Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord hasle

Grunnet vedlikeholdsarbeider vil Hovinbekken og Teglverksdammen på Ensjø/Hasle delvis tømmes for vann.

Det er sendt ut varsel fra Vann- og avløpsetaten om at Teglverksdammen på Ensjø/Hasle delvis skal tappes ned og vanntilførselen stenges i perioden august til begynnelsen av september 2016. Dette gjøres for å plante inn ytterligere vannplanter og gjennomføre arbeider med ventilen nederst i anlegget. Som en konsekvens vil det ikke renne vann i bekken, og vannstanden i Teglverksdammen vil derfor være lavere enn normalt. Grensedammen vil være helt nedtappet.

De eksisterende plantene i anlegget vil ikke ta skade av nedtappingen ettersom de er tilpasset perioder med tørke. Dyrene som har etablert seg i bekken og dammene (bunndyr og fisk) vil søke til gjenliggende kulper med vann og klare seg bra. Vann- og avløpsetaten vil sette opp målebuer for å overvåke vannkvalitet og vannmengder inn og ut av anlegget. I perioden uten vanntilførsel kan det oppstå noe lukt.

I praksis så sendes vannet i Hovinbekken i denne perioden igjennom den gamle underjordiske kanalen som alltid har ligget der. Det blir dermed ikke vannføring i det åpne anlegget.

Nå skal det stygge gjerdet rundt Tegleverket skole på Hasle/Ensjø fjernes, men et nytt skal settes opp!

Teglverket skole har stått ferdig i ett år og hele tiden har det stått et 2 meter høyt byggegjerde rundt skolen. Dette har skolen ikke ønsket å fjerne fordi man er redd skolebarna skal bevege seg ut i park/dam området og at dette kan skade barna.

Opprinnelig så var dette et av de styggeste områdene på Hasle/Ensjø og det ble benyttet til å dumpe snø om vinteren og det var anleggsmaskiner og bilvrak som stod henslengt i området, men for noen år siden ble det att grep og nå har det blitt et av de flotteste områdene i nabolaget. Med turveier vannspeil en ny skole og en helt ny barnehage med flotte blå/grønne områder rundt.

Det har imidlertid vært en utfordring som har ligget å gnaget, skolen ville ikke ta ned byggegjerdet fordi man er redd at barna ikke er i stand til å ta vare på seg selv og dermed kan rote seg bort til vannet. Vann kan være farlig for de som ikke vet å passe seg og dette i kombinasjon med lærere som ikke har tid til å følge med ute på hva barna gjør i skolegården, kan skape noen uheldige situasjoner.

Kommunen hadde planlagt hele området som åpen og fritt. Dette området skulle opprinnelig ikke ha noen stengsler som hinder at man kan ta hele området i bruk, når man går der. Et gjerde stenger som kjent noen inne eller ute fra et område.

NRK kan nå melde at diskusjonen mellom kommunen og skolen som har holdt på i ett år endelig kommet til en enighet. De er enige om at byggegjerdet skal fjernes og man skal sette opp ett mer tilpasset gjerde rundt skolen som hindrer barna å komme i kontakt med vannet, med samtidig ikke ser ut som store stengsler.

Jeg håper løsningen blir bra for jeg er skeptisk til gjerder og stengsler som ganske effektivt privatiserer et område og som gjør det vanskelig for mennesker i alle aldre å ta område i bruk. Spesielt et så flott område som Tegverkstomta nå har blitt, når man tenker på hva som var der tidligere!

NRK sak fra august i år

NRK sak fra mai

Les sak om skolen når den var ny

Les om teglverksdammen når den var ny

Les om snø deponiet sak fra 2010

Les sak og se bilder i VG om snødeponiet fra 2009

Finnes det Pokémons på Ensjø?

Siden jeg som skriver Ensjø aktuell Informasjon er litt for gammel til å ha vært på den første Pokémon bølgen, så har heller ikke dette nye Pokémon hysteriet fenget min store interesse. Jeg velger likevel å skrive en sak nå i ferien om Pokemon og noe som stod i Dagbladet tirsdag. Der fremkommer det at en kar som heter Martin Gammelsæter har laget et kart over Pokémons i Oslo og der er Ensjøområdet selvsagt med.

