Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord lilleberg

Nå skal det stygge gjerdet rundt Tegleverket skole på Hasle/Ensjø fjernes, men et nytt skal settes opp!

Teglverket skole har stått ferdig i ett år og hele tiden har det stått et 2 meter høyt byggegjerde rundt skolen. Dette har skolen ikke ønsket å fjerne fordi man er redd skolebarna skal bevege seg ut i park/dam området og at dette kan skade barna.

Opprinnelig så var dette et av de styggeste områdene på Hasle/Ensjø og det ble benyttet til å dumpe snø om vinteren og det var anleggsmaskiner og bilvrak som stod henslengt i området, men for noen år siden ble det att grep og nå har det blitt et av de flotteste områdene i nabolaget. Med turveier vannspeil en ny skole og en helt ny barnehage med flotte blå/grønne områder rundt.

Det har imidlertid vært en utfordring som har ligget å gnaget, skolen ville ikke ta ned byggegjerdet fordi man er redd at barna ikke er i stand til å ta vare på seg selv og dermed kan rote seg bort til vannet. Vann kan være farlig for de som ikke vet å passe seg og dette i kombinasjon med lærere som ikke har tid til å følge med ute på hva barna gjør i skolegården, kan skape noen uheldige situasjoner.

Kommunen hadde planlagt hele området som åpen og fritt. Dette området skulle opprinnelig ikke ha noen stengsler som hinder at man kan ta hele området i bruk, når man går der. Et gjerde stenger som kjent noen inne eller ute fra et område.

NRK kan nå melde at diskusjonen mellom kommunen og skolen som har holdt på i ett år endelig kommet til en enighet. De er enige om at byggegjerdet skal fjernes og man skal sette opp ett mer tilpasset gjerde rundt skolen som hindrer barna å komme i kontakt med vannet, med samtidig ikke ser ut som store stengsler.

Jeg håper løsningen blir bra for jeg er skeptisk til gjerder og stengsler som ganske effektivt privatiserer et område og som gjør det vanskelig for mennesker i alle aldre å ta område i bruk. Spesielt et så flott område som Tegverkstomta nå har blitt, når man tenker på hva som var der tidligere!

NRK sak fra august i år

NRK sak fra mai

Les sak om skolen når den var ny

Les om teglverksdammen når den var ny

Les om snø deponiet sak fra 2010

Les sak og se bilder i VG om snødeponiet fra 2009

Teglverksdammen på Hasle/Ensjø er i ferd med å våkne fra vinterdvalen og et kvalitetstegn er at to svaner har flyttet inn!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet fordelaktig om Teglverksdammen og det grønne området rundt. Nå har anlegget vært igjennom en vinter med is og kulde og nå er våren i ferd med å ta tak og da kan man se hva som ikke har klart seg igjennom vinteren og noe vil det alltid være.

Derfor er det viktig å tenke på at et slikt anlegg de første årene er under utvikling. Vannplanter vokser senere om våren enn planter på land, på grunn av stadig nedkjøling fra vannet omkring dem. Derfor vil man ofte se at det spirer og gror tidligere på land enn i vann. I tillegg blir det liggende dødt plantemateriale i bekken og dammene. Som med spiringen, tar det ofte litt tid før nedbryting av dette starter. Det er svært viktig at det får ligge der, fordi det er en del av det naturlige plante- og dyrelivet i dammen.

Det som er et stort positivt tegn er at to svaner i mange dager har holdt til i dammen. De beveger seg frem og tilbake mellom de ulike dammene. Svanene er merket og har nr V910 og U263. Kanskje noen med ornitologisk erfaring og kunnskaper om merking kan fortelle mer om akkurat disse to svanene?

OBS! Hvis du som bruker av området skulle få mistanke om forurensning i dammen: Kontakt Vann- og avløpsetaten, tlf. 23 43 79 00

Hvis du opplever forsøpling i og rundt bekken og dammene: Kontakt Bymiljøetaten, tlf. 23 48 20 30, eller via BYMelding (www.bymelding.no)

Les tidligere sak om Teglverksdammen sommer

Les tidligere sak om dammen på vinter

Det er mange måker på Ensjø! Nå kan du hjelpe til med å telle dem!

Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø. Du har kanskje ikke noen tanker om måker?

