Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord helsfyr

Byrådet er enig med Plan og bygningsetaten når det gjelder boligprosjektet i Grenseveien 69 på Ensjø

Ensjø Aktuell Informasjon har tidligere skrevet om denne saken og nå har byrådet kommet med sin innstilling før behandling i Byutviklingskomiteen og senere bystyret. Byrådet støtter i denne saken Plan og bygningsetatens sitt alternativ 2

PBE reduserer prosjektet fra 3 til 2 blokker noe som gir mere utearealer. Som kompensasjon så justerer Plan og bygningsetaten (PBE) høyden på de laveste delene av prosjektet, slik at man får 4 og 7 etasjer på begge blokkene mot Malerhaugveien og Grenseveien.

Les mer om denne saken og se bilder her!

Reguleringsplanen for Fyrstikkalleen 17 på Ensjø/Helsfyr er sendt til politisk behandling med 3 alternative forslag!

Arbeidet med planarbeidet for Fyrstikkalleen 17 har pågått en stund. Det startet opp i august 2013 og hadde offentlig ettersyn i august 2015 og nå i juli 2016 er saken oversendt til politisk behandling. Ensjø aktuell informasjon skrev sist om dette i mai. Utbygger er Scandinavian Development som er samme utbygger som har fått regulert og solgt boliger på naboeiendommen Grenseveien 97 (Boligprosjektet Grenselunden) Det er også de samme eierne som i større eller mindre grad eier selskapet. For å nevne noen: familien til Stein Erik Hagen, Tove Kvammen Midelfart, familien til Erik Bøhler, familien til Torgeir M Grimsrud samt familien til Jonas Gahr Støre

Planen som oversendes til byrådet har 3 forslag: Utbygger sitt forslag. Plan og bygningsetaten sitt forslag og Byantikvarens sitt forslag. Utbygger og PBE sine forslag er nesten identiske unntatt på ett punkt om vinduer ved svalganger, men byantikvaren mener forslagene ikke tar vare på bygningen og anbefaler ikke boliger i prosjektet. De er heller ikke for en så kraftig påbygning av bygget som utbygger ønsker.

Vil du lese mer og se flere bilder om denne saken klikk her!

Finnes det Pokémons på Ensjø?

Siden jeg som skriver Ensjø aktuell Informasjon er litt for gammel til å ha vært på den første Pokémon bølgen, så har heller ikke dette nye Pokémon hysteriet fenget min store interesse. Jeg velger likevel å skrive en sak nå i ferien om Pokemon og noe som stod i Dagbladet tirsdag. Der fremkommer det at en kar som heter Martin Gammelsæter har laget et kart over Pokémons i Oslo og der er Ensjøområdet selvsagt med.

Kartet, som for øvrig bare viser Pokémon i Oslo og omegn (se link nederst i denne saken), vises som et tradisjonelt varmekart. Der det er rødt er det høy frekvens av Pokémon, mens blått tilsvarer at det er få der. Men et området som er blått skifter ofte til rødt om man skroller litt nærmere inn på kartet. Kartet fungerer på den måten at du selv velger hvilken Pokémon du er på jakt etter i menyen til venstre, og dermed lokalisasjonen dens på kartet.

Hvis man skal lete etter Pokémons på et generelt grunnlag så er følgende steder på Ensjø området dit du må gå. Ensjø T-banestasjon, Gladengveien, Tiedemannsparken, Helsfyr (Fyrstikktorget) Valle Hovin området (rundt Hovin dammen) og rundkjøringen ved Hasle Torg.

Så man kan svare JA på spørsmålet om det finnes Pokémons på Ensjø. Det er imidlertid større muligheter i Tøyen parken eller rundt Kampen Kirke enn på Ensjø, hvis man skal stole på kartet.

Her er linken til kartet så kan du bare sjekke det ut selv.

Se oppslaget i Dagbladet

Forsøker å tjene 1 million kroner på resalg av en leilighet i boligprosjektet Grenselunden på Ensjø i Oslo

Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø ble lagt ut for salg i februar 2016 og man solgte ut trinn en og to veldig raskt og i trinn 3 er det kun 3 ledige. Så 146 av 149 leilighetene ble solgt i løpet av noen få uker. Nå er det kun 3 leiligheter ledig.