Kartet, som for øvrig bare viser Pokémon i Oslo og omegn (se link nederst i denne saken), vises som et tradisjonelt varmekart. Der det er rødt er det høy frekvens av Pokémon, mens blått tilsvarer at det er få der. Men et området som er blått skifter ofte til rødt om man skroller litt nærmere inn på kartet. Kartet fungerer på den måten at du selv velger hvilken Pokémon du er på jakt etter i menyen til venstre, og dermed lokalisasjonen dens på kartet.

Hvis man skal lete etter Pokémons på et generelt grunnlag så er følgende steder på Ensjø området dit du må gå. Ensjø T-banestasjon, Gladengveien, Tiedemannsparken, Helsfyr (Fyrstikktorget) Valle Hovin området (rundt Hovin dammen) og rundkjøringen ved Hasle Torg.

Så man kan svare JA på spørsmålet om det finnes Pokémons på Ensjø. Det er imidlertid større muligheter i Tøyen parken eller rundt Kampen Kirke enn på Ensjø, hvis man skal stole på kartet.

Her er linken til kartet så kan du bare sjekke det ut selv.

Se oppslaget i Dagbladet

Kiwi åpner ny butikk i Hovinveien 45 på Ensjø/Hasle torsdag 18.august!

Det har lenge vært klart og Ensjø Aktuell Informasjon har med jevne mellomrom siden desember 2009 skrevet om at det vil komme en Kiwi butikk i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken. Opprinnelig skulle butikken ligge i trinn 1, men når JM fikk kjøpt tomta der den gamle Shell stasjonen lå så ble planene om butikken endret. Nå ligger butikken på hjørnet ut mot rundkjøringen ved Hovinveien/Grenseveien.

Nå er byggeprosjektet kommet så langt at man har satt en åpningsdato til 18.august. Butikken er på 1040 kvadratmeter med et salgsareal på 622 kvadratmeter. Ser man på hvordan butikken er bygget opp og på tegninger som ligger ved bevillingssøknaden, så blir det ikke søndagsåpent hos denne butikken.

Man holder på med å ansette folk og det er flere stillinger ledig og på nettet så kan man se at Norgesgruppen som eier Kiwi søker etter både assisterende butikksjef og vanlig ansatte.

Ved åpningen av denne butikken så fortsetter Norgesgruppen og styrke konkurransen med de andre butikkjedene. Rema har nettopp åpnet butikk rett ved siden av denne nye Kiwibutikken og disse to butikkene (Rema 1000 og Kiwi) vil nok utfordre og ta kunder fra Coop Mega på Hasle torg og Joker som ligger i St. Jørgensvei på Hovin.

Denne nye Kiwibutikken vil få 15 parkeringsplasser under butikken i parkeringsanlegget og det blir rulletrapp/bånd opp til butikken. Det ser også ut til at det blir 3-4 parkeringsplasser ved Hovinveien i en egen parkeringslomme. Rema 1000 som ligger ved siden av har 21 parkeringsplasser. Coop Mega som ligger i Hasle Torg har tilgang på over 80 parkeringsplasser i parkeringshuset til senteret.

Torsdag 18.august så serverer nok Kiwi kake når de åpner butikken i Hovinveien.

Før og etter bilde.

Boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet innflytting

Da har JM hatt overlevering av de første leilighetene i boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø, nå pågår innflytting i boligene. Prosjektet hadde salgsstart april 2014 og de ble utsolgt første kvartal 2016

Boligprosjektet Hovinbekken 2 består av to blokker, en på 8 etasjer med 21 leiligheter som ligger ut mot rundkjøringen i Grenseveien og den andre blokka er på 6 etasjer med 53 leiligheter og den ligger langs Grenseveien. Langs Hovinveien blir det en lav bygning som skal huse en Kiwibutikk.

Det er så langt gjennomført innflytting i en oppgang langs Grenseveien og det vil fortsatt gå noe tid før alle eiere kan flytte inn i sine leiligheter. Kiwi butikken som ligger i prosjektet har varslet åpning i løpet av tredje kvartal. JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr. Det er bygget 13 toroms-, 22 treroms-, 19 fireroms- og 20 femroms leiligheter i prosjektet tilsammen 74 leiligheter.

Ensjø Aktuell Informasjon ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Planlegger 4 blokker med massiv utnyttelse og høyhus på opptil 20 etasjer på Hasle T-banestasjon – i nabolaget til Ensjø

I august 2012 vedtok bystyret i Oslo reguleringsplanen for Teglverkstomta på Hasle. Det er der man nå har laget et stort blå/grøntareal med Teglverksdammen og bygget Teglverket Barne- og ungdomsskole. Straks er også Teglverket barnehage ferdig bygget og klar til å benyttes. I tilknytning til dette vedtok man også en regulering av hjørnetomta ved Hasle Torg og T-banestasjon.