Dette er saken for de helt spesielt interessert, for NRK skriver i dag om bymåker. Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser.

Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene? Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

I Norsk institutt for naturforskning(NINA) sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke. De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

Les mer på NRK

Gå til siden for å telle måker

Les på siden til bymåke prosjektet

Vålerenga sliter om dagen og nå er det trøbbel på Valle Hovin/Ensjø området også – Ny runde i Byutviklingskomiteen om hvor barnehagen skal ligge?

Det går dårlig for Vålerenga om dagen både på ishockeybanen og i fotballen. Det ser også ut til at det er litt mannefall blant de ansatte i klubben, men det er ikke det sportslige som opptar Ensjø Aktuell Informasjon mest.

Jeg har fulgt arbeidet med Vålerenga stadion i mange år. Hele runden med kjøp av en tomt til kr 1.- og reguleringsrundene og til slutt vedtaket om regulering som skjedde i september 2014. Har også merket meg salget av eiendommen rundt stadion og starten på byggingen av ny stadion samt starten på salg av boliger på området. Man skulle kunne tro at det meste var avklart, men NEI!

Dette med reguleringen er man vist ikke helt ferdig med. Selv om reguleringen ble gjort i bystyret 4. september 2014, så har Vålerenga nå startet å endre planene igjennom å søke om dispensasjoner fra vedtaket som er fattet.

Vålerenga ønsker nemlig å flytte barnehagen fra boligområdet (felt B6) og inn i selve stadion bygningen (Felt B5) og dette er en så stor endring at man må søke dispensasjon for dette.

Det ble gitt rammetillatelse til å oppføre stadion anlegget i slutten juni 2015, men i oktober 2015 søkte man om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene med ønske om å flytte Barnehagen. Plan og bygningsetaten har imidlertid satt foten ned for dette. Det samme har også Bydelsutvalget i Gamle Oslo gjort. Byutviklingskomiteen på Rådhuset skal behandle saken og nå legger Vålerenga inn tyngden på å overtale politikerne på rådhuset.

Les mer om denne saken

Rema 1000 åpner ny butikk på Ensjø/Hasle 14.april

Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Les mer…

Siste mulighet for å gå på skøyter på Valle Hovin er denne helgen – i nabolaget til Ensjø!

For alle som elsker å gå på skøyter og for alle som synes det er gøy innimellom, så er det viktig å ha med seg at sesongen med kunstis på Valle Hovin stadion straks over. Valle Hovin stenger for sesongen etter helgen 11. -13.mars!

Da stenger banen og kjølesystemet skrus av og varmegradene kan gjøre banen isfri. Det er et vårtegn men for alle skøyte glade folk er det nok litt trist.

Så mangler du noen ideer til litt tidsfordriv med barna eller ønsker du å ta de siste meterne på skøyter for i år, så er helgen 11.-13.mars siste mulighet på Valle Hovin.

OBS! bildene i saken er fra en tidligere sesong for pga gravearbeidene til Vålerenga stadion ser det litt annerledes ut nå om dagen.

Les på kommunen sine sider

Les på skøytegruppas sin side

Vil du se live bilde fra området, klikk her

Bilder/skisser av Selvaags nye boliger i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken i Tiedemannsbyen på Ensjø

I slutten på januar skrev jeg om Selvaags planer og varsling av salgsstart av boliger i Tidemannsbyen. Nå har jeg fått noen tydeligere bilder fra dette første feltet til Selvaag. Feltet og prosjektet blir hetende Tidemannsfabrikken og får salgsstart i april/mai.

Utbyggingen vil bestå av boliger i 3 til 6 etasjer i 5 bygg med til sammen 158 leiligheter, som alle vil få adresse til Sigurd Hoels vei. Boligene ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobakksfabrikk. Denne bygningen vil bli revet i 2016.

Selvaag skriver at man planlegger praktiske og arealsmarte leiligheter fra 38 til 100 kvadratmeter. Noen 4-roms hjørneleiligheter vil få stuevinduer mot to parkdrag. Det vil bli lagt ut noen familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les på Tiedemannsfabrikken sin nettside

Ski muligheter på Ensjø/Valle Hovin området

Hvis du trodde at man måtte opp i skogen og ut i marka for å finne flotte ski forhold, så må du tro om igjen. Det holder å reise til Ensjø / Helsfyr for på Valle feltet med Valhall i bakgrunnen er det nå preparerte skiløyper med spor som går rundt hele området. Vil du kombinere dette med noen runder på skøyteisen, så er Valle Hovin skøytestadion også rett i nærheten.

