Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord hovinbyen

Salget av leiligheter i Skanska sitt boligprosjekt Ensjø Torg starter i August

Da er det klart etter en lengre runde med reguleringsarbeid og at kommunen tilslutt solgte sine eiendommer til Skanska, så legger man nå opptil at det blir salgsstart på boliger i Skanska sitt boligprosjekt “Ensjø Torg” i August. Totalt skal det bygges om lag 520 boliger rundt Ensjø T-banestasjon. Men i dette første feltet (S1) så legger man i første omgang ut rett over 100 leiligheter.

Allerede nå er det mulig å gå inn på hjemmesiden til prosjektet og kikke på boligene i det første salgstrinnet. Det legges først ut 103 leiligheter som ligger ut mot Ensjø Torg og ut mot Ensjøveien. Leilighetene varierer i størrelse fra 35 til 130 kvadratmeter. Priser er ikke oppgitt enda, men de vil nok variere fra 2,7-3,0 til over 7 millioner kroner.

Skanska kommer til å åpne et eget visningssenter i Ensjøveien 20 som ligger rett overfor tomta. Her har man allerede dekorert litt på ytterveggene og visningslokalene finner du i 4 og 5 etasje.

Skanska skriver på sine hjemmesider at salget starter i August, så da er det bare å følge med!

Les på prosjektets hjemmeside!

Les siste sak om dette området på Ensjø aktuell informasjon

Ferd har på nytt startet opp arbeidet med Felt G, H, I og J på Ensjø

Da var Ferd på nytt i gang med arbeide på feltene G, H, I og J. I slutten på 2014 skrev jeg at Ferd var i gang med reguleringsarbeid på feltene G, H, I og J i Tiedemannsbyen på Ensjø. I starten på 2016 skrev jeg en sak om at Ferd i slutten på 2015 hadde stoppet arbeidet med disse feltene.

Nå kan jeg på nytt opplyse at Ferd i slutten av juni 2016 har hatt kontakt med kommunen og har jobbet med å utvikle planene for feltene G, H, I og J på Ensjø. Foreløpig er dette kun synlig i kommunens saksinnsyn (postdelen).

Feltene G og H ble regulert i desember 2008. For felt I (Gladengveien 12) og felt J (Gladengveien 14) blir det varslet reguleringssak med sikte på å omregulere fra næring til bolig formål.

I Felt H har det vært planlagt barnehage og det formålet fortsetter. Det legges opp til en 6 avdelingers barnehage. I Felt G så har det vært planlagt boliger bygget som et stort kvartal, men dette vil man nå dele opp i to deler. For Gladengveien 12 og 14 så blir det startet ny reguleringssak med sikte på å bygge boliger og innlemme eiendommene inn i Tiedemannsbyen.

Foreløpig har Ferd kun hatt litt underhånden kontakt med involverte og de har bedt om forhåndskonferanse med plan og bygningsetaten. Når det foreligger mer informasjon så vil jeg komme tilbake til dette

Les presentasjonen som er fremmet i anledning dette arbeidet.

Les tidligere sak om dette

Bilde viser ny presentasjon men vil du se flere bilder over hvor feltene ligger mm.

Boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet innflytting

Da har JM hatt overlevering av de første leilighetene i boligprosjektet Hovinbekken 2 på Ensjø, nå pågår innflytting i boligene. Prosjektet hadde salgsstart april 2014 og de ble utsolgt første kvartal 2016

Boligprosjektet Hovinbekken 2 består av to blokker, en på 8 etasjer med 21 leiligheter som ligger ut mot rundkjøringen i Grenseveien og den andre blokka er på 6 etasjer med 53 leiligheter og den ligger langs Grenseveien. Langs Hovinveien blir det en lav bygning som skal huse en Kiwibutikk.

Det er så langt gjennomført innflytting i en oppgang langs Grenseveien og det vil fortsatt gå noe tid før alle eiere kan flytte inn i sine leiligheter. Kiwi butikken som ligger i prosjektet har varslet åpning i løpet av tredje kvartal. JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr. Det er bygget 13 toroms-, 22 treroms-, 19 fireroms- og 20 femroms leiligheter i prosjektet tilsammen 74 leiligheter.

