Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord boliger

Selvaag bolig varsler salgsstart av 158 boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø

På nettsiden sin har Selvaag bolig lagt ut informasjon om at de nå forbereder salgsstart av 158 boliger i sitt boligprosjekt i felt F på Ensjø, Dette prosjektet er et samarbeid med grunneier Ferd. Dette varslet gjøres nok fordi Selvaag i desember har søkt om rammetillatelse for å starte utbyggingen av felt F i Tiedemannsbyen og man vil derfor starte å registrere interesse for boliger i prosjektet.

Les mer…

Senker prisen på nye boliger på vestkanten, men ikke på Ensjø!

Ensjø aktuell informasjon ser at boligutvikleren Neptun properties har fått et oppslag i media om salg av boliger.

Osloby.no skriver at «Da utbyggeren Neptune la ut 24 leiligheter like ved parken på St. Hanshaugen på sensommeren i fjor, var det ingen som ville kjøpe. De trakk tilbake prosjektet, kuttet prisene med en tiendedel og la det ut for salg igjen i desember. I andre salgsrunde fikk de solgt tolv leiligheter.» man sier videre i saken at. «I et annet av Neptunes prosjekter, på Malerhaugen på Ensjø, er ingen boliger solgt siden september. Men her er det ikke marginer til å sette ned prisen.»

Les mer…

Hovinbekken - Nytt Boligprosjekt på Ensjø / Hasle

Hovinbekken er det neste boligprosjektet på Ensjø. Prosjektet ligger med adresse Grenseveien 59, men er nok av de fleste kjent som Hovingarasjene ved siden av Shell stasjonen på Hasle. Det er ikke så mye som er kjent rundt boligprosjektet enda og det er faktisk i skrivende stund ikke lagt ut for salg. Tirsdag 28.desember på ettermiddagen ble skiltene om prosjektet montert opp, for å varsle om prosjektet og sjekke interessen blant boligkjøpere. Det forventes salgsstart i april 2011.

Les mer…

Er nybolig salget på Ensjø i bedring?

Marienfryd

Dette er det store spørsmålet som mange ønsker å ha riktig svar på. Ensjø er et område i Oslo som er vedtatt utbygget med 5000 til 7000 boliger over en lengre tidsperiode.

Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

OBOS med sitt prosjekt Rolf hofmoes borettslag i Ensjøveien 25 var det siste som ble satt i gang rett før krisa slo til for alvor. Her har det vært mulig å kjøpe leiligheter siden mai i 2007. Det er lagt ut 165 leiligheter og pr 19/11-09 er det fortsatt 65 leiligheter som ikke er solgt, Dette tilsvarer 40% usolgte leiligheter. Borettslaget er nå ferdigstilt og de som har kjøpt leiligheter har flyttet inn. Det skal sies at det sakte men sikkert selges leiligheter i dette prosjektet og ledige leiligheter reduseres fra uke til uke.

Veidekke er de som har vurdert at tiden er inn for å forsøke å selge nye boliger på Ensjø. De har lagt ut første trinn av prosjektet Marienfryd for salg i siste uke. Dette er 81 leiligheter som skal bygges i den gamle Narvesen høyblokka. Etter en uke så er 12 av 81 leiligheter solgt. Jeg regner med at minst 40 leiligheter må selges, før man vedtar igangsetting av utbyggingen.

De 3 prosjektene som er nærmest bygging er Urbanium i Gladengveien 15. Dette har alt vært på markedet rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg. OBOS i Gladenveien 2-10 har utsatt salgstart i lang tid og Selmer eiendom i Gladengeveien 7 er også avventende. Felles for disse prosjektene er at de så si er ferdige og klare for salg, men dårlig salg av nyboliger gjør at disse utbyggerne er i vente modus.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger Veidekke sitt salgs fremstøt veldig nøye, for hvis dette prosjektet går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Dette utløser en annen utfordring som utbyggerne må ta med i betraktningen. Hva skjer på Ensjø hvis markedet løsner og utbyggere samtidig skal legge ut bolig prosjekter med nærmere 600 til 1000 boliger for salg.

