Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord hovinbekken

Boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet innflytting

Da har JM hatt overlevering av de første leilighetene i boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø, nå pågår innflytting i boligene. Prosjektet hadde salgsstart april 2014 og de ble utsolgt første kvartal 2016

Boligprosjektet Hovinbekken 2 består av to blokker, en på 8 etasjer med 21 leiligheter som ligger ut mot rundkjøringen i Grenseveien og den andre blokka er på 6 etasjer med 53 leiligheter og den ligger langs Grenseveien. Langs Hovinveien blir det en lav bygning som skal huse en Kiwibutikk.

Det er så langt gjennomført innflytting i en oppgang langs Grenseveien og det vil fortsatt gå noe tid før alle eiere kan flytte inn i sine leiligheter. Kiwi butikken som ligger i prosjektet har varslet åpning i løpet av tredje kvartal. JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr. Det er bygget 13 toroms-, 22 treroms-, 19 fireroms- og 20 femroms leiligheter i prosjektet tilsammen 74 leiligheter.

Ensjø Aktuell Informasjon ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Offisiell åpning av Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø, torsdag 26. mai kl. 11.00

Da er tiden kommet for å gjennomføre den offisielle åpningen av Stålverksparken på Ensjø. Det har gått 4,5 år siden den siste åpne delen av Hovinbekken ble lagt i rør på Ensjø. Bolig prosjektet Gladengen park har også i mellom tiden blitt bygget.

På torsdag 26. mai kl. 11.00 vil det være litt pomp og prakt da anlegget formelt blir innviet. I invitasjonen skriver kommunen: En viktig del av den omfattende transformasjonen er opparbeidelse av gode og funksjonelle offentlige byrom som binder seg sammen. Vestre bekkedrag danner forbindelsen mellom den etablerte Tiedemannsparken og Teglverksdammen. Hovedelementet i Vestre bekkedrag er gjenåpnet Hovinbekk og en sammenhengende turvei med belysning og møbleringssone.

I tillegg er siste del av Tiedemannsparken mot Marienfryd opparbeidet parkmessig. Stålverksparken er endepunkt for Vestre bekkedrag og markerer overgangen for Hovinbekken fra naturbekk til bybekk. Stålverksparken er opparbeidet med vannspeil, kantsone med tredekke, belysning og tursti. Det er opparbeidet en midlertidig bekk mellom Tiedemannsparken og Stålverksparken langs Bertrand Narvesensvei siden siste del av Vestre bekkedrag først bli realisert langt frem i tid.

Eller oversatt til Norsk, nå er enda et av Ensjøbyens blågrønne elementer ferdig og kan tas i bruk av innbyggerne på Ensjø.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Frem til da kan vi glede oss over at dette er programmet på Torsdag kl. 11.00

Kl. 11.00 Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten ønsker velkommen

Kl. 11.05 Tale ved Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten

Kl. 11.15 Tale ved Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kl. 11.25 Orientering om kunstgaven ved Bjørn Thorkildsen

Kl. 11.30 Offisiell åpning ved etatsdirektør Robsahm Kjørven

Kl. 11.35 Enkel servering

Kl. 12.00 Avslutning

Les tidligere sak om Hovinbekken og Stålverksparken

Avtale om bygging av Hovinbekken i Gladengveien på Ensjø er inngått med Trasè a/s – Pris 25 millioner kroner

Ensjø aktuell informasjon skrev tidlig i mars som at anbudsrunden på dette prosjektet var avsluttet og at det var kommet inn tilbud fra 7 tilbydere som har lagt inn pris på jobben. Det laveste anbudet, som er på 24,925 millioner kroner, er gitt av Trasé AS fra Bærum. Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

I dag er det bekreftet at jobben er gitt til Trasé AS som leverte det laveste tilbudet. Arbeidet starter opp nå i april 2016.

Les mer på bygg.no

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Planene for Hovinbekken over Ensjø fremskyndes 3 måneder

Oslo Kommune har besluttet at arbeidet med Hovinbekken skal skje raskere enn tidligere planlagt, jeg har ikke funnet noen offisiell beslutning på dette, men personer jeg har snakket med om Hovinbekken sier at arbeidet skal fremskyndes. Ett tydelig eksempel på dette er at Obos i boligprosjektet Gladengen Park opprinnelig skulle overlevere deler av tomta der vannspeilet «Stålverksparken» skal etableres i oktober 2015, men har etter samtaler med kommunen overlevert dette området allerede 1.juli. Det er 3 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Les mer om dette har

Dagbladet og Dagsavisen skriver om Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Som Ensjø aktuell har skrevet om tidligere så skriver Dagbladet og Dagsavisen denne uken om utfordringer med flom og håntering av overvann i byer. De benytter Hovinbekken på Ensjø som illustrasjon på noe bra.

Fokuset hos de nasjonale mediene er på viktig tiltak for å tilpasse seg klimaendringene. Kraftige regnskyll som plutselig forvandler bygatene til elver og plasser til dype dammer, er blitt en utfordring for Oslo.

