Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord gulliste

Skanska vil rive og Byantikvaren vil bevare Levahn mekaniske verksted på Ensjø!

Levahn mekaniske verksted

I sitt høringssvar til utbyggeren EBY og Skanska uttaler byantikvaren at man sterkt vil fraråde planskissens alternativ 1. Dette alternativ er utbyggers hovedalternativ og det forutsetter riving av teglverksbygningen som har tilhørt Ensjø teglverk og senere Levahns mekaniske verksted.

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver. Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk.

Les mer…

Se bilder av de gamle historiske bygninger på Ensjø!

Det finnes litt gammel historie på Ensjø og denne historien har også etterlatt seg noen gamle bygninger som har overlevd tidens tann og utbygninger. Fyrstikkproduksjon er en viktig industriell bidragsyter. En av norgesstørste lokomotivfabrikker har ligget på Ensjø. Teglverk og produksjon av murstein har vært viktig. Stortinget og Nationaltheatret er bygget av gul tegl fra Ensjø teglverk. Det ligger små drypp av dette rundt i nærmiljøet i form av bygninger.

Her kan du kikke på bilder av bevaringsverdige bygninger på Ensjø

Se bilder av de gamle historiske bygninger på Ensjø!

Det finnes litt gammel historie på Ensjø og denne historien har også etterlatt seg noen gamle bygninger som har overlevd tidens tann og utbygninger. Fyrstikkproduksjon er en viktig industriell bidragsyter. En av norgesstørste lokomotivfabrikker har ligget på Ensjø. Teglverk og produksjon av murstein har vært viktig. Stortinget og Nationaltheatret er bygget av gul tegl fra Ensjø teglverk. Det ligger små drypp av dette rundt i nærmiljøet i form av bygninger.

Her kan du kikke på bilder av bevaringsverdige bygninger på Ensjø

Fyrstikkalleen 21 – den tidligere fyrstikkfabrikken til Nittedal Tændstikfabrik på Grønvold (Helsfyr/Ensjø) fra 1907. I dag er fabrikken omgjort til skole og barnehage i nært samarbeid med byantikvaren. Står på gul liste og er spesielt bevaringsverdig.

 • Fyrstikkalleen skole august
 • Fyrstikkalleen skole august — Stilfullt og rolig på kvelden
 • Fyrstikkalleen skole august — Del av barnehagen som vender ut mot skolegården
 • Fyrstikkalleen skole august — Sandvolleyball bane i skolegården
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkallen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkallen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel

Grønvold hageby - Bevaringsverdig bebyggelse på Ensjø

Grønvold Hageby

Grønvold hageby ligger på Ensjø i Oslo, nærmere bestemt i Grønvoll allé. Bygningene er oppført på det som tidligere var eiendommen Grønvold gård. Rett ved siden av Grønvold hageby finner man de bevarte og vernede bygningene fra nettopp Grønvold gård. Husene ble opprinnelig tegnet av arkitekt Magnus Poulsson i 1912 som arbeiderboliger for fyrstikkarbeiderne på Nitedal Tændstikfabrikk.

Grønvold Hageby står på Byantikvarens Gule Liste, det vil si at husene er bevaringsverdige. Derfor er fasadeendringer ikke tillatt, med mindre det skjer i overensstemmelse med brl.styret, Byantikvar og Plan- og bygningsetaten. Det er mulig å lese mer om historien på hjemmesiden til Grønvold hageby

På sidene til Malerhaugen vel er det mulig å lese mer om historien til området og her kommer et utdrag fra historien:

Det ble snart populært å arbeide på Grønvold. Øvede fyrstikkarbeidere søkte seg til fabrikken og det ble behov for boliger til arbeiderne. Det ble bygget en rekke boliger langs Grenseveien som skulle huse arbeiderne. I tillegg kjøpte fyrstikkfabrikken selve bygningene på Grønvoll i 1875 der 82 mennesker fikk sitt bosted, både i uthuset og stabburet.

Det første driftsåret, 1875, arbeidet det 134 personer på fabrikken. Av disse var det 38 barn under 15 år. Fyrstikkfabrikken på Grønvoll ga en kjærkommen inntektsmulighet for 220 mennesker som bodde på Kampen, Galgeberg, Vålerenga og langs Strømsveien. Disse kunne arbeide hjemme eller om kveld og natt med å lime fyrstikkesker. Industrien ga mange mennesker mulighet til en inntekt.