Det spesielle er at privatmegleren allerede nå har lagt ut en leilighet for resalg med ikke mindre enn 1 million kr i prisøkning. For 4 måneder siden kostet leiligheten 4,5 millioner nå er den lagt ut for 5,5 millioner. Utbygger har ikke engang startet byggingen, men man har revet det gamle bygget som stod på eiendommen. Dette salget er uvanlig raskt etter kontraktsinngåelsen.

Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å selge en leilighet før overtakelse. Det kan være endring i livssituasjonen og personlige forhold eller at man har kommet på andre tanker og ikke ønsker å bo der man har kjøpt bolig.

Det kan også være at man har kjøpt bolig for å selge med fortjeneste før overtakelse, det som kalles boligspekulasjon.

Jeg skal presisere at kjøp og salg av boliger ikke er ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å tjene penger på boligsalg, så lenge man betaler skatt av fortjenesten eller at man ikke bryter noen lover.

Jeg mener imidlertid at boligspekulasjon er en prisdrivende uting, som gjør boliger dyrere, i et allerede hardt presset boligmarked. Det er også et tankekors at entreprenører og utbyggere er ute og å beklager seg over situasjonen med boligkrise og for lite bygde boliger, men det er sjelden de er ute og tar oppgjør med egen salgs politikk til spekulanter som er med å bidra til en høy etterspørsel som kun er drevet av profitt.

I dette tilfellet så skal en nye eier betale 1 million kroner mer enn nåværende kjøper betalte for 4 måneder siden. Vi får se i tiden fremover men det er noe som sier meg at nok kommer flere leiligheter på resalg i dette prosjektet.

Les tidligere sak om dette boligprosjektet.

Les annonsen om salget

Fortsatt høyt salg av nye boliger på Ensjø – 247 leiligheter solgt i andre kvartal 2016

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av andre kvartal fra starten på april til frem til slutten av juni solgt totalt 247 nye boliger.

Salget på 247 leiligheter er meget høyt og det tangerer nesten tallene fra første kvartal 2016 på 262 leiligheter. Det er også det høyest solgte antallet leiligheter noen gang i andre kvartal. Det er faktisk over dobbelt så mye som den tidligere rekorden på 103 leiligheter fra 2015. I 2015 ble det solgt 103, I 2014 ble det solgt 71, i 2013 ble det solgt 33 og i 2012 ble solgt 81 boliger i andre kvartal.

Det er boligprosjektet Tiedemannsfabrikken som topper salgene i dette kvartalet. De har alene på tre måneder i april, mai og juni solgt tilsammen 111 leiligheter. Skanska med 59 salg i Utsiktskvartalet kommer ikke opp til litt mer enn halvparten av salget til Tiedemannsfabrikken.

Selv om salget er høyt så er det fortsatt mulig å kjøpe leilighet på Ensjø, i øyeblikket er det omlag 140 ledige nye leiligheter tilsalgs på Ensjøområdet.

Vil du lese mer og se de enkelte prosjektene? klikk her!

Boligprosjekt med 130 boliger i Stålverksveien 1 på Ensjø sendes til politisk behandling

Da har nok et boligprosjekt på Ensjø funnet veien igjennom planlegging og saksbehandling og er klar for politisk behandling i Byrådet, Byutviklingskomiteen og tilslutt bystyret.

Kort fortalt så foreslår Neptune Properties AS å omregulere Stålverksveien 1 fra industri til boligbebyggelse og friområde for å oppføre to blokker i 6 etasjer der toppetasjen er tilbaketrukket. Dette gir ca. 130 leiligheter. Maks BRA = 10 000 m2. All parkering legges under bakken. Planforslaget sikrer del vis opparbeidelse av Østre parkdrag og Nordre tverrforbindelse iht. Veiledende plan for offentlig rom på Ensjø. Det reguleres fortau mot tilstøtende veier. Plan – og bygningsetaten anbefaler planforslaget da dets høyder ikke gir vesentlige negative konsekvenser for utearealenes sol – og uteoppholdskvaliteter.

