Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord lilletøyen

Grunnet vedlikeholdsarbeider vil Hovinbekken og Teglverksdammen på Ensjø/Hasle delvis tømmes for vann.

Det er sendt ut varsel fra Vann- og avløpsetaten om at Teglverksdammen på Ensjø/Hasle delvis skal tappes ned og vanntilførselen stenges i perioden august til begynnelsen av september 2016. Dette gjøres for å plante inn ytterligere vannplanter og gjennomføre arbeider med ventilen nederst i anlegget. Som en konsekvens vil det ikke renne vann i bekken, og vannstanden i Teglverksdammen vil derfor være lavere enn normalt. Grensedammen vil være helt nedtappet.

De eksisterende plantene i anlegget vil ikke ta skade av nedtappingen ettersom de er tilpasset perioder med tørke. Dyrene som har etablert seg i bekken og dammene (bunndyr og fisk) vil søke til gjenliggende kulper med vann og klare seg bra. Vann- og avløpsetaten vil sette opp målebuer for å overvåke vannkvalitet og vannmengder inn og ut av anlegget. I perioden uten vanntilførsel kan det oppstå noe lukt.

I praksis så sendes vannet i Hovinbekken i denne perioden igjennom den gamle underjordiske kanalen som alltid har ligget der. Det blir dermed ikke vannføring i det åpne anlegget.

Kiwi åpner ny butikk i Hovinveien 45 på Ensjø/Hasle torsdag 18.august!

Det har lenge vært klart og Ensjø Aktuell Informasjon har med jevne mellomrom siden desember 2009 skrevet om at det vil komme en Kiwi butikk i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken. Opprinnelig skulle butikken ligge i trinn 1, men når JM fikk kjøpt tomta der den gamle Shell stasjonen lå så ble planene om butikken endret. Nå ligger butikken på hjørnet ut mot rundkjøringen ved Hovinveien/Grenseveien.

Nå er byggeprosjektet kommet så langt at man har satt en åpningsdato til 18.august. Butikken er på 1040 kvadratmeter med et salgsareal på 622 kvadratmeter. Ser man på hvordan butikken er bygget opp og på tegninger som ligger ved bevillingssøknaden, så blir det ikke søndagsåpent hos denne butikken.

Man holder på med å ansette folk og det er flere stillinger ledig og på nettet så kan man se at Norgesgruppen som eier Kiwi søker etter både assisterende butikksjef og vanlig ansatte.

Ved åpningen av denne butikken så fortsetter Norgesgruppen og styrke konkurransen med de andre butikkjedene. Rema har nettopp åpnet butikk rett ved siden av denne nye Kiwibutikken og disse to butikkene (Rema 1000 og Kiwi) vil nok utfordre og ta kunder fra Coop Mega på Hasle torg og Joker som ligger i St. Jørgensvei på Hovin.

Denne nye Kiwibutikken vil få 15 parkeringsplasser under butikken i parkeringsanlegget og det blir rulletrapp/bånd opp til butikken. Det ser også ut til at det blir 3-4 parkeringsplasser ved Hovinveien i en egen parkeringslomme. Rema 1000 som ligger ved siden av har 21 parkeringsplasser. Coop Mega som ligger i Hasle Torg har tilgang på over 80 parkeringsplasser i parkeringshuset til senteret.

Torsdag 18.august så serverer nok Kiwi kake når de åpner butikken i Hovinveien.

Før og etter bilde.

Ferd har på nytt startet opp arbeidet med Felt G, H, I og J på Ensjø

Da var Ferd på nytt i gang med arbeide på feltene G, H, I og J. I slutten på 2014 skrev jeg at Ferd var i gang med reguleringsarbeid på feltene G, H, I og J i Tiedemannsbyen på Ensjø. I starten på 2016 skrev jeg en sak om at Ferd i slutten på 2015 hadde stoppet arbeidet med disse feltene.

Nå kan jeg på nytt opplyse at Ferd i slutten av juni 2016 har hatt kontakt med kommunen og har jobbet med å utvikle planene for feltene G, H, I og J på Ensjø. Foreløpig er dette kun synlig i kommunens saksinnsyn (postdelen).