Fyrstikkfabrikken ble lagt ned i 1967

Les mer på malerhaugen vel sine sider

Grønvold Hageby

Malerhaugen gård - Lensmannsgården

Malerhaugen gård – hovedbygning

Lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808 – 1902) kjøpte gården Malerhaugen i 1850 og bygget huset i sveitserstil, derav navnet lensmannsgården. Huset som en kan se i krysset Ensjøveien og Strømsveien, med adresse Malerhaugveien 2 H (tidligere Strømsveien 70) Bygningen er restaurert, pusset opp og seksjonert/omgjort til leiligheter i 2009. Bygningen står på byantikvarens gule liste.

Lensmann Hiorth ble også bedt om å etablere fengsel på sin eiendom, dette bygget han på nordsiden av tunet. Fengselet ble nedlagt i 1876 og i dag brukes bygningen til boliger og står på byantikvarens gule liste.

En del av uthusene på området er i ferd med å gjøres om til boliger. En del er revet og en annen del bevares og pusses opp. Disse boligene kommer sikkert ut på salg om ikke så lenge.

Les mer om historien til området her
Nettsiden oppdateres ikke så mye lengere, men den historiske informasjonen ligger der og er nyttig.

Malerhaugen gård – Fengslet

Malerhaugen gård

Petersborg - Ensjø

Petersborg – Ensjø

I disse tider når Ensjø området er i ferd med å gjennomgå en transformasjon fra industri og næringsområder til boligområder, så er det greit å ha et blikk på historien til området. Her kommer en kort og enkel informasjon om området Petersborg. (Tiedemands Tobakfabrik sitt nedlagte område)

Peterborg lå der det opprinnelig var en løkke som på 1700-tallet var skilt ut fra Bergsløkken, det som i dag heter Kampen. Peter Krabbe var forpakter for eiendommen og derav navnet Petersborg. I 1823 overtok visekonsul Henrich Reich som forpakter. Inspirert av antikken fikk han oppført en staselig sommerbolig med søylegang rundt hele bygget. Søylehuset sto på Ensjø fram til 1963 da det ble revet. Byantikvaren fikk bygget imidlertid gjenoppført på Ekebergsletta i 1966. Søylehuset Petersborg stod tidligere på oversiden av Ensjøveien, omtrent der Tiedemands Tobakfabrik ligger i dag.

Det eneste gamle som ligger igjen på området i dag er den gamle direktørboligen på tidemannsområdet. Den er oppført på Byantikvarens gule liste. Bygningen i Joh. H. Andresens vei 12 c har eiendomsnavn Petersborg – Bergsløkken, og er trolig oppført sent i 1880-årene. Den fungerte i en årrekke som direktørbolig for Tiedemanns fabrikker, inntil den på 1960-tallet ble tatt i bruk til kontorer og laboratorier for fabrikken.

Når fabrikken stengte dørene 30. juni 2008 opphørte den siste tobaksproduksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. Nå skal det bli boliger på dette området av Ensjø!

På Kampen historielag sine sider kan man lese om Petersborg

På denne siden kan man lese om veldig gamle historie knyttet til området

Oslo Kommune sine sider om Søylehuset

Mer om tobakksfabrikken kan du lese her

Historisk bilde av området — Oppe i venstre bildekant kan man se søylehuset og direktørboligen

Petersborg – Ensjø

Søylehuset – Petersborg — Søylehuset lå på Petersborgområdet på Ensjø fram til 1963. Flyttet til Ekeberg 1966

Søylehueset – Petersborg — Søylehuset lå på Petersborgområdet på Ensjø fram til 1963. Flyttet til Ekeberg 1966

Søylehuset – Petersborg — Søylehuset lå på Petersborgområdet på Ensjø fram til 1963. Flyttet til Ekeberg 1966

 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.
 • Fyrstikkalleen 7 — Administrasjonsbygningen ved fyrstikkfabrikken fra siste del av 1800-tallet, arkitekt Hans Backer Fürst. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1920 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 14 — Funksjonærbolig ved fyrstikkfabrikken bygget rundt 1910 og tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide. Kilde malerhaugen vel
 • Fyrstikkalleen 20 — Direktørboligen ved fyrstikkfabrikken fra ca. 1915, tegnet av arkitekt Magnus Poulssen, en av arkitektene som også tegnet Rådhuset og Lille Tøyen Hageby. Kilde, Malerhaugen vel.