Det har vært en del diskusjoner og uenighet i dette prosjektet, men nå har man kompromisset og landet på et forslag som både utbygger og Plan og bygningsetaten (PBE) kan enes om. Men dette prosjektet bryter faktisk med Ensjøplanen på punktet om det er netto byggetomt som skal legges til grunn for totalutnyttelsen.

Totalutnyttelsen blir 169 % når foreslått friområde, som i gjeldende regulering er regulert til byggeområde (industri), tas med i beregningen. Skal kun areal regulert til byggeformål tas med (slik planleggingsprogrammet for Ensjø sier) så gir dette en utnyttelse på 210 . Planleggingsprogrammets føring er max 150. Så dette er betydelig høyere enn hva programmet tillater!

Det er nok fortsatt lokal motstand fra naboer om høyder og utnyttelse, men disse blir selvsagt som vanlig overkjørt når utbygger og PBE finner sammen i et omforent forslag. Dette blir nok en plankekjørings behandling i de kommunale organene.

Av positive ting så kan det trekkes frem at det er avsatt arealer til Østre bekkedrag med gangforbindelse som vil gå fra Grenseveien ned til Stålverksveien, der dette treffer Østre Parkdrag. Dette er en del av den viktige blå/grønne park/grønt strukturen på Ensjø.

Les hele dokumentet som er oversendt til politisk behandling

Les tidligere sak om stålverksveien 1 på Ensjø Aktuell Informasjon

Boligprosjektet Grenselunden på Ensjø/Helsfyr har vedtatt byggestart men først må det rives!

Det første man gjør i slike boligprosjekter er å rive eksisterende bygg. Dette arbeidet har startet nå. Flere gravemaskiner er i ferd med å tygge seg igjennom betongen på den gamle bygningen som står på området i dag.

Boligprosjektet hadde et rekordsalg og i løpet av noen uker i februar solgte man 140 av 149 leiligheter. I dag er det solgt 146 boliger i dette prosjektet og det er kun 3 ledige leiligheter.

Les tidligere sak om Grenselunden

Innspurten stenges for kjøring til Vallhall grunnet bygging av Vålerenga stadion – i nabolaget til Helsfyr og Ensjø

Vålerenga stadion byggingen har nå kommet så langt at Innspurten som frem til nå har vært hoved innkjøringen til Vallhall blir stengt for trafikk. Dette skjer fra og med 25.mai

De som heretter skal kjøre bil helt frem til Vallhall på Valle Hovin må nå ta en stor omvei. Innkjøring skjer nå fra Økernveien, Dronning Margretes vei og så inn bakveien til Vallhall. Det siste stykket kjører man på en ny vei som er anlagt de siste månedene. Ser ikke bort fra at det kan bli litt små irriterte folk som ikke har fått med seg omkjøringen og er ute i siste liten til en aktivitet på området.

Innkjøringen til Scandic Helsfyr hotell eller kontorbyggene i området benytter fortsatt Innspurten fra Grenseveien.

Boligprosjekt i Ensjøveien 34 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring – plan og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget

Da har man kommet til en viktig og historisk sak, boligprosjektet Ensjøveien 34 er lagt ut på offentlig høring. Det har vært mye diskusjon rundt denne tomta opp i gjennom den nære historien, her har det vært forsøk på mye rart. Nå har Neptun Properties tatt gjennomførings ansvar og kommet fram med et boligprosjekt og undertegnede tror at det endelig blir mulig å gjennomføre bygging av boliger og den tidligere vedtatte Malerhaugparken.

Les mer…

Neptun Properties betaler 200 millioner kroner for det ferdig regulerte boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø.

Da har det som måtte skje skjedd, utviklerne som har jobbet med å regulere inn boliger på eiendommen Malerhaugveien 25 har solgt boligprosjektet. Eiendommen ble vedtatt regulert av Bystyret så sent som i desember 2015. Neptun Properties har kjøpt aksjene i M25 a/s for 200 millioner kroner og dermed retten til å bygge ut i tråd med reguleringsplanen for de 6 blokkene med tilsammen 179 leiligheter. De kan utvikle inntil 15490 kvadratmeter med bolig på Eiendommen.

