Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord selmereiendom

Parkeringsfelle ved Kiwi på Ensjø?

Etter at det ble etablert et treningsstudio over Kiwi i Gladengveien 1 og at man påbegynt bygningsarbeider i Gladengveien 4, med den konsekvens at Rema 1000 mistet mange parkeringsplasser, så startet parkeringsutfordringene ved Gladengveien 1.

Gårdeier Selmer eiendom i Gladengveien 1 og gårdeieren av Ensjøveien 14 har derfor funnet det nødvendig å regulere parkeringen på sine eiendommer og de har satt bort parkeringsdriften til Security park. Dette firmaet har dermed skiltet opp området og satt opp flere parkeringsautomater. Så langt er det ikke et problem, for samme ordning benyttes av mange gårdeiere i Oslo eller resten av landet som benytter seg av. Om det er kundevennlig, ja det er en helt annen sak.

Les mer…

Treningssenter kjeden Shapes åpner snart i Gladengveien 1 på Ensjø!

Det kommer et nytt treningssenter på Ensjø. Det er vel faktisk det første om man ikke tar med at Sats Kampen ligger rett nede på Vålerenga. Det nye senteret heter Shapes – Ensjø og ligger i andre etasje på Gladengveien 1.

Les mer…

Nytt treningssenter på Ensjø - Phenix og Shapes Fitness kommer i Gladengveien 1!

Det kan se ut som om det kommer et nytt treningssenter på Ensjø. Det er vel faktisk det første om man ikke tar med at Sats Kampen ligger på Vålerenga. Det er eier av Gladengveien 1, Selmer eiendom som ønsker å etablere treningssenter i andre etasje av bygningen. De fleste kjenner nok mest til denne bygningen igjennom at Kiwi holder til i første etasje.

Les mer…

Skrinlegger boligprosjekt på Ensjø

Gladengveien 7

Selmer Eiendom hadde inntil nylig planer om å bygge ca 100 leiligheter i Gladengveien 7 på Ensjø. Arbeidet med boligprosjektet startet i 2007 og Selmer eiendom og deres arkitekter (ANX) har sendt ut nabovarsler og jobbet mye med prosjektet. Regulering av tomten var ferdig og rammesøknaden var sendt inn til kommunen. Så kom finanskrisen, parallelt med dette drev Oslo kommune med arbeider og prosjektering av Gladengveien. I oktober 2008 bad arkitekten om at behandlingen av saken settes på hold for å avklare kotehøyder og situasjonen rundt høyden på Gladengveien. Og så skjedde det ikke noen mer på 16 måneder. I mars 2010 er plan og bygningsetaten i Oslo varslet om at Selmer eiendom trekker byggesaken og prosjektet stilles i bero. Selmer Eiendom har uttalt at deres plan om å bygge boliger ikke er permanent skrinlagt, men at tidshorisonten for utbygging er skjøvet frem i tid og ligger nå på 5 til 10 år.

Det er mange utbyggere som har planer på Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid fram til nå hatt liten lyst til å sette i gang på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger. Nå opplever man et en utbygger trekker sitt prosjekt, men andre er i fullgang med å realisere sine planer. Urbanium selger godt med boliger i prosjektet Glaenga, Veidekke selger boliger i prosjektet Marienfryd og Obos kommer nok før sommeren med salgstart i sitt prosjekt Gladenga og man antar at Ferd/skanska slipper sitt prosjekt i tidemansbyen før sommeren.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Her kan du lese mer om Obos sitt Gladenga prosjekt på Obos sine hjemmesider

Les mer om Urbaniums prosjekt Glaenga på prosjektets hjemmeside

Les om Ferd og Skanska sitt prosjekt i tidemansbyen

Les tidligere sak om dette på Ensjø aktuell informasjon

Nybolig salget på Ensjø har kanskje løsnet!