Feltene G og H ble regulert i desember 2008. For felt I (Gladengveien 12) og felt J (Gladengveien 14) blir det varslet reguleringssak med sikte på å omregulere fra næring til bolig formål.

I Felt H har det vært planlagt barnehage og det formålet fortsetter. Det legges opp til en 6 avdelingers barnehage. I Felt G så har det vært planlagt boliger bygget som et stort kvartal, men dette vil man nå dele opp i to deler. For Gladengveien 12 og 14 så blir det startet ny reguleringssak med sikte på å bygge boliger og innlemme eiendommene inn i Tiedemannsbyen.

Foreløpig har Ferd kun hatt litt underhånden kontakt med involverte og de har bedt om forhåndskonferanse med plan og bygningsetaten. Når det foreligger mer informasjon så vil jeg komme tilbake til dette

Les presentasjonen som er fremmet i anledning dette arbeidet.

Les tidligere sak om dette

Bilde viser ny presentasjon men vil du se flere bilder over hvor feltene ligger mm.

Planlegger 4 blokker med massiv utnyttelse og høyhus på opptil 20 etasjer på Hasle T-banestasjon – i nabolaget til Ensjø

I august 2012 vedtok bystyret i Oslo reguleringsplanen for Teglverkstomta på Hasle. Det er der man nå har laget et stort blå/grøntareal med Teglverksdammen og bygget Teglverket Barne- og ungdomsskole. Straks er også Teglverket barnehage ferdig bygget og klar til å benyttes. I tilknytning til dette vedtok man også en regulering av hjørnetomta ved Hasle Torg og T-banestasjon.

Det ble vedtatt at man regulerte eiendommen til næringsvirksomhet, bevertning servering og boliger Totalt bruksareal skal ikke overstige 14 500 m2 BRA. Det tillates inntil 2000 m2 BRA forretning. Forretning og bevertning skal lokaliseres kun i 1. og 2. etasje. Det tillates inntil 4000 m2 BRA bolig. Bygget som kan bygges på tomta blir nok på nærmere 12 etasjer og er dermed høyere en de eksisterende bygningene på Hasle torg. Tomta ligger i krysset Økernveien / Grenseveien med Hasle torg som nærmeste nabo.

I august 2014 vedtok kommunen salg av eiendommen Grenseveien 64 til NG Commerce AS for 55 millioner kroner. I tilknytning til salget kommer en forpliktelse til at kjøper må etablere en ballbane for kommunen til en anslått verdi av 4,6 millioner kroner.

I august 2015 kan man i en annen sak se at utbygger har vært i kontakt med Plan og Bygningsetaten og at man da ønsket å bygge hotell på tomta og at man stort sett planla å følge vedtatt reguleringsplan. Hva som har skjedd de siste 6 månedene er vanskelig å kunne vite noe om, men når man leser referat fra et møte Plan og bygningsetaten hadde med utbyggeren i mars 2016, aner man at PBE har satt igang en ny prosess!

Nå kan man i en ny sak lese i kommunalt saksinnsyn datert 14.juni (via postliste innsynet) at NG Commerce AS har bedt om oppstartsmøte med plan og bygningsetaten for å starte arbeidet med utvikling av tomta. De har kommet opp med et forslag som avviker betydelig fra den reguleringsplanen som er vedtatt. De skisserer i dokumentet at man tenker seg å øke utnyttelsen av tomta fra de allerede regulerte 14.500 m² med ytterligere 10.500 m² (ca 70% økning) opp til 25.000 m².

Les mer om denne saken, se flere bilder og se bakgrunns dokumenter her!

Boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø er snart utsolgt og det er nå innflytting i trinn 1

Petersborgkvartalet består av til sammen 210 leiligheter i 3 blokker. Salgstrinn 1 som har 61 leiligheter hadde salgsstart i september 2013. Salgstrinn 2 med 84 leiligheter hadde salgsstart i september 2014 og tredje og siste trinn med 65 leiligheter hadde salgsstart 13. april 2015.

Det har siden starten på mai vært overtakelse og innflytting i trinn 1 og Ensjø har dermed fått flere nye innbyggere. Det har gått 32 måneder siden de som flytter inn kunne kjøpe bolig til at de nå faktisk er inne i sin nye bolig.

