 33 og i 2012 ble solgt 81 boliger i andre kvartal.

Det er boligprosjektet Tiedemannsfabrikken som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på tre måneder i april, mai og juni solgt tilsammen 111 leiligheter. Skanska med 59 salg i Utsiktskvartalet kommer ikke opp til litt mer enn halvparten av salget til Tiedemannsfabrikken.

Selv om salget er høyt så er det fortsatt mulig å kjøpe leilighet på Ensjø, i øyeblikket er det omlag 140 ledige nye leiligheter tilsalgs på Ensjøområdet.

Vil du lese mer og se de enkelte prosjektene? klikk her!

Bystyret solgte Ensjøveien 19 ved Ensjø T-bane til Skanska for 92 millioner kroner! (Det er billig det!)

Bystyret i Oslo gikk onsdag 22.juni inn for å selge kommunens eiendom (Ensjøveien 19 + litt til) i Tyngdepunktet på Ensjø billig til Skanska. Prisen ble satt til 92 millioner kroner. Saken ble banket igjennom uten en kommentar, men rødt stemte i mot salget.

Imidlertid så bør du ikke gjøre deg noen forhåpninger om å kjøpe billig i leilighet her, for jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris. Det man imidlertid bør spørre seg om er hvordan Skanaka med politikernes hjelp greier å få til høy utnyttelse, bryte høyhus vedtaket og deretter kjøpe området til en lav pris av kommunen.

Litt bakgrunn: Oslo kommune har brukt 225 millioner kroner på å bygge om stasjonen i 2012 og 2013 En ombygging som i hovedsak hadde til hensikt å opp gradere stasjonen men også å legge lokk over stasjonen slik at dette kan benyttes som uteareal for fremtidige boliger på eiendommen. I forbindelse med regulerings arbeidet har kommunen brukt betydelige midler på å være en av 5 grunneier som har benyttet Nordkonsult som rådgiver for å få på plass reguleringsplanen.

Hvorfor mener jeg at prisen er billig! Hvis vi kikker litt på hva eiendom er solgt for i den nære fortid på Ensjø.

Grenseveien 91 – Oslo kommune kjøpte denne eiendommen som opprinnelig var planlagt brukt til boliger, for å lage skole der, pris satt til 140 millioner men endelig kjøpt for 115 millioner kroner i 2014

Malerhaugveien 20 – Bundebygg kjøper denne eiendommen i 2015 for ca. 100 millioner. De planlegger ca. 10.000 m2 med boliger. (Her er salgsprisen ikke kjent men prospektet sa 100 millioner)

Malerhaugveien 25 – ferdig regulert eiendom med ca 15.000 m2 bolig, solgt til Neptun Properties i 2016 for 200 millioner.

En eiendom som dette som ligger sentralt på Ensjø og er ferdig regulert med 20100 kvadratmeter bolig og næring bør i dagens marked være verdt nærmere 200 millioner kroner, men den selges for mindre enn halvparten!

Jeg sitter litt undrende tilbake og lurer litt på hva som har skjedd. Vi har et byråd som åpenbart trenger penger inn i kommunekassa for å gjøre mange gode og nødvendige ting, men som når de får muligheten til å ta inn noen millioner ekstra ikke benytter muligheten.

Les også tidligere sak om dette

Les om boliogprosjektet på Skanska sin nettside

Hva koster eiendom på Ensjø og hvorfor er 92 millioner billig for Ensjøveien 19

Det er den siste uka lagt fram for offentligheten hvilken pris Skanska skal betale for Oslo kommunes eiendommer i Tyngdepunktet ved Ensjø T-banestasjon (Ensjøveien 19) prisen er satt til 92 millioner kroner.

Som jeg har skrevet om tidligere så er beslutningen om å tilby Skanska denne eiendommen fattet av Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune allerede i 2012, men salget skal gjennomføres og godkjennes av bystyret når reguleringen av eiendommen er ferdig. I saksdokumentene til denne saken står det Skanska skal betale 92 millioner kroner for denne eiendommen. Den er tillatt utbygd med et høyhus på 14 etasjer og med en TU på utrolige 500 prosent noe som gir 20.100 kvadratmeter areale.