Det ble vedtatt at man regulerte eiendommen til næringsvirksomhet, bevertning servering og boliger Totalt bruksareal skal ikke overstige 14 500 m2 BRA. Det tillates inntil 2000 m2 BRA forretning. Forretning og bevertning skal lokaliseres kun i 1. og 2. etasje. Det tillates inntil 4000 m2 BRA bolig. Bygget som kan bygges på tomta blir nok på nærmere 12 etasjer og er dermed høyere en de eksisterende bygningene på Hasle torg. Tomta ligger i krysset Økernveien / Grenseveien med Hasle torg som nærmeste nabo.

I august 2014 vedtok kommunen salg av eiendommen Grenseveien 64 til NG Commerce AS for 55 millioner kroner. I tilknytning til salget kommer en forpliktelse til at kjøper må etablere en ballbane for kommunen til en anslått verdi av 4,6 millioner kroner.

I august 2015 kan man i en annen sak se at utbygger har vært i kontakt med Plan og Bygningsetaten og at man da ønsket å bygge hotell på tomta og at man stort sett planla å følge vedtatt reguleringsplan. Hva som har skjedd de siste 6 månedene er vanskelig å kunne vite noe om, men når man leser referat fra et møte Plan og bygningsetaten hadde med utbyggeren i mars 2016, aner man at PBE har satt igang en ny prosess!

Nå kan man i en ny sak lese i kommunalt saksinnsyn datert 14.juni (via postliste innsynet) at NG Commerce AS har bedt om oppstartsmøte med plan og bygningsetaten for å starte arbeidet med utvikling av tomta. De har kommet opp med et forslag som avviker betydelig fra den reguleringsplanen som er vedtatt. De skisserer i dokumentet at man tenker seg å øke utnyttelsen av tomta fra de allerede regulerte 14.500 m² med ytterligere 10.500 m² (ca 70% økning) opp til 25.000 m².

Les mer om denne saken, se flere bilder og se bakgrunns dokumenter her!

17 mai på Ensjø området (Kampen og Hasle skole sine arrangementer)

Ensjø området har egentlig ikke sin egen barneskole og dermed ikke så mange 17.mai tradisjoner, men det kommer en i 2020 som skal ligge i Grenseveien 91. Det er imidlertid flere skoler som ligger rundt Ensjø området Kampen og Halse skolee er de nærmeste. På Hasle skole vil det bli lokalt barnetog med korps og aktiviteter.

Program for 17. mai på Hasle

Kl. 08:00: Flaggheising på Hasle skole. Hasle Skole Musikkorps spiller

Kl. 0920: Elever som skal gå i 17.mai-tog med klassen, møter opp ved Christian Fredriks plass

NB! Elevene må følges til oppmøtested av foresatte. Hasle skole går som skole nummer 46 og er ferdige cirka klokka 11.45

Kl. 13:45: Oppstilling for lokalt barnetog fra Hasle skole til Lille Tøyen sykehjem og tilbake. Hasle Skole Musikkorps går foran, og alle som vil kan være med.

Kl. 14:00-17:00: 17. mai fest på Hasle skole. Arrangør er 3. trinn på Hasle og Teglverket skoler

Program for Kampen skole 17.mai.

I år går Kampen skole som nummer 53 i barnetoget i Oslo sentrum.

08.00: Flaggheising

08.30: Korpset spiller

08.35: Rektor taler

08.40: Elevrådsleder taler

08.45: Kampensangen

08.55: Diktlesing og nedleggelse av blomster på minnesmerket

09.00: Korpset spiller

09.15: Oppstilling og avmarsj fra skolen

10.45: Avmarsj fra Festningsplassen

12.00: Ankomst Rådhusplassen

12.30 ÅPEN KAFÉ i skolegården is, brus, pølser, kaffe, vafler, kaker

13.00 KLASSISKE 17. MAI-LEKER med premier BAMSELOTTERI

14.15 KULTURELT KLIMAKS Kampen skoles musikkorps og Kampen Soul Searchers

15.30 AUKSJON bl.a. billetter til teater, konserter, gavekort fra frisør, blomster og middager, kunst og mye mer.

Da har du fått litt informasjon om hvor dte er mulig å hente litt 17 mai stemning!

