Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord lillebergbekken

Hovindammen og Lillebergbekken

Hovindammen er en tidligere isdam for Hovin ismagasin. Når behovet for å produsere is ble mindre, når byens befolkning fikk tilgang på kjøleskap, så ble dette bare liggende igjen som en vanlig parkdam. Denne dammen ligger på Valle hovin området og tidligere var det mot nordøst to dammer til, som begge nå er lukket.

Ut i fra Hovindammen går det en bekk som heter lillebergbekken. Denne renner ut i sørenden av dammen og de første 70 meterne går den i rør, men så åpner den seg og ligger i dagen i om lag 350 meter. Dette er i et park lignende område mellom Lilleberg og Hovin borettslag.

Les mer…
 • Lillebergbekken — Lillebergbekken ligger 350 meter oppe i dagen i mellom Lilleberg (til høyre) og Hovin borettslag (til venstre) før den går under Grenseveien.
 • Lillebergbekken — Et stykke ned i dalen mellom Lilleberg og Hovin Borettslag er det laget en liten plass med steinsetting og krakker som omkranser en kryssningsmulighet av Lillebergbekken.
 • Lillebergbekken — Går i bakkant på dette bildet som er tatt fra Malerhaugveien 28.
 • Lillebergbekken — Dette er området mellom Malerhaugveien 28 og 26. Bekken ender opp i en kum i bakkant på bildet, før den tar rettning mot gladenveien og Hovinbekken
 • Lillebergbekken — Følger grensen mellom Grenseveien 67 (Kiwi) og 69 (Skoda) på veien ned mot Stålverksveien.
 • Lillebergbekken — Her går bekken i rør under det som blir starten på Østre parkdrag. Gladengveien 15 (Glaenga) til høyre på bildet
 • Lillebergbekken — Krysser Grenseveien og fortsetter i rør mellom Grenseveien 67 (Kiwi) og 69 (Skoda)
 • Lillebergbekken — Her kommer lillebergbekken opp i dagen etter å ha vært i rør omlag 70 meter. Bekken har da krysset under Lillebergsvingen.
 • Lillebergbekken — Bekken renner nedover på venstre side i dalen mellom Hovin og Lilleberg borettslag.
 • Lillebergbekken — Før bekken kommer til Stålverksveien passerer den mellom Gladengveien 17 og Stålverksveien 1.
 • Lillebergbekken — Fra den lille plassen fortsetter bekken videre sørover mot grenseveien.
 • Lillebergbekken (16) — Bekken fortsetter mot grenseveien.
 • Lillebergbekken — Her forsvinner bekken ned i rør for å krysse under Grenseveien. Dette er det siste stedet bekken er synlig oppe i dagen.
 • Hovindammen — En gamel Isdam som senere ble parkdam. Den ligger på Valle Hovin på Ensjø
 • Lillebergbekken — Ligger til høyre i bildet og kommer fra Hovindammen som ligger bak bygningene i bakkant av bildet.
 • Hovindammen — Fra Hovindammen renner Lillebergbekken ut ved kummen på bildet.