Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord oslokommune

Massiv utnyttelse (492%) og 12 etasjer på felt S1 - Ensjø T-bane!

På Ensjø T-banestasjon er det foreslått å bygge ut 92.600 kvadratmeter med bolig og næring. Jeg skal i denne artikkelen se på feltet S1 som vil få kombinert bolig og næringseiendom. Grunneiere på S1 feltet er Oslo kommune med ca. 2/3 og Skanska bolig med ca.1/3 av området.

Les mer…

Dårligere brøyting og strøing på Ensjø når kommunen overtok ansvaret!

Jeg opplever at vinter vedlikehold som brøyting og strøing på enkelte gangveier / sykkelveier på Ensjø i Oslo er blitt dårligere i vinter. Jeg kan ta som eksempel gang og sykkelveien som heter turvei D2 som går fra Valle Hovin området og ned til Ensjøveien. Denne veien var fram til 1.januar 2010 en vei som ble vinter vedlikeholdt av statens vegvesen, men etter denne tid er den overtatt av Oslo kommune.

Les mer…

Ensjø T-bane stasjon skal rives!

Arbeidet med å planlegge ny t-bane stasjon på Ensjø og rive den gamle er startet. I beskrivelsen heter det at Oslo kommune planlegger tett bolig- og næringsutbygging i tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider, sammen med de andre grunneierne i området, med en ny reguleringsplan, som forutsetter delvis lokk over spor og flere bygninger tett inntil stasjonsanlegget.

Les mer…

Gladenga - OBOS sitt boligprosjekt i Gladengveien på Ensjø

OBOS Gladengveien

Prosjektet har skiftet navn og heter nå Gladengtunet og her kan du lese om salgsstart i dette prosjektet

Gladenga er et av OBOS sine prosjekter på Ensjø. Prosjektet ligger i Gladengveien 4-6 og vil kanskje bli et av de første boligbyggene langs Ensjøbyens nye flotte allè som blir byens eneste med en sildrende vannkanal. Området vil bestå av tre bygninger. En buet bygning mot Gladengveien og to mindre enheter mot vest.

Den buede bygningen vil danne en forplass mot veien. Den vil gi god kontakt til butikker og serveringssteder i første etasje. Mot vest blir det lagt to mindre punkthus i et uterom som blir gitt et grønt hagepreg. Mot nord grenser områder til Petersborgaksen som blir Ensjøbyens nye park. Mot sør grenser det mot det nye Reitan bygget der Rema 1000 butikken holder hus.

Boligdelen i dette første byggetrinnet vil inneholde 145 leiligheter fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter. Mange leiligheter har to balkonger. Her deler en stor skyvedør det gjennomlyste oppholdsrommet i to. Kjøkkenet åpner seg mot vestbalkongen mens stuen åpner seg mot øst balkongen. Bilde viser området sett fra vest mot Gladengveien.

Det er derimot et stort spørsmålstegn ved når det kommer ut på salg i markedet. OBOS sliter litt med å kvitte seg med boligene i Rolf Hofmos borettslag, som er like ved dette prosjektet.Her er det 62 leiligheter til salgs. Veidekke sliter også litt med salget på Marienfryd som også ligger rett i nærheten. Dette prosjektet har hatt salgsstart og har nå solgt 18 av 81 leiligheter siden de hadde salgstart i november 2009. En leilighet er solgt siste uke.

Kanskje kommer OBOS med en salgstart i løpet av første halvår 2010. Den som venter får se!

Bilde og noe tekst er hentet fra OBOS sine nettsider og du kan lese mer om dette prosjektet på Obos sine hjemmesider

Levahn mekaniske verksted på Ensjø har kommet på Gul liste!

Levahn mekaniske verksted

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver.

Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

Les mer…

Godt nytt år!

Ensjø

Fyrverkeri sett fra Ensjø! Bildene er tatt mot Ekebergåsen og det kan være Oslo Kommune sitt fyrverkeri.

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Ensjø

Ensjø

Ensjø

10 selskaper vil bygge om Ensjøveien til miljøgate!

Ensjøveien

I forbindelse med at Ensjøveien skal bygges om til miljøgate, måtte de som ønsket jobben levere anbud innen 10. desember. Nå har det vært anbudsåpning og fagbladet ”Våre veger” skriver om saken. Samferdselsetaten i Oslo kommune fikk inn 10 anbud før fristen gikk ut.

Entreprisen omfatter ikke bare utvidelse av vegen. Den som får kontrakten skal utføre mye arbeid under bakken, blant annet skal det legges nye ledninger for vann, avløp og overvann.

Strekningen som berøres av ombyggingen er rundt 800 meter lang og går mellom Strømsveien og Johan H. Andresens vei. Knapt halvparten av strekningen får fullt gateprofil. Her blir det atskilte baner for gående og syklende på begge sider av kjørebanen. Mellom gangbanene og sykkelbanene blir det et grønt felt med trær. Fotgjengerfeltene som krysser kjørebanen blir opphøyet.
Samferdselsetaten i Oslo kommune som er byggherre, tar sikte på anleggstart i januar neste år og fullføring i juni året etter.

Les hele saken på Våre veger

Les også tidligere sak om dette, her på Ensjø

Skolen bør hete Grønvold ikke F21!

Skolen

Det bygges en ny 8-13-skole i Fyrstikkalleen 21 på Ensjø i Oslo. Skolen skal erstatte Hovin ungdomsskole, Bredtvet videregående skole og medier og kommunikasjonslinjen på Sogn videregående skole. I tilknytning til skolen skal det bygges barnehage for 150 barn for Bydel Gamle Oslo. Skolen får flerbrukshall , kafe og bibliotek.