Les på Hasles skoles hjemmeside

Les på Kampen skoles hjemmeside

Rema 1000 Hovin har utsatt åpningen til 21.april. Innbyggerne i Ensjøbyen må derfor vente en uke på den nye butikken!

Ensjø aktuell informasjon har i mars skrevet at Rema 1000 Hovin skal åpne 14.april, men dette er ikke tilfellet lengre. Åpningsdatoen er utsatt til 21.april. Det er nok grunn til å tro at ting tar litt lengre tid enn man har, så da kan ting bli utsatt.

Kort tilbake blikk. Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Denne butikken kommer rett ved siden av og direkte i konkurranse med en fremtidige Kiwi butikk som skal bygges i første etasje i boligprosjektet Hovinbekken 2. Disse to dagligvarebutikkene vil bli et betydelig supplement til den allerede eksisterende Coop butikken på Hasle torg. Det skal etablere 22 parkeringsplasser i tilknytning til bygget.

Innvendig er man i full gang med å montere hyller og utstyr samt gjøre klart til butikkdrift. Det har tidligere vært snakket om en åpnings dato 24. april. Så hengte man opp skilt på bygget om at åpningen blir 14.april, men nå er det utsatt til 21.april!

Les tidligere sak om dette

Selvaag bolig har salgsstart på 158 leiligheter i Tiedemannsfabrikken på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i år så blir det nå salgsstart for Selvaag bolig og Ferd sine 158 boliger i Tiedemannsfabrikken på Ensjø. I første salgsstrinn blir det 62 leiligheter i oppgang B og C. Datoen er nå klar og det blir visnings start lørdag 16.april med salgsstart 19. april.

Noen av boligene i dette prosjektet vil ligge ut mot grøntdraget i turvei D2 og noen vil ligge ut mot Tiedemannsparken. Boligene varierer i størrelse og det finnes toroms på 38 kvadratmeter og det går opp til 4 roms på 81 kvadratmeter. Prisen ligger på priser fra kr 2.400.000.- til kr 5.400.000.-. Parkering koster 295.000.- og kommer i tillegg.

Kanskje en av de spesielle sakene Selvaag tilbyr er familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Kilder vil ha det til at rivning av den gamle produksjonshallen til tiedemannstobakksfabrikk starter i september. Alle leietakere i bygningen må være ute i løpet av august. Det antydes byggestart i desember. Dette blir det nyeste prosjektet på Ensjø og vil selvsagt konkurrere om boligkundene med Skanska sitt utsiktskvartal og Selvaag sitt eget Hovinenga i salgs tidsrom.

Det blir spennende å se om salget går like raskt som i Grenselunden prosjektet der man solgte 140 av 149 leiligheter i løpet av 2 måneder eller om man velger Skanska metoden og drar salget ut over lengre tid.

Per 1.april var det 113 ledige nye leiligheter til salgs på Ensjø. Det er også en reserve på 140 leiligheter i Utsiktskvartalet og en reserve i Hovinenga på 325 leiligheter. Så der går nok ikke tomt med det første. Men i nye prosjekter er det gjerne de beste som går først så det gjelder å følge med!

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Se salgstallene for 1 kvartal

Planen for Hovinbyen påvirker Ensjø – Se video med informasjon

Jeg har lest meg litt opp på Strategiskplan for den fremtidige Hovinbyen og hvordan denne påvirker Ensjø området og oss som bor her. Ensjø er bare en liten del av den fremtidige Hovinbyen. Planen ligger nå ute til offentlighøring og alle som ønsker kan komme med innspill og kommentarer på den.

Les mer…

HY’s Sushi og wok er nytt spisested på Ensjø og Hasle

HY’s sushi og wok har lørdag 9. januar åpnet på Ensjø området. De ligger i første etasje i Høyblokka på Marienfryd rett ved Tiedemannsparken. Ensjø aktuell informasjon skrev i juli om at det ville komme et nytt spisested her og nå har de åpent.

Les mer…

Utrygg is på Teglverksdammen ved Hasle på Ensjøområdet

Ensjø aktuell informasjon skrev ved åpningen av Teglverksdammen i august 2015 at man burde følge med på dammen når det ble kaldt og det la seg is på den. Sitat:»Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her. Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.» Sitat slutt.

Oslo kommune har tatt dette ansvaret og skiltet med utrygg is på Teglverksdammen.

Selv om det i mange dager har vært så kaldt som -10 grader og lavere og det kan se ut som at det er trygg is, så er det strømmende vann under isen og det er alltid fare for utrygg is der vann strømmer.