Trinn 1 av Petersborgkvartalet er utsolgt, men det er 3 ledige leiligheter i trinn 2 og det er 4 ledige i trinn 3.

Les tidligere saker om Petersborgkvartalet

Ensjø før og nå – Hovinveien mars 2011 og april 2016 samt kart/flyfoto fra 1881,1952, 1961 og 1969

Innimellom så legger jeg ut noen enkle saker som viser hvordan Ensjø forandrer seg. I dag to bilder som er tatt i Hovinveien i mars 2011 og i april 2016. Bildet er tatt i krysset Hovinveien/Bertrand Narvesensvei i retning Grenseveien. Jeg legger også med et kart utsnitt fra 1881 ( Finn.no historiske kart) samt noen gamle bilder av området fra 1952 1961 0g 1969 (disse bildene er hentet fra Oslobilder.no)

I dag ligger det boligprosjektet Marienfryd på høyre side i dette området, men tidligere var det en stor lagerbygning som tilhørte Narvesen konsernet som lå på denne eiendommen. Denne bygningen ble revet i 2011, slik at man kunne oppføre Marienfryd.

Hvis man går enda lengre tilbake så lå det et stort gartneri på området. Går man tilbake i tid så kan man nok omtale som en del av et ganske landlig miljø hvis man går tilbake til år 1850. Et område som hovedsakelig bestod av jordbruk med gårder og husmannsplasser. Området ble etter hvert i starten på 1900 ble gjenstand for utbygging av industri. Vi snakker da om teglverks virksomhet og senere industri i form av fyrstikkfabrikk og tobakksfabrikk og diverse andre næringer.

Les sak fra 2013 med flere bilder og flere linker

Rekord i prisforlangende for ny leilighet på Ensjø – Selvaag bolig krever kr 9.895.000.- for ny toppleilighet.

Selvaag bolig har nå lagt ut oppgang A i Tiedemannsfabrikken for salg og det forlanges nesten 10 millioner kroner for den dyreste leiligheten. Ingen nye leiligheter på Ensjø har kostet så mye i de snart 7 årene jeg har skrevet blogg om området. Det finnes noen få boliger i brukt markedet som har vært over den summen, men det har vært eneboliger med stor tomt.

De to aktuelle leilighetene er selvsagt spesielle og unike toppleiligheter i oppgang A. Men de er fire roms leiligheter på rett over 90 kvadratmeter men med over 100 kvadratmeter privat takterrasse.

Salget av leiligheter har gått veldig bra og man solgt 71 prosent av boligene i oppgang b og c første salgssdag. Nå har man lagt ut 18 nye leiligheter i oppgang A. det er tilsammen 32 ledige leiligheter i dette prosjektet nå.

Les mer på siden til Selvaag Bolig og Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Teglverksdammen på Hasle/Ensjø er i ferd med å våkne fra vinterdvalen og et kvalitetstegn er at to svaner har flyttet inn!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet fordelaktig om Teglverksdammen og det grønne området rundt. Nå har anlegget vært igjennom en vinter med is og kulde og nå er våren i ferd med å ta tak og da kan man se hva som ikke har klart seg igjennom vinteren og noe vil det alltid være.

Derfor er det viktig å tenke på at et slikt anlegg de første årene er under utvikling. Vannplanter vokser senere om våren enn planter på land, på grunn av stadig nedkjøling fra vannet omkring dem. Derfor vil man ofte se at det spirer og gror tidligere på land enn i vann. I tillegg blir det liggende dødt plantemateriale i bekken og dammene. Som med spiringen, tar det ofte litt tid før nedbryting av dette starter. Det er svært viktig at det får ligge der, fordi det er en del av det naturlige plante- og dyrelivet i dammen.

Det som er et stort positivt tegn er at to svaner i mange dager har holdt til i dammen. De beveger seg frem og tilbake mellom de ulike dammene. Svanene er merket og har nr V910 og U263. Kanskje noen med ornitologisk erfaring og kunnskaper om merking kan fortelle mer om akkurat disse to svanene?

