Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord langengen

Pilegrimsleden til Nidaros går over Malerhaugen på Ensjø!

Pilegrimsleden til Nidaros starter ved Mariakirkens ruiner og slutter ved Nidarosdomen i Trondheim. En del av denne leden krysser igjennom Malerhaugen på Ensjø.

Den kommer opp Strømsveien og går inn Ensjøveien før den svinger opp Langengen og inn i Malerhaugveien og videre opp til Flatengen. Herifra går turen opp til Fyrstikkalleen og over fyrstikktorget og bort til krysset Grenseveien/innspurten. Videre følger den Innspurten bort til Vallhall hvor den krysser over ring 3 via brua og videre i retning Trondheim. Siden denne bloggen er veldig fokusert på Ensjø området, så forlater vi turen der. Men

Les mer…

Ensjø - Utbygging på Malerhaugen gård kan stoppes av manglende vei utvidelse!

Ensjø Aktuell informasjon har tidligere omtalt at utbyggeren Malerhaugen as v/ Stensrud & partner as på Malerhaugen gård har jobbet med å søke rammetillatelse for å oppføre ytterligere ett rekkehus (Hus E, til venstre på bildet) med leiligheter på området.

Disse skal ligge bak de ombygde uthusene og legges ut mot parken som skal anlegges på området mellom denne eiendommen og naboeiendommen Ensjøveien 34.

Les mer…

Pilegrimsleden til Nidaros går over Malerhaugen på Ensjø!

Pilegrimsleden til Nidaros starter ved Mariakirkens ruiner og slutter ved Nidarosdomen i Trondheim. En del av denne leden krysser igjennom Malerhaugen på Ensjø. Den kommer opp Strømsveien og går inn Ensjøveien før den svinger opp Langengen og inn i Malerhaugveien og videre opp til Flatengen. Herifra går turen opp til Fyrstikkalleen og over fyrstikktorget og bort til krysset Grenseveien/innspurten. Videre følger den Innspurten bort til Vallhall hvor den krysser over ring 3 via brua og videre i retning Trondheim. Siden denne bloggen er veldig fokusert på Ensjø området, så forlater vi turen der. Men

Les mer…

Utfordringer for PEAB i Langengen på Ensjø – Plan og bygningsetaten krever endringer!

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april 2010 inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. De har etter en del mangler som plan og bygningsetaten påpekte i august 2010 rettet opp disse manglene. De ber i brev til plan og bygningsetaten om fortgang i saken.

Det har ikke manglet på innsigelser og protester fra naboer og Malerhaugen Vel til dette prosjektet og nå ser det ut til at plan og bygningsetaten også synes dette prosjektet har noen utfordringer.

Les mer…

Les om PEAB sine planer for 28 nye boliger i Langengen på Ensjø

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 2,5 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter. PEAB sendte i slutten av april i år inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. De har etter en del mangler som plan og bygningsetaten påpekte nå rettet opp disse manglene. De ber i brev til plan og bygningsetaten om fortgang i saken

Her kan du lese skisseprosjektet som de har utarbeidet

Les tidligere sak om dette prosjektet