Årsaken til flomproblemene er at mange av de naturlige vannveiene er stengt inne i rør, asfalt og bebyggelse. Gjenåpning av bekker og elver er blitt en svært viktig del av kommunens strategi for å håndtere overvann, men at det også kommer befolkningen til gode gjennom nye, attraktive friluftsområder

Les i Dagbladet
Les i Dagsavisen
Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Neste etappe av Hovinbekken over Ensjø er påbegynt!

Fram til nå har Hovinbekken stort sett vært nedgravd i rør og kanaler over Ensjø, Det var imidlertid en del av den opprinnelige bekken som var åpen fram til sommeren 2011, men denne ble da lagt i rør for å kunne bygge boligprosjektene Stålverksparken og Gladengen park. Når boligene er ferdig bygget så skal bekken komme opp i dagen igjen. Den dagen nærmer seg og arbeidet med å åpne bekken er startet.

Les mer…

Tiedemannsparken på Ensjø har fått to nye beboere!

Et par ender har slått seg til i Hovinbekken som går igjennom Tiedemannsparken på Ensjø. Det må sies å være et kvalitetsstempel. Se bildene her!

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø skal være klar i august 2015

Teglverksdammen er et ledd i et av Norges største bekkeåpningsprosjekter. Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen ovenfor Årvoll og som forsvinner ned i rør fra ovenfor Økernkrysset, skal løftes opp i dagen. Bekken skal igjen gå åpent fra Hasle og ned til Ensjø torg.

Les mer…

Tusen takk til deg/dere som kaster søppel i Tiedemannsparken på Ensjø!

NEI det er ikke snakk om en takk, det burde vært et spark i ræva. Her har det blitt jobbet lenge med å lage den flotte Tiedemannsparken med Hovinbekken som krysser igjennom parken som en blå livsnerve. En vellykket park og grøntområde som benyttes mye av lokalbefolkningen til avslapping og lek.

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Vann og avløpsetaten informerer på sine sider om Teglverksdammen. I hele sommer har arbeidet med dammen pågått for fullt. Det er et kappløp med tiden. Vis-a-vis bygges nye Hasle skole som skal stå ferdig til skolestart i august 2015. Teglverksdammen og friområdet rundt må være ferdig samtidig.

Les mer…

Salget av boliger i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet.

Samtidig som den gamle Shell bensinstasjonen i krysset Hovinveien/Grenseveien rives, så har JM startet salget av 74 boliger i boligprosjektet Hovinbekken 2 med adresse Hovinveien 45. Salget startet faktisk i uka før 1.mai og allerede kan man på nettsiden se at 13 av de 74 leilighetene er solgt. Det tilsvarer 18 prosent salg den første uka.

Les mer…

Hovinbekkens urbane løp igjennom Tiedemannsparken på Ensjø blir synlig!

Det har i over et års tid vært arbeidet med Tiedemannsparken på Ensjø. Kanskje det mest synlige i dette arbeidet har vært bygging av broa over Grenseveien. Men arbeidet med parken rundt broa og spesielt det nye løpet til Hovinbekken som krysser under brua og renner langs den før den krysser på skrå ned mot Gladengveien starter nå å bli synlig. (se bilder på slutten av denne saken)

Les mer…
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kraner er på plass
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller snart ferdig.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller
 • Hovinbekken januar 2013 — Tredje etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Bygging av første etasje starter.
 • Hovinbekken januar 2013 — Tredje etasje kommer opp!
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller snart ferdig.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.
 • Hovinbekken juli 2012 — Graving i tomta. og grunnarbeider starter.
 • Hovinbekken august 2012 — Grunnarbeider i tomta.
 • Hovinbekken september 2012 — Heisekran kommer på plass. Underetasje settes opp.
 • Hovinbekken januar 2012 — Fjerning av det det gamle garasjeanlegget starter.
 • Hovinbekken januar 2012 — Riving av garasjer snart ferdig.
 • Hovinbekken februar 2012 — Det gamle garasjeanlegget er helt fjernet.
 • Hovinbekken april 2012 — Brakkerigg kommer opp.
 • Hovinbekken august 2012 — Forberedelse til betongplaten.
 • Hovinbekken august 2012 — Grunnarbeider.
 • Hovinbekken august 2012 — Grunnarbeider i tomta.
 • Hovinbekken juni 2012 — Gravingen fortsetter.
 • Hovinbekken september 2012 — Betongplaten støpes
 • Hovinbekken april 2012 — Overflate planering starter.
 • Hovinbekken januar 2012 — Fjerning av det det gamle garasjeanlegget starter.
 • Hovinbekken januar 2012 — Riving av garasjer snart ferdig.
 • Hovinbekken mai 2012 — Utgraving av tomta starter.
 • Hovinbekken januar 2012 — Fjerning av det det gamle garasjeanlegget starter.
 • Hovinbekken januar 2012 — Riving av garasjer snart ferdig.