Ensjø aktuell informasjon har tidligere spekulert i at boligene kunne komme på markedet allerede i slutten av 2016, men i artikkelen hos estate nyheter kommer det frem at eiendommen er utleid, og det vil derfor ta noe tid før dagens bygningsmasse blir revet og boligprosjektet blir igangsatt. Det sies videre at Neptune Properties AS blant annet vil bruke tiden til å vurdere behov for reguleringsendringer for å optimalisere prosjektet ytterligere.

Det er en ganske heftig sum som er lagt på bordet for å kjøpe retten til å bygge ut boliger på denne eiendommen. 200 millioner er mye penger!

Neptun Properties har tidligere bygd ut boligprosjektet Malerhaugen park og de er i gang med å søke regulering på eiendommen Ensjøveien 34, samt at de har en sak liggende til politisk behandling i eiendommen Stålverksveien 1 som ligger rett over for Malerhaugveien 25.

Les om salget på Estate nyheter

Les tidligere sak om reguleringen på Ensjø Aktuell informasjon

Reguleringsplanen for Grenseveien 80-82 på Helsfyr / Ensjø ble vedtatt i bystyret 11. mai

Denne reguleringssaken har versert i systemet i flere år. Første gangen den dukket opp var sommeren 2008, men forsvant fra kartet. Men så i 2011 ble det lagt litt mer jobb i saken før det på nytt ble stille om den frem til slutten av 2012 og så i 2013 ble det ny fremdrift. Saken ble i februar 2014 lagt ut på offentlig ettersyn. Saken ble oversendt til politisk behandling på rådhuset i oktober 2014, før den nå i mai 2016 havnet til endelig behandling i Bystyret.

Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål – forretning/ kontor/ hotell/ bevertning. Maks BRA skal ikke overstige 20350 m2. Eksisterende bebyggelse i nr. 82 kan beholdes og påbygges slik at det totalt blir 6 + 2 tilbaketrukne etasjer + tårnbygg. Bensinstasjonstomten (nr. 80) kan bebygges med høyde tilsvarende 6 + 1 tilbaketrukket etasje.

Les mer om saken her

Streiken i Hotell og restaurant sektoren har innvirkning på Ensjø området

Som de fleste kjenner til så er det tariffestede lønnsforhandlinger denne våren og ett av de oppgjørene hvor man ikke har blitt enige er i Hotell og restaurant bransjen. Du tenker kanskje ikke mye over det, men det er fagforeninger og bedrifter på Ensjø området som er berørt av denne streiken.

Den største bedriften som påvirkes er Scandic Helsfyr hotell som holder helt stengt under streiken. Det er i tillegg flere bedrifts kantiner i og rundt Helsfyr som berøres. Flere kantiner som drives av ISS og Eurest som holder til i Helsfyr panorama er berørt og ISS sin kantine i Skattedirektoratet er berørt.

Litt generelt om streik

Streik og lockout er de to viktigste maktmidlene partene i arbeidslivet har når forhandlinger ikke leder fram. Stridens eple kan være mangt, men som regel handler det om betingelser for lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, forsikring eller de fysiske arbeidsforholdene.

Noe forenklet framstilt: Streik er en hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidstakerne og deres fagforeninger. Med andre ord nekter enkelte eller alle fagorganiserte å møte for å utføre arbeid – før visse vilkår er innfridd.

I Norge har man etablert klare spilleregler for hvordan partene i arbeidslivet skal gå fram når forhandlinger skjærer seg. Reglene er nedfelt i arbeidstvistloven og tjenestetvistloven med utfyllende bestemmelser i avtaler mellom partene – de såkalte hovedavtalene. I tillegg har Norge ratifisert internasjonale konvensjoner som er ment å beskytte rettigheter til fagorganisering og bruk av streikevåpenet.

I Norge er det forbudt å gå til arbeidskamp så lenge en tariffavtale er gyldig. Vanligvis varer en tariffavtale i to år, men det er ofte mulig å forhandle lønn og streike også etter ett avtaleår. Det er ikke lov å gå til arbeidskamp for å få løst en rettstvist (en tvist om gjeldende tariffavtale). Streik og lockout forekommer derfor som oftest når man skal reforhandle en tariffavtale.

Det er det som skjer i disse dager!

Jeg er stor tilhenger av å benytte bedrifter og arbeidstakere som er organiserte og som har tariffavtaler og dermed følger tydelige regler og plikter i arbeidslivet.