Hvorfor er 92 millioner kroner billigsalg av eiendom på Ensjø spesielt når denne eiendommen ferdig regulert med mulighet for å bygge 20.100 m2 med bolig og næring. Utbygningen av denne eiendommen hadde ikke vært mulig hvis ikke kommunen i 2012 og 2013 hadde oppgradert Ensjø T-banestasjon med blant annet lokk over deler av stasjonen. Dette lokket skal bli uteareal for de bygningene som skal bygges på eiendommen og er helt essensielt for utbyggingen. Kommunen betalte 225 millioner kroner for den nye stasjonen med lokket.

Hvis vi tar en gjennomgang av hva eiendom er solgt for på Ensjø de siste årene.

Vi starer med Tyngdepunktet og Skanska som selv kjøpte opp flere av eiendommene rundt tyngdepunktet i 2008 og 2011. Dette gjelder Rolf Hofmoes gate 18 og 20, Skedsmogata 24 og en tilliggende eiendom i Ensjøveien 15A. Her var prisene fra 12 til 69 millioner per eiendom. Totalt har Skanska betalt 145 millioner kroner for alle kjøpene i perioden 2008 til 2011.

Så kan vi ta andre eiendomshandler som er gjennomført i samme perioden 2008 til 2016:

Bertrand Narvesens vei 2 – Veidekke kjøpte denne eiendommen i 2010 for 108 millioner kroner og utviklet bolig prosjektet Marienfryd.

JM har betalt 120 millioner for sine 3 eiendommer langs Grenseveien i 2009-2011, de er bebygd med ca 20.000 m2 bolig i bolig prosjektene Hovinbekken 1, 2 og 3.

Obos har betalt 148 millioner for sin eiendom i Stålverksparken borettslag i 2013, som er bebygd med 4400 m2 bolig.

Obos har betalt 229 millioner for sin eiendom Gladengen park borettslag i 2014, som er bebygd 5100 m2 bolig.

Grenseveien 69 – Obos + flere andre kjøpte denne eiendommen for 75 millioner kr i 2013 og planlegger/jobber med regulering av ca. 10.000 m2 boliger.

Grenseveien 91 – kommunen kjøpte denne eiendommen som opprinnelig var planlagt brukt til boliger, for å lage skole der, pris satt til 140 millioner men endelig kjøpt for 115 millioner kroner i 2014

Malerhaugveien 20 – Bundebygg kjøper denne eiendommen i 2015 for ca. 100 millioner. De planlegger ca. 10.000 m2 med boliger. (Her er salgsprisen ikke kjent men prospektet sa 100 millioner)

Malerhaugveien 25 – ferdig regulert eiendom med ca 15.000 m2 bolig, solgt til Neptun Properties i 2016 for 200 millioner.

Alle disse eiendommene har tatt kostnaden for utvikling og regulering selv (med unntak av Malerhaugveien 25) i tillegg så kommer alle disse til å måtte betale Kommunens utbyggingsbidraget /anleggsbidraget på kr 1500.- per m2

For Ensjøveien 19 så har Oslo kommune ved EBY har fått laget 2 takster på eiendommen og de har etter forhandlinger landet på at prisen bør være 120 millioner. De lar imidlertid Skanska få trekke fra noen kostnader slik at prisen senkes til 92 millioner kroner. Her gir man Skanska en rabatt som alle andre utbyggere på Ensjø har måttet betale.

Jeg har lest saksdokumentene og jeg har gjort undersøkelser, men jeg finner ingen ting som ikke tilsier at Oslo Kommune er i ferd med å selge denne eiendommen på billigsalg til Skanska. Hvis det eventuelt ikke finnes noen underliggende «hemmelige avtaler» som tilgodeser kommunen eller andre som kan endre bildet i denne saken!

Jeg hadde for 2 måneder siden en Twitter dialog med lederne for to av Norges største bolig utbyggere nemlig Selvaag bolig og Obos. Der de besvarte et spørsmål på hvor mye en ferdig regulert eiendom på Ensjø, der man kan bygge 20.100m2, kunne koste i dagen marked. Svaret var 200 til 250 millioner kroner!