Urbanium Glaenga

Veidekke har solgt 32% av boligene i Marienfryd, Obos har solgt 67% av leilighetene i Rolf Hofmos borettslag og Urbanium har startet annonsering av leiligheter på Glaenga ( gladengveien 15). Obos har i tillegg startet å jobbe med rammeplanene for sitt prosjekt Gladenga i (gladengveien 4-6)

Det er mange utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid hatt liten lyst til å sette i gang på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger med på disse salgs fremstøtene veldig nøye, for hvis disse prosjektene går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Dette utløser en annen utfordring som utbyggerne må ta med i betraktningen. Hva skjer på Ensjø hvis markedet løsner og utbyggere samtidig skal legge ut bolig prosjekter med nærmere 600 til 1000 boliger for salg.

Aftenposten skriver om dette her

Urbanium relanserer boligprosjekt på Ensjø - med 15% lavere priser!

Glaenga

Urbanium har startet en annonsekampanje, blant annet på T-banen i Oslo, for å markedsføre første trinn med selveierleiligheter i prosjektet Glaenga på Ensjø. Prosjektet inneholder totalt 180 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. Salgsstart kommer i den nærmeste tiden.

Glaenga er imidlertid ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. 3 eksempler på dette er:

2 roms leilighet(B206) på 42m2 med franskbalkong har fått redusert prisen med 250.000.- og koster nå kr 1.420.000.-

4 roms leilighet(A001) på 76m2 med hybel mulighet har fått redusert med 440.000.- og koster nå kr 2.450.000.-

4 roms leilighet(A502) på 86m2 med 2 balkonger har fått redusert prisen med kr 515.000 og koster nå kr 3.000.000.-

Urbanium skriver på prosjektets hjemmesider:
Når man har planlagt boligene i Gla’enga har man ønsket å tilrettelegge for leiligheter tilpasset alle aldersgrupper, livssituasjoner og lommebøker. Det blir derfor bygget effektive toroms, som vil være en hyggelig inngangsbillett til boligmarkedet for førstegangskjøperne. Treroms leiligheter finnes i varierende størrelser og priser. Fireroms leiligheter er fleksible, og flere er lagt til rette for at du kan leie ut hybel eller utvide boligen etter familiens behov.

Toppetasjen har flotte terrasser og store leiligheter for par og familier av ulik størrelse. Prosjektet har lett stelte leiligheter for eldre, familieleiligheter og leiligheter som kan tilrettelegges for rullestolbrukere.

Glaenga er det første kvartalet som selges i Gladengveien. Reguleringsplanen har et totalt
Boligpotensial på om lag 1400 leiligheter og er regulert til områder med parker, barnehager, boliger og butikker. Blant annet vil Gladengveien bli til Gladenggata hvor de myke trafikantene får mest plass. De brede fortauene vil fungere som naturlige møteplasser, og trær og busker vil gi området et grønt preg med innslag av vann.

Det at Urbanium nå velger å legge ut dette prosjektet betyr at de har gjort en vurdering om at markedet er i bedring og at det igjen er mulig å selge nye boliger.

Det skal bli interessant å se hvordan Urbaniums leiligheter i Gladenga kommer til å konkurrere med Veidekke sine leiligheter på Marienfryd. Begge ligger på Ensjø og det er kun 600 meter i mellom dem. Felles for begge prosjektene er at de selges av BN megler.

Det blir også spennende å se OBOS sin reaksjon, for de har et prosjekt lengre nede i Gladengveien som også bare venter på at markedet skal ta seg opp.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Er boligsalget i bedring

VG skriver i dag om bolig kjøp

Veidekke har solgt 27% av leilighetene i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.

Veidekke og BN megler la 18. november 2009 ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager, men så stoppet det opp litt i desember! I januar startet man opp med visninger på Søndager og sakte men sikkert så har det blitt solgt noen flere leiligheter. Ved utgangen av januar hadde man solgt 22 leiligheter i prosjektet og dette tilsvarer 27%.

Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger Veidekke sitt salg i Marienfryd veldig nøye. Hvis dette prosjektet går unna, så kan det åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Les mer om Marienfryd

Les mer om Marienfryd 2

VG skriver i dag en artikkel om at det lønner seg å kjøpe bolig nå

Marienfryd

Boligsalget i Marienfryd bråstoppet etter 2 uker!