Hva skal den nye videregående skolen på Ensjø området, beliggende i Vålerenga stadion på Valle Hovin, hete?

Byggearbeidene med Vålerenga stadion er i gang. I dette stadion anlegget som skal være ferdig høsten 2017 skal det etableres en videregående skole. Det blir plass til 500 elever ved skolen, inkludert en toppidrettslinje med 75 elevplasser.

Denne skolen kommer i tillegg til den allerede eksisterende ungdoms/videregående Fyrstikkalleen skole (F21) og det vil i løpet av 2020 komme en ny barneskole i det samme området med adresse Grenseveien 91.

Arbeidet med å finne navn til den nye videregående skolen er i gang og du kan komme med forslag til hva skolen skal hete! Det er bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo som beslutter navn. De har en forberedende navnekomite som jobber med dette.

Det er kommet inn 2 forslag som utgangspunkt:

Utdanningsetaten foreslår at skolen skal hete Enga videregående skole
bydelens navnekomite foreslår Valle Hovin videregående skole
Nå kan du fremme ditt forslag om du har et godt navn til hva skolen skal hete, fristen for å sende inn navn er 23 mai 2016.

Les på nettsiden til bydelen

Verneverdig industribygning på Helsfyr/Ensjø skal gjøres om til skole og boliger, men byantikvaren er skeptisk til deler av tiltaket.

Arbeidet med Fyrstikkalleen 17 har pågått en stund. Det startet opp i august 2013 og hadde offentlig ettersyn i august 2015 og nå nærmer det seg oversending til politisk behandling. Ensjø aktuell informasjon skrev om det i 2014

Planforslaget er utarbeidet av ARCASA arkitekter AS på vegne av Scandinavian Development AS. Eiendommen består av en 3 etasjers industribygning fra 1938. Intensjonen med planarbeidet er tilrettelegging for transformasjon av bygningen fra industri til boliger og skole.

Bygningen en viktig del av stedshistorien. Dette er en bygning fra tiden da fyrstikkproduksjon var en stor og viktig arbeidsplass på Ensjø. Et håndfast minne om Oslos industrihistorie. Nettopp her i Fyrstikkalléen, mellom skolen med samme navn og Fyrstikktorget, er det viktig å ta vare på slike minner fra den gang fyrstikker faktisk ble produsert her.

Byantikvaren uttaler at hensikten er å sikre en verdifull eldre industribygning til bevaring og videre skånsom konvertering. Bygningen i Fyrstikkalléen 17 ble oppført i 1938 etter tegninger av arkitektene Thv. og Henning Astrup. Den kan ha vært i to etasjer opprinnelig, men ble raskt påbygget med en tredjeetasje lik de to første. Bygningen er en del av det helhetlige industrimiljøet Bryn-Halden & Nittedal Tændstikfabrik. Opphavet til anlegget var Grønvold gård, og den aktuelle bygningen er en del av utviklingshistorien til det tidligere industriområdet, og dets ekspansjon gjennom nærmere 100 år. Den industrielle virksomheten var en av de større i Oslo, med rundt 700 ansatte, og produksjonsmiljøet er for en stor del bevart. Nærområdet har dermed omfattende bebyggelse med erkjente verneverdier.

Mot nord ligger Fyrstikkalléen 21, som er regulert til bevaring. Grønvoll gård, arbeiderboligene øst og nordøst for tunet, eldre deler av fabrikkanlegget, og funksjonær- og direktørboliger vest for fabrikken utgjør et helhetlig miljø Fyrstikkalléen 17 ligger midt i dette miljøet, og er viktig for å formidle sammenhengen i det. Bygningen foreslås derfor bevart, med reguleringsbestemmelser som skal sikre verneverdiene.

Utbygger har justert på planen i forhold til utgangspunktet, men det er fortsatt litt utfordringer kan det se ut som. Nå pågår de siste vurderingene hos byantikvaren og plan og bygningsetaten.

