Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord bevaringsverdig

Søndre Hovin Gård - Bevaringsverdig bebyggelse på Ensjø!

Den opprinnelige Hovin gård var en av de største i Groruddalen. Den var tidvis kirkegods, tidvis i privat eie. Hovin gård ble etter hvert delt i sju bruk og et av disse var Søndre Hovin; Det eneste som er igjen av gården er våningshuset som står i St. Jørgensvei 61, og benyttes i dag som barnehage.

Les mer…

Fyrstikkalleen 21 – den tidligere fyrstikkfabrikken til Nittedal Tændstikfabrik på Grønvold (Helsfyr/Ensjø) fra 1907. I dag er fabrikken omgjort til skole og barnehage i nært samarbeid med byantikvaren. Står på gul liste og er spesielt bevaringsverdig.

 • Fyrstikkalleen skole august
 • Fyrstikkalleen skole august — Stilfullt og rolig på kvelden
 • Fyrstikkalleen skole august — Del av barnehagen som vender ut mot skolegården
 • Fyrstikkalleen skole august — Sandvolleyball bane i skolegården
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkallen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkallen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkalleen 7 — Administrasjonsbygningen ved fyrstikkfabrikken fra siste del av 1800-tallet, arkitekt Hans Backer Fürst. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1910 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.