Marienfryd

Veidekke og BN megler la 18. november ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager. Dette ble i media presentert som ”et solid salg av leiligheter” og ”er strålende fornøyd med responsen i markedet”, men så stoppet det opp!

Les mer…

For tidlig å sprette champagnen for nyboligsalget på Ensjø!

Utsikt over litt av Ensjø

Det skrives mye om at boligssalget er økende og at ting går mye bedre nå enn tidligere i ”finanskrisen”, jeg følger med på nyboligsalget på Ensjø i Oslo og det er ikke veldig mye å hoppe i taket for i de to prosjektene som ligger ute for salg.

Veidekke la 18. november ut prosjektet Marienfryd, for salg (første trinn). Det er 81 leiligheter som skal bygges i den gamle Narvesen høyblokka. Etter tre uker har man solgt 17 av 81 leiligheter. Nå kan det se ut som om noe av potensialet er tatt ut, for det er tydelig å se at dette prosjektet har en utflating. Så langt som jeg følger med kan jeg ikke se at det er solgt noen leiligheter den siste uka. BN megler som står for salget har også startet å skrive på hjemmesiden at man må kontakte megler for å avtale visning. De første to ukene var det åpent hus og folk kunne komme innom bygget for å kikke. Det sier noe om interessen over tid.

I OBOS sitt prosjekt Rolf hofmoes borettslag har det vært mulig å kjøpe leiligheter siden mai i 2007. Det var lagt ut 165 leiligheter og pr 30/11-09 er det fortsatt 69 leiligheter som ikke er solgt, Dette tilsvarer 42% usolgte leiligheter. Tallet på ledige leiligheter har faktisk steget fra 65 til 69 den siste uken. Borettslaget er nå ferdigstilt og de som har kjøpt leiligheter har flyttet inn. Her kan du få ny bolig på dagen og flytte rett inn. Det ligger også 4 leiligheter ute på markedet som er videre salg fra de som opprinnelig kjøpte dem.

Ensjø er et område i Oslo som er vedtatt utbygget med 5000 til 7000 boliger over en lengre tidsperiode. Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter.

Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger. Det ser ikke ut som om desember bringer den gaven som gjør at man tør sette i gang flere prosjekter.

les også:
Er nybolig salget på Ensjø i bedring?

Veidekke er fornøyd med salg av leiligheter på Ensjø!

Marienfryd

Veidekke rapporterer om et solid salg av leiligheter i Rema-systemets gamle hovedkontor i Oslo. Prosjektet heter Marienfryd og ligger på Ensjø i Oslo. Det er Estate nyheter som melder dette.

Salgsleder Lars Erik Huseth i Veidekke Eiendom er strålende fornøyd med responsen i markedet etter at selskapet la ut 81 leiligheter for salg i høyhuset Marienfryd på Ensjø i Oslo for halvannen uke siden. På halvannen uke har vi omsatt for nær en fjerdedel av verdien. Når halvparten av prislisten er realisert, begynner vi å bygge.
Les mer i Estate nyheter

Veidekke er de første som har vurdert at tiden er inne for å forsøke å selge nye boliger på Ensjø. De la ut første trinn av prosjektet Marienfryd for salg 18. november. Etter den første uka var 12 av 81 leiligheter solgt. Og nå rapporterer de om at 17 leiligheter er solgt i prosjektet.

Jeg forventer at de andre utbyggerne som har prosjekter på Ensjø følger Veidekke sitt salgs fremstøt veldig nøye, for hvis dette prosjektet går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg. Men det er vel litt tidlig å sprette korken på Champagne flaska enda, tradisjonelt så er det beste salget i et prosjekt de første 2 ukene og deretter jevner salget seg ut.

Flere oppslag om Marienfryd kan du lese her:

Er nybolig salget på Ensjø i bedring

15 leiligheter solg på 10 dager

Narvesen bygget på Ensjø

Marienfryd

15 nye leiligheter solgt på 10 dager!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.
Les mer…