Bildene over viser nytt forslag. Bilde under (rad 1) viser eksisterende bygning, nytt forslag og tidligere forslag. Bildene under (rad 2) viser Kart, nytt forslag og tidligere forslag.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Selvaag bolig legger ut hus B i Hovinenga på Ensjø området med leilighet til 9.700.000.- ved Valle Hovin på Helsfyr

Selvaag bolig skal selge 325 leiligheter på nabotomta til Valle Hovin stadion og Vålerenga stadion. Salget har startet med hus A der man har solgt 40 av 49 leiligheter og nå er hus B lagt ut for salg. Hus B inneholder 64 leiligheter og 24 er solgt.

Selvaag bolig har dermed 40 nye boliger i prosjektet Hovinenga hus B og dette inkluderer en toppleilighet på 121 kvadrat meter med 50 kvadratmeter takterrasse som blir din for 9,7 millioner eller for 9,97 millioner kroner, da er garasje inkludert (270.000.-) Dette er en av Ensjø området sine dyreste leiligheter. Ellers så starter prisen på 3,2 millioner for en 45 kvadratmeter. Det kan også se ut som at en betydelig del av små leilighetene er solgt ved utleggelse av prosjektet.

Les mer om denne saken her

Planer viser at Skanska vil bygge kontorbygg på inntil 16 etasjer i Grenseveien 90 på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

I april 2015 skrev jeg om de litt luftige planene om å bygge 29 etasjers høyhus på eiendommen Grenseveien 90. Nå var dette nok ikke veldig realistisk, men det var et opplegg for å skape oppmerksomhet om et objekt/eiendom som var til salgs. Dette for å trekke til seg pengesterke investorer og høyhus kåte utbyggere.

Det gikk ikke lenge før eiendommen var solgt. Skanska Commercial Development Norway AS ervervet Grenseveien 90 i august 2015, og ønsker nå å erstatte eksisterende bebyggelse med ny og bymessig bebyggelse i tråd med den pågående fornyelsen av Helsfyr, og med retningslinjer fra statlig og lokalt hold om fortetting ved knutepunkter. Oversatt til norsk – Høyt, tett og med høy utnyttelse.

Ny bebyggelse ønskes primært med kontorformål, men også med næring/utadrettet funksjon på gateplan. Inntil 27.000 m2 BRA (arealer under terreng ikke medregnet), tilsvarende 750 % utnyttelse av eiendommens areal. Dette innebærer maksimale angitte høyder. Eiendommen foreslås bebygget med varierende høyder, fra 8-16 etasjer.

I mars 2016 bestilte man oppstartsmøte. Nå i slutten på april dukket Plan og bygningsetaten sitt område og prosessavklarings dokument, til oppstartsmøte, opp i kommunens saksinnsyn. Imidlertid kun som et arbeidsdokument unntatt offentlighet opp i saksinnsyn. Så hva PBE mener om saken er foreløpig ikke klart.

Jeg regner med at selv 16 etasjer i dette området er litt for høyt. Når tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen uttalte i Aftenposten at Helsfyr ikke et område hvor kommunens planer åpner for så høye bygg (da var det snakk om 29 etasjer). Hva dagens byråd sier om et kontorbygg uten boliger på 16 etasjer, som vil bli det høyeste bygget i området. Vites ikke!

Uansett så bør kommunen kjenne sin besøkelses tid og sikre seg at den fremtidige trikke trasen som er omtalt i Hovinbyplanen og som går i Grenseveien, får nok plass i dette området. Dette bygget kan heller ikke forvente å få mange parkeringsplasser da utkjøring skjer igjennom Fredrik Selmers vei og videre ut i Innspurten og deretter ut i Grenseveien. Dette krysset har vært grundig analysert opp og ned og fram og tilbake i forbindelse med Vålerenga stadion planen og fremtidig næringsbygg i dette området. Alle er enige om at det er for mye biltrafikk i dette krysset allerede.

Det blir spennende å se hva Plan og bygningsetatens område og prosessavklaring sier når den kommer i offentlig utgave.

Bildene som vises av prosjektet er hentet fra Skanska sin egen stedsanalyse og viser det høyeste utnyttelsen med 16 etasjer og 750 prosent utnyttelse.

Les Skanska sin egen stedsanalyse

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon

Rekord i prisforlangende for ny leilighet på Ensjø – Selvaag bolig krever kr 9.895.000.- for ny toppleilighet.

