Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord etterstad

Planer viser at Skanska vil bygge kontorbygg på inntil 16 etasjer i Grenseveien 90 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

I april 2015 skrev jeg om de litt luftige planene om å bygge 29 etasjers høyhus på eiendommen Grenseveien 90. Nå var dette nok ikke veldig realistisk, men det var et opplegg for å skape oppmerksomhet om et objekt/eiendom som var til salgs. Dette for å trekke til seg pengesterke investorer og høyhus kåte utbyggere.

Det gikk ikke lenge før eiendommen var solgt. Skanska Commercial Development Norway AS ervervet Grenseveien 90 i august 2015, og ønsker nå å erstatte eksisterende bebyggelse med ny og bymessig bebyggelse i tråd med den pågående fornyelsen av Helsfyr, og med retningslinjer fra statlig og lokalt hold om fortetting ved knutepunkter. Oversatt til norsk – Høyt, tett og med høy utnyttelse.

Ny bebyggelse ønskes primært med kontorformål, men også med næring/utadrettet funksjon på gateplan. Inntil 27.000 m2 BRA (arealer under terreng ikke medregnet), tilsvarende 750 % utnyttelse av eiendommens areal. Dette innebærer maksimale angitte høyder. Eiendommen foreslås bebygget med varierende høyder, fra 8-16 etasjer.

I mars 2016 bestilte man oppstartsmøte. Nå i slutten på april dukket Plan og bygningsetaten sitt område og prosessavklarings dokument, til oppstartsmøte, opp i kommunens saksinnsyn. Imidlertid kun som et arbeidsdokument unntatt offentlighet opp i saksinnsyn. Så hva PBE mener om saken er foreløpig ikke klart.

Jeg regner med at selv 16 etasjer i dette området er litt for høyt. Når tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen uttalte i Aftenposten at Helsfyr ikke et område hvor kommunens planer åpner for så høye bygg (da var det snakk om 29 etasjer). Hva dagens byråd sier om et kontorbygg uten boliger på 16 etasjer, som vil bli det høyeste bygget i området. Vites ikke!

Uansett så bør kommunen kjenne sin besøkelses tid og sikre seg at den fremtidige trikke trasen som er omtalt i Hovinbyplanen og som går i Grenseveien, får nok plass i dette området. Dette bygget kan heller ikke forvente å få mange parkeringsplasser da utkjøring skjer igjennom Fredrik Selmers vei og videre ut i Innspurten og deretter ut i Grenseveien. Dette krysset har vært grundig analysert opp og ned og fram og tilbake i forbindelse med Vålerenga stadion planen og fremtidig næringsbygg i dette området. Alle er enige om at det er for mye biltrafikk i dette krysset allerede.

Det blir spennende å se hva Plan og bygningsetatens område og prosessavklaring sier når den kommer i offentlig utgave.

Bildene som vises av prosjektet er hentet fra Skanska sin egen stedsanalyse og viser det høyeste utnyttelsen med 16 etasjer og 750 prosent utnyttelse.

Les Skanska sin egen stedsanalyse

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon

Det er mange måker på Ensjø! Nå kan du hjelpe til med å telle dem!

Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø. Du har kanskje ikke noen tanker om måker?

Dette er saken for de helt spesielt interessert, for NRK skriver i dag om bymåker. Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser.

Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene? Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

I Norsk institutt for naturforskning(NINA) sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke. De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

Les mer på NRK

Gå til siden for å telle måker

Les på siden til bymåke prosjektet

Oslo Arbeiderparti har Valgkampstart på Etterstadsletta mandag 10.august – I nabolaget til Ensjø

Mandag 10. august starter Oslo Arbeiderparti sin valgkamp med nabolagsfest nederst på Etterstadsletta. Dette skjer rett på andresiden av E6 på den grønne sletta bak Etterstad videregående skole. Det hele starter kl.1700

Her blir det taler med byrådslederkandidat Raymond Johansen og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Artisten Alejandro Fuentes står for musikken. Arrangementet er helt gratis. Det blir grilling av pølser, og det blir hoppeslott og ballongdyr til barna.

Har du lyst kan du bli med Arbeiderpartiet på åpningen av valgkampen i Oslo, da er det bare å ta turen innom Etterstadsletta mandag kl 1700!

Etterstad vel skriver om arrangementet

Hvem og hva er det som forpester lufta på Ensjø?

I dag var det en slik dag, en dag da det lukter stramt og ille i lufta på Ensjø. Det lukter som om noen brenner våt ved i kombinasjon med bildekk og takpapp. Det er vanskelig å beskrive lukta, men det er ganske ille.

Les mer…

Nye boligplaner for Ensjøveien 16-22 er i på gang på Ensjø

Eiendommen Ensjøveien 16-22 er ikke en ukjent sak her på Ensjø Aktuell informasjon. Denne eiendommen har vært en gjenganger i saker her på bloggen. Det ble startet arbeid med planer for denne eiendommen i 2008 og i slutten på 2014 kastet man kortene og ville starte på nytt.