Når vi samtidig ser at den sist solgte eiendommen på Ensjø, der man kan bygge 15.000 m2 bolig, blir solgt for 200 millioner kroner, så fremstår det som veldig rart at man bare skal ta 92 millioner for 20.100m2 på en enda mer sentral posisjon på Ensjø.

OBS! De fleste salgssummene som fremkommer i denne saken er hentet i offentlige kilder og du kan selv sjekke prisene på eiendom i Dagens næringsliv sin boligbase. http://www.dn.no/boligpriser/

Les tidligere sak om salget av Eiendommen Ensjøveien 19

Byrådet i Oslo selger eiendom på Ensjø billig til Skanska uten konkurranse – Ensjøveien 19 selges for 92 millioner kroner

Det har i lang tid vært klart at Tyngdepunktet på Ensjø (området rundt Ensjø T-banestasjon) skal bygges ut med boliger og næring. Arbeidet med området startet i 2008 og det ble endelig vedtatt regulert i september 2015. Etter at fylkesmannen i mai 2016 forkastet en klage som var sendt inn, så er reguleringsvedtaket stadfestet.

Det har faktisk vært klart siden 2012 at Skanska skal få kjøpe tomta når den er ferdig regulert. Jeg har tidligere skrevet om dette – 23.januar 2012 ble det helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Jeg skrev i april at eiendommen ved et salg kunne være vært 200 til 250 millioner kroner på det åpne markedet. Summen var basert på uformelle kontakter med personer som har mye kunnskap om dette og de var samstemte om at dette ikke ville være urimelig i dagens marked.

Tirsdag 31.mai skriver Nærings Eiendom nyheter at byrådet har fått saken om tyngdepunktet og innstiller på en salgssum på omlag 120 millioner kroner, men at det skal komme noen ting til fratrekk på denne summen. Dette gjør at den endelige salgssummen blir på 92 millioner kroner.

Det er med stor undring jeg ser på at kommunen her skal selge en betydelig del av det beste og mest sentrale området på Ensjø for en billig penge. Hvis markedet skal gjelde, så har det akkurat blitt solgte en stor og ferdig regulert eiendom i Malerhaugveien 25 på Ensjø. På den eiendommen så var det ferdigregulert ca. 15.000 kvadratmeter med bolig og salgssummen ble hele 200 millioner kroner.

På Tyngdepunktet skal kommunen blant annet selge felt S1. Dette er området der kommunen og byrådet har presset igjennom høyhus med max utnyttelse på sin egen eiendom og det er det regulert inn muligheten for å bygge omlag 20.100 kvadratmeter dvs. 5000 kvadratmeter mer enn i Malerhaugveien 25 og likevel skal prisen være under halvparten.

Det oppleves som merkelig at en privat eier av Malerhaugveien 25 kan utvikle eiendommen og få den regulert til boligformål og deretter selge den til en privat boligbygger for 200 millioner i dagens marked. Kommunen har gjort akkurat det samme med sin eiendom de har sammen med andre utviklere drevet frem en reguleringsplan for Tyngdepunktet som for kommunens del har resultert i et felt S1 med 20.100 kvadratmeter arealer, som man nå skal selge til en privat boligaktør. MEN salgssummen er under halvparten av det andre prosjektet på Ensjø

Jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris, så hvorfor skal de da få kjøpe prosjektet for halv markedspris?

Forbehold: undertegnede er ikke en ekspert på kjøp og salg av eiendom, så jeg må ta forbehold om at det er sider ved dette som jeg ikke har kunnskap om.

Les om salget av eiendommen i NE.no

Les om salget av Malerhaugveien 25

Les sak om utbyggings avtalen med utbyggerne

Rivningen av Sigurd Hoels vei 1 på Ensjø har startet.

Da har rivningen av lagerlokalet eller mer riktig å si at demonteringen av bygningen har startet. Innmaten i bygget plukkes ut og sorteres, mange vinduer er allerede fjernet.