Selvaag bolig har nå lagt ut oppgang A i Tiedemannsfabrikken for salg og det forlanges nesten 10 millioner kroner for den dyreste leiligheten. Ingen nye leiligheter på Ensjø har kostet så mye i de snart 7 årene jeg har skrevet blogg om området. Det finnes noen få boliger i brukt markedet som har vært over den summen, men det har vært eneboliger med stor tomt.

De to aktuelle leilighetene er selvsagt spesielle og unike toppleiligheter i oppgang A. Men de er fire roms leiligheter på rett over 90 kvadratmeter men med over 100 kvadratmeter privat takterrasse.

Salget av leiligheter har gått veldig bra og man solgt 71 prosent av boligene i oppgang b og c første salgssdag. Nå har man lagt ut 18 nye leiligheter i oppgang A. det er tilsammen 32 ledige leiligheter i dette prosjektet nå.

Les mer på siden til Selvaag Bolig og Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Boligprosjektet Tiedemannsfabrikken på Ensjø solgte 71 prosent av boligene i salgstrinn 1, første salgsdag!

På lørdag og søndag var det de første visningene på tomta når Selvaag bolig la ut de første 62 boligene (oppgang B og C) i første salgsstrinn i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken. Da var det mange folk innom og kikket på visningsbrakka på tomta. Det var mulig å smake på litt grillmat (fra Gunnar Ruud på Kampen) og brus.

Tirsdag var det salgsdag og 44 av 62 boliger ble solgt. Det er 71 prosent av boligene. Min kontakt med representanter fra Selvaag bolig på lørdag antydet en forventning om salg på opp mot 30 boliger (50 prosent) så et salgstall på 44 overgår disse forventningene, så det serveres nok kake på jobben hos Selvaag bolig i dag!.

Dette boligprosjektet består av totalt 158 boliger og om kort tid vil oppgang A legges ut deretter følger i rask rekke følge oppgang, D og E.

Les mer her

Se regnbygene over Oslo/Akershus på radarbildet til værradaren på taket av Helsfyr Panorama i nabolaget til Helsfyr/Ensjø

OK, nok en sak for spesielt interesserte! Men alle snakker om været og nå kan du følge ekstra nøye med på været. Her kan du se radarbilde av været over Oslo i øyeblikket og med de siste 45 minutter. Husk å oppdatere for å se siste registreringer.

Se bildet fra værradaren

Les tidligere sak om værradaren

Boligprosjektet Hovinbekken 3 på Ensjø er utsolgt

Nå i april 2016 er de siste 3 leilighetene solgt i JM sitt Hovinbekken 3 prosjekt, beliggende i grenseveien 61 nærmere bestemt i krysset Grenseveien Gladengveien. I april 2015 var det salgsstart for JM sitt Hovinbekken 3 prosjekt. Så det har tatt ca ett år å selge alle leilighetene.

Det var 74 selveierleiligheter i størrelse 2, 3, 4 og 5 roms leiligheter (1 stk 6-roms toppleilighet) i tillegg er det 2 felles tak-terrasser på toppen av bygget! Det er 24 stk 2 roms, 17 stk 3 roms, 11 stk 4 roms 21 stk 5 roms og 1 stk 6 roms leiligheter i prosjektet. Prisen på leilighetene starter på kr 2.450.000.- for 2 roms på 40 kvm og opp til 7,5 millioner for toppleilighet på 125 kvm.

Dette prosjektet inneholdt også en av de største leilighetene som har vært til salgs på Ensjø med en 6 roms på 125 kvm med 46 kvm tak terrasse og to balkonger på 6 og 23 kvm til prisen av 7,5 millioner kroner. Det er ikke ofte man finner denne størrelsen en leilighet med så stor tak terrasse i et prosjekt på Ensjø. Det var noen topp leiligheter på ca 135 kvadratmeter med ca 50 kvadratmeter tak terrasse delt i to, i Obos sitt Gladengtunet prosjekt og det har vært en på 117 kvadratmeter leilighet med ca 100 kvadratmeter tak terrasse i to nivåer i Skanska sitt Utsiktskvartalet og det kommer 2 topp leiligheter på nesten 95 kvadrat med 100 kvadratmeter tak terrasse i Tiedemannsfabrikken.

