Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord oslo

Dagbladet og Dagsavisen skriver om Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Som Ensjø aktuell har skrevet om tidligere så skriver Dagbladet og Dagsavisen denne uken om utfordringer med flom og håntering av overvann i byer. De benytter Hovinbekken på Ensjø som illustrasjon på noe bra.

Fokuset hos de nasjonale mediene er på viktig tiltak for å tilpasse seg klimaendringene. Kraftige regnskyll som plutselig forvandler bygatene til elver og plasser til dype dammer, er blitt en utfordring for Oslo.

Årsaken til flomproblemene er at mange av de naturlige vannveiene er stengt inne i rør, asfalt og bebyggelse. Gjenåpning av bekker og elver er blitt en svært viktig del av kommunens strategi for å håndtere overvann, men at det også kommer befolkningen til gode gjennom nye, attraktive friluftsområder

Les i Dagbladet
Les i Dagsavisen
Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Kan rimelige utleieboliger løse boligkrisa?

Gang på gang kan man høre at, det er ikke mulig å regulere boligmarkedet eller å unngå at markedskreftene rår i boligområdet. Senest ute var Obos. Resepten er åpenbart å bygge mange boliger, men ikke flere enn at prisene holder seg høye.

I mange land er det flere utleieboliger enn i Norge og man har akseptable priser. I Norge er dette markedet så presset at selv vanlige mennesker med nedbetalte boliger investerer i nye boliger for utleie til høye priser. Bare i Oslo er omtrent 42.500 boliger nå sekundærboliger, opplyser Skatteetaten. En sekundærbolig defineres som en bolig som eies av en person som eier en annen bolig som de bor i til daglig.

Les mer…

Vinter OL i 2022 til Ensjø – eller skal vi beskytte våre grønne områder!

Nå er det ikke slik at Ensjø kommer til å søke om OL i 2022, men det kan hende at Oslo kommune vil gjøre det. Hvis det eventuelt blir besluttet å søke OL til Oslo i 2022, så vil det med ganske stor sikkerhet være nødvendig med en del nye arenaer der idretts arrangementer kan gjennomføres og der kommer Ensjø og nærområdet inn i bildet.

Les mer…

Ensjø T-bane stasjon skal rives!

Arbeidet med å planlegge ny t-bane stasjon på Ensjø og rive den gamle er startet. I beskrivelsen heter det at Oslo kommune planlegger tett bolig- og næringsutbygging i tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider, sammen med de andre grunneierne i området, med en ny reguleringsplan, som forutsetter delvis lokk over spor og flere bygninger tett inntil stasjonsanlegget.

Les mer…

Gladenga - OBOS sitt boligprosjekt i Gladengveien på Ensjø

OBOS Gladengveien

Prosjektet har skiftet navn og heter nå Gladengtunet og her kan du lese om salgsstart i dette prosjektet

Gladenga er et av OBOS sine prosjekter på Ensjø. Prosjektet ligger i Gladengveien 4-6 og vil kanskje bli et av de første boligbyggene langs Ensjøbyens nye flotte allè som blir byens eneste med en sildrende vannkanal. Området vil bestå av tre bygninger. En buet bygning mot Gladengveien og to mindre enheter mot vest.

Den buede bygningen vil danne en forplass mot veien. Den vil gi god kontakt til butikker og serveringssteder i første etasje. Mot vest blir det lagt to mindre punkthus i et uterom som blir gitt et grønt hagepreg. Mot nord grenser områder til Petersborgaksen som blir Ensjøbyens nye park. Mot sør grenser det mot det nye Reitan bygget der Rema 1000 butikken holder hus.

Boligdelen i dette første byggetrinnet vil inneholde 145 leiligheter fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter. Mange leiligheter har to balkonger. Her deler en stor skyvedør det gjennomlyste oppholdsrommet i to. Kjøkkenet åpner seg mot vestbalkongen mens stuen åpner seg mot øst balkongen. Bilde viser området sett fra vest mot Gladengveien.