I desember 2014 skrev Ensjø Aktuell Informasjon en sak om dette at man skulle legge bort tidligere planer og starte på nytt. Det ble da sagt at man skulle utlyse en parallellskissekonkurranse. Parallellkonkurransen er åpenbart gjennomført og en vinner er kåret. Skissene fra vinneren har blitt lagt ut på nettsiden til Lund+Slåtto arktekter.

Les mer…

Del bloggen Ensjø Aktuell informasjon med flere mennesker

Det å blogge om Ensjø kan kanskje være litt sært, men det er utrolig hvor mye informasjon man kan lete opp og grave fram om et lite område i Oslo. I slutten av mai har denne bloggen vært i virksomhet i 6 år. Jeg har derfor et ønske:

Les mer…

Grensestein nummer 42 mellom Aker og Kristiania står på Ensjø.

Dette er muligens saken for deg som er veldig spesielt interessert i historien om Kristiania/Oslo, Aker og Ensjø. Det er i hvert fall en av de små sakene på Ensjø Aktuell informasjon. Selv om den aktuelle granittsteinen faktisk er 100 cm høy og veier cirka 450 kg.

Les mer…

NEI! vi trenger ikke høyhus på 17 og 29 etasjer på Ensjø og Helsfyr

Planene til Skanska om 17 etasjers høyhus på Ensjø T-banestasjon har vært kjent lenge og de ligger til politisk behandling i Oslo kommune. Nå har det kommet frem planer om ytterligere et høyhus i området og høyden er ikke mindre enn 29 etasjer. Ensjø aktuell informasjon ble via twitter klar over dette i helgen og nå har også aftenposten skrevet om planene.

Les mer…

I nabolaget til Ensjø - Klubbhuset på Valle Hovin blir revet i løpet av sommeren.

Ensjø Aktuell informasjon har tidligere skrevet om at arbeidet med Vålerenga stadion er kommet langt og at man i 2015 tar sikte på å starte byggearbeidet. Før man kan starte og bygge så må man rive ting som står i veien. Klubbhuset som benyttes på Valle Hovin i dag står i veien og skal rives.

Klubbhuset ble bygget i 1966 og er senere på 80 tallet påbygget. Det inneholder garderober, kontorer, møtelokaler og en kafe samt flere garasjer. Om vinteren benyttes dette bygget til skøyteanlegg og på sommeren har det vært konserter der. Denne sommeren skal det være AC/DC konsert der 17. juli. Hvordan denne blir påvirket av byggearbeidet gjenstår å se.

Aktiv skøyteklubb (ASK) som leier bygget i dag har fått oppsigelse av leieavtale og all skøyteaktivitet vil måtte flytte til midlertidige lokaler. Dette blir sikkert en brakkeløsning for en stund. Årets skøytesesong er slutt søndag 8.mars og etter det blir bygget ryddet og senere i mai revet
Det jobbes med å få bygget hall over skøyteanlegget, men det arbeide er ikke kommet så langt at man kan følge Vålerengas stadion planer.

Vi får håpe at noen har vett til å ta vare på skøyteløperen som står på sokkel utenfor klubbhuset

Les om Vålerenga stadion

Neptun Properties vil bygge boliger på Ensjøveien 34 med punkthus på 7 etasjer nær vernet bygning.

Det ble rett før jul sendt inn varsel om oppstartsmøte for bygging av boliger på bilbutikktomta i Ensjøveien 34. Det er grunneier sammen med Neptun Properties og Arcasa arkitekter som denne gangen forsøker å gjøre noe på tomta.

Les mer…

232 nye boliger ble solgt på Ensjø i 2014 – Nybolig salget på Ensjø henter seg dermed noe inn fra bunnåret 2013!

Det har vært en økning i salget av nye boliger på Ensjø fra 2013 til 2014, men likevel er 2014 året med de nest svakeste salgstallene på de siste 5 årene bare slått av bunn året 2013.

Ser vi på de siste 5 årene så viser tallene, 2010 hadde 311 solgte boliger, 2011 hadde 430 solgte boliger, 2012 hadde 314 solgte boliger og 2013 hadde 157 solgte boliger og 2014 med 232 solgte boliger.

Les mer…

GOD JUL!

God jul ønskes til alle faste følgere, tilfeldige lesere eller alle andre som finner veien innom denne bloggen!

Ensjø Aktuell informasjon ønsker dermed alle en riktig god jul!

Ensjø / Helsfyr – Valle Hovin kunstisbane er åpen!

Da er det klart for en ny sesong med kunstis på Valle Hovin stadion. Alle som liker å gå på skøyter kan derfor glede seg. Opprinnelig var det planlagt start tidlig i november, men mildværet og tekniske problemer gjorde at banen først kunne åpne på lørdag 21.november. Nå er det imidlertid klart for å gå på skøyter.