Prosjektet ble vedtatt regulert i bystyret 17. desember 2014 og det kan tas med at dette er det tredje prosjektet JM bygger etter å ha kjøpt eiendommer for total 120 millioner kroner langs Grenseveien. Hovinbekken 1 er ferdig og innflyttet, Hovinbekken 2 er ferdig bygget og nærmere seg innflytting. Hovinbekken ble nå i april utsolgt og JM har startet med grunnarbeider på tomta.

Dette var det siste av JM sine prosjekter på Ensjø for så langt jeg har oversikt så har de ikke kjøpt flere eiendommer som kan utvikles til bolig på Ensjø.

Her kan du lese om salgsstarten på Hovinbekken 3

Tidligere sak om Hovinbekken 3

Les om reguleringsvedtaket

Les om historien til bygget som stod i Grenseveien 61 tidligere som nå er revet

Det er mange måker på Ensjø! Nå kan du hjelpe til med å telle dem!

Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø. Du har kanskje ikke noen tanker om måker?

Dette er saken for de helt spesielt interessert, for NRK skriver i dag om bymåker. Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser.

Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene? Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

I Norsk institutt for naturforskning(NINA) sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke. De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

Les mer på NRK

Gå til siden for å telle måker

Les på siden til bymåke prosjektet

Selvaag bolig har salgsstart på 158 leiligheter i Tiedemannsfabrikken på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i år så blir det nå salgsstart for Selvaag bolig og Ferd sine 158 boliger i Tiedemannsfabrikken på Ensjø. I første salgsstrinn blir det 62 leiligheter i oppgang B og C. Datoen er nå klar og det blir visnings start lørdag 16.april med salgsstart 19. april.

Noen av boligene i dette prosjektet vil ligge ut mot grøntdraget i turvei D2 og noen vil ligge ut mot Tiedemannsparken. Boligene varierer i størrelse og det finnes toroms på 38 kvadratmeter og det går opp til 4 roms på 81 kvadratmeter. Prisen ligger på priser fra kr 2.400.000.- til kr 5.400.000.-. Parkering koster 295.000.- og kommer i tillegg.

Kanskje en av de spesielle sakene Selvaag tilbyr er familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Kilder vil ha det til at rivning av den gamle produksjonshallen til tiedemannstobakksfabrikk starter i september. Alle leietakere i bygningen må være ute i løpet av august. Det antydes byggestart i desember. Dette blir det nyeste prosjektet på Ensjø og vil selvsagt konkurrere om boligkundene med Skanska sitt utsiktskvartal og Selvaag sitt eget Hovinenga i salgs tidsrom.

Det blir spennende å se om salget går like raskt som i Grenselunden prosjektet der man solgte 140 av 149 leiligheter i løpet av 2 måneder eller om man velger Skanska metoden og drar salget ut over lengre tid.

Per 1.april var det 113 ledige nye leiligheter til salgs på Ensjø. Det er også en reserve på 140 leiligheter i Utsiktskvartalet og en reserve i Hovinenga på 325 leiligheter. Så der går nok ikke tomt med det første. Men i nye prosjekter er det gjerne de beste som går først så det gjelder å følge med!

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Se salgstallene for 1 kvartal

Ensjø før og nå – Turvei D2 forbi Hagekvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø 2010 og 2016, samt luftfoto 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Bildene viser samme område med 6 års mellomrom, mai 2010 og april 2016. Bilde fra 2010 viser et grøntområde som lå som en buffer mellom Tobakksfabrikkens parkeringsplass og turveien. Bilde fra 2016 viser rekkehusene i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen med den samme turveien. Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Litt historie om området: Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt opprinnelig til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 fram til 2008.

Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobakksfabrikk over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobakks produksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som har hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok så fabrikken ble lagt ned og produksjonen flyttet til utlandet!

Ferd beholdt eiendommene og hadde i tråd med Ensjøplanen regulert eiendommen til bolig og inngikk samarbeid med Skanska og bygde boliger på denne delen av eiendommen.

Les tidligere sak fra 2009 om Tobakksfabrikken

Vil du se bilder fra dette området og prosessen med bygging av boligene kikk her

Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013