Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord eiendomsogbyfornyelsesetaten

Oslo kommune krever kompensasjon, for å gi seg selv eiendom som de allerede eier på Ensjø. Kompensasjonen verdsettes til ca. 700 millioner kroner brutto!

Oslo kommune ved Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) krever kompensasjon av Oslo kommune v/ Plan og bygningsetaten (PBE) for å avgi eiendom til Oslo Kommune v/ Bymiljøetaten divisjon samferdsel.

Oslo Kommune er grunneier av ca. 17.500 kvadratmeter eiendom på Ensjø, (tyngdepunktet på Ensjø T-banestasjon) og på denne og tilstøtende eiendommer pågår det nå en større reguleringsprosess. En planskisse er sendt inn til PBE for behandling, før den senere skal sendes ut på offentlig høring.

Les mer…

Ensjø T-bane stasjon skal rives!

Arbeidet med å planlegge ny t-bane stasjon på Ensjø og rive den gamle er startet. I beskrivelsen heter det at Oslo kommune planlegger tett bolig- og næringsutbygging i tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider, sammen med de andre grunneierne i området, med en ny reguleringsplan, som forutsetter delvis lokk over spor og flere bygninger tett inntil stasjonsanlegget.

Les mer…

Urbanium relanserer boligprosjekt på Ensjø - med 15% lavere priser!

Glaenga

Urbanium har startet en annonsekampanje, blant annet på T-banen i Oslo, for å markedsføre første trinn med selveierleiligheter i prosjektet Glaenga på Ensjø. Prosjektet inneholder totalt 180 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. Salgsstart kommer i den nærmeste tiden.

Glaenga er imidlertid ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. 3 eksempler på dette er:

2 roms leilighet(B206) på 42m2 med franskbalkong har fått redusert prisen med 250.000.- og koster nå kr 1.420.000.-

4 roms leilighet(A001) på 76m2 med hybel mulighet har fått redusert med 440.000.- og koster nå kr 2.450.000.-

4 roms leilighet(A502) på 86m2 med 2 balkonger har fått redusert prisen med kr 515.000 og koster nå kr 3.000.000.-

Urbanium skriver på prosjektets hjemmesider:
Når man har planlagt boligene i Gla’enga har man ønsket å tilrettelegge for leiligheter tilpasset alle aldersgrupper, livssituasjoner og lommebøker. Det blir derfor bygget effektive toroms, som vil være en hyggelig inngangsbillett til boligmarkedet for førstegangskjøperne. Treroms leiligheter finnes i varierende størrelser og priser. Fireroms leiligheter er fleksible, og flere er lagt til rette for at du kan leie ut hybel eller utvide boligen etter familiens behov.

Toppetasjen har flotte terrasser og store leiligheter for par og familier av ulik størrelse. Prosjektet har lett stelte leiligheter for eldre, familieleiligheter og leiligheter som kan tilrettelegges for rullestolbrukere.

Glaenga er det første kvartalet som selges i Gladengveien. Reguleringsplanen har et totalt
Boligpotensial på om lag 1400 leiligheter og er regulert til områder med parker, barnehager, boliger og butikker. Blant annet vil Gladengveien bli til Gladenggata hvor de myke trafikantene får mest plass. De brede fortauene vil fungere som naturlige møteplasser, og trær og busker vil gi området et grønt preg med innslag av vann.

Det at Urbanium nå velger å legge ut dette prosjektet betyr at de har gjort en vurdering om at markedet er i bedring og at det igjen er mulig å selge nye boliger.

Det skal bli interessant å se hvordan Urbaniums leiligheter i Gladenga kommer til å konkurrere med Veidekke sine leiligheter på Marienfryd. Begge ligger på Ensjø og det er kun 600 meter i mellom dem. Felles for begge prosjektene er at de selges av BN megler.

Det blir også spennende å se OBOS sin reaksjon, for de har et prosjekt lengre nede i Gladengveien som også bare venter på at markedet skal ta seg opp.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Er boligsalget i bedring

VG skriver i dag om bolig kjøp

Veidekke har solgt 27% av leilighetene i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.

Veidekke og BN megler la 18. november 2009 ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager, men så stoppet det opp litt i desember! I januar startet man opp med visninger på Søndager og sakte men sikkert så har det blitt solgt noen flere leiligheter. Ved utgangen av januar hadde man solgt 22 leiligheter i prosjektet og dette tilsvarer 27%.

Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger Veidekke sitt salg i Marienfryd veldig nøye. Hvis dette prosjektet går unna, så kan det åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Les mer om Marienfryd

Les mer om Marienfryd 2

VG skriver i dag en artikkel om at det lønner seg å kjøpe bolig nå

Marienfryd

Gladenga - OBOS sitt boligprosjekt i Gladengveien på Ensjø

OBOS Gladengveien

Prosjektet har skiftet navn og heter nå Gladengtunet og her kan du lese om salgsstart i dette prosjektet

Gladenga er et av OBOS sine prosjekter på Ensjø. Prosjektet ligger i Gladengveien 4-6 og vil kanskje bli et av de første boligbyggene langs Ensjøbyens nye flotte allè som blir byens eneste med en sildrende vannkanal. Området vil bestå av tre bygninger. En buet bygning mot Gladengveien og to mindre enheter mot vest.

Den buede bygningen vil danne en forplass mot veien. Den vil gi god kontakt til butikker og serveringssteder i første etasje. Mot vest blir det lagt to mindre punkthus i et uterom som blir gitt et grønt hagepreg. Mot nord grenser områder til Petersborgaksen som blir Ensjøbyens nye park. Mot sør grenser det mot det nye Reitan bygget der Rema 1000 butikken holder hus.

Boligdelen i dette første byggetrinnet vil inneholde 145 leiligheter fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter. Mange leiligheter har to balkonger. Her deler en stor skyvedør det gjennomlyste oppholdsrommet i to. Kjøkkenet åpner seg mot vestbalkongen mens stuen åpner seg mot øst balkongen. Bilde viser området sett fra vest mot Gladengveien.

Det er derimot et stort spørsmålstegn ved når det kommer ut på salg i markedet. OBOS sliter litt med å kvitte seg med boligene i Rolf Hofmos borettslag, som er like ved dette prosjektet.Her er det 62 leiligheter til salgs. Veidekke sliter også litt med salget på Marienfryd som også ligger rett i nærheten. Dette prosjektet har hatt salgsstart og har nå solgt 18 av 81 leiligheter siden de hadde salgstart i november 2009. En leilighet er solgt siste uke.

Kanskje kommer OBOS med en salgstart i løpet av første halvår 2010. Den som venter får se!

Bilde og noe tekst er hentet fra OBOS sine nettsider og du kan lese mer om dette prosjektet på Obos sine hjemmesider

Levahn mekaniske verksted på Ensjø har kommet på Gul liste!

Levahn mekaniske verksted

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver.

Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

Les mer…

Boligsalget i Marienfryd bråstoppet etter 2 uker!

Marienfryd

Veidekke og BN megler la 18. november ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager. Dette ble i media presentert som ”et solid salg av leiligheter” og ”er strålende fornøyd med responsen i markedet”, men så stoppet det opp!

Les mer…

Skolen bør hete Grønvold ikke F21!

Skolen

Det bygges en ny 8-13-skole i Fyrstikkalleen 21 på Ensjø i Oslo. Skolen skal erstatte Hovin ungdomsskole, Bredtvet videregående skole og medier og kommunikasjonslinjen på Sogn videregående skole. I tilknytning til skolen skal det bygges barnehage for 150 barn for Bydel Gamle Oslo. Skolen får flerbrukshall , kafe og bibliotek.

På flere nettsider og i dokumenter ser det ut til at den nye skolen på Ensjø/Helsfyr bare går under navnet F21. Det er faktisk et dårlig navn på en skole. Skolen bør hete Grønvold skole!

Alle historiske relasjoner til dette området er Grønvold.
Område skolen bygges på lå opprinnelig under Grønvold gård.
Et steinkast unna ligger de vernede byggingene fra Grønvold gård.
Foran disse bygningene skal det etter VPOR (Veiledende prinsipp plan for det offentlige rom på Ensjø) lages en park som heter Grønvold park.
Den nærmeste veien heter Grønvoll allè
Rett ved skolen skal man etablere Grønvold plass

Jeg ser i referat fra OKN (oppvekst, kultur og nærmiljø)komiteen i bydel gamle Oslo at man der har snakket om navn på den nye skolen. Man har i komiteen uttalt at skolen bør hete Grønvold skole og ikke F21 og det er et syn jeg deler.