Les mer…

Fyrstikkalleen 1 på Malerhaugen/Helsfyr/Ensjø er lagt ut på offentlig høring med forslag om 7 til 10 etasjers kontorblokker

Utbygger foreslår å omregulere Fyrstikkalléen 1 m.fl. fra kontor, forretning og lager til forretning, undervisning, kontor, bevertning og kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal. Hensikten med planen er å bygge tre kontorbygg på 9, 10 og 7 etasjer med mulighet for et sammenbindene bygg i transparent materiale. Den foreslåtte bebyggelsen er på 32 000 m2 noe som innebærer en tredobling av utnyttelsen fra dagens bebyggelse.

Les mer…

Lions arrangerer julekonsert 16. desember i Vålerenga kirke

Er du en av de som får det veldig travelt rett før jul? Da kan du starte planleggingen allerede nå.

Les mer…

Ensjø aktuell informasjon beklager at linkene til kommunens saksinnsyn har sluttet å virke.

Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten har 2.oktober skiftet system for å gjøre saksinnsyn enklere. Dermed oppstår det en feil i alle de gamle linkene på Ensjø Aktuell informasjon som viser til dokumenter i det gamle systemet. Sidene kommer opp med en blank side der det står Parameterfeil.

Dette er beklagelig, men det vil medføre for mye tidsbruk å gå inn å justere alle de gamle linkene på sidene. Jeg vil derfor ikke gå inn å rette opp linkene med mindre saken omtales eller benyttes på nytt. Derfor vil du kunne finne gamle saker som har linker som ikke virker på Ensjø Aktuell informasjon.

Les mer om Kommunens nye system

Gå til nytt saksinnsyn

Bli sett, bruk Refleks! Konsekvensene kan bli store hvis du ikke bruker refleks!

Høsten er her og mørket og svart asfalt er en dårlig kombinasjon. Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 sekunder istedenfor 2 sekunder til rådighet, det kan være forskjellen på liv og død.

Les mer…

Se hvordan Ensjø så ut fra luften i 1937 og frem til i dag!

Har du lurt på hvordan det så ut i tidligere tider, der du bor i dag? Muligheten ligger der og er faktisk mye nærmere enn du kanskje tror. Det er en enkel og grei måte å finne dette frem på nettet.
Gå inn på Finn.no. Velg kart. Søk/finn det stedet du vil kikke på. Klikk på historiske kart. Velg år.

Les mer…

Se bilder av historiske bygninger og kulturminnekart over Oslo/Ensjø – Historien er viktig!

Viste du at det finnes et kulturminnekart over Oslo? Dette kartet viser alle bygninger i Oslo eller på Ensjø, som er vernet eller satt på Gul liste som bevaringsverdige. Bildet som ledsager teksten er et utsnitt. Hele bildet ligger i linken nederst i saken.

Les mer…

Flere nye trafikksikkerhetstiltak på Ensjø i sommer

Sykkelboks i krysset Økernveien / Ensjøveien og lysregulering av fotgjengerovergang i Grensesvingen ved Fyrstikktorget.

Kjører du bil eller sykler så har du kanskje lagt merke til forandringen i krysset Økernveien / Ensjøveien. Ja, det har dukket opp et rødmarkertområde på bakken eller en såkalt sykkelboks. Det er bymiljøetaten som har tilrettelagt for disse boksene.

Les mer…

Metallica spiller på Valle Hovin 1.juni – Det skjer i nabolaget til Ensjø!

Da er det klart for konsert på Valle Hovin. Metallica spiller søndag 1.juni. I desember skrev media -Da topper Metallica og Slayer plakaten på Valle Hovin. Og det er ikke smågutter som deltar på den omreisende festivalen Sonisphere: Svenske Ghost fikk et gjennombrudd verden over med sitt album Infestessumam, som byr på gladsatanistisk popmetal. Sceneshowet er også av en annen verden. Amerikanske Mastodon er også kjent for sine energiske konserter, mens franske Gojira har vunnet mange fans med sin progressive metal. Det er altså duket for en riffbatalje av de sjeldne.

Les mer…

Gravearbeidet har startet i boligprosjektet Malerhaugen Park på Ensjø.

Denne uka har Neptun Properties startet byggingen av boligprosjektet Malerhaugen Park på Ensjø. Arbeidene er satt i gang selv om man bare har solgt 11 av 25 leiligheter, noe som utgjør 44 prosent. Rammetillatelsen er søkt, og bygningene på tomta er revet og igangsetting er vedtatt og nå er arbeidene med fjerning av overflate jord og graving av byggegropa i gang.

Les mer…

Gjør en god gjerning og varsle om gatelys som ikke virker! På Ensjø eller andre steder i byen.

Nå på starten av 2014 hvor snøen uteblir og det kan være litt regn og det er mørkt ute, da kan det være hyggelig med litt lys. Dette gjelder spesielt hvis du er ute og går en tur eller er på vei til jobben. Selvsagt er det alltid smart å bruke refleks. Men mest av alt, så er det flott om gatelysene virker. God gatebelysning er viktig for trivsel, framkommelighet, trafikksikkerhet og trygghet.

Les mer…