Det kan også være at vannnivået under isen synker og at det blir et mellomrom mellom isen og vannflaten. Hvis man går igjennom isen, så kan det være vanskelig å komme opp igjen.

Det må derfor utvises forsiktighet på Teglverksdammen!

Les tidligere sak om Teglverksdammen

Teglverksdammen – fantastisk flott nytt parkområde for Hasle og Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon har fulgt arbeidet med dette området fra starten og fra å ha vært en bakevje hvor kommunen dumpet gammel snø og gamle biler ble hensatt, så har området bak Hasletorg blitt utviklet til et fantastisk flott park og turområde med Hovinbekken oppe i dagen. Her kan man gå langsmed bekken og høre den klukke og bruse på sin vei mellom T-banen og Tennisballen ned mot den store Teglverksdammen.

Det er blitt åpnet en turvei forbindelse fra turvei D2 som passerer bak Vallefeltet, så området er tilgjengelig fra flere sider. Her finnes de samme elementene som også et laget i Tiedemannsparken. Spesielt de 4-5 bål/grill plassen som man kan ta i bruk på når man er på tur vil fungere fint. Brygger og krysningspunkter over dammen er flotte.

Det finnes mange benker og sitteplasser. Noen veiene er med grus men det er også fint å bruke rullestol/rullator eller barnevogn på de veiene som har asfaltunderlag. Når området samtidig er så intrigert med utearealet til den nye Teglverket skole og lekeapparater her, så blir dette en perfekt tur destinasjon for barnefamilier i området. Selv om dammen er stor og flott så må nok fiskestangen være hjemme for fisk tror jeg ikke det finnes enda, men kanskje på lang sikt finner fisk også veien hit.

To utfordringer fremstår som ganske klare for meg. Utfordring 1. Kan man bade i dammene? En varm og innbydende sommerdag så kan man fort få lyst til å ta seg en kald og kjølende dukkert i dammen. Jeg har allerede sett ungdommer som har badet her og advart at det kanskje ikke var så lurt. Noen må finne ut om det er lov eller ikke, mest med bakgrunn at Hovinbekken ikke er en flott fjellbekk med rent og klart vann, men en bybekk som renner igjennom mye rart før den ender opp i Teglverkedammen. Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her. Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.

Allerede nå to dager før åpningen er området tatt i bruk av folk, skatere, barn på sykkel, foreldre som gikk tur med barnevogn. Alle på Hovinområdet er sikkert også glade for at snarveien over parkområdet igjen er tilgjengelig, både for å komme i butikken og komme til T-banen.

Selv om jeg er strålende fornøyd, så vil jeg trekke fra noen minuser som man må gjøre noe med: Det er ingen søppelkasser på området, men jeg håper dette kommer raskt. I den nederste dammen (Grensedammen) må man være veldig flinke til å rense ut søppel og dritt for vannet renner ned og stopper opp i denne dammen og her vil mange ting samle seg. En annen ting er at flere av elementene som kantsteiner og metallbeskyttelse samt noen benker allerede etter kort tid har fått merker etter skaterne som har teste området, men det er kanskje uunngåelige.

Hele området skal formelt åpnes på torsdag 20. august kl 1500 da er alle velkomne til å komme og kikke og få høre av de som har laget dette flotte området hvordan de har fått det til. Ett tips til de ansvarlige for åpningen på torsdag har jeg også. For at inntrykket skal bli perfekt så bør man sørge for at det på denne dagen også er full vannføring i Hovinbekken igjennom Tiedemannsbyen, slik at man kan vise et bilde av et flott blågrønt sammenhengende park og turområde på Ensjø!

Klar oppfordring til alle, ta turen innom på torsdag kl 1500 det er vel verdt tiden og energien!

Planene for Hovinbekken over Ensjø fremskyndes 3 måneder

Oslo Kommune har besluttet at arbeidet med Hovinbekken skal skje raskere enn tidligere planlagt, jeg har ikke funnet noen offisiell beslutning på dette, men personer jeg har snakket med om Hovinbekken sier at arbeidet skal fremskyndes. Ett tydelig eksempel på dette er at Obos i boligprosjektet Gladengen Park opprinnelig skulle overlevere deler av tomta der vannspeilet «Stålverksparken» skal etableres i oktober 2015, men har etter samtaler med kommunen overlevert dette området allerede 1.juli. Det er 3 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Les mer om dette har

Teglverket skole på Hasle er overlevert Oslo kommune – i nabolaget til Ensjø

Midt i ferien og så snakke om skolestart HMMMM!!

