Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord bolig

Byrådet ønsker å øke boligandelen i Vålerenga stadion prosjektet med 100% på bekostning av grønne områder på Valle Hovin!

I Kommunalt saksinnsyn kan man lese at byrådet i sommer har sendt et brev hvor de ønsker å øke antall kvadratmeter boliger med 100% i Vålerenga stadion prosjektet på Valle Hovin området. Dette skjer på bekostning av grønne friområder.

Les mer…

JM har sendt inn planinitiativ for boliger på Grenseveien 61 på Ensjø!

I sommer ble det klart at JM hadde kjøpt eiendommen Grenseveien 61 for 33 millioner kroner av Ragde eiendom. Grenseveien 61 er et kombinert nærings og boligbygg oppført i 1956 som ligger i krysset Grenseveien/ Gladengveien. Det er 5 næringslokaler i første etasje og 2 etasjer med til sammen 24 leiligheter over dette. Tomta er på 4100 kvadratmeter.

Nå i høst eller nærmere bestemt i september sendte JM inn et planinitiativ for eiendommen Grenseveien 61 til Oslo kommune hvor de ønsker å få vurdert to forslag.

Les mer…

Gladengtunet heter OBOS sitt nye boligprosjekt på Ensjø.

Gladengtunet er det nye navnet på prosjektet som tidligere het Gladenga. Rammetillatelsen er ferdig behandlet og godkjent av plan og bygningsetaten 6.januar i år. Obos skriver på sine hjemmesider at prosjektet får salgsstart i mars. Ensjø – Aktuell informasjon er kjent med at prospektene til prosjektet allerede er under arbeid.

Les mer…

Ensjø - Veidekke har solgt 46% av leilighetene i Marienfryd prosjektet på 5 måneder

Marienfryd

Siden 27.februar har Marienfryd prosjektet solgt 8 nye leiligheter og er oppe i et totalt salgsantall på 37 leiligheter eller ca 46%. Dette prosjektet selges sakte men sikkert men det går litt i bølgedaler. Veidekke og BN megler la 18. november 2009 ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager, men så stoppet det opp litt i desember! I januar startet man opp med visninger på Søndager. Ved utgangen av februar har man solgt 29 leiligheter i prosjektet og dette tilsvarte 36%. Nå etter ytterligere snart 2 måneder, så er tallet økt til 46%.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Ensjø utvikles til boligområde!

Rolf Hoffmos Borettslag

Ensjø området har sakte men sikkert startet på forvandlingen fra bilby til boligområde. Det er mange prosjekter på gang i området. Noen er regulert og venter på oppgang i nybolig markedet før man kommer videre, andre er i ferd med å sluttføres. Enkelte prosjekter er ikke kommet lengre enn til tegne- og planstadiet og noen mangler regulering.

Ensjøområdet skal utbygges over mange år, noen prosjekter er rett om hjørnet, mens andre starter først om 7-10 år.

Ved å følge denne linken kan man få et godt overblikk på de prosjektene som er planlagt å komme på Ensjø.