Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord jm

Lyst på ny bolig på Ensjø med 6-rom på 125 kvm med takterrasse på 46,5 kvm og to balkonger på 6,2 kvm og 23,7 kvm. Pris 7,5 millioner?

Tidlig i mars skrev Ensjø aktuell informasjon om at boligprosjektet Hovinbekken 3 ville komme for salg etter påske og nå er tiden inne. Salget starter mandag 27. april kl.12.00. Det vil være visning lørdag 25. og søndag 26. april kl.12-16. Det er faste priser og tildelingen av leiligheter vil skje fra mandag 27.april kl. 12.00 og fram tirsdag 28. april til kl. 16.00.

Les mer…

Grenseveien 61 på Ensjø rives for å gjøre plass til boliger.

Den siste uka har arbeidet med å rive Grenseveien 61 startet opp. Alle leietakere er flyttet ut av bygget og innmaten tas ut, vinduer fjernes og om ikke lenge så dukker det nok opp en gravemaskin som jevner resten av bygget med jorda.

Les mer…

Reguleringsplanen for Grenseveien 61 er vedtatt i bystyret – JM bygger 67 leiligheter på Ensjø

Da har JM sitt arbeid med regulering av 67 leiligheter i Grenseveien 61 blitt behandlet og vedtatt i bystyret i Oslo 17 desember. Det har vært litt fram og tilbake siden september pga uavklart regulering av et lite område, men dette er løst og nå er den ferdigbehandlet og JM kan fortsette utbyggingsplanen for eiendommen.

Les mer…

Reguleringsplanen for Grenseveien 61 på Ensjø behandles i byutviklingskomitéen 10. september.

Da har JM sitt arbeid med boligplanene for Grenseveien 61 kommet fram til behandling i byutviklingskomiteen. De kjøpte eiendommen for 33 millioner kroner i 2011. Etter at de først hadde kjøpt opp de andre eiendommene mellom Hovinveien og Gladengveien. Total har de kjøpt eiendom for 120 millioner kroner langs Grenseveien.

Les mer…

Topp salg av nye boliger på Ensjø - 71 solgt i andre kvartal 2014!

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 5 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 71 nye boliger. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2013 og første kvartal i 2014 så viser andre kvartal et betydelig løft i salget av nye boliger. 71 salg er mer enn dobbelt så mye som i første kvartal.

Les mer…

Salget av boliger i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 2 på Ensjø / Hasle har startet.

Samtidig som den gamle Shell bensinstasjonen i krysset Hovinveien/Grenseveien rives, så har JM startet salget av 74 boliger i boligprosjektet Hovinbekken 2 med adresse Hovinveien 45. Salget startet faktisk i uka før 1.mai og allerede kan man på nettsiden se at 13 av de 74 leilighetene er solgt. Det tilsvarer 18 prosent salg den første uka.

Les mer…

Bystyret vedtok reguleringsplanen for Hovinveien 45 på Ensjø/ Hasle enstemmig!

Bystyret vedtok på møtet onsdag 4.mars reguleringsplanen for Hovinveien 45. Som Ensjø aktuell informasjon skrev om tidligere i år (23.februar) så gikk byrådet imot plan og bygningsetaten og alle naboer i området og støttet utbygger JM i sitt forslag om 8 etasjer og en utnyttelse på 222%.

Les mer…

Byrådet og Byutviklingskomiteen overprøver Plan og Bygningsetaten og alle innspill fra naboer og tillater 8 etasjer i Hovinveien 45 på Ensjø / Hasle!

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med Hovinveien 45 fra starten. Dette prosjektet var ute til offentlig ettersyn våren 2013 og ble etter behandling hos Plan og bygningsetaten i september 2013 sendt videre til politisk behandling i byrådet.

Behandlingen i byrådet ble gjort 30.januar 2014 og innstillingen fra byrådet gikk på at man ser bort fra Plan og bygningsetatens sine innspill og Byrådet har kommet til en annen konklusjon enn Plan- og bygningsetaten og slutter seg til forslagsstillers alternativ 1. Forslagstiller er JM.

Les mer…

Innflytting i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken på Ensjø!

Nå i november flytter nye beboere inn i de første av 115 nye leiligheter på Ensjø. Det er JM sitt boligprosjekt Hovinbekken i Grenseveien med adresse Hovinveien 43 som blir overlevert til de som har kjøpt bolig i prosjektet første salgstrinn.