OBS! Hvis du som bruker av området skulle få mistanke om forurensning i dammen: Kontakt Vann- og avløpsetaten, tlf. 23 43 79 00

Hvis du opplever forsøpling i og rundt bekken og dammene: Kontakt Bymiljøetaten, tlf. 23 48 20 30, eller via BYMelding (www.bymelding.no)

Les tidligere sak om Teglverksdammen sommer

Les tidligere sak om dammen på vinter

Det er mange måker på Ensjø! Nå kan du hjelpe til med å telle dem!

Du har kanskje observert de store mengdene av måker som svever over Ensjø området. Du har kanskje opplevde at måker blir vel nærgående når du går rundt på Ensjø. Du har kanskje ikke noen tanker om måker?

Dette er saken for de helt spesielt interessert, for NRK skriver i dag om bymåker. Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser.

Men hvor mange måker er det snakk om som hekker i byene? Dette har vi rett og slett ikke gode tall på, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Svein-Håkon Lorentzen.

I Norsk institutt for naturforskning(NINA) sier at de aktuelle bymåkene inkluderer fiskemåke, gråmåke, hettemåke, krykkje, svartbak, sildemåke. De har god oversikt over måkene som hekker langs kysten, men lite om hvilke arter og hvor mange måker som bor i bynære strøk.

Lorentsen håper vårens store sjøfugldugnad, kalt Bymåker, vil gi svar. I et folkeprosjekt oppfordres folk over hele landet til å melde fra om måkereir i sitt nærområde. Forskerne ønsker spesielt observasjoner og antall for hekkende fugler, men det er også mulig å rapportere enkeltindivider.

Har du måkereir i hagen eller på taket vil vi svært gjerne høre om det. Men vi ønsker ikke at folk selv skal gå inn i større kolonier for å telle, påpeker Lorentsen.

Les mer på NRK

Gå til siden for å telle måker

Les på siden til bymåke prosjektet

Rema 1000 Hovin har utsatt åpningen til 21.april. Innbyggerne i Ensjøbyen må derfor vente en uke på den nye butikken!

Ensjø aktuell informasjon har i mars skrevet at Rema 1000 Hovin skal åpne 14.april, men dette er ikke tilfellet lengre. Åpningsdatoen er utsatt til 21.april. Det er nok grunn til å tro at ting tar litt lengre tid enn man har, så da kan ting bli utsatt.

Kort tilbake blikk. Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Denne butikken kommer rett ved siden av og direkte i konkurranse med en fremtidige Kiwi butikk som skal bygges i første etasje i boligprosjektet Hovinbekken 2. Disse to dagligvarebutikkene vil bli et betydelig supplement til den allerede eksisterende Coop butikken på Hasle torg. Det skal etablere 22 parkeringsplasser i tilknytning til bygget.

Innvendig er man i full gang med å montere hyller og utstyr samt gjøre klart til butikkdrift. Det har tidligere vært snakket om en åpnings dato 24. april. Så hengte man opp skilt på bygget om at åpningen blir 14.april, men nå er det utsatt til 21.april!

Les tidligere sak om dette

Selvaag bolig har salgsstart på 158 leiligheter i Tiedemannsfabrikken på Ensjø

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere i år så blir det nå salgsstart for Selvaag bolig og Ferd sine 158 boliger i Tiedemannsfabrikken på Ensjø. I første salgsstrinn blir det 62 leiligheter i oppgang B og C. Datoen er nå klar og det blir visnings start lørdag 16.april med salgsstart 19. april.

Noen av boligene i dette prosjektet vil ligge ut mot grøntdraget i turvei D2 og noen vil ligge ut mot Tiedemannsparken. Boligene varierer i størrelse og det finnes toroms på 38 kvadratmeter og det går opp til 4 roms på 81 kvadratmeter. Prisen ligger på priser fra kr 2.400.000.- til kr 5.400.000.-. Parkering koster 295.000.- og kommer i tillegg.

