Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord oslovei

Grenseveien mellom Gladengveien og Hovinveien på Ensjø er stengt torsdag og fredag natt.

Oslo Vei bygger gang og sykkelvei over Grenseveien, der turvei D2 passerer. Det har i lengre tid vært redusert fremkommelighet og nedskilting til 30 km i området, grunnet byggearbeidene.

Les mer…

Informasjon om asfaltarbeider i Ensjøveien fram til 10. juni - redusert fremkommelighet om natta!

Oslo Vei AS utfører som kjent gravearbeider for nye Ensjøveien Miljøgate på oppdrag fra Oslo kommune. Arbeidene i Ensjøveien går nå mot en avslutning og i denne forbindelse pågår det forarbeider for asfaltering av selve veien samt asfalteringsarbeider for fortauer.

Dette medfører noe redusert fremkommelighet mellom kl 18:00 og 23:00 onsdag 1. juni på strekningen mellom Gladengveien og Rolf Hofmoes gate. Kjøring til eiendommene blir tillatt, men ingen gjennomkjøring.

Les mer…

Veiarbeidene i Malerhaugveien er ferdig – kun asfaltering av fortau gjenstår!

Det har i noen tid vært veiarbeider i Malerhaugveien mellom Grenseveien og Grønnvoll Alle. Arbeidene har hatt til hensikt å opparbeide et fortau langs hele strekningen, slik at elevene ved Fyrstikkalleen skole som åpner 23. august får en trygg og sikker skolevei.

Les mer…

Grønnvoll Alle er åpnet for toveis kjøring

Grønvoll Alle har siden midten av juni vært midlertidig enveiskjørt med innkjøring forbudt fra Malerhaugveien. Søndag 15.august var Oslo vei innom og fjernet innkjøringsforbudt skiltene. Det er dermed lovlig å kjøre begge retninger i Grønvoll Alle.

Les mer…

Gravingen i Ensjøveien har startet

Ensjøveien graveabeider

Samferdselsetaten har tidligere omtalt på sine nettsider at arbeidet med Ensjøveien starter nå, og man skal i 2010/2011 oppgradere Ensjøveien mellom Johan H. Andresens vei og Strømsveien. Arbeidet er en del av den pågående transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby.

Nå har gravearbeidene langs Ensjøveien startet. Først ut er arbeidet ved Ensjøveien 29 og 31. Hovedarbeidene vil bestå av: Bygging av teknisk infrastruktur i hele prosjektets lengde, som nye vann- og avløpsledninger, kabelføringsanlegg for el, tele og IKT, veidrenering og veibelysning. Øst for Rolf Hofmos gate bygges ferdig miljøgate med veibredde på 6,5 m, sykkelfelt med bredde på 1,5 m på begge sider, grøntrabatter med trær og brede fortau.

Det er planlagt at det skal være 2-veis trafikk på Ensjøveien i hele anleggsperioden. Det vil tidvis være lokale innsnevringer av kjørebanen og det må også påregnes noe bruk av signalregulering.

Les tidligere sak om dette her

Les mer på Samferdselsetaten sin hjemmeside

Ensjøveien graveabeider

Ensjøveien graveabeider

Ensjøveien graveabeider

Ensjøveien graveabeider

Anleggsarbeider i Ensjøveien!

Samferdselsetaten skriver på sine sider at arbeidet med Ensjøveien starter nå, og man skal i 2010/2011 oppgradere Ensjøveien mellom Johan H. Andresens vei og Strømsveien. Arbeidet er en del av den pågående transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby

Hovedarbeidene vil bestå av:
Bygging av teknisk infrastruktur i hele prosjektets lengde, som nye vann- og avløpsledninger, kabelføringsanlegg for el, tele og IKT, veidrenering og veibelysning. Øst for Rolf Hofmos gate bygges ferdig miljøgate med veibredde på 6,5 m, sykkelfelt med bredde på 1,5 m på begge sider, grøntrabatter med trær og brede fortau.

Arbeidene som utføres nå vil legge til rette for en rasjonell nærings- og boligutbygging langs Ensjøveien, og for Samferdselsetatens senere arbeider. Utbygging av Ensjøveien i full bredde vest for Rolf Hofmos gate med grøntrabatter og permanente fortau kommer i senere entrepriser, når øvrig privat utbygging langs Ensjøveien gjør dette hensiktsmessig og mulig.

Det meste av arbeidene er planlagt utført på dagtid. Noen arbeider vil av trafikale og andre årsaker utføres på kveld og natt. Nattarbeid vil bli varslet på forhånd.

Det er planlagt at det skal være 2-veis trafikk på Ensjøveien i hele anleggsperioden. Det vil tidvis være lokale innsnevringer av kjørebanen og det må også påregnes noe bruk av signalregulering.

Les mer på Samferdselsetaten sin hjemmeside