Hovinbekken ligger langs Grenseveien på Ensjø. Grei beliggenhet med kort gangavstand til parker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, forretninger på Hasle Torg. Bussen stopper i Grenseveien og nærmeste T-bane blir Hasle.

Les mer…

JM sitt boligprosjekt i Hovinveien 45 på Ensjø/Hasle er sendt til politisk behandling og Shellstasjonen på området er stengt og skal rives!

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med Hovinveien 45 fra starten. Dette prosjektet har våren 2013 vært ute til offentlig ettersyn. Forslaget og innspillene er behandlet av Plan og bygningsetaten og er i slutten av september sendt videre til politisk behandling i byrådet og senere behandling i bystyret. Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg og grønnstruktur.

JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr.

JM foreslo at byggehøyden skulle være 6 etasjer langs Grenseveien, og 8 etasjer nærmest krysset med Hovinveien og 1 etasje langs Hovinveien. Over forretningen som ligger langs Hovinveien vil det bli uteareal for beboerne. Det foreslås et mindre fellesbygg over forretningen. Hovinbekken gjenåpnes og føres gjennom området. Prosent bruksareal er 229 %.

Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte at utnyttelsen ble for høy har utarbeidet et alternativt reguleringsforslag der man sier: Planområdet ligger i utkanten av Ensjøområdet, men ligger kun 300 m fra Hasle T-banestasjon.

Plan- og bygningsetaten anser at disse forholdene kan forsvare en noe høyere utnyttelse enn vedtatt i 2004, men 222 % vurderes allikevel som for høyt. Plan- og bygningsetaten fremmer på denne bakgrunn et forslag med byggehøyder tilsvarende 4, 5 og 6 etasjer langs Grenseveien og 7 etasjer på hjørnet av Hovinveien. Dette vil gi en lavere utnyttelse, 192 %, og en større variasjon i bygningsmassen langs Grenseveien.

Forskjellen på de to forslagene er at det blir lavere utnyttelse og lavere høyder med PBE sitt forslag og det blir dermed noen færre boliger. JM gir 8500 kvadratmeter utbygging og 73 boliger mens PBE sitt alternative forslag gir 7350 kvadratmeter utbygging og 62 boliger.

Det betyr at de innspillene som er kommet fra naboer og er delvis tatt tilfølge av PBE. Det er fortsatt muligheter til å påvirke denne før den skal vedtas. Saken skal nå behandles av byutviklingsbyråden før den sendes til byutviklingskomiteen som behandler og innstiller til vedtak som bystyret skal fatte.

Det er mulig og påvirke saken og beslutningen igjennom å be om møte med byutviklingskomiteen på rådhuset. Da får man legge fram synet sitt, før saken skal behandles. Dette kan i mange tilfeller gi endringer eller underbygge forslag som er fremmet.

I November er Shell stasjonen stengt og det er satt opp sikkerhetsgjerder rundt området. Det er også startet demontering av bygningsmessige ting som at Shell skiltet er fjernet.

Les PBE sitt alternative forslag

Les JM sitt Forslag

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Boligprosjektet Malerhaugveien 34 på Ensjø er ferdig og nye beboere flytter inn på Ensjø!

Nå i oktober flytter nye beboere inn i 81 nye leiligheter på Ensjø. Det er JM sitt boligprosjekt Malerhaugveien 34 som blir overlevert til de som har kjøpt bolig i prosjektet.

Les mer…

67 nye boliger er solgt på Ensjø i tredje kvartal 2013

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av juni og frem til slutten av september solgt totalt 67 nye boliger. (Bildet er fra Marienfryd som har solgt flest boliger siste kvartal)

Les mer…

JM sitt Boligprosjekt i Grenseveien 61 på Ensjø er lagt ut til offentlig ettersyn. - PBE anbefaler redusert utnyttelse!

Ensjø aktuell informasjon har skrevet om dette prosjektet tidligere og for Grenseveien 61 har arbeidet pågått siden september 2011. I april 2013 er det fremlagt planbeskrivelse og nå i slutten av juni er prosjektet lagt ut til offentlig ettersyn. I det fremkommer det at man ønsker å bygge 71 leiligheter på til sammen 6500 kvadratmeter.

Les mer…

JM sitt boligprosjekt i Grenseveien 61 på Ensjø har sendt inn planbeskrivelse med for høy utnyttelse og for høye bygninger.

For Grenseveien 61 har arbeidet pågått siden september 2011. I april 2013 er det fremlagt planbeskrivelse. I den fremkommer det at det skal bygges 71 leiligheter på til sammen 6500 kvadratmeter.