På bildet er Vegard og Per ute på en rundtur i løypa på området.

Om sommeren er dette en grønn lunge for rekreasjon, fotball og lek og nå på vinteren er det blitt flotte muligheter for å ta en skitur. Vel hvis du er en ihuga marka traver eller en av disse folka som beinflyr lysløypene i trang trikot, så blir du skuffa. Er du av den litt rolige typen som skal ta en kort mosjonstur eller ta med ungene på en liten skitur, så er dette perfekt.

God tur!

Les mer på skiforeningen sine sider

Nabovarsel for Valle Hovin, Hasle, Helsfyr og Ensjø området – AC/DC kommer 17. juli.

Live Nation har nå sendt ut nabovarsel til alle beboere i nærheten av Valle Hovin stadion for å informere om at det blir AC/DC konsert 17.juli. Flott tiltak og fint at det kommer så tidlig at de som har store utfordringer med konserten kan finne gode løsninger.

Her opplyser da at det vil bli arbeider med scenen i 4 dager før konserten i tidsrommet 0800 til 1900 og ned rigging om natta rett etter konserten. Det blir lydprøver torsdag 16/7 kl. 1600 til 1800 og 17/7 fra kl. 1200. De opplyser at publikum vil få slippe inn kl. 1700 og musikken starter kl.1745 og varer til kl. 2300 på konsert dagen 17.juli.

Les mer…

Natteravn aktiviteten har kommet i gang på Ensjø/Helsfyr/Hasle

Ensjø Aktuell Informasjon har tidligere skrevet om informasjonsmøtet for Natteravn aktiviteten på Hasle og Hovin (Ensjøområdet) og nå har de første turene blitt gjennomført.

Turen starter på F21 og går en runde rundt Valle Hovin-Hasle-Keyserløkka-Lille Tøyen-Tidemanns og turveier og småveier innimellom. Runden er ikke helt fast, og kan endres fra gang til gang og ved behov. Natteravnene møtes og avslutter på F21 (skolen) hver gang!

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø skal være klar i august 2015

Teglverksdammen er et ledd i et av Norges største bekkeåpningsprosjekter. Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen ovenfor Årvoll og som forsvinner ned i rør fra ovenfor Økernkrysset, skal løftes opp i dagen. Bekken skal igjen gå åpent fra Hasle og ned til Ensjø torg.

Les mer…

Vil du bli Natteravn på Ensjø området (Helsfyr, Valle, Hovin, Lilleberg og Hasle)

Det har kommet Ensjø Aktuell Informasjon for øret at man ønsker å starte en Natteravngruppe som skal «patruljere» i Ensjø området.

Det er invitert til et informasjonsmøte tirsdag 24. mars kl 1830 i auditoriet på F21 (Fyrstikkalléen skole). Der representanter for Natteravnene vil være tilstede og gi informasjon.

Les mer…

Ensjø før og nå – Gladengveien 1881-1901-1937-1947-1952-1953-2009 og 2015

Ensjø Aktuell informasjon tar en liten runde innom gammel historie. Gladengveien er sammen med Ensjøveien og Grenseveien en av 3 viktige veiforbindelser på Ensjø i dag. Der Ensjøveien og Grenseveien er viktige gjennomfartsårer er Gladengveien en kort vei i mellom de to «hovedveiene» på Ensjø.

Les mer…

Fire busstopp i Grenseveien på Ensjø legges ned og to nye bygges!

Det har den siste uken vært gravearbeider på busstoppene Lillebergsvingen og St.Jørgensvei i begge retninger i Grenseveien på Ensjø. Arbeidene har gått ut på å fjerne opphøyningen ved stoppestedene og legge kantsteinen ned til vanlig høyde.

Samtidig har det på 2 andre steder i Grenseveien beliggende midt i mellom de nevnte stoppesteder blitt utført arbeid med å lage nye stoppesteder med opphøyet kantstein eksempelvis utenfor Grenseveien 61.