Kanskje en av de spesielle sakene Selvaag tilbyr er familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Kilder vil ha det til at rivning av den gamle produksjonshallen til tiedemannstobakksfabrikk starter i september. Alle leietakere i bygningen må være ute i løpet av august. Det antydes byggestart i desember. Dette blir det nyeste prosjektet på Ensjø og vil selvsagt konkurrere om boligkundene med Skanska sitt utsiktskvartal og Selvaag sitt eget Hovinenga i salgs tidsrom.

Det blir spennende å se om salget går like raskt som i Grenselunden prosjektet der man solgte 140 av 149 leiligheter i løpet av 2 måneder eller om man velger Skanska metoden og drar salget ut over lengre tid.

Per 1.april var det 113 ledige nye leiligheter til salgs på Ensjø. Det er også en reserve på 140 leiligheter i Utsiktskvartalet og en reserve i Hovinenga på 325 leiligheter. Så der går nok ikke tomt med det første. Men i nye prosjekter er det gjerne de beste som går først så det gjelder å følge med!

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Se salgstallene for 1 kvartal

Ensjø før og nå – Turvei D2 forbi Hagekvartalet i Tiedemannsbyen på Ensjø 2010 og 2016, samt luftfoto 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Bildene viser samme område med 6 års mellomrom, mai 2010 og april 2016. Bilde fra 2010 viser et grøntområde som lå som en buffer mellom Tobakksfabrikkens parkeringsplass og turveien. Bilde fra 2016 viser rekkehusene i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen med den samme turveien. Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

Litt historie om området: Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt opprinnelig til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 fram til 2008.

Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobakksfabrikk over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobakks produksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som har hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok så fabrikken ble lagt ned og produksjonen flyttet til utlandet!

Ferd beholdt eiendommene og hadde i tråd med Ensjøplanen regulert eiendommen til bolig og inngikk samarbeid med Skanska og bygde boliger på denne delen av eiendommen.

Les tidligere sak fra 2009 om Tobakksfabrikken

Vil du se bilder fra dette området og prosessen med bygging av boligene kikk her

Bildene under viser luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1947, 1984, 2009, 2011 og 2013

3 boligprosjekter på Ensjø ble utsolgt i første kvartal 2016

I løpet av første kvartal 2016 er 3 boligprosjekter på Ensjø blitt utsolgt. Hovinbekken 2, Verkshagen 1 og Stålverkskroken 1 har alle solgt de siste leilighetene i første kvartal 2016.

I Hovinbekken 2 har JM solgt 74 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014.

I Verkshagen 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i september 2014.

I Stålverkskroken 1 har Obos solgt 40 leiligheter siden prosjektet hadde salgsstart i januar 2015.

På fredag legger jeg frem salgstallene for nye boliger på Ensjø for første kvartal 2016 og det er rekord tall. Så lenge jeg har fulgt med, så har det aldri blitt solgt flere boliger i et kvartal på Ensjø. Den tidligere rekorden var i første kvartal 2012, da det ble solgt 126 nye boliger. Denne rekorden blir grundig slått av de nye tallene.

Les om salgstallene i 2015

Bysyklene kommer 4.april – Hasle Torg får, men Ensjø T-banestasjon må vente!

Tirsdag 22.mars ble de nye bysyklene presenter for folket i Oslo. Det var mulig å teste ut den nye typen bysykkel foran Sentrum scene i Oslo.

Syklene og driften finansieres av reklame på syklene og stativene, samt brukerbetaling. For sesongen 2016 koster det 299 kr. I dag bruker litt i overkant av 30.000 mennesker i Oslo bysyklene. I løpet av en sesong er syklene ute på en million turer.

Til våren kan du hente ut bysykkel med app eller en kode på mobilen din. Ikke bare blir de nye bysyklene bedre å sykle på – det blir også tre ganger så mange av dem. I løpet av 2016 skal det bygges 200 nye stativer. Snart kan du hente og sette fra deg bysykkel helt ut til Ring 3!