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo innstiller i tråd med utdanningsetaten sin mening og vil kalle skolen F21!

Her kan du se saksfremlegget

Les tidligere sak om skolen på dette nettstedet

Protokollen fra OKN se sak under eventuelt

Informasjon om skolen på undervisningsbygg sine hjemmesider

Skolen — Før riving

Skolen — Før riving

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

For tidlig å sprette champagnen for nyboligsalget på Ensjø!

Utsikt over litt av Ensjø

Det skrives mye om at boligssalget er økende og at ting går mye bedre nå enn tidligere i ”finanskrisen”, jeg følger med på nyboligsalget på Ensjø i Oslo og det er ikke veldig mye å hoppe i taket for i de to prosjektene som ligger ute for salg.

Veidekke la 18. november ut prosjektet Marienfryd, for salg (første trinn). Det er 81 leiligheter som skal bygges i den gamle Narvesen høyblokka. Etter tre uker har man solgt 17 av 81 leiligheter. Nå kan det se ut som om noe av potensialet er tatt ut, for det er tydelig å se at dette prosjektet har en utflating. Så langt som jeg følger med kan jeg ikke se at det er solgt noen leiligheter den siste uka. BN megler som står for salget har også startet å skrive på hjemmesiden at man må kontakte megler for å avtale visning. De første to ukene var det åpent hus og folk kunne komme innom bygget for å kikke. Det sier noe om interessen over tid.

I OBOS sitt prosjekt Rolf hofmoes borettslag har det vært mulig å kjøpe leiligheter siden mai i 2007. Det var lagt ut 165 leiligheter og pr 30/11-09 er det fortsatt 69 leiligheter som ikke er solgt, Dette tilsvarer 42% usolgte leiligheter. Tallet på ledige leiligheter har faktisk steget fra 65 til 69 den siste uken. Borettslaget er nå ferdigstilt og de som har kjøpt leiligheter har flyttet inn. Her kan du få ny bolig på dagen og flytte rett inn. Det ligger også 4 leiligheter ute på markedet som er videre salg fra de som opprinnelig kjøpte dem.

Ensjø er et område i Oslo som er vedtatt utbygget med 5000 til 7000 boliger over en lengre tidsperiode. Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter.

Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger. Det ser ikke ut som om desember bringer den gaven som gjør at man tør sette i gang flere prosjekter.

les også:
Er nybolig salget på Ensjø i bedring?

Veidekke er fornøyd med salg av leiligheter på Ensjø!

Marienfryd

Veidekke rapporterer om et solid salg av leiligheter i Rema-systemets gamle hovedkontor i Oslo. Prosjektet heter Marienfryd og ligger på Ensjø i Oslo. Det er Estate nyheter som melder dette.

Salgsleder Lars Erik Huseth i Veidekke Eiendom er strålende fornøyd med responsen i markedet etter at selskapet la ut 81 leiligheter for salg i høyhuset Marienfryd på Ensjø i Oslo for halvannen uke siden. På halvannen uke har vi omsatt for nær en fjerdedel av verdien. Når halvparten av prislisten er realisert, begynner vi å bygge.
Les mer i Estate nyheter

Veidekke er de første som har vurdert at tiden er inne for å forsøke å selge nye boliger på Ensjø. De la ut første trinn av prosjektet Marienfryd for salg 18. november. Etter den første uka var 12 av 81 leiligheter solgt. Og nå rapporterer de om at 17 leiligheter er solgt i prosjektet.

Jeg forventer at de andre utbyggerne som har prosjekter på Ensjø følger Veidekke sitt salgs fremstøt veldig nøye, for hvis dette prosjektet går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg. Men det er vel litt tidlig å sprette korken på Champagne flaska enda, tradisjonelt så er det beste salget i et prosjekt de første 2 ukene og deretter jevner salget seg ut.

Flere oppslag om Marienfryd kan du lese her:

Er nybolig salget på Ensjø i bedring

15 leiligheter solg på 10 dager

Narvesen bygget på Ensjø

Marienfryd

100 000 kvadratmeter bolig skal bygges over Ensjø T-bane!

Ensjø torg/ tyngdepunktet!

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasleskole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneiernes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden. Det er viktig å presisere at disse bildene er foreløpige tanker og at ingen ting er vedtatt eller besluttet enda.

Les mer…

15 nye leiligheter solgt på 10 dager!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.
Les mer…