I første omgang så får vi nok vente å se om Marienfryd har så stort salg at prosjektet faktisk blir igangsatt. Det som imidlertid er helt sikkert, er at det skal bygges mange boliger på Ensjø, men ingen kan helt sikker si når de bygges!

Her kan du kikke på noen lenker til Prosjekter og informasjon om ting i Ensjø området.

Oslo Kommune sine sider om Ensjø

Grunneierne sine sider om Ensjø

Obos sine sider for Rolf Hofmos borettslag

Veidekke sine sider om Marienfryd

Obos sine sider om Gladengen

Urbanium sine sider om Glaenga

obos gladengveien

Urbanium Glaenga

Informasjonsmøte om utbygging på Ensjø!

Oslo kommune inviterer alle beboere og næringsdrivende i området som kan bli berørt av fremtidig utbygging til et informasjonsmøte onsdag 25. november kl. 18.00-20.00 på Hasle skole i Haralds vei 1.

På møtet vil det blant annet bli orientert om status i byutviklingen på Ensjø, om offentlige tiltak og anleggsvirksomhet og status i planer for området. Representanter fra bydelen, andre involverte etater i Oslo kommune og representanter fra de private utbyggerne vil også være til stede på møtet.

Les mer på Oslo Kommune Ensjøbyen

Fortsatt lavt salg av nye boliger på Ensjø og nye prosjekter utsettes!

Rolf Hofmo borettslag – Ensjø

På Ensjø skal det bygges veldig mange nye boliger, prosjektene ligger klare i lang kø. Ingen utbyggere har imidlertid lyst til å sette i gang prosjektet sitt på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Obos med sitt prosjekt Rolf hofmoes borettslag i Ensjøveien 25 var det siste som ble satt i gang rett før krisa slo til for alvor. Her har det vært mulig å kjøpe leiligheter siden mai i 2007. Det er lagt ut 165 leiligheter og i dag (26/10-09) er fortsatt 82 leiligheter ikke solgt og siste byggetrinn nærmer seg klart for innflytting. Dermed er 50% av leilighetene ikke solgt når prosjektet nesten er ferdig, det er dårlig butikk.

Utbyggerne kommer nok til å fortsette å planlegge boligområdene på Ensjø, men byggestart blir nok utsatt i lang tid. De 3 prosjektene som er nærmest bygging er Urbanium i Gladengveien 15. Dette har alt vært på markedet, men ble trukket tilbake pga lite salg. Obos i Gladenveien 2-10 har utsatt salgstart i lang tid og Selmer eiendom i Gladengeveien 7 er også avventende.

Det blir spennende å se hvordan de med litt lengre tidshorisont takler dette. Jeg tenker på Skanska med sitt prosjekt på tyngdepunktet (Ensjø T-bane) og Skanska sammen med Ferd på Tidemansfabrikken. Det samme gjelder for PEAB (Ensjøveien 32) som er blant de siste som har kjøpt tomter for å bygge boliger på Ensjø. I tillegg er det en håndfull andre utbyggere som jobber med sine prosjekter.

Det som er helt sikkert at det skal bygge mange boliger på Ensjø, men ingen kan helt sikker si når de bygges!

Her kan du kikke på noen lenker til Prosjekter og informasjon om ting i Ensjø området.

Oslo Kommune sine sider om Ensjø
Grunneierne sine sider om Ensjø
Obos sine sider for Rolf Hofmos borettslag

Rolf Hofmo borettslag – Ensjø — Trinn 1 som er ferdig og innflyttet noen ledige leiligheter.

Rolf Hofmo borettslag – Ensjø — Trinn 2 til høyre med 30 ledige leiligheter og til venstre trinn 3 med 40 ledige leiligheter.

Rolf Hofmo borettslag – Ensjø — I september 2007 så det slik ut.