Det er ingen eksisterende bysykkelstativer innen for Ensjøområdet. Jeg har sjekket ut hvor på Ensjøområdet man forhåpentligvis i fremtiden kan finne Bysykkel og det er:

Hasle Torg v/Grenseveien stativ er allerede godkjent og klar for montering. Planlegges til 24 sykler.
Hasle T-bane v/Økernveien stativ er allerede godkjent og klar for montering. Planlegges til 30 sykler.
Helsfyr T-bane mot Fyrstikktorget (Strømsveien 102) planlegges 30 sykler. Ikke godkjent enda.
Ensjø T-bane planlegges 24 sykler. Ikke godkjent enda

I tillegg er det planlagt 3 stativer i nærområdet til Ensjø
Kampenpark /Bøgata 24 sykler
Økernveien v/ Tøyen Togstasjon 18 sykler (tillatelse er gitt)
Hovinveien v/lilletøyen 21 sykler

På spørsmål, så sier folket hos bysyklene at de jobber med en mulig plassering ved Ensjø T-bane, og denne er for tiden i prosess hos Bymiljøetaten. Det er derfor vanskelig å gi en nøyaktig dato når eller om stativ kommer.

Prosessen med å starte opp dette er at hvert stativ begynner med et forslag, men innen det er på plass skal det gjennom en prosess på minst 12 steg.

Veien frem til et ferdig stativ

Først ser vi på et område hvor vi tror et bysykkelstativ kan gi mest mulig bruk. Dette er basert på innspill fra dere, om det funker med bilene/rutene til gjengen som gjør ombæring og hvordan dette stedet henger sammen med annen trafikkflyt som for eksempel kollektivholdeplasser.

Så må vi ut på befaring for å finne en mulig plassering. Noen steder finnes det en ledig plass, andre steder kan man ta et par parkeringsplasser. I alle tilfeller må det være mulig å få strøm dit.

Deretter tegnes det inn i kart som et konkret forslag.

Dette forslaget sendes så ut på høring til relevante instanser som trafikkmyndigheter, park og idrett, byantikvar og lignende.

Det må også tegnes avtaler med grunneiere og sjekkes opp mot andre planer i området for eventuelle konflikter.

Når alt er avklart kan Bymiljøetaten søke Plan- og bygningsetaten om byggetillatelse for stativet.

Ved innvilgning befares stedet på nytt, denne gangen med entreprenør. Nå ser man på hvordan man skal grave, bygge og få lagt strøm.

Før arbeidet kan starte må entreprenøren søke om igangsettelsestillatelse fra Oslo Kommune.
I flere tilfeller, som for eksempel der det bygges på en parkeringsplass må det også fattes et nytt skiltvedtak.

Når alt dette er på plass kan entreprenøren sette i gang. Asfalt skal skjæres, fundamenter skal graves ned og strøm føres frem i en grøft.

Til slutt monteres stativet på de fundamenterte stålføttene og strøm kobles til.

Stativet er klart når vi får en ferdigattest fra Plan og Bygg.

Der det stod et gammelt stativ er det heldigvis litt enklere. Når vi er i mål og 3000 bysykler ruller i Oslo, har vi vært gjennom denne prosessen nesten 300 ganger(!).

Da vet vi mer om når og hvor bysyklene kommer i vårt nabolag, men som dere ser så tar det litt lengre tid på Ensjø T-banestasjon. Årsaken til dette er nok den store utbyggingen som skal komme der. De ønsker sikkert å sette opp et stativ på et sted der det ikke behøver å flyttes så mye.

Planforslaget for Hasle skole kommer snart på offentlig høring – 30 parkeringsplasser i Haralds vei kan forsvinne – i nabolaget til Ensjø.

Rett over påske så vil planforslaget for nye Hasle skole legges ut på offentlighøring. Saken ble startet i november 2014 og det ble holdt oppstartsmøte i februar 2015 og nå i mars 2016 er planforslaget ferdig og nå gjenstår offentlig høring.

Hasle skole har i dag kapasitet til 480 elever. Ved oppstart av planarbeidet i november 2014 var bestillingen å bygge ut en 2- parallell skole (B2) samme som i dag, med reguleringsplan som muliggjorde senere utvidelse til B4. Ved utarbeiding av skolebehovsplan 2016-26 ble imidlertid tall for befolkningsutvikling oppjustert, og planforslaget fremmes nå med hensikt om å bygge ut en B4-skole (Skolen vil da ha 870 elever og 110 ansatte) med oppstart i 2017 og ferdigstilling 2019.