Ensjø Aktuell Informasjon ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Vålerenga sliter om dagen og nå er det trøbbel på Valle Hovin/Ensjø området også – Ny runde i Byutviklingskomiteen om hvor barnehagen skal ligge?

Det går dårlig for Vålerenga om dagen både på ishockeybanen og i fotballen. Det ser også ut til at det er litt mannefall blant de ansatte i klubben, men det er ikke det sportslige som opptar Ensjø Aktuell Informasjon mest.

Jeg har fulgt arbeidet med Vålerenga stadion i mange år. Hele runden med kjøp av en tomt til kr 1.- og reguleringsrundene og til slutt vedtaket om regulering som skjedde i september 2014. Har også merket meg salget av eiendommen rundt stadion og starten på byggingen av ny stadion samt starten på salg av boliger på området. Man skulle kunne tro at det meste var avklart, men NEI!

Dette med reguleringen er man vist ikke helt ferdig med. Selv om reguleringen ble gjort i bystyret 4. september 2014, så har Vålerenga nå startet å endre planene igjennom å søke om dispensasjoner fra vedtaket som er fattet.

Vålerenga ønsker nemlig å flytte barnehagen fra boligområdet (felt B6) og inn i selve stadion bygningen (Felt B5) og dette er en så stor endring at man må søke dispensasjon for dette.

Det ble gitt rammetillatelse til å oppføre stadion anlegget i slutten juni 2015, men i oktober 2015 søkte man om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene med ønske om å flytte Barnehagen. Plan og bygningsetaten har imidlertid satt foten ned for dette. Det samme har også Bydelsutvalget i Gamle Oslo gjort. Byutviklingskomiteen på Rådhuset skal behandle saken og nå legger Vålerenga inn tyngden på å overtale politikerne på rådhuset.

Les mer om denne saken

Strategisk plan for Hovinbyen påvirker Ensjø – Litt om grønne områder

Når det gjelder grønne områder, parker, grøntdrag og slike ting på Ensjø, så følger planen for Hovinbyen allerede det som egentlig ligger i planene for Ensjøbyen og for veiledende plan for det offentlige rom på Ensjø. Men det er noen nye ting og flere ting som er positive for Ensjø sine innbyggere.

Les mer her

Strategiskplan for Hovinbyen påvirker Ensjø området – Litt om Kollektivtrafikk

Jeg har lest meg litt opp på Strategiskplan for den fremtidige Hovinbyen og hvordan denne påvirker Ensjø området og oss som bor her. Ensjø er bare en liten del av den fremtidige Hovinbyen. Planen ligger nå ute til offentlighøring og alle som ønsker kan komme med innspill og kommentarer på den. Planområdet for Hovinbyen er på ca 1100 hektar som tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2. Planen er på over 140 sider og har mange vedlegg. Det er imidlertid interessant lesning. I dette innlegget skal jeg belyse en av sidene i saken som gjelder kollektivtrafikk og Ensjø.

Les mer her

Mer informasjon om Hovinbyen sett fra Ensjø

I går skrev jeg om Hovinbyen og for de som er spesielt interesserte i å lese mer om dette store området så kan dere gjøre det her, se link i bunnen av saken.

Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, med mulighet for 27 000 nye boliger og 2,5 millioner m2 næringsareal. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2 og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.
Dette er noen av føringene som er lagt for arbeidet
• Sikring av by- og bokvaliteter
• Videreføring av den allsidige og tette byen inn i Hovinbyen
• Klimavennlig arkitektur og byutvikling
• Styrke og videreutvikle byens blågrønne struktur
• Krav om felles planlegging for utvalgte områder

Les om Hovinbyen på kommunens egen side for området

Ensjø er starten på Hovinbyen og det kan gi Ensjø store muligheter.

Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon har fulgt med på hva som skjer og skrives om Hovinbyen. Denne nye byen skal bestå av områdene Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle, disse områdene skal smelte sammen og bli til Hovinbyen. Her ser kommunen for seg at 100.000 mennesker kan få plass i 2030.

Siden jeg stort sett engasjerer meg og skriver om Ensjø, så skal jeg gjøre et lite unntak denne gangen. I dag var jeg og kikket på utstillingen om Hovinbyen.

Les mer om dette her!