Dette bygget ligger i krysset Ensjøveien / Sigur Hoels vei 1 ( Tidligere Johan H Andresens vei). De som sist holdt til i bygningen var Bring og Økern bilauksjon. Deler av bygget brukes nå midlertidig som parkering. Dette bygget ligger i det som heter Tiedemannsbyen på Ensjø og var tidligere en del av tobakksfabrikken som lå her.

Her skal Skanska om ikke lenge starte med byggingen av boligprosjektet utsiktskvartalet. Salget av boliger i dette prosjektet er godt i gang.

Det er mange “fårståsegpåere” som klager over takten på boligbyggingen i Oslo. På Enjø bygges det boliger jevnt og trutt i tråd med de planene som er vedtatt. Rivningen av dette lagerbygget beviser at transformasjonen av Ensjø i retning av boligby er på riktig vei.

Boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø er snart utsolgt og det er nå innflytting i trinn 1

Petersborgkvartalet består av til sammen 210 leiligheter i 3 blokker. Salgstrinn 1 som har 61 leiligheter hadde salgsstart i september 2013. Salgstrinn 2 med 84 leiligheter hadde salgsstart i september 2014 og tredje og siste trinn med 65 leiligheter hadde salgsstart 13. april 2015.

Det har siden starten på mai vært overtakelse og innflytting i trinn 1 og Ensjø har dermed fått flere nye innbyggere. Det har gått 32 måneder siden de som flytter inn kunne kjøpe bolig til at de nå faktisk er inne i sin nye bolig.

Trinn 1 av Petersborgkvartalet er utsolgt, men det er 3 ledige leiligheter i trinn 2 og det er 4 ledige i trinn 3.

Les tidligere saker om Petersborgkvartalet

Ønsker å bygge på to etasjer på Skedsmogata 25 på Ensjø, uten å være en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet.

Consolidator AS som er eiere av Skedsmogata 25, har via Kristin Jarmund arkitekter sendt inn ønske om å gjennomføre en forhåndskonferanse vedrørende muligheten for å bygge på 2 etasjer, på det eksisterende bygget.

Merkelig tenker du, som er kjent med hva som har skjedd i området det siste året. Er ikke dette bygget/eiendommen en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Ja det kunne man trodd, men det er ikke tilfelle. Skedsmogata 25 var en del av reguleringsplanen for tyngdepunktet fra starten i 2007 helt frem til i mai 2015, da de trakk seg fra hele planen.

Man kan lese i saksinnsyn at Consolidator ikke ønsket å signere en erklæring om allmennhetens rett til ferdsel på felt K2 (K2=Consolidators eiendom). Dermed måtte Plan- og bygningsetaten utarbeide nye kart og bestemmelser hvor K2 ble tatt ut av planen. Det ble anført at K2 eventuelt må følges opp i egen sak hvor aktuelle arealer foreslås regulert til offentlig formål eller sikrer allmennhetens tilgang på annen måte.

Men det lå også inne et krav om at Consolidator måtte ha kjørbar tilgang til byggets inngangsparti samt kjørbar tilgang til byggets U.etg. Videre var det et absolutt krav at antall parkeringsplasser opprettholdes. Hva som endelig var det utslagsgivende er jeg ikke kjent med, men resultatet ble imidlertid at de trakk seg fra reguleringsplanen for tyngdepunktet før denne ble behandlet i bystyret.

Dermed ble reguleringsplanen for tyngdepunktet vedtatt i bystyret i september 2015, uten eiendommen Skedsmogata 25. Men nå er det likevel slik at Skedsmogata 25 ligger sentralt plassert ved inngangen til Kampenpassasjen og denne eiendommen må være med på noe av utviklingen enten de vil eller ikke.

I kommunalt saksinnsyn kan man nå lese en sak om at de vurderer om de kan gjøre en påbygning av eksisterende bygg med to etasjer med til sammen 2000 til 2400 kvadratmeter, uten å miste parkeringsplasser eller å gjøre innhogg i bygningsmassen, slik reguleringsplanen for Tyngdepunktet la opp til.

Det blir spennende å se hva reaksjonen på dette blir, når det bare har gått 6 måneder siden planen ble vedtatt uten Skedsmogata 25.