Men det er kanskje like greit å ta det opp likevel for nå er Oslo sin nyeste skole Teglverket skole på Hasle overlevert til Oslo kommune ved undervisningsbygg og lærere og annet personale har startet å klargjøre skolen for mottak av elever i august.

Les mer…

Paprika Pizza og Kebab på Hasle – i nabolaget til Ensjø

Paprika Pizza og kebab ligger i Grenseveien ikke langt unna Hasle t-bane. Før het stedet «Pizza driver» men ved årskiftet fikk stedet nye drivere og det ble pusset opp. En som tidligere jobbet på Folkets kebab tok over driften av stedet.

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø skal være klar i august 2015

Teglverksdammen er et ledd i et av Norges største bekkeåpningsprosjekter. Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen ovenfor Årvoll og som forsvinner ned i rør fra ovenfor Økernkrysset, skal løftes opp i dagen. Bekken skal igjen gå åpent fra Hasle og ned til Ensjø torg.

Les mer…

Vil du bli Natteravn på Ensjø området (Helsfyr, Valle, Hovin, Lilleberg og Hasle)

Det har kommet Ensjø Aktuell Informasjon for øret at man ønsker å starte en Natteravngruppe som skal «patruljere» i Ensjø området.

Det er invitert til et informasjonsmøte tirsdag 24. mars kl 1830 i auditoriet på F21 (Fyrstikkalléen skole). Der representanter for Natteravnene vil være tilstede og gi informasjon.

Les mer…

Hasle skoles musikkorps loppemarked 21. og 22. mars - i nabolaget til Ensjø

Er du klar for å gjøre et funn? I helgen 21. og 22.mars er det klart for områdets største og kanskje beste loppemarked. Ryddig og velorganisert! Det er mange som reiser langt for å finne gode saker og det kommer folk fra hele Oslo når man åpner dørene på Hasle skole. Loppemarkedet foregår både utendørs og innendørs og under tak. Loppemarkedet på Hasle Skole er et av de aller største markedene i Oslo med svært mange kvalitets ting! I følge nettsiden så fyller man på med nye lopper hele tiden under loppemarkedet og har også mange nye varer på søndagen.

Avdelinger:
Auksjon/antikviteter, finere ting, glass & stentøy, kjøkkenutstyr, krims & krams
Møbler, bøker (masse bra bøker!) & plater, bilder, leker, elektrisk
Sportsvarer, sko & vesker, tøy, duker & gardiner

Det er en liten Kafeteria på skolen som har deilige kaker! (det var det ihvertfall i fjor når jeg var innom)

Da gjenstår det bare litt planlegging for å innpasse denne muligheten i helgopplegget for 21. og 22. mars

“Les mer på nettsiden her”http://tinyurl.com/n87e7yq

Heisekranene er tilbake på Ensjø!

Det går litt i rykk og napp dette med boligbygging. Nå har mange boligprosjekter vært i gjennom salg, byggeperiode og ferdiggjøring. Derfor har det en liten stund ikke vært mye heisekraner å se på Ensjø, bortsett fra ett par mobilkraner. Men fortvil ikke nå er de store tårnkranene på vei tilbake.

Les mer…

Har solgt juletrær i Grenseveien på Ensjø/Hasle i 42 år

Torstein har solgt juletrær i 42 år fra Grenseveien på Ensjø. Han startet opp ved det gamle samvirkelaget som lå i Grenseveien 61. Sakte men sikkert har han flyttet bortover til Hasle torg der han har stått de siste 3 årene. Før det var den faste stamplassen på Shell i Grenseveien.

Les mer…

Grenseveien 64 på Hasle/Ensjøområdet er solgt for 55 millioner kroner

Det er NE nyheter som melder at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har solgt (administrativt akseptert et tilbud) på en del av Grenseveien 64 til NG Commerce AS for 55 millioner kroner. Tomta ligger i krysset Økernveien/Grenseveien med Hasle torg som nærmeste nabo.

Les mer…

Teglverket skole blir synlig på Hasle i utkanten av Ensjø området!

For deg som ikke farter så mye rundt på Ensjø området eller i utkanten av dette store området, så kan Ensjø aktuell informasjon oppdater deg litt om situasjonen med nye Teglverket skole på Hasle som ligger mellom Hasle T-banestasjon og Hasle torg i utkanten av Ensjø området.

Les mer…