På flere nettsider og i dokumenter ser det ut til at den nye skolen på Ensjø/Helsfyr bare går under navnet F21. Det er faktisk et dårlig navn på en skole. Skolen bør hete Grønvold skole!

Alle historiske relasjoner til dette området er Grønvold.
Område skolen bygges på lå opprinnelig under Grønvold gård.
Et steinkast unna ligger de vernede byggingene fra Grønvold gård.
Foran disse bygningene skal det etter VPOR (Veiledende prinsipp plan for det offentlige rom på Ensjø) lages en park som heter Grønvold park.
Den nærmeste veien heter Grønvoll allè
Rett ved skolen skal man etablere Grønvold plass

Jeg ser i referat fra OKN (oppvekst, kultur og nærmiljø)komiteen i bydel gamle Oslo at man der har snakket om navn på den nye skolen. Man har i komiteen uttalt at skolen bør hete Grønvold skole og ikke F21 og det er et syn jeg deler.

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo innstiller i tråd med utdanningsetaten sin mening og vil kalle skolen F21!

Her kan du se saksfremlegget

Les tidligere sak om skolen på dette nettstedet

Protokollen fra OKN se sak under eventuelt

Informasjon om skolen på undervisningsbygg sine hjemmesider

Skolen — Før riving

Skolen — Før riving

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

Skolen — Byggeplassen i dag

Vær litt Julenisse og gi folk lys på veien, du kan varsle Hafslund om mørke gatelys!

Gatelys

Nå på vinteren når det kan være litt regn og det er mørkt ute, da kan det være hyggelig med litt lys. Dette gjelder spesielt hvis du er ute og går en tur eller er på vei til jobben. Selvsagt er det alltid smart å bruke refleks. Men mest av alt, så er det flott om gatelysene virker. God gatebelysning er viktig for trivsel, framkommelighet, trafikksikkerhet og trygghet.

Nå kan du bli en varsler om gatelys som ikke virker. På Samferdselsetaten sine hjemmesider, kan du melde i fra om gatelys som ikke virker. Du kan ringe på telefon 810 00 190 eller Gå inn på hafslund sine hjemmesider og varsle, klikk her

Når du kommer inn på denne siden, så får du opp et kart som det er mulig å søke seg inn i og i dette kartet kan du finne alle gatelys i Oslo.

Oppe i venstre hjørne finner du en boks hvor du skriver inn gatenavnet og deretter trykker søk, så finner du gatenummeret og vips så kommer stedet opp og du kan krysse av lys som ikke virker.

Vær litt julenisse og gi folk lys på veien i denne førjulstiden.

100 000 kvadratmeter bolig skal bygges over Ensjø T-bane!

Ensjø torg/ tyngdepunktet!

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasleskole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneiernes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden. Det er viktig å presisere at disse bildene er foreløpige tanker og at ingen ting er vedtatt eller besluttet enda.

Les mer…

Ensjøveien ut på anbud!

Ensjøveien

Fagbladet ”Våre veger” skriver på sine sider om Ensjøveien.

Bydelen Ensjø i Oslo vil bli totalt forandret i årene framover. Tusenvis av boliger skal reises på tidligere industriområder og nåværende lagringsplasser for biler. I den forbindelsen skal Ensjøveien bygges om til miljøgate. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 10. desember.

Entreprisen omfatter ikke bare utvidelse av vegen. Den som får kontrakten skal utføre mye arbeid under bakken, blant annet skal det legges nye ledninger for vann, avløp og overvann. Samferdselsetaten i Oslo kommune som er byggherre, tar sikte på anleggstart i januar neste år og fullføring i juni året etter.

Strekningen som berøres av ombyggingen er rundt 800 meter lang og går mellom Strømsveien og Johan H. Andresens vei. Knapt halvparten av strekningen får fullt gateprofil. Her blir det atskilte baner for gående og syklende på begge sider av kjørebanen. Mellom gangbanene og sykkelbanene blir det et grønt felt med trær. Fotgjengerfeltene som krysser kjørebanen blir opphøyet.

Les mer på Våre veger

Gladengveien åpnet for toveis trafikk!

Gladengveien

Til glede for beboere og næringsdrivende ble Gladengveien åpnet for toveis trafikk i dag onsdag 4. November. Nå er det slutt på å kjøre store omveier rund anleggsområdet, for nå kan man kjøre begge veier i Gladengveien. Med unntak av mindre etterarbeider er man nå ferdige med anleggsarbeidene i første byggetrinn i Gladengveien.

Byggetrinn 2 med grøntrabatter med trær, Hovinbekken i åpen kanal og brede fortau bygges senere. Tidspunkt for dette er avhengig av utbyggingstakten til de øvrige utbyggerne langs Gladengveien.

Les mer hos Samferdselsetaten

Les tidligere oppslag om Gladengveien

Informasjonsmøte om utbygging på Ensjø!

Oslo kommune inviterer alle beboere og næringsdrivende i området som kan bli berørt av fremtidig utbygging til et informasjonsmøte onsdag 25. november kl. 18.00-20.00 på Hasle skole i Haralds vei 1.

På møtet vil det blant annet bli orientert om status i byutviklingen på Ensjø, om offentlige tiltak og anleggsvirksomhet og status i planer for området. Representanter fra bydelen, andre involverte etater i Oslo kommune og representanter fra de private utbyggerne vil også være til stede på møtet.

Les mer på Oslo Kommune Ensjøbyen