Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord ensjøtbane

Plan og bygningsetaten krever lavere bygninger i Tyngdepunktet på Ensjø T-banestasjon!

Plan og bygningsetaten sin tilbakemelding til utbyggerne i tyngdepunktet på Ensjø er: Følg planprogrammet, det er ikke mulighet for høyere TU enn 270% netto tomteutnyttelse og flere bygninger i forslaget må kuttes med 2-4 etasjer. Noen bygninger må endres eller fjernes. Klart nei til høyhus over 42 meter.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon stenges onsdag 27.juni kl. 0700 OBS! kun en inngang/utgang

Ensjø T-banestasjon blir i morgen et anleggsområde og det blir kun en plattform som vil være i funksjon og til denne plattformen er det bare mulig å benytte en inngang/utgang. Denne inngangen er den fra krysset Ensjøveien/Gladengveien ved den nye narvesenkiosken.

Les mer…

Nå er man i gang med arbeidet på Ensjø T-banestasjon!

Det har i lang tid vært klart at det skal utføres betydelig arbeide med rivning og nybygging på Ensjø T-banestasjon. De siste 14 dagene har t-banen jobbet med å legge om kabler og andre ting som er nødvendig for å drive tog trafikk på sporet mens anleggsarbeidet pågår.

Nå går man over i en ny fase og det er selve rive fasen av det gamle stasjonsanlegget. Jobben skal gjøres av PEAB og de vil i løpet av den nærmeste tiden starte og rigge opp brakker og utstyr på området bak den nye Narvesenkiosken.

Les mer…

Noe kommer til å forsvinne fra Ensjø T-banestasjon ganske snart!

NEI det er ikke Narvesen, for de flytter bare til den andre enden av stasjonen. Det er nå bare noen dager igjen til den varslede oppstarten av arbeidene på Ensjø T-banestasjon. Stasjonen skal rives og bygges opp på nytt. Arbeidet skal i utgangspunktet ta ett år. Dette kommer til å forandre naturmiljøet på stasjonen.

Les mer…

Nye Ensjø T-banestasjon koster mellom 80 og 160 millioner kroner!

På Ensjø T-banestasjon er det nå hengt opp informasjon om at arbeidene med oppgraderingen av stasjonen starter 21.mai 2012. Det er også lagt ut informasjon på T-banens hjemmesider.

Dette medfører at de arbeidene som tidligere har vært utsatt, nå blir igangsatt. Det antas at arbeidet vil ta 1 år. Det har tidligere vært antydet at kostnaden for arbeidet har ligget på ca. 100 millioner kroner og at utsettelsen i hovedsak skyldes finanseringen av stasjonen. Siden man nå starter arbeidet, så er nok økonomien kommet på plass. Det kan ligge an til at det blir finansiert over kommunebudsjettet for 2012 og for 2013.

I november 2011 lå det ute informasjon på doffin.no der tilbydere kunne vise interesse for prosjektet og deretter få legge inn anbud på jobben. I den presentasjonen som ble gjort antyder at kostnaden forventes å bli mellom 80 og 160 millioner kroner.

Det het videre i teksten som lå ute: Ensjø stasjon skal oppgraderes og moderniseres basert på en løsning som tilfredsstiller kravene til universell utforming og omfatter følgende hovedobjekter: riving av Narvesen kiosk, riving av lager/lakkhall, riving av eksisterende plattformer. Graving, sprenging, peling og eventuell spunting. Fundamentering, bygging/ montering av nye plattformer, ramper, trapper og vegger. Bygging av tekniske rom, inngangssoner, miljølokk skal bygges over halve stasjonen, plattformtak over resten av plattformene. Fjernvarme i plattformer, inngangssoner, ramper, trapper og gangbru skal bygges. I tillegg kommer elektroarbeider, VVS og stasjonsmøblering etc. Alle arbeider skal utføres med ordinær drift på begge spor. Noe arbeider må påregnes utført om natten. Les hele saken, klikk her

Når arbeidene starter vil dette få konsekvenser for alle som benytter Ensjø T-banestasjon. Det var tidligere lagt opp til å ta en side av gangen og det medfører nok at den siden hvor man jobber, ikke vil bli betjent av t-banen. Dette vil nok T-banen utførlig informere om, når igangsettelse av arbeidet nærmer seg.

Les på T-banens hjemmesider

Les tidligere sak om riving av Ensjø T-bane, fra 12. februar 2011

Les sak om utsettelsen av arbeidet,fra 30.juni 2011

Ensjøveien 17 - et nytt og høyt landemerke på Ensjø!

Ensjø torg — Fremtidsvisjon av Ensjø torg.

På Ensjø T-banestasjon er det foreslått å bygge ut 92.600 kvadratmeter med bolig og næring. Jeg skal i denne artikkelen se på det største næringsbygget, som planlegges på området. Det er Ensjøveien 17 som eies av Kolberg gruppen.

Les mer…

Ombygningen av Ensjø T-banestasjon utsettes!

Arbeidet med oppgradering av T-banestasjonen var planlagt å starte på sensommeren (august) 2011 og skulle etter de første planene være ferdig etter ca ett års byggetid. En viktig forutsetning for byggingen er at trafikkavviklingen gjennom stasjonen i hovedsak vil gå som normalt og at både reisende og beboere på Ensjø skal berøres i minst mulig grad.

Nå har det imidlertid dukket opp noen mørkeskyer som kan utsette prosjektet. I arbeidet med prosjektering og utarbeidelse av grunnlaget for en anbudskonkurranse har man funnet ut at kostnadene for denne utbyggingen blir en god del høyere enn først forutsatt. Det er ingen som vil spekulere på hvor lang utsettelsen blir, men arbeidene starter ikke i 2011 som først planlagt.