Ny skole vedtatt på Ensjøområdet!

Oslo bystyre vedtok den 29.august reguleringsplan for Teglverkstomta. Planen ble lagt ut tidligere i år og hadde frist for tilbakemelding 20. februar. Nå er det vedtatt skole, flerbrukshall, barnehage, boliger og grøntområder på området.

Les mer…

Boligprosjektet Hovinbekken på Ensjø, legger ut 48 nye leiligheter i salgstrinn 2!

Eie eiendomsmegling melder i en e-post at salgstrinn 2, snart kommer ut for salg. I boligprosjektet Hovinbekken skal JM bygge totalt 115 leiligheter på Ensjø. Salgstrinn 1 med 52 leiligheter ble lagt ut i september 2011. I dette salgstrinnet er 32 solgt og 20 fortsatt ledige. Tiden har nå kommet får å legge ut salgstrinn 2 i prosjektet.

Les mer…

Hovingarasjene på Ensjø / Hasle rives!

Hovingarasjene ligger ved siden av Shell stasjonen på Ensjø/Hasle og nå rives de for å gjøre plass til boligprosjektet Hovinbekken. Det er selskapet JM som skal stå for utbyggingen av boligene. Men i denne saken skal jeg fokusere på Hovingarasjene og historien til området.

Les mer…

Hovinbekken på Ensjø er lagt i rør!

Den siste uken trakk Hovinbekken over Ensjø sine siste sukk i dagslys, før den ble ledet inn i mørket av underjordiske rør og kulverter.

Det naturlige bekkeløpet til Hovinbekken har ligget åpent i dagen på Ensjø i langetider. Det er ca. 50 meter av bekken som ikke var lagt i rør og det var faktisk siste gang bekken så dagslys før den renner ut i fjorden.

Les mer…

Siste rest av Hovinbekken på Ensjø legges i rør.

Det naturlige bekkeløpet til Hovinbekken har ligget åpent i dagen på Ensjø i langetider. Det er ca. 50 meter av bekken som ikke er lagt i rør og det er faktisk siste gang bekken ser dagslys før den renner ut i fjorden. Man kan i noen uker til se bekken i nærheten av krysset Gladengveien og Bertram Narvesensvei.

Det er et stort arbeid pågang med å åpne bekken og sørge for at den renner oppe i dagen og på Ensjø er tanken at den skal renne åpen langs Gladengveien og ned i en dam på Ensjø torg. Men før man kan gjøre dette, så må dessverre de siste 50 meterne av bekken i sitt naturlige leie legges ned i rør så boligene kan bygges og deretter vil bekken bli åpnet som en urbanbekk. Dette arbeidet er startet nå og i løpet av noen måneder vil siste rest av Hovinbekken på Ensjø være lagt i rør og borte.

Les mer…

Hovinbekken - Nytt Boligprosjekt på Ensjø / Hasle

Hovinbekken er det neste boligprosjektet på Ensjø. Prosjektet ligger med adresse Grenseveien 59, men er nok av de fleste kjent som Hovingarasjene ved siden av Shell stasjonen på Hasle. Det er ikke så mye som er kjent rundt boligprosjektet enda og det er faktisk i skrivende stund ikke lagt ut for salg. Tirsdag 28.desember på ettermiddagen ble skiltene om prosjektet montert opp, for å varsle om prosjektet og sjekke interessen blant boligkjøpere. Det forventes salgsstart i april 2011.

Les mer…

Lyn, torden og kraftig regn skapte problemer på Ensjø

Ensjøveien

Fredag kveld ble Ensjø rammet av kraftig lyn og torden med påfølgende kraftig hagel og skybrudd. Alt regnet i kombinasjon med gravearbeider i Gladengveien medførte at vannet fra Hovinbekken flommet over alle sperringene og fant veien over bakken og nedover Gladengveien.

Denne så en stund ut som en fossende elv. Alt overflatevannet samlet seg nede i Ensjøveien og lagde en stor sjø som stengte av veien. Flere biler valgte å snu, men mange kjørte over ved å benytte fortauene på hver side som kjørebane.

Regnet som holdt på i om lag 15 minutter skapte dermed en del utfordringer, heldigvis så skjedde dette på en fredag kveld med lite trafikk, og dermed færre konsekvenser. Når klokken ble 2100 var vannet forsvunnet og alt var som normalt.

Ensjøveien — En stor sjø dannet seg i Ensjøveien

Regnbue over Ensjø — Regnbuen viser seg over den nye “Ensjøen”

Gladengveien — Vannet spruter rundt bilene utenfor REMA 1000

Gladengveien — Utenfor Ford rant vannet i striestrømmer

Gladengveien — Vannet fosser nedover Gladengeveien

Hovinbekken — Hovinbekken går over sine bredder og vannet fosser nedover Gladengeveien