Les mer…

JM sitt boligprosjekt i Hovinveien 45 på Ensjø/Hasle er lagt ut til offentlig ettersyn – med utnyttelse som er høyere enn hva Ensjøplanen tillater!

Ensjø aktuell informasjon har fulgt arbeidet med Hovinveien 45 fra starten og nå er det lagt ut til offentlig ettersyn. Området foreslås omregulert til bolig, forretning, bevertning, kjøreveg, fortau gangveg og grønnstruktur.

Les mer…

Husk! Informasjonsmøte om Ensjø onsdag 10. april kl. 18.00

Minner om dette møtet! Eiendoms-og byfornyelsesetaten i Oslo kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om utviklingen på Ensjø. Møtet finner sted onsdag 10. april 2013 kl. 18.00-20.00 på Fyrstikkallen skole, Fyrstikkalleen 21.

Les mer…

På Ensjø er det solgt 43 nye boliger i første kvartal 2013!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra årskiftet og fram til slutten av mars solgt totalt 43 nye boliger. (Bildet er fra Marienfryd som har solgt flest boliger siste kvartal)

Det starter å bli tomt for nye boliger på Ensjø. Nå er det kun 61 usolgte nye boliger i de store prosjektene. Men fortvil ikke, det kommer snart påfyll av nye boliger skal vi tro utbyggerne. Les mer på slutten av denne saken.

Les mer…
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kraner er på plass
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Klart for første etasje.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller snart ferdig.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller støpes.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken desember 2012 — Andre etasje er kommet opp.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller
 • Hovinbekken januar 2013 — Tredje etasje.
 • Hovinbekken november 2012 — Bygging av første etasje starter.
 • Hovinbekken januar 2013 — Tredje etasje kommer opp!
 • Hovinbekken oktober 2012 — Kjeller snart ferdig.
 • Hovinbekken februar 2013 — Fjerde etasje bygges.

JM møter motstand i Hovinveien 45 på Ensjø!

Det nærmer seg innsending av planskisse/planbeskrivelse for JM sitt prosjekt i Hovinveien 45 eller det som er mest kjent som Shell i Grenseveien, rett ved Hasle skole.

Les mer…

314 nye boliger solgt på Ensjø i 2012

Når vi ser tilbake på 2012 kan vi se tilbake på et år der det på Ensjø er startet ett nytt boligprosjekt i tillegg til de seks som allerede var i gang. I løpet av året er ett prosjekt ferdig og to prosjekter utsolgt. I løpet av dette året som har gått har det blitt solgt 314 nye boliger i disse prosjektene. (Bildet er fra Marienfryd som har solgt flest leiligheter i 2012)

Les mer…

JM sine boligplaner langs Grenseveien på Ensjø! Grenseveien 61.

JM har kjøpt alle eiendommene som ligger langs Grenseveien fra Hovinveien frem til Gladengveien på Ensjø. Oppkjøpet er gjort over tid og ble sluttført i 2011 og har kostet 121 millioner kroner til sammen.

De er allerede i gang med bygging på eiendommen som nå har adresse Hovinveien 45 b-h som tidligere var Hovin garasjene. Her er det solgt 98 av i alt 115 leiligheter. Grunnarbeidene er i gang og kjeller er i ferd med å bygges. I denne artikkelen tar jeg for meg prosjektet Grenseveien 61!

Les mer…

JM sine boligplaner langs Grenseveien på Ensjø! Hovinveien 45

JM har kjøpt alle eiendommene som ligger langs Grenseveien fra Hovinveien frem til Gladengveien. Oppkjøpet er gjort over tid og ble sluttført i 2011 og kostet 121 millioner kroner til sammen. De er allerede i gang med bygging på eiendommen som nå har adresse Hovinveien 45 b-h og som huser boligprosjektet Hovinbekken. Her er det solgt 98 av i alt 115 leiligheter. Grunnarbeidene er i gang og kjeller er i ferd med å bygges. Her tar jeg for meg prosjektet Hovinveien 45!

Les mer…

Kun 66 solgte nye boliger på Ensjø i tredje kvartal!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av juni frem til slutten av september solgt totalt 66 nye boliger. Dette viser en tydelig negativ trend for 2012. I andre kvartel 2012 ble det solgt 82 leiligheter i første kvartal 2012 hvor det ble solgt 126 boliger. Slik ser tallene ut for de enkelte prosjektene i tredje kvartal 2012.

Les mer…