Bildene viser bygget i dag og det viser hvordan skissene til reguleringsplanen for tyngdepunktet viste et fremtidig bygg. Det er ikke tilgjengelig skisser av de nye planene.

OBS! Reguleringsplanen for Tyngdepunktet er enda ikke gjeldene da saken er klaget inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det var lovet et svar i midten av april men det er ikke lagt ut noe om hva fylkesmannen sier enda. Inntil saken er avgjort kan ikke EBY/kommunen selge eiendom i Tyngdepunktet til Skanska.

Les brevet med anmodningen om møte

Planer viser at Skanska vil bygge kontorbygg på inntil 16 etasjer i Grenseveien 90 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

I april 2015 skrev jeg om de litt luftige planene om å bygge 29 etasjers høyhus på eiendommen Grenseveien 90. Nå var dette nok ikke veldig realistisk, men det var et opplegg for å skape oppmerksomhet om et objekt/eiendom som var til salgs. Dette for å trekke til seg pengesterke investorer og høyhus kåte utbyggere.

Det gikk ikke lenge før eiendommen var solgt. Skanska Commercial Development Norway AS ervervet Grenseveien 90 i august 2015, og ønsker nå å erstatte eksisterende bebyggelse med ny og bymessig bebyggelse i tråd med den pågående fornyelsen av Helsfyr, og med retningslinjer fra statlig og lokalt hold om fortetting ved knutepunkter. Oversatt til norsk – Høyt, tett og med høy utnyttelse.

Ny bebyggelse ønskes primært med kontorformål, men også med næring/utadrettet funksjon på gateplan. Inntil 27.000 m2 BRA (arealer under terreng ikke medregnet), tilsvarende 750 % utnyttelse av eiendommens areal. Dette innebærer maksimale angitte høyder. Eiendommen foreslås bebygget med varierende høyder, fra 8-16 etasjer.

I mars 2016 bestilte man oppstartsmøte. Nå i slutten på april dukket Plan og bygningsetaten sitt område og prosessavklarings dokument, til oppstartsmøte, opp i kommunens saksinnsyn. Imidlertid kun som et arbeidsdokument unntatt offentlighet opp i saksinnsyn. Så hva PBE mener om saken er foreløpig ikke klart.

Jeg regner med at selv 16 etasjer i dette området er litt for høyt. Når tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen uttalte i Aftenposten at Helsfyr ikke et område hvor kommunens planer åpner for så høye bygg (da var det snakk om 29 etasjer). Hva dagens byråd sier om et kontorbygg uten boliger på 16 etasjer, som vil bli det høyeste bygget i området. Vites ikke!

Uansett så bør kommunen kjenne sin besøkelses tid og sikre seg at den fremtidige trikke trasen som er omtalt i Hovinbyplanen og som går i Grenseveien, får nok plass i dette området. Dette bygget kan heller ikke forvente å få mange parkeringsplasser da utkjøring skjer igjennom Fredrik Selmers vei og videre ut i Innspurten og deretter ut i Grenseveien. Dette krysset har vært grundig analysert opp og ned og fram og tilbake i forbindelse med Vålerenga stadion planen og fremtidig næringsbygg i dette området. Alle er enige om at det er for mye biltrafikk i dette krysset allerede.

Det blir spennende å se hva Plan og bygningsetatens område og prosessavklaring sier når den kommer i offentlig utgave.

Bildene som vises av prosjektet er hentet fra Skanska sin egen stedsanalyse og viser det høyeste utnyttelsen med 16 etasjer og 750 prosent utnyttelse.

Les Skanska sin egen stedsanalyse

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon

Ensjø før og nå – Turvei D2 forbi Hagekvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø 2010 og 2016, samt luftfoto 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Bildene viser samme område med 6 års mellomrom, mai 2010 og april 2016. Bilde fra 2010 viser et grøntområde som lå som en buffer mellom Tobakksfabrikkens parkeringsplass og turveien. Bilde fra 2016 viser rekkehusene i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen med den samme turveien. Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Litt historie om området: Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt opprinnelig til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 fram til 2008.

Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobakksfabrikk over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobakks produksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som har hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok så fabrikken ble lagt ned og produksjonen flyttet til utlandet!

Ferd beholdt eiendommene og hadde i tråd med Ensjøplanen regulert eiendommen til bolig og inngikk samarbeid med Skanska og bygde boliger på denne delen av eiendommen.

Les tidligere sak fra 2009 om Tobakksfabrikken

Vil du se bilder fra dette området og prosessen med bygging av boligene kikk her

Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Ensjø T-banestasjon kan i sommer bli avlastingsplass busstopp for «Buss for Tog» busser.

Vi som passerer Ensjø T-banestasjon hver dag har sett at det har vært påfyll av sand og grus. Det har vært gravemaskin og veivalse som i en ukes tid har holdt på å planere området. Jeg har undret litt over dette og har tatt noen kontakter om dette og fått svar. Nei, det er ikke Skanska som har startet opp arbeidet med Tyngdepunktet og Nei, det er ikke bymiljøetaten som har begynt jobben med Ensjø Torg.

Dette området kan i sommer bli en avlastingsplass/busstasjon som skal benyttes når togene blir innstilt på grunn av planlagte og uplanlagte hendelser. Informasjonen kommer fra kontakt med NSB og EBY

Mange tog pendlere har opplevd totalt kaos når togene ikke går som de skal og man må over på busstransport. På ettermiddagene kan det være tusenvis av passasjerer ved Jernbanetorget i Oslo som skal hjem. Etter utbygginger som Barcode har tilgjengelige områder for busser blitt svært liten.

Derfor fikk NSB SINTEF-forskerne til å se på problemet i en større sammenheng. Utformingen av bussflyt i området henger for eksempel sammen med lyskryss, plassering av holdeplass for avstigning og generell flyt av biler, taxier, syklende og fotgjengere. En av løsningene var å flytte overgangen mellom buss og tog litt ut av sentrum, men samtidig i rimelig avstand.

Derfor skal man under arbeidet på toglinjene i sommer og i «Buss for tog» perioden benytte spor 19 på Oslo S og Brynseng T-banestasjon som hovedsteder for buss kommunikasjon.

Ensjø T-banestasjon blir en nødløsning/avlastning i form av en midlertidig buss stasjon, som skal ta unna «buss for tog» trafikk hvis alt annet stopper opp. Hvis alt går helt optimalt vil man ikke benytte Ensjø, men den skal ligge der som er reserve. Det blir derfor opparbeidet busstopp med plattform og gangarealer for passasjerer m.m.

Men dette blir bare en midlertidig situasjon kun i sommer for reguleringsplanen for Ensjø skal gjennomføres og Skanska er ivrig med å komme i gang, så vi får ikke en permanent busstasjon i nærområdet vårt.

Les om Sintef sine funn

Utbyggingsavtalen mellom Oslo Kommune og Skanska for Tyngdepunktet på Ensjø er ute på offentlig høring.

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om i går så skal det bygges mye offentlig infrastruktur på Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Kostnaden er stipulert til å bli 127 millioner kroner.

På nettsiden til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) kan man lese kunngjøringen hvor det står at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av Felt B1 og B2 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø.

Det varsles også om at Oslo kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Skanska Norge AS om gjennomføring av Felt S1 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø. Utbyggingsavtalen for Felt S1 er bindende dersom Oslo bystyre vedtar Skanska Norge AS sitt kjøp av kommunens eiendommer i Felt S1. Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak på Tyngdepunktet på Ensjø.

Det er Eiendoms og byfornyelsesetaten som har ansvar for at denne avtalen blir laget og gjennomført. Alle slike avtaler blir lagt ut på offentlig høring.

Tyngdepunktet er delt opp i flere deler og har flere grunneiere. Denne runden gjelder feltene B1 og B2 samt feltet S1. Feltene B1 og B2 eies av Skanska bolig etter at de tidligere har kjøpt opp eiendommene for om lag 150 millioner kroner.