Les mer…

82 nye boliger solgt på Ensjø i tredje kvartal 2014

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på juli og frem til slutten av september (tredje kvartal) solgt totalt 82 nye boliger. Sammenlignet med andre kvartal i 2014 så er dette en økning med 11 leiligheter.

Les mer om denne saken

Planforslaget for boliger i Grenseveien 69 på Ensjø skal være klart til oktober.

Arbeidet med boligplanene på Grenseveien 69 fortsetter og i sommer/høst har man jobbet fram et utkast til planforslag. Dette kommer etter at man først i november 2013 varslet bestilling av oppstartsmøte, så har det i desember 2013 blitt gjennomført område og prosessavklaring med PBE. Oppstartsmøte ble avholdt i januar 2014. Nå har prosjektet vært på høring blant kommunale etater og organer. Utbygger jobber nå sammen med Plan og Bygningsetaten om utlegging til offentligettersyn.

Les mer…

Reguleringsplanen for Grenseveien 61 på Ensjø behandles i byutviklingskomitéen 10. september.

Da har JM sitt arbeid med boligplanene for Grenseveien 61 kommet fram til behandling i byutviklingskomiteen. De kjøpte eiendommen for 33 millioner kroner i 2011. Etter at de først hadde kjøpt opp de andre eiendommene mellom Hovinveien og Gladengveien. Total har de kjøpt eiendom for 120 millioner kroner langs Grenseveien.

Les mer…

OL eller ikke OL på Ensjø – Nå kommer forslag om ny lokalisering av Skøytestadion på Valle Hovin

Uansett om du er tilhenger eller motstander av et OL i Oslo i 2022 så kommer man ikke utenom at det er et gigantisk arbeide som skal gjøres hvis man beslutter at det skal bli et OL i Oslo, og at man får det tildelt av IOC. Dette planleggingsarbeidet har allerede startet opp og arbeidet på går fortløpende til et eventuelt nei eller avslag på søknaden er et faktum.

Når det gjelder et Skøytestadion på Valle Hovin så startet arbeidet formelt i plan og bygningsetaten 11. juli 2013, igjennom at det formelt ble bedt om et oppstartsmøte i plansaken.

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Vann og avløpsetaten informerer på sine sider om Teglverksdammen. I hele sommer har arbeidet med dammen pågått for fullt. Det er et kappløp med tiden. Vis-a-vis bygges nye Hasle skole som skal stå ferdig til skolestart i august 2015. Teglverksdammen og friområdet rundt må være ferdig samtidig.

Les mer…

Arbeidet med Teglverksdammen på Hasle / Ensjø starter i slutten av mai.

Teglverksdammen øst for Hasle T-banestasjon. Prosjektet omfatter gjenåpning av Hovinbekken fra oversiden av Tennishallene /Dronning Margretes vei og ned til Grenseveien. Underveis vil vannet vil bli renset ved hjelp av naturlige rensemetoder før det renner inn i Ensjøbyen. Dette innebærer forsedimentering, filtrering gjennom pukkfilter og sivfilter, lufting i stryksone, sedimentering av partikler i Teglverksdammen, nytt sivfilter, for så å ledes ut i «Grensedammen» på vei mot Ensjø.

Les mer…

Hovin skole på Ensjø/Valle Hovin rives!

Da har deler av Hovin skole blitt revet. Arbeidet har blitt gjennomført den siste tiden. Det er bare en liten del helt ut mot E6 som i første omgang er fjernet. Dette for å gjøre plass til en ny gang og sykkelvei.

Les mer…

Metallica spiller på Valle Hovin 1.juni 2014

Det er to år siden Metallica var på besøk på Valle Hovin sist og i følge medier i dag så kommer de på nytt 1.juni 2014. Billettsalget starter 10.desember!

Les mer…

Vinmonopolet fant lokaler på Hasle Torg, ikke i Gladengveien på Ensjø!

Da er det klart Vinmonopolet kommer til Ensjøområdet. Nærmere bestemt åpner man butikk på Hasle Torg, i Grenseveien 50. I juni 2013 skrev Ensjø aktuell informasjon om at man ønsket seg til Ensjø og Ensjøområdet, men vinmonopolet fant ingen egnede lokaler tilgjengelig i dette området så man valgte Hasle Torg.

Les mer…