Les mer om dette her!

Rema 1000 åpner ny butikk på Ensjø/Hasle 14.april

Rema eiendom øst kjøpte i 2013 eiendommen Hovinveien 43A. Eiendommen som da ble benyttet til næring/industri formål har blitt endret til å bli kontor og Rema 1000 butikk. Eiendommen ligger rett ved Hasle skole og boligprosjektene Marienfryd og Hovinbekken 2.

Les mer…

Hasle skoles musikkorps loppemarked 12. og 13. mars – i nabolaget til Ensjø

Er du klar for å gjøre et funn? I helgen 12. og 13.mars er det klart for områdets største og kanskje beste loppemarked. Ryddig og velorganisert! Det er mange som reiser langt for å finne gode saker og det kommer folk fra hele Oslo når man åpner dørene på Hasle skole. Loppemarkedet foregår både utendørs og innendørs og under tak. Loppemarkedet på Hasle Skole er et av de aller største markedene i Oslo med svært mange kvalitets ting! I følge nettsiden så fyller man på med nye lopper hele tiden under loppemarkedet og har også mange nye varer på søndagen.

Avdelinger:
Auksjon/antikviteter, finere ting, glass & stentøy, kjøkkenutstyr, krims & krams Møbler, bøker (masse bra bøker!) & plater, bilder, leker, elektrisk, Sportsvarer, sko & vesker, tøy, duker & gardiner

Det er en liten Kafeteria på skolen som har pølser og kaker! (det var det i hvertfall i fjor når jeg var innom)

Da gjenstår det bare litt planlegging for å innpasse denne muligheten i helg opplegget for 12. og 13. mars

Har du lopper? Og vil levere?

På hjemmesiden skriver de at de nå dessverre ikke har kapasitet til å påta oss flere henteoppdrag. Men lopper kan leveres direkte på Hasle skole torsdag 10. og fredag 11. mars kl. 18 til 21. Dessuten 1. og 3. mars kl. 18 PRESIS (før vi drar ut på henteoppdrag) Det er til stor hjelp for oss om loppene er godt merket og sortert.

Les mer på Hjemmesiden

Ensjø / Hasle får nytt spisested – Marienfryd Kafe og Grill åpner 18.februar

Da er alle lokaler i Høyblokka på Marienfryd leid ut og den siste som flytter inn og åpner næringsvirksomhet er Marienfryd Kafe og Grill. Her skal det være kafe og spisested i motsetning til mange av de andre stedene på Ensjø vil man her ha mulighet til å sitte inn ved bord for å spisematen.

Les mer…

Bilder/skisser av Selvaags nye boliger i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken i Tiedemannsbyen på Ensjø

I slutten på januar skrev jeg om Selvaags planer og varsling av salgsstart av boliger i Tidemannsbyen. Nå har jeg fått noen tydeligere bilder fra dette første feltet til Selvaag. Feltet og prosjektet blir hetende Tidemannsfabrikken og får salgsstart i april/mai.

Utbyggingen vil bestå av boliger i 3 til 6 etasjer i 5 bygg med til sammen 158 leiligheter, som alle vil få adresse til Sigurd Hoels vei. Boligene ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobakksfabrikk. Denne bygningen vil bli revet i 2016.

Selvaag skriver at man planlegger praktiske og arealsmarte leiligheter fra 38 til 100 kvadratmeter. Noen 4-roms hjørneleiligheter vil få stuevinduer mot to parkdrag. Det vil bli lagt ut noen familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les på Tiedemannsfabrikken sin nettside

Selvaag bolig varsler salgsstart av 158 boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø

På nettsiden sin har Selvaag bolig lagt ut informasjon om at de nå forbereder salgsstart av 158 boliger i sitt boligprosjekt i felt F på Ensjø, Dette prosjektet er et samarbeid med grunneier Ferd. Dette varslet gjøres nok fordi Selvaag i desember har søkt om rammetillatelse for å starte utbyggingen av felt F i Tiedemannsbyen og man vil derfor starte å registrere interesse for boliger i prosjektet.