Det er derimot et stort spørsmålstegn ved når det kommer ut på salg i markedet. OBOS sliter litt med å kvitte seg med boligene i Rolf Hofmos borettslag, som er like ved dette prosjektet.Her er det 62 leiligheter til salgs. Veidekke sliter også litt med salget på Marienfryd som også ligger rett i nærheten. Dette prosjektet har hatt salgsstart og har nå solgt 18 av 81 leiligheter siden de hadde salgstart i november 2009. En leilighet er solgt siste uke.

Kanskje kommer OBOS med en salgstart i løpet av første halvår 2010. Den som venter får se!

Bilde og noe tekst er hentet fra OBOS sine nettsider og du kan lese mer om dette prosjektet på Obos sine hjemmesider

Levahn mekaniske verksted på Ensjø har kommet på Gul liste!

Levahn mekaniske verksted

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver.

Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

Les mer…

Skolen bør hete Grønvold ikke F21!

Skolen

Det bygges en ny 8-13-skole i Fyrstikkalleen 21 på Ensjø i Oslo. Skolen skal erstatte Hovin ungdomsskole, Bredtvet videregående skole og medier og kommunikasjonslinjen på Sogn videregående skole. I tilknytning til skolen skal det bygges barnehage for 150 barn for Bydel Gamle Oslo. Skolen får flerbrukshall , kafe og bibliotek.

På flere nettsider og i dokumenter ser det ut til at den nye skolen på Ensjø/Helsfyr bare går under navnet F21. Det er faktisk et dårlig navn på en skole. Skolen bør hete Grønvold skole!

Alle historiske relasjoner til dette området er Grønvold.
Område skolen bygges på lå opprinnelig under Grønvold gård.
Et steinkast unna ligger de vernede byggingene fra Grønvold gård.
Foran disse bygningene skal det etter VPOR (Veiledende prinsipp plan for det offentlige rom på Ensjø) lages en park som heter Grønvold park.
Den nærmeste veien heter Grønvoll allè
Rett ved skolen skal man etablere Grønvold plass

Jeg ser i referat fra OKN (oppvekst, kultur og nærmiljø)komiteen i bydel gamle Oslo at man der har snakket om navn på den nye skolen. Man har i komiteen uttalt at skolen bør hete Grønvold skole og ikke F21 og det er et syn jeg deler.

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo innstiller i tråd med utdanningsetaten sin mening og vil kalle skolen F21!

Her kan du se saksfremlegget

Les tidligere sak om skolen på dette nettstedet

Protokollen fra OKN se sak under eventuelt

Informasjon om skolen på undervisningsbygg sine hjemmesider

Skolen — Før riving

Skolen — Før riving

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

Vær litt Julenisse og gi folk lys på veien, du kan varsle Hafslund om mørke gatelys!

Gatelys

Nå på vinteren når det kan være litt regn og det er mørkt ute, da kan det være hyggelig med litt lys. Dette gjelder spesielt hvis du er ute og går en tur eller er på vei til jobben. Selvsagt er det alltid smart å bruke refleks. Men mest av alt, så er det flott om gatelysene virker. God gatebelysning er viktig for trivsel, framkommelighet, trafikksikkerhet og trygghet.

Nå kan du bli en varsler om gatelys som ikke virker. På Samferdselsetaten sine hjemmesider, kan du melde i fra om gatelys som ikke virker. Du kan ringe på telefon 810 00 190 eller Gå inn på hafslund sine hjemmesider og varsle, klikk her

Når du kommer inn på denne siden, så får du opp et kart som det er mulig å søke seg inn i og i dette kartet kan du finne alle gatelys i Oslo.

Oppe i venstre hjørne finner du en boks hvor du skriver inn gatenavnet og deretter trykker søk, så finner du gatenummeret og vips så kommer stedet opp og du kan krysse av lys som ikke virker.

Vær litt julenisse og gi folk lys på veien i denne førjulstiden.

100 000 kvadratmeter bolig skal bygges over Ensjø T-bane!

Ensjø torg/ tyngdepunktet!

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasleskole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneiernes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden. Det er viktig å presisere at disse bildene er foreløpige tanker og at ingen ting er vedtatt eller besluttet enda.

Les mer…