Feltet S1 eies av Oslo kommune, men skal selges til Skanska etter en forhåndsavtale der det var satt krav til regulering av området. Nå har reguleringen skjedd og den ble vedtatt i bystyret i september 2015. Det er i midlertid Bystyret i Oslo som kan selge eiendommen, så ser man nøye på kontraktsforslaget for S1 så er ikke Skanska satt inn som kjøper. Dette er fordi saken ikke er behandlet i finanskomiteen på rådhuset og den skal deretter til bystyret for endelig vedtak.

Nå har det ikke vært noen hemmelighet at EBY og Skanska har inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Etter det Ensjø aktuell informasjon erfarer startet samtalene tidlig og det ble allerede i 2008/2009 ført diskusjoner om kjøp av kommunens eiendommer i Tyngdepunktet. Siden da har det også vært et nært samarbeid om utviklingen av området.

Men først 23.januar 2012 ble det derimot helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Det blir selvsagt spennende å se hva Skanska skal betale for 20.100 m2 ferdig regulerte bolig og forretningsarealer i Tyngdepunktet. Med direkte salg så menes at man bare tilbyr eiendommen til en aktør, uten at den legges ut på det offentlige markedet der flere aktører kan by på den. Jeg har tatt noen uformelle kontakter med personer som her mye kunnskap om dette og de antyder at en pris på 200-250 millioner kroner ikke ville være urimelig i dagens marked.

Hva salgssummen faktisk blir, får vi nok ikke greie på før bystyret behandler salget. Salget blir ikke fremmet for kommunale organer før fylkesmannen har behandlet ferdig en klage som er kommet inn på reguleringen, denne antas å komme i midten av april.

Den offentlige høringen for disse utbyggingsavtalene har frist til 29.april 2016

De andre områdene på området som eies av Kolberg gruppen (felt K1) og Bjørn Nordby (felt S2) er ikke en del av denne avtale runden. Her kommer det nok egne identiske avtaler senere.

Les alle dokumentene som er ute til høring

Les utbyggingsavtalen for feltene B1 og B2

Les utbyggingsavtalen for feltet S1

Bildene over viser felt S1, Bildet under viser felt B2

Det skal bygges infrastruktur rundt Ensjø T-banestasjon for 127 millioner kroner

Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø ble vedtatt i Oslo bystyre i september 2015 og i dette vedtaket er det lagt inn mange forskjellige ting. Det er blant annet lagt inn hvilken infrastruktur og utvikling Oslo kommune skal gjøre på området.

Tidligere har kommunen bygget ny T-banestasjon til en kostnad av 225 millioner kroner. Den sto ferdig i juni 2013 og var en betydelig forutsetning for at man senere kunne vedta planen for tyngdepunktet.

Nå har man startet å se på kostnadene som de offentlige tiltakene på og rundt T-banestasjonen koster. I en rapport fra slutten av 2015 som heter «Premissdokument Tyngdepunktet» og er utarbeidet av Norconsult, Bjørbekk og Lindheim i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune, så fremkommer det at kostandene beløper seg til 127 millioner kroner uten moms.

De største kostnadene er bygging av ny bro over T-banesporene til 32,3 millioner, opparbeidelsen av Ensjø Torg (foran T-banestasjonen mot Gladengveien) til 23,8 millioner kroner samt ombygging av Rolf Hofmos gata til 12,1 millioner. Resten av kostandene fordeler seg på gangveier, fortau, kjøre arealer og grøntrabatter. Dette er delt inn i totalt 13 områder.

Kostnaden er satt til nesten 127 millioner kroner og prisnivå for kalkylen er juni 2015. Økningen av generelle lønns- og prisnivå etter dette er ikke med i kalkylen eller usikkerhetsanalysen.

127 millioner er veldig mye penger og dette skal finansieres med en utbyggingsavtale med de som skal bygge ut arealene. I utbyggingsavtalen ligger det inne et beløp på ca 1500.- kroner per kvadratmeter bolig som bygges. Når man vet at det skal bygges 88.800 kvadratmeter så gir regnestykket seg selv.

Denne kostnaden legges selvsagt inn i salgsprisen som utbygger bestemmer når boligen skal ut i markedet for salg. Så tilslutt så er det de som kjøper bolig som dekker disse kostnaden for oppgradering av området.