Les mer…

HY’s Sushi og wok er nytt spisested på Ensjø og Hasle

HY’s sushi og wok har lørdag 9. januar åpnet på Ensjø området. De ligger i første etasje i Høyblokka på Marienfryd rett ved Tiedemannsparken. Ensjø aktuell informasjon skrev i juli om at det ville komme et nytt spisested her og nå har de åpent.

Les mer…

I fjerde kvartal 2015 er det solgte 96 nye leiligheter på Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av årets siste 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerdekvartal) solgt totalt 96 nye boliger.

les mer!

Teglverksdammen – fantastisk flott nytt parkområde for Hasle og Ensjø!

Ensjø Aktuell informasjon har fulgt arbeidet med dette området fra starten og fra å ha vært en bakevje hvor kommunen dumpet gammel snø og gamle biler ble hensatt, så har området bak Hasletorg blitt utviklet til et fantastisk flott park og turområde med Hovinbekken oppe i dagen. Her kan man gå langsmed bekken og høre den klukke og bruse på sin vei mellom T-banen og Tennisballen ned mot den store Teglverksdammen.

Det er blitt åpnet en turvei forbindelse fra turvei D2 som passerer bak Vallefeltet, så området er tilgjengelig fra flere sider. Her finnes de samme elementene som også et laget i Tiedemannsparken. Spesielt de 4-5 bål/grill plassen som man kan ta i bruk på når man er på tur vil fungere fint. Brygger og krysningspunkter over dammen er flotte.

Det finnes mange benker og sitteplasser. Noen veiene er med grus men det er også fint å bruke rullestol/rullator eller barnevogn på de veiene som har asfaltunderlag. Når området samtidig er så intrigert med utearealet til den nye Teglverket skole og lekeapparater her, så blir dette en perfekt tur destinasjon for barnefamilier i området. Selv om dammen er stor og flott så må nok fiskestangen være hjemme for fisk tror jeg ikke det finnes enda, men kanskje på lang sikt finner fisk også veien hit.

To utfordringer fremstår som ganske klare for meg. Utfordring 1. Kan man bade i dammene? En varm og innbydende sommerdag så kan man fort få lyst til å ta seg en kald og kjølende dukkert i dammen. Jeg har allerede sett ungdommer som har badet her og advart at det kanskje ikke var så lurt. Noen må finne ut om det er lov eller ikke, mest med bakgrunn at Hovinbekken ikke er en flott fjellbekk med rent og klart vann, men en bybekk som renner igjennom mye rart før den ender opp i Teglverkedammen. Utfordring nr 2 er når det til vinteren legger seg is på dammen og om det da blir trygt å gå på skøyter her. Det må noen som er ansvarlige finne ut til vinteren, før noen prøver og eventuelt faller igjennom isen med fatale konsekvenser.

Allerede nå to dager før åpningen er området tatt i bruk av folk, skatere, barn på sykkel, foreldre som gikk tur med barnevogn. Alle på Hovinområdet er sikkert også glade for at snarveien over parkområdet igjen er tilgjengelig, både for å komme i butikken og komme til T-banen.

Selv om jeg er strålende fornøyd, så vil jeg trekke fra noen minuser som man må gjøre noe med: Det er ingen søppelkasser på området, men jeg håper dette kommer raskt. I den nederste dammen (Grensedammen) må man være veldig flinke til å rense ut søppel og dritt for vannet renner ned og stopper opp i denne dammen og her vil mange ting samle seg. En annen ting er at flere av elementene som kantsteiner og metallbeskyttelse samt noen benker allerede etter kort tid har fått merker etter skaterne som har teste området, men det er kanskje uunngåelige.

Hele området skal formelt åpnes på torsdag 20. august kl 1500 da er alle velkomne til å komme og kikke og få høre av de som har laget dette flotte området hvordan de har fått det til. Ett tips til de ansvarlige for åpningen på torsdag har jeg også. For at inntrykket skal bli perfekt så bør man sørge for at det på denne dagen også er full vannføring i Hovinbekken igjennom Tiedemannsbyen, slik at man kan vise et bilde av et flott blågrønt sammenhengende park og turområde på Ensjø!

Klar oppfordring til alle, ta turen innom på torsdag kl 1500 det er vel verdt tiden og energien!