Les mer…

Brukerne av T-banen må stå ute, men brus/sjokolade automaten får stå under tak på Ensjø stasjon!

Den siste uka har det dukket opp en salgsautomat for brus og sjokolade på Ensjø T-bane stasjon. Det som jeg finner meget spesielt er at automaten er satt opp under taket på venterommet på Ensjø stasjon. Denne automaten tar dermed opp ¼ av venteplassen under tak. På regnværsdager vil dette medføre at brukere av T-banen må stå ute i regnværet.

Dette er veldig lite smidig gjort og når man leier plasser til denne type automater bør man i det minste forvente at de kan ordne med tak til den og ikke stjele brukerne sine muligheter for å stå under tak. Det er sikkert et av de mange aksjeselskapene i rutersystemet som fikser og ordner dette og har leid ut plass til slike automater. Selecta automatene har vi sett lenge på sentrumsstasjonene, slik som Jernbanetorget. Nå er automatene åpenbart på vei utover i T-banenettet.

Men hvorfor skal de ta plassene som er under tak?

Nytt landemerke på Ensjø?

Ensjø torg — Fremtidsvisjon av Ensjø torg.

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasle skole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneierenes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden.

Les mer…

Gratis å ta T-banen fra Ensjø!

Ensjø T-bane

OPPDATERING! 30.oktober. NÅ har det kommet en billettautomat og fungerende stemplingsautomat oppe ved Narvesenkiosken.

For godt til å være sant, ja dessverre, men det er veldig vanskelig å være lovlydig på Ensjø T-bane stasjon. Det er fordi 2 av 3 billettautomater er borte og fordi 2 av 3 stemplingsautomater ikke virker. Dette er en situasjon som har vedvart en stund.

Det er automatene på Ensjø siden som er rammet, automaten som står i retning fra byen ved Skedsmo gata virker fortsatt, men det er en stor omvei å gå hit å stemple når du er på vei til byen.

Årsaken til denne situasjonen er at 2 billettmaskiner er stjålet. De ble hentet med lastebil og røsket av fundamentene og det er denne røffe behandlingen som gjør at heller ikke stemplingsautomatene har strøm. T-banen er vel kjent med situasjonen og kan bare be folk som reiser fra Ensjø mot sentrum om å stemple når du kommer fram til bestemmelsesstedet.

Det er mulig å kjøpe billett på Narvesen, men du får ikke stemplet den i automatene.

Som en tilleggs informasjon kan det opplyses at dette faktisk er andre gang noen stjeler billettautomatene på Ensjø T-bane stasjon i år! Første gangen ble omtalt av NRK Østlandsendingen i juli.

Les om dette på NRK

Det er også omtalt på Nettavisen

Ensjø T-bane — På Ensjø siden oppe ved Narvesen er automaten borte og stemplingsautomaten virker ikke.

Ensjø T-bane — På Ensjø siden er automaten borte og stemplings automaten virker ikke.

Ensjø T-bane — Dette er typen automat som er stjålet, denne står mot Skedsmogata og er ikke ødelagt

Kiwi åpnet ny butikk på Ensjø!

KIWI åpnet butikk på Ensjø

Kiwi sine åpningstider er:
0700-2300 på hverdager
0700-2300 på lørdag
1000-2100 på søndag

Her er linken til KIWI sine hjemmesider

Takk for at du tok turen innom Ensjø aktuell informasjon.

Torsdag 10. september 2009 kl 1000 åpnet Kiwi ny butikk i Gladengveien 1 på Ensjø. Med kort vei til T-banen, Kampen, Malerhaugen og med fremtidig potensial for flere tusen nye boliger, velger Kiwi å etablere seg på Ensjø. Rema 1000 etablerte seg på samme sted i april så her ligger det ann til konkurranse mellom to lavpris butikker. Som en artig greie valgte Rema 1000 å ønske den nye KIWI butikken velkommen med tilbud på Kiwi til kr 1.

Med butikk på 1400 kvadratmeter som har åpent kl 0700 til kl 2300 på hverdager og lørdag blir dagligvare tilbudet i området sterkt forbedret. Når Kiwi i tillegg har laget en butikk i butikken som skal ha søndags åpnet fra kl 1000-2100, så skal alt behov for dagligvarehandling være dekket.

Butikken har 40 parkeringsplasser, så har de som ønsker å benytte bilen også mulighet til å ta turen innom.

Med to nyetablerte ”lavpris butikker” sentralt på Ensjø har handle tilbudet til beboere i dette området av byen blitt betydelig styrket.

KIWI åpnet butikk på Ensjø

KIWI åpnet butikk på Ensjø — Kort vei til konkurrenten Rema 1000

KIWI åpnet butikk på Ensjø — Inngangspartiet i Gladengveien 1

KIWI åpnet butikk på Ensjø — Rema 1000 ønsket velkommen med tilbud på Kiwi til kr 1 pr stk

Ensjø utvikles til boligområde!

Rolf Hoffmos Borettslag

Ensjø området har sakte men sikkert startet på forvandlingen fra bilby til boligområde. Det er mange prosjekter på gang i området. Noen er regulert og venter på oppgang i nybolig markedet før man kommer videre, andre er i ferd med å sluttføres. Enkelte prosjekter er ikke kommet lengre enn til tegne- og planstadiet og noen mangler regulering.

Ensjøområdet skal utbygges over mange år, noen prosjekter er rett om hjørnet, mens andre starter først om 7-10 år.

Ved å følge denne linken kan man få et godt overblikk på de prosjektene som er planlagt å komme på Ensjø.