For oss som bor her allerede bidrar dette til enda bedre bo kvaliteter og økt trivsel selv om vi har fått med to høyhus på kjøpet!

Her kan du lese dokumentet der disse tallene fremkommer.

Hva skjer på Ensjø og hvordan kan det bli – sjekk kommunens 3D kart

Er du opptatt av hva som skjer på Ensjø og ønsker en oversikt i form av kart, bilder og video eksempler. Da skal du kikke innom kommunens 3D, side her kan du se nesten alle prosjektene på Ensjø og du kan få oversikt på hvordan Ensjø utvikles. Portalen her eksistert i flere år men den utvides jevnlig så det fylles på med informasjon.

Les mer…

Økern bilauksjon flytter fra Ensjø

Økern bilauksjon flytter fra Ensjø 1.mars 2016. De flytter til Fornebu i nærheten av Telenor Arena.

Økern bilauksjon flyttet til Ensjø i starten på 2010 og har holdt til her i 6 år. Årsaken til at de nå flytter er at Ferd og Skanska skal rive bygningen de holder til i, for å bygge boliger.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon om Økern bilauksjon

Les tidligere sak om Sigurd Hoels gate 1

316 nye leiligheter solgt på Ensjø i 2015

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2014 til 2015. Salgstallene totalt sett for 2015 er på 316 stk og det er nest best i en 5 års periode. 2011 med 430 salg er det beste året. I bunnåret 2013 var salget på kun 157 leiligheter.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene at man i 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Les mer…

I fjerde kvartal 2015 er det solgte 96 nye leiligheter på Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av årets siste 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerdekvartal) solgt totalt 96 nye boliger.

les mer!

Resultatet for boligsalget på Ensjø i 3 kvartal er 41 solgte nye leiligheter!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på juli og frem til slutten av september (tredjekvartal) solgt totalt 41 nye boliger. 41 salg i tredjekvartal er det dårligste resultatet de siste 5 årene. I 2011 ble det solgt 106 boliger, i 2012 ble det solgt 66 boliger, i 2013 ble det solgt 67 boliger og i 2014 ble det solgt 82 boliger.

Les mer om boligsalget for 3 kvartal her

Ballongaksjon mot høyhus på Ensjø!

Torsdag 27.august kommer byutviklingskomiteen på befaring til Ensjø for å ta en kikk på området de planlegger å bygge ut med 88.800 kvadratmeter og 2 høyhus på nesten 50 meter og ett nesten høyhus på 42 meter.

Denne dagen vil representanter for borettslag og sameier på Ensjø og Kampen møte opp og vise motstand mot den massive utnyttelsen og de høye husene. Vi skal med hjelp av gassballonger vise høydene på de tre høyeste bygningene som er planlagt på området.

Hvis du vil delta på aksjonen og møte opp da kan du komme til Ensjø T-banestasjon ved Narvesen kiosken torsdag kl. 1130 arrangementet tar 1 time.

Sjekk ut Facebook siden Ensjøkampanjen NEI til Høyhus

Byrådet i Oslo vil ha høy utnyttelse og høyhus i tyngdepunktet på Ensjø, spesielt i feltet der kommunen selv er grunneier. Dette er eiendommen som de skal selge til Skanska når reguleringen er vedtatt i bystyret.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området. Men det er bare 55% som brukes til bolig resten 45% skal brukes til næringsvirksomhet.

Les mer…

NEI takk til høyhus i Tyngdepunktet på Ensjø – Kampanje mot Høyhus!

Den som har fulgt med på Ensjø aktuell informasjon over noe tid har nok fått med seg alle sakene om Tyngdepunktet på Ensjø T-banestasjon og denne bloggens klare standpunkt i den saken. Nei til Høyhus på Ensjø t-banestasjon!

Saken har vært behandlet lenge (i flere år) og nå nærmer den seg den siste slutt behandlingen i Byutviklingskomiteen i rådhuset og til slutt i bystyret i Oslo. Saken er planlagt behandlet 2.september